Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice i ječma se nalaze u fenofazi bokorenja: od četiri do osam stabala vidljivo (BBCH 24-28).

slika
 slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovali smo prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 5% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti nije uočeno.

velika slika

U usevu ječma registrovali smo prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Intenzitet zaraze se u zavisnosti od roka setve i gustine sklopa kreće u intervalu od 40-80% biljaka sa simptomima ovog oboljenja.

Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) registrovani su na 10% biljaka.

pegavosti

Vizuelnim pregledom useva pšenice i ječma nije uočeno prisustvo insekata, lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

Na parcelama je uočljivo prisustvo simptoma izmrzavanja listova, zbog uticaja jutarnjih mrazeva u prethodnom periodu.

I dalje se na nekim parcelama uočava prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Proizvođačima se preporučuje da kontinuirano obilaze useve, i ako se registruju aktivne rupe iznad praga štetnosti (10 do 50 rupa po ha za poljsko miša, i 10 do 500 rupa za poljsku voluharicu), primene rodenticid na bazi cink-fosfida.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Subotica, usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve, nalaze u fenofazi razvoja lista: od dva  lista razvijena, do fenofaze bokorenja: treće stablo vidljivo (BBCH 12-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Intenzitet zaraze u usevima iz kasnijih rokova setve i ređim sklopovima kreće se od 10-30% zaraženih biljaka.  U usevima iz najranijih rokova setve i gustim sklopovima registrovali smo širenje zaraze, tako da je na tim parcelama i do 80% zaraženih biljaka.

 

Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) nisu uočeni.

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), u za sada niskom intenzitetu, na do 1% biljaka. Prisustvo simptoma drugih bolesti nije uočeno.

-velika slika

Prisustvo cikada (Psammotettix alienus) i lisnih vašiju (Aphididae) nije uočeno.

U usevima ozimih žita i dalje se registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara: poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sp.). Proizvođačima se preporučuje da redovno pregledaju useve, i da po postizanju praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa po hektaru za poljskog miša, i 10-500 aktivnih rupa po hektaru za poljsku voluharicu) primene rodenticid:

-a.m. cinkfosfid  (Cinkosan) u količ. 10-15 g mamka po nastanjenoj aktivnoj rupi, uz obavezno  zatrpavanje rupe zemljom.

Veoma je važno da se suzbijanje glodara vrši organizovano, obuhvatajući što veće površine.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem pojave bolesti i štetočina u usevima strnih žita.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi razvoja lista: od pojave prvog lista iz stabaoca, do fenofaze bokorenja: treće stablo vidljivo (BBCH 10-23).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres). Intenzitet zaraze se u zavisnosti od faze razvoja i gustine useva kreće od 10 % do 60% biljaka.

velika slika

 

Simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), i drugih bolesti ječma, nisu uočeni.

Vizuelnim pregledom useva pšenice nisu uočeni simptomi biljnih bolesti.

Registrovano je i prisustvo lisnih vašiju,(Aphididae) u niskom intenzitetu na do 5% biljaka, a prisustvo cikade Psammotettix alienus nije registrovano.

Na pregledanim parcelama nije uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus), i poljske voluharice (Microtus arvalis), ali se u narednom periodu očekuje njihova migracija na novoposejane useve.

Fuzarioza klasa pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi razvića  i sazrevanja semena: od kasna mlečna zrelost, do rana voštana zrelost  (BBCH 77-83).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, uočeni su simptomi šturosti klasa (Fusarium graminearum). Učestale padavine tokom cvetanja pšenice stvorile su povoljne uslove za infekciju ovim patogenom. Pregledom klasova pšenice utvrđeno je da procenat zaraženosti klasova iznosi od 10-33%, u zavisnosti od parcele, i primenjene hemijske zaštite. Procenat zaražene površine klasa je u rasponu od 5- 70%, a najčešće je zastupljena zaraženost od 10% površine klasa.

Pojava glodara u strnim žitima

Na području delovanja RC Subotica, na pojedinim parcelama pšenice i ječma, registrovana su oštećenja od poljskih miševa i poljske voluharice, i to prvenstveno na parcelama koje se graniče sa usevima uljane repice (slika 1), a na kojima nije sprovedeno adekvatno suzbijanje glodara tokom proleća.

