Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Štetočine u usevu soje

Na području delovanja RC Subotica soja se nalazi u fenofazi razvoja ploda: prve mahune dostigle krajnju veličinu (ravne mahune)  (BBCH 70).

 

 

Vizuelnim pregledom useva soje registrovali smo prisustvo sledećih štetočina:

 

-       braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys )

-       sovice gama ( Autographa gamma )

-       kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis )

-       tripsa (Thrips sp.)

-      običnog paučinara (Tetranychus urticae) – videti preporuku od 15.07.

 

 
velika slika
 
velika slika
 
 

Prisustvo svih navedenih štetočina je registrovano u niskom intenzitetu napada. Zajedničko za sve njih je da su široko polifagne, i u slučaju prenamnoženja mogu prouzrokovati značajne štete na mnogim gajenim biljkama. Zbog izrazite polifagnosti, potrebno je pratiti njihovu pojavu na ratarskim, povrtarskim, pa i voćarskim kulturama.

 

RC Subotica nastavlja da prati prisustvo navedenih štetočina u usevima/zasadima.

Zdravstveno stanje useva soje RC Subotica

Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-15% biljaka.

Simptomi: na licu lista se formiraju  svetlozelene ili žućkaste pege nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično, uvija se po ivici i na kraju opada. 

Hemijske mere zaštite se kod nas ne sprovode, jer ovaj patogen ne pričinjava velike ekonomske štete. Druge mere koje se preporučuju su:

-gajenje otpornih sorti

-plodored

-proizvodnja zdravog semena

-zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

 

 Simptomi plamenjače na licu lista soje

 

Vizuelnim pregledima useva soje takođe se registruje prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, a simptomi napada su izraženiji na uvratinama. Ova štetočina živi na naličju lista, gde se i hrani sisajući sokove. Prvi simptomi se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Ako se namnoži može da prouzrokuje sušenje čitavih biljaka. Prenamnoženje grinja može značajno smanjiti  prinos soje i do 30% i zbog toga je neophodno vršiti što češće preglede useva. Ako se ustanovi na ivicama polja 50 i više procenata biljaka sa ovom štetočinom, preporučuju se hemijske mere zaštite, sa preparatima koji su registrovani za tu namenu. Zaštitu treba obaviti sa većom količinom vode i višim pritiskom, jer se kolonije nalaze na naličju lista.

 

Grinje na naličju lista soje-uveličano