Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Krompirov moljac (Phthorimaea operculella)

Na području delovanja RC Subotica, usevi krompira se nalaze u fazi od većina lišća požutelo do vađenje krtola (BBCH 93-99). 

 

 

U regionu Subotice krompir se gaji uglavnom za rano vađenje, samo manji broj parcela se ostavlja za skladištenje u magacine.

 

Na feromonskim klopkama za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) do danas nije registrovan ulov odraslih jedinki.  Zbog niskih brojnosti kako ove, tako i prethodnih godina, region Subotica se ne smatra područjem sa visokim rizikom po nastanak šteta od krompirovog moljca te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

 

Zbog značaja koji ova štetočina ima u drugim regionima naše zemlje i radi sprečavanja podizanja brojnosti populacije, preporuka je svim proizvođačima krompira, pogotovo onima koji kasnije vade krompir, da preduzmu sledeće preventivne mere kontrole:  

-          Vađenje krtola obaviti u što kraćem roku,

-          Nakon vađenja krtola krompira, ne ostavljati ih na parcelama, već ih što pre uneti u skladišta,

-          U skladištima održavati temperaturu ispod 10°C,

-          Na prozore u skladištima postaviti mreže da se spreči ulazak moljca u skladište

-          Na parcelama stalno održavati kompaktnost zemljišta navodnjavanjem, kako bi se sprečilo polaganje jaja na krtole.

Obzirom da je na našem terenu zastupljena i postrna sadnja krompira, nastavljamo sa praćenjem ove štetočine.

Stanje useva postrnog krompira

Na području delovanja RC Subotica u toku je proizvodnja postrnog krompira koji se nalazi u fenofazi pred zatvaranje redova,  od 50 do 80% biljaka zatvara redove ( BBCH 35-38). Ova proizvodnja u poslednjih nekoliko godina zauzima sve veće površine i odvija se na peskovitim zemljištima koja se veoma brzo zagrevaju i u uslovima intenzivnog navodnjavanja i đubrenja.

Vizuelnim pregledima biljaka krompira utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlienata) u indeksima napada: larve 3 , imaga 1,25, jajna legla 0,75.

 

Slika-Jajno leglo krompirove zlatice

 

Takođe, prilikom pregleda su registrovani i simptomi plamenjače krompira (Phytophthora infestans) i crne pegavosti krompira (Alternaria solani) u niskim procentima napada, svega nekoliko procenata biljaka.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Subotica nastavlja monitoring ove proizvodnje krompira i signaliziraće vreme za tretman.

Pregled krompira

RC Subotica

Punkt Palić

Phytophtora infestans – plamenjača krompira

Vizuelnim pregledom parcele krompira 24.5.2013. - sorte Aladin i Kuroda je ustanovljeno da nakon dva uslova za infekciju patogenom ( Phytophtora infestans ) nisu ustanovljeni simptomi na biljkama. Usev krompira je neujednačeno nikao , faza BBCH 201-204  ( vidljivi prvi izdanak , drugi izdanak , ... 4 izdanak u osnovi ).

Po modelu prognoziranja No Blight po parametrima : suma padavina, srednja relativna vlaga vazduha, srednja temperatura vazduha - moguće infekcije su predviđene :

-7.maja ( broj 5 – 7.6 mm suma padavina, 45% relativna vlaga vazduha, sr.temp. 17.53 o C ) ;

-12.maja (broj 5 – 0.2 mm suma padavina, 72 % relativna vlaga vazduha , sr.temp. 14.54 o C  ) .

Po modelu Phytophtora infestans po parametrima : dužina vlaženja lista, broj sati sa 100% ispunjenim uslovima, suma padavina u toku trajanja uslova, srednja dnevna temperatura u vreme trajanja uslova - moguće infekcije su predviđene:

-7.maja ( prvi uslov sa 19 sati vlaženja lista , 16 sati sa 100 % ispunjenim uslovima , 13 mm padavina , 16.38 o C sr.dnevne temp.);

-12.maja ( drugi uslov sa 13 sati vlaženja lista , 10 sati sa 100 % ispunjenim uslovima , 0 mm padavina , 14.69 o C sr.dnevne temp. – prethodno je palo 20.2 mm padavine!)

Leptinotarsa decemlineata-krompirova zlatica

Na istim parcelama je konstatovano prisustvo imaga krompirove zlatice-dopunski se krane,kopuliraju. Sveža jaja su konstatovana na malom broju biljaka sa indeksom napada 0,25 %. Ne preporučuju se mere protiv ove štetočine u ovakvom stanju.

imaga krompirove zlatice jaja krompirove zlatice

velika slika                       velika slika

RC Subotica će i dalje pratiti razvoj patogena i štetočina u usevima krompira i na vreme obaveštavati proizvođače o mogućim merama zaštite.