Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Polaganje jaja kukuruznog plamenca

Na području delovanja RC Subotica usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u fazi 6-9 listova (BBCH 16-19).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su  položena  jaja prve generacije kukuruznog plamenca  (Ostrinia nubilalis)  na 1% biljaka.

Za sada se insekticidni tretman ne preporučuje, a RC Subotica nastavlja sa praćenjem kukuruznog plamenca i na vreme će dati signal za primenu insekticida.

Monitoring kukuruznog plamenca
Na terenu RC Subotica, vizuelnim  pregledom kukuruza registruju se položena jajna legla  II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), kao i sam početak piljenja larvi. Procenat biljaka sa položenim jajnim leglima kreće se do 2%.
Jajno leglo

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo jajnih legala. Po postizanju praga štetnosti (10% biljaka sa jajnim leglima za merkantilni i 5% biljaka sa jajnim leglima za semenski kukuruz i kukuruz šećerac), na početku piljenja larvi, preporučuju se  hemijske mere zašite insekticidom ovicidno-larvicidnog delovanja:

 

Coragen 20 SC (hlorantraniliprol) u dozi  0,1 - 0,15 l/ha

Pregled stanja kukuruza u ogledu sa rokovima setve na dan 06.06.2016. za procenu napada kukuruznim plamencom – Ostrinia nubilalis

Datum setve

Hibrid (FAO)

% biljaka sa položenim jajnim leglima

01.04.2016

ZP 366 (300)

2

ZP 427 (400)

1

ZP 555 (500)

2

ZP 666 ( 600)

4

15.04.2016

ZP 366 (300)

1

ZP 427 (400)

2

ZP 555 (500)

4

ZP 666 ( 600)

1

30.04.2016

ZP 366 (300)

2

ZP 427 (400)

2

ZP 555 (500)

4

ZP 666 ( 600)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena : najmasovnija su novopoložena jajna legla ( bela)

Ostrinia nubilalis

RC Subotica –punkt Žednik

Nastavak vizuelnih pregleda ogleda hibrida merkantilnog kukuruza.

 

Datum pregleda

17.6.2015.

Indeks napada – položena jajna legla

Indeks napada – biljke sa ubušenjima

FAO 300( Krabas,LG 3350, NS 3022,DKC 4795)

1,87

3,12

FAO 400 ( NS 4051,AXXO,ZP 438,MAS 47P,LG 33.75,Limanova)

1

1,87

FAO 500 ( Mikado,Kitty,AS 57,NS 5051)

0

2,25

FAO 600 ( DKC 6101,Kermess,NS 6030)

0,41

2,91

 

Temperaturne akumulacije od 1. aprila iznose  481,99 CDD.

Indeks napada za sve hibride iznosi :

-položena jajna lega 0,83 ( 3,33 % biljaka sa položenim jajnim leglima)

-ubušenja na biljkama 2,23 ( 8,95 % biljaka sa ubušenjima)

Jednako su prisutna sveža „bela“ i starija „žuta“ jajna legla. Na biljkama sa simptomima ubušenja dominiraju mlađi larveni stadijumi.

Monitoring kukuruznog plamenca

Punkt Žednik

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza razne FAO grupe 13. avgusta je zabeleženo puno parazitiranih jajnih legala i malo sveže položenih jajnih legla.

Parazitirano jajno leglo

 

Rezultati pegleda su opisani u sledećoj tabeli: 

Datum pregleda

13.08.2014.

% biljaka sa novopoloženim

jajnim leglima

% biljaka sa parazitiranim jajnim leglima

% biljaka sa lutkama

FAO 300( Manacor,DKC 4795)

1

4

1

FAO 400 ( NS 4020,ZP 434)

0,5

4,5

0,5

FAO 500 ( ZP 555,AS 57)

1

3

1

FAO 600 ( TYREXX,Kermess)

2

5

1

II generacija kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Subotica vrši se vizuelni pregled  merkantilnog kukuruza (semenski kukuruz ove godine nije priljavljen a kukuruz šećerac se gaji na jako malim površinama), i prati se razvoj  II. generacije kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) .

Punkt Žednik

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza razne FAO grupe do 27. jula  je zabeleženo malo sveže položenih jajnih legla (na 100 pegledanih biljaka 3 jajna legla)

Nastavak vizuelnih pregleda ogleda hibrida merkantilnog kukuruza , dana 30.jula 2014.

 

Datum pregleda

30.07.2014.

% biljaka sa položenim

jajnim leglima

FAO 300( Kamparis,Krabas,Manacor,DKC 4795)

2,5

FAO 400 ( NS 4020,AXXO,ZP 438,MAS 52K,MIDYXX,ULYXXE)

3

FAO 500 ( ZP 555,AQUAMAX,AS 57,

AS 507,Kalimnos)

1,8

FAO 600 ( MAS 70F,Valerio,DKC 6101,TYREXX,Kermess,NS 6030)

2,8

 

Dominiraju sveže položena “bela” jajna legla.

Zabeleženo je prisustvo i lutaka (na 2100 pregledanih biljaka 3 komada). U narednom periodu očekuje se intenzivniji let, polaganje jaja, i piljenje gusenica.

Zasad nema potrebe za hemijskim tretmanom , a RC Subotica i dalje će pratiti razvoj ove štetočine.

Ostrinia nubilalis /pregled hibrida merkantilnog kukuruza

RC Subotica –punkt Žednik

Nastavak vizuelnih pregleda ogleda hibrida merkantilnog kukuruza.

 

Datum pregleda

13.6.2014.

% biljaka sa položenim

jajnim leglima

% biljaka sa ubusenjima

FAO 300( Kamparis,Krabas,Manacor,DKC 4795)

4

28

FAO 400 ( NS 4020,AXXO,ZP 438,MAS 52K,MIDYXX,ULYXXE)

7

27

FAO 500 ( ZP 555,AQUAMAX,AS 57,

AS 507,Kalimnos)

5

25

FAO 600 ( MAS 70F,Valerio,DKC 6101,TYREXX,Kermess,NS 6030)

10

32

 

Temperaturne akumulacije od 1. aprila iznose  356,67 CDD.

Konstatuje se:  

- najviše jajna legla je registrovano u hibridima FAO grupe 400 i 600., dominiraju starija „žuta“ jajna legla.

-visok je procenat biljaka sa svežim ubušenjima

Odluka o tretiranju i izbor preparata su opisani u prethodnoj preporuci tekst preporuke

Kukuruzni plamenac

Na teritoriji RC Subotica najviše je zastupljen merkantilni kukuruz , semenski kukuruz ove godine nije priljavljen a kukuruz šećerac se gaji na jako malim površinama tako da kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis) pratimo na merkantilnom kukuruzu.

Punkt Žednik

Vizuelnim pregledom merkantilnog kukuruza FAO 450/hibrid Krebs , na dan 05. jun je zabeleženo sveže jajno leglo (na 100 pegledanih biljaka 1 jajno leglo)

Temperaturne akumulacije na punktu Žednik do 5.juna : 291 CDD od 1. aprila ; 311 CDD od 1.januara .

jajno leglo

 U narednom periodu očekuje se intenzivnije polaganje jaja, i piljenje gusenica.

RC Subotica i dalje će pratiti razvoj ove štetočine.