Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Fuzarioza klasa pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazi razvića  i sazrevanja semena: od kasna mlečna zrelost, do rana voštana zrelost  (BBCH 77-83).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, na više lokaliteta, uočeni su simptomi šturosti klasa (Fusarium graminearum). Učestale padavine tokom cvetanja pšenice stvorile su povoljne uslove za infekciju ovim patogenom. Pregledom klasova pšenice utvrđeno je da procenat zaraženosti klasova iznosi od 10-33%, u zavisnosti od parcele, i primenjene hemijske zaštite. Procenat zaražene površine klasa je u rasponu od 5- 70%, a najčešće je zastupljena zaraženost od 10% površine klasa.

Pojava glodara u strnim žitima

Na području delovanja RC Subotica, na pojedinim parcelama pšenice i ječma, registrovana su oštećenja od poljskih miševa i poljske voluharice, i to prvenstveno na parcelama koje se graniče sa usevima uljane repice (slika 1), a na kojima nije sprovedeno adekvatno suzbijanje glodara tokom proleća.

Štete nastale ishranom glodara su u vidu oaza, u kojima su biljke pšenice i ječma potpuno uništene. Poljski miš je aktivan cele godine, razmnožava se 5-6 puta godišnje. U potrazi za lako dostupnom hranom oni migriraju na okolne parcele. Za sprečavanje većih šteta potrebno je redovno obilaziti useve, kako bi se stalno pratila njihova brojnost, i izvršiti trovanje, u cilju sprečavanja njihovog prenamnožavanja.

U proleće je u usevima uljane repice registrovana pojava glodara, i RC Subotica je dala preporuku za njihovo suzbijanje (17.2.2023).

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice se nalaze u fenofazi sedmo stablo vidljivo do  početak rasta stabljike (BBCH 27-30).

slika

Vizuelnim pregledom useva pšenice iz ranih rokova setve utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) u zavisnosti od parcele na 15-30% biljaka, kao i simptoma pepelnice (Erysiphae graminis), na donjim listovima biljaka, na do 20% biljaka. U usevima iz kasnijih rokova setve simptomi sive pegavosti (Septoria tritici) su prisutni na 5-10% biljaka.

velika slika

Lisna rđa pšenice (Puccinia recondita) prisutna je samo na pojedinim parcelama, iz ranih rokova setve, sa izrazito gustim sklopom biljaka, na do 33% biljaka, a u usevima iz kasnijih rokova setve na 1-8% biljaka.

Uslovi za razvoj bolesti su bili povoljni u prethodnom periodu. Simptomi bolesti u usevima pšenice su prisutni u visokom intenzitetu, tako da nakon stabilizacije vremena i stvaranja povoljnih uslova za sprovođenje tremana biće neophodno da se izvrše hemijske mere zaštite useva.
Zdravstveno stanje strnih žita

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se u zavisnosti od roka setve nalaze u različitim  fenofazama razvoja lista  do početka bokorenja  (BBCH 14-22).

 

U usevu ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka, kao i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na  do 25% biljaka.

U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

U usevima pšenice i ječma uočeno je prisustvo kolonija lisnih vaši  (Aphididae) na do 5% biljaka. Zahlađenje narednih dana uticaće na smanjenje brojnosti lisnih vašiju.

 

Vizuelnim pregledom nismo registrovali prisustvo aktivnih rupa od poljskih miševa (Apodemus sylvaticus) i voluharica (Microtus arvalis).

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Stanje ozimih useva-RC Subotica

Na području RC Subotica usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23-28).

 

Vizuelnim pregledima useva pšenice je ustanovljeno prisustvo simptoma bolesti:

pepelnica strnih žita (Erysiphe graminis), procenat napadnutih biljaka od parcele do parcele varira, u gustim usevima je uočen veći procenat zaraženih biljaka (oko 10%),

siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici), koja se za sada nalazi na donjim listovima biljaka, piknidi su vidljivi ali spore u njima još nisu zrele (oko 30% biljaka) i

rđa (Puccinia spp.) koja se nalazi na pojedinačnim parcelama i na spontanoj flori oko obradive površine.

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma:

mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 30% biljaka i

pepelnice strnih žita (Erysiphe graminis) koja je u nekim gustim usevima prisutna još od jeseni na čak 90% biljaka.

