Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Zdravstveno stanje strnih žita - RC Subotica
Zdravstveno stanje strnih žita - RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, loklitetet Žednik (ogledno polje – Mikićevo), ozimi ječmovi i pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 22-23).

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 1% biljaka. Na usevima ozime pšenice nisu uočeni simptomi bolesti.

 

Na pojedinim parcelama registrovane su aktivne rupe od glodara (poljski miš - Apodemus sylvaticus i  poljska voluharica - Microtus arvalis).

 

Aktivna rupa od glodara

Preporučuje se obilazak parcela u cliju utvrđivanja broja aktivnih rupa od glodara. Ukoliko se registruje preko 10 aktivnih rupa po hektaru preporučuje  se njihovo suzbijanje primenom rodenticida. U tu svrhu mogu se koristiti gotovi mamci nakon čijeg postavljanja se preporučuje  zatrpavanje rupa kako ne bi došlo do trovanja divljači.

 

 RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.