Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Ostrinia nubilalis
Ostrinia nubilalis

RC Subotica –punkt Žednik

Nastavak vizuelnih pregleda ogleda hibrida merkantilnog kukuruza.

 

Datum pregleda

17.6.2015.

Indeks napada – položena jajna legla

Indeks napada – biljke sa ubušenjima

FAO 300( Krabas,LG 3350, NS 3022,DKC 4795)

1,87

3,12

FAO 400 ( NS 4051,AXXO,ZP 438,MAS 47P,LG 33.75,Limanova)

1

1,87

FAO 500 ( Mikado,Kitty,AS 57,NS 5051)

0

2,25

FAO 600 ( DKC 6101,Kermess,NS 6030)

0,41

2,91

 

Temperaturne akumulacije od 1. aprila iznose  481,99 CDD.

Indeks napada za sve hibride iznosi :

-položena jajna lega 0,83 ( 3,33 % biljaka sa položenim jajnim leglima)

-ubušenja na biljkama 2,23 ( 8,95 % biljaka sa ubušenjima)

Jednako su prisutna sveža „bela“ i starija „žuta“ jajna legla. Na biljkama sa simptomima ubušenja dominiraju mlađi larveni stadijumi.

Comments

There are no comments yet for this post.