Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje useva soje RC Subotica

Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-15% biljaka.

Simptomi: na licu lista se formiraju  svetlozelene ili žućkaste pege nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično, uvija se po ivici i na kraju opada. 

Hemijske mere zaštite se kod nas ne sprovode, jer ovaj patogen ne pričinjava velike ekonomske štete. Druge mere koje se preporučuju su:

-gajenje otpornih sorti

-plodored

-proizvodnja zdravog semena

-zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

 

 Simptomi plamenjače na licu lista soje

 

Vizuelnim pregledima useva soje takođe se registruje prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, a simptomi napada su izraženiji na uvratinama. Ova štetočina živi na naličju lista, gde se i hrani sisajući sokove. Prvi simptomi se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Ako se namnoži može da prouzrokuje sušenje čitavih biljaka. Prenamnoženje grinja može značajno smanjiti  prinos soje i do 30% i zbog toga je neophodno vršiti što češće preglede useva. Ako se ustanovi na ivicama polja 50 i više procenata biljaka sa ovom štetočinom, preporučuju se hemijske mere zaštite, sa preparatima koji su registrovani za tu namenu. Zaštitu treba obaviti sa većom količinom vode i višim pritiskom, jer se kolonije nalaze na naličju lista.

 

Grinje na naličju lista soje-uveličano