 

Trenutno se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite protiv navedenih patogena.

 

Dalje, registruje se prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus, poljska voluharica - Microtus arvalis).  Za sada je to na nivou svega nekoliko rupa na parcelama i na rubovima parcela gde se zemljište ne obrađuje.

Međutim, preporučuju se redovni obilasci parcela u cilju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači!

 

Zravstveno stanje strnih žita-RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, usevi ozime pšenice nalaze se u fazi od 2 do 5 listova razvijeno (BBCH 12-15), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi bokorenja,  2 do 4 stabla vidljiva (BBCH 22-24).

 

Na usevima pšenice, vizuelnim pregledima,  registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) i simptoma rđe (Puccinia spp.) na  1 do 4% biljaka, dok simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) nisu registrovani.

 

simptom rđe-uveličano

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do  50% biljaka  i simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 10% biljaka.

 

  

simptom pepelnice           simptom mrežaste pegavosti

 

Takođe, vizuelnim pregledom  stnina, uočeno je prisustvo lisnih vaši i cikada u niskim brojnostima.

 

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Zdravstveno stanje strnih žita - RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, loklitetet Žednik (ogledno polje – Mikićevo), ozimi ječmovi i pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 22-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka. Na usevima ozime pšenice nisu uočeni simptomi bolesti.

 

Na pojedinim parcelama registrovane su aktivne rupe od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica - Microtus arvalis).

 

Aktivna rupa od glodara

Preporučuje se obilazak parcela u cliju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Stanje ozimih strnina na teritoriji RC Subotica

RC Subotica-pšenica i ječam

Vizuelnim pregledom parcela pod strninom, pšenicom i ječmom na teriroriji opštine Subotice konstatovano je da se usevi u zavisnosti od setve uglavnom nalaze u fenofazi bokorenja ( od BBCH 25  do BBCH 28 ; 5-8 stabla vidljiva) . Samo na nekim parcelama, koji su rano posejani  ječam je krenuo u vlatanje ( BBCH 31).

Zdravstveno stanje je prikazano u narednoj tabeli:

Pšenica

 Sorta /lokalitet

Septoria tritici (% zaraženosti)

Puccinia spp.

(% zaraženosti)

Erysiphe graminis

(% zaraženosti)

 NS S-40 / Kelebija

15

0

0

 Sofru/Kelebija

17

0

0

 Apache/Đurđin

12

0

0

 Euclide/Đurđin

17

0,1

1

 Ingenio/Žednik

11

0

0

 

Ječam

 Sorta /lokalitet

Pyrenophora teres

 (% zaraženosti)

Rhynosporium secalis

(% zaraženosti)

Erysiphe graminis f.sp.hordei

(% zaraženosti)

