Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Aleyrodes proletella na kupusu

Punkt Kelebija -kupus

Vizuelnim pregledom kupusa  je praćeno naseljavanje bele leptiraste vaši ( Aleyrodes proletella) koja trenutno je na početku formiranja kolonija-zapažaju se i ženke sa položenim jajima .Indeks napada je 10,12 % .Ako vremenske prilike pogoduju –suvo i toplo-mogu da prouzrokuju veće štete na biljkama.

jaja oko ženke

RC Subotica nedeljno prati naseljavanje u usevu kupusa ,na vreme ćemo obaveštavati proizvođače o eventualnim potrebnim merama zaštite.

Bela leptirasta vaš - Aleyrodidae

PIS Subotica

Na punktovima Kelebija,Palić ,B.Vinogradi u usevima kupusa primećeno je naseljavanje biljaka sa belim leptirastim vašima-na otvorenom polju.Po literaturi se radi o bliskom rodu bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) –Aleyrodes proletella.

velika slika

Ova vrsta se pominje kao povremena štetočina najpre kupusnjača , pričinjava dvojake štete: sisanjem sokova uzrokuje slabiji razvoj napadnutih biljaka, a obilnim izlučivanjem tzv. “medne rose” omogućuje razvoj gljivica čađavica čime se dodatno umanjuje asimilaciona površina  lišća,  do te mere da napadnute biljke potpuno gube tržišnu vrednost. Svi razvojni oblici ove štetočine se razvijaju na donjoj strani lišća. Aktivno se širi letom unutar useva, a vetar ih može preneti i na veće udaljenosti.