Štete nastale ishranom glodara su u vidu oaza, u kojima su biljke pšenice i ječma potpuno uništene. Poljski miš je aktivan cele godine, razmnožava se 5-6 puta godišnje. U potrazi za lako dostupnom hranom oni migriraju na okolne parcele. Za sprečavanje većih šteta potrebno je redovno obilaziti useve, kako bi se stalno pratila njihova brojnost, i izvršiti trovanje, u cilju sprečavanja njihovog prenamnožavanja.

U proleće je u usevima uljane repice registrovana pojava glodara, i RC Subotica je dala preporuku za njihovo suzbijanje (17.2.2023).

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice se nalaze u fenofazi sedmo stablo vidljivo do  početak rasta stabljike (BBCH 27-30).

slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice iz ranih rokova setve utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u zavisnosti od parcele na 15-30% biljaka, kao i simptoma pepelnice (Erysiphae graminis), na donjim listovima biljaka, na do 20% biljaka. U usevima iz kasnijih rokova setve simptomi sive pegavosti (Septoria tritici) su prisutni na 5-10% biljaka.

velika slika

Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) prisutna je samo na pojedinim parcelama, iz ranih rokova setve, sa izrazito gustim sklopom biljaka, na do 33% biljaka, a u usevima iz kasnijih rokova setve na 1-8% biljaka.

Uslovi za razvoj bolesti su bili povoljni u prethodnom periodu. Simptomi bolesti u usevima pšenice su prisutni u visokom intenzitetu, tako da nakon stabilizacije vremena i stvaranja povoljnih uslova za sprovođenje tremana biće neophodno da se izvrše hemijske mere zaštite useva.
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim  fenofazama razvoja lista  do početka bokorenja  (BBCH 14-22).

 

U usevu ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka, kao i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na  do 25% biljaka.

U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

U usevima pšenice i ječma uočeno je prisustvo kolonija lisnih vaši  (Aphididae) na do 5% biljaka. Zahlađenje narednih dana uticaće na smanjenje brojnosti lisnih vašiju.

 

Vizuelnim pregledom nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i voluharica (Microtus arvalis).

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Stanje ozimih useva-RC Subotica

Na području RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-28).

 

Vizuelnim pregledima useva pšenice je ustanovljeno prisustvo simptoma bolesti:

pepelnica strnih žita (Erysiphe graminis), procenat napadnutih biljaka od parcele do parcele varira, u gustim usevima je uočen veći procenat zaraženih biljaka (oko 10%),

siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici), koja se za sada nalazi na donjim listovima biljaka, piknidi su vidljivi ali spore u njima još nisu zrele (oko 30% biljaka) i

rđa (Puccinia spp.) koja se nalazi na pojedinačnim parcelama i na spontanoj flori oko obradive površine.

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 30% biljaka i

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) koja je u nekim gustim usevima prisutna još od jeseni na čak 90% biljaka.

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Dalje, registruje se prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis).  Za sada je to na nivou svega nekoliko rupa na parcelama i na rubovima parcela gde se zemljište ne obrađuje.

Međutim, preporučuju se redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači!

 

Zravstveno stanje strnih žita-RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (BBCH 12-15), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi bokorenja,  2 do 4 stabla vidljiva (BBCH 22-24).

 

Na usevima pšenice, vizuelnim pregledima,  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.) na  1 do 4% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

simptom rđe-uveličano

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do  50% biljaka  i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka.

 

  

simptom pepelnice           simptom mrežaste pegavosti

 

Takođe, vizuelnim pregledom  stnina, uočeno je prisustvo lisnih vaši i cikada u niskim brojnostima.

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Zdravstveno stanje strnih žita - RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, loklitetet Žednik (ogledno polje – Mikićevo), ozimi ječmovi i pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 22-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka. Na usevima ozime pšenice nisu uočeni simptomi bolesti.

 

Na pojedinim parcelama registrovane su aktivne rupe od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica - Microtus arvalis).

 

Aktivna rupa od glodara

Preporučuje se obilazak parcela u cliju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

1 - 10 Next