 Basalt/Žednik

12

3

0

 Nonius/Žednik

5

3

0

 NS 565/Žednik

10

5

0

 Nectaria/Tavankut

84

2

23

 Nectaria/Bajmok

15

0

5

mrežasta pegavost na ječmu-Pyrenophora teres

pegavost ječma-Rhinosporium secalis

pepelnica na ječmu-Erysiphe graminis f.sp.hordei

Intenzitet napada sive pegavosti na sortama pšenice u ogledu PSS Subotica
          Septoria tritici
r.br. SORTA 02.03.2015. 16.03.2015. 08.04.2015. 15.04.2015.
BBCH faza 22-24 BBCH faza 23-25 BBCH faza 31 BBCH faza 32
  PŠENICA/sorta % napadnutih % napadnute lisne površine
( sa donjim osušenim listovima)
% napadnutih % napadnute lisne površine
(bez donjih osušenih listova)
% napadnutih % napadnute lisne površine
1.kolenca
% napadnutih % napadnute lisne površine
2.kolenca
listova listova listova
1.kolenca
listova
2.kolenca
  ( sa donjim osušenim listovima)   (bez donjih osušenih listova)   (bez donjih osušenih listova)   (bez donjih osušenih listova)
1 POBEDA 13 90 25 34 13 10 0 0
2 RENESANSA 13 90 19 40 14 20 0 0
3 SIMONIDA 16 70 26 53 4 10 0 0
4 ZVEZDANA 13 90 21 60 12 20 0 0
5 NS FUTURA 13 90 30 55 10 5 5 5
6 NS EMINA 13 60 26 56 15 10 5 5
7 NS RADOJKA 13 70 28 60 12 10 0 0
8 NS ČARNA 13 70 18 65 15 15 10 5
9 SOLEHIO* 11 40 6 20 14 10 0 0
10 BASMATI 11 40 26 58 11 5 0 0
11 SIRTAKI* 11 50 21 34 12 10 0 0
12 FERIA* 6 50 11 46 0 0 0 0
13 FARINELI 5 40 10 40 0 0 0 0
14 ELAN 17 80 25 45 14 15 0 0
15 NIKOL 17 60 21 42 14 15 0 0
16 INGENIO 13 80 22 53 15 10 0 0
17 MOISON 17 30 20 30 13 5 0 0
18 EVROPA 90 17 60 25 50 10 5 0 0
19 RAPSODIJA 22 50 30 45 10 5 0 0
20 NS 40 S 20 30 22 50 11 20 0 0
21 NS ILINA 20 60 25 50 8 5 0 0
22 NS DIKA 22 70 22 56 14 10 0 0
23 NS TAVITA 25 80 18 70 14 10 0 0
24 NS MELODIJA 8 80 16 50 0 0 0 0
25 NS PETRIJA 22 70 20 65 6 5 0 0
26 GRAINDUR* 8 15 13 43 6 5 1 5
27 SO 1212 17 20 21 47 0 0 0 0
28 SOFRU 17 70 50 40 0 0 0 0
29 SONERGY 8 20 41 24 0 0 0 0
30 BALETKA 22 50 15 60 14 10 0 0
31 SOBREDO* 11 40 8 30 10 5 0 0
32 Simonida -tavanka 15 80 20 54 13 15 0 0
Napomena: U tabelarnom prikazu podatci od 15.04.2015. odnose se na listove drugog kolenca!
Očitavanje intenziteta napada Septoria tritici na pšenici
          Septoria tritici
r.br. SORTA 02.03.2015. 16.03.2015. 08.04.2015.
BBCH faza 22-24 BBCH faza 23-25 BBCH faza 31
  PŠENICA/sorta % napadnutih % napadnute lisne površine
( sa donjim osušenim listovima)
% napadnutih % napadnute lisne površine
(bez donjih osušenih listova)
% napadnutih % napadnute lisne površine
1.kolenca
listova listova listova
1.kolenca
  ( sa donjim osušenim listovima)   (bez donjih osušenih listova)   (bez donjih osušenih listova)
1 POBEDA 13 90 25 34 13 10
2 RENESANSA 13 90 19 40 14 20
3 SIMONIDA 16 70 26 53 4 10
4 ZVEZDANA 13 90 21 60 12 20
5 NS FUTURA 13 90 30 55 10 5
6 NS EMINA 13 60 26 56 15 10
7 NS RADOJKA 13 70 28 60 12 10
8 NS ČARNA 13 70 18 65 15 15
9 SOLEHIO* 11 40 6 20 14 10
10 BASMATI 11 40 26 58 11 5
11 SIRTAKI* 11 50 21 34 12 10
12 FERIA* 6 50 11 46 0 0
13 FARINELI 5 40 10 40 0 0
14 ELAN 17 80 25 45 14 15
15 NIKOL 17 60 21 42 14 15
16 INGENIO 13 80 22 53 15 10
17 MOISON 17 30 20 30 13 5
18 EVROPA 90 17 60 25 50 10 5
19 RAPSODIJA 22 50 30 45 10 5
20 NS 40 S 20 30 22 50 11 20
21 NS ILINA 20 60 25 50 8 5
22 NS DIKA 22 70 22 56 14 10
23 NS TAVITA 25 80 18 70 14 10
24 NS MELODIJA 8 80 16 50 0 0
25 NS PETRIJA 22 70 20 65 6 5
26 GRAINDUR* 8 15 13 43 6 5
27 SO 1212 17 20 21 47 0 0
28 SOFRU 17 70 50 40 0 0
29 SONERGY 8 20 41 24 0 0
30 BALETKA 22 50 15 60 14 10
31 SOBREDO* 11 40 8 30 10 5
32 Simonida -tavanka 15 80 20 54 13 15
Napomena: U tabelarnom prikazu podatci od 08.04.2015. odnose se na listove prvog kolenca!
1 - 10 Next