Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi pšenice se nalaze u fenofazi od početka rasta stabljike do drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog (BBCH 30-32).

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovano je prisustvo sledećih simptoma bolesti i štetočina:


- siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na do 20% biljaka

-rđa pšenice (Puccinia spp.) na do 1% biljaka

-lisne vaši (Aphididae), krilate forme na oko 3% biljaka

-žitna pijavica (Lema melanopus), u niskom intenzitetu

Narednih dana se očekuje ulazak pšenice u osetljivu fenofazu razvoja. RC Subotica nastavlja sa monitoringom štetočina i bolesti u strnim žitima i signaliziraće vreme za tretman.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Subotica,  usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od roka setve i sortimenta, nalaze u fazi od početka bokorenja do šesto stablo vidljivo (BBCH 21 – 23).

usev jecma

usev jecma

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na oko 2% biljaka.

mrežasta pegavost ječma

mrezasta pegavost jecma

Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, treće stablo vidljivo (BBCH 23). Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma biljnih bolesti i štetočina.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.
Stanje useva pšenice RC Subotica

Na području delovanja RC Subotica, usevi pšenice se u zavisnosti od rokova setve, nalaze u fenofazama od 6 do 9 i više vidljivih stabala (BBCH 26-29).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, registrovani su  simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), i pepelnice žita (Erysiphae graminis) u različitim intenzitetima napada uglavnom na donjim listovima biljaka koji odumiru.

 

siva pegavost pšenice

pepelnica pšenice

 

Povoljni vremenski uslovi koji trenutno vladaju, pogodovaće intenzivnijem porastu pšenice i brzom prelasku u fazu vlatanja, tako da se poljoprivrednim proizvođačima preporučuju redovni pregledi useva pšenice na prisustvo bolesti.

 

Registruje se i početak naseljavanja lisnim vašima.

 

jedinka lisne vaši na listu pšenice

 

Hemijske mere zaštite se još ne preporučuju, a RC Subotica će informisati proizvođače na ovom Portalu u delu Preporuke o pravovremenoj primeni fungicida.

Zdravstveno stanje pšenice

Na području delovanja RC Subotica usevi ozime pšenice se nalaze u fazi od bokorenja do početka rasta stabla -prvo kolence je najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (23-31 BBCH skale).

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice uočeni su simptomi pepelnice žita (Erysiphe graminis) na 20-50 % biljaka. Simptomi drugih bolesti lista nisu registrovani.

 

Slika: pepelnica na pšenici

 

Ne preporučuju se još hemijske mere zaštite.

RC Subotica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva.

Stanje ječma-RC Subotica

Na punktu Žednik usevi ječma se nalaze u fazi 2 razvijena lista (BBCH 12).

Vizuelnim pregledom biljaka ustanovljeno je  povećano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) u odnosu na prošlu nedelju, a koje je blizu praga štetnosti (10% biljaka naseljeno sa biljnim vašima).

 

Aphididae na listu ječma

 

S obzirom da se predviđaju mrazevi za vikend, očekuje se da će se kao posledica toga redukovati populacija vaši, te se za sada ne preporučuje tretman protiv njih.

RC Subotica će nastaviti da prati i izveštava o prisustvu ovih štetočina.

Zdravstveno stanje strnih žita -RC Subotica

Na terenu RC Subotica usevi pšenice i ječma su u različitim fazama razvoja, od nicanja do 3 razvijena lista, BBCH 10-13. Zabeležena suša u proteklom periodu otežala je kako pripremu zemljišta za setvu tako i sam proces nicanja useva.

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma je ustanovljeno prisustvo lisnih vaši (Aphididae) koje pored direktnih šteta mogu biti značajne i kao  vektori biljnih virusa.

Vizuelnim pregledom je ustanovljeno i prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara. 

Za sada, prisustvo štetočina nije na nivou praga štetnosti, a RC Subotica će nastaviti da prati i izveštava o zdravstvenom stanju ozimih strnina.

 

Slika1-faza razvoja pšenice

Slika2-lisne vaši na listu

 

Slika3-rupe od poljskih glodara

Rđa pšenice

RC Subotica -pšenica

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi od kraja cvetanja do početka nalivanja zrna (BBCH 69 do 73).

Obilaskom proizvodnih parcela na području RC Subotica mestimično su zabeleženi simptomi  žute lisne  rđe pšenice -Puccinia striiformis f.sp. tritici.  Simptomi su zabeleženi na parcelama gde nije sproveden tretman protiv biljnih bolesti sa fungicidima. Na takvim parcelama, procenat biljaka koje na zastavičaru imaju simptome ovog patogena kreće se od 10 do 20%.

 

RC Subotica-stanje merkantilne pšenice

RC Subotica-pšenica

U regionu Subotice merkantilna pšenica u zavisnosti od rokova setve se nalazi u raznim fazama mlečne zrelosti / od BBCH 73 do 75.

Vizuelnim pregledima je utvrđeno intenzivno sušenje donjih listova, kao i uvijanje listova do zastavičara, koja je posledica suše u proizvodnim delovima našeg regiona. Prisustvo sive pegavosti-Septoria tritici,  je zabeleženo na donjim listovima, pepelnica-Erysiphe graminis je locirana na stablu na donjim spratovima biljaka, dok rđa –Puccinia sp. nije zabeležena ( pregledima su obuhvaćeni svi značajniji delovi regiona sa gajenjem ove kulture: Bikovo,Žednik,Šupljak,Palić ,Đurđin i Tavankut, i ogled PSS Subotica.)

merkantilna pšenica-sušenje donjih listova

Stanje pšenice na oglednom polju PSS Subotica

r.b.

Sorta

Ocena  listova

od zastavičara

Septoria tritici

% inficirane površine lista

Erysiphae graminis

% inficirane površine lista

Puccinia spp.

% inficirane površine lista

1.

Avenue

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

5

0

0

2.

Nikol

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

10

0

0

3.

Celulle

Z

0

5

0

 

 

Z-1

0

10

0

 

 

Z-2

10

10

0

4.

Farmer

Z

0

10

0

 

 

Z-1

0

10

0

 

 

Z-2

5

10

0

5.

Nogal

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

5

0

0

6.

Amicus

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

5

0

0

7.

Balaton

Z

5

0

0

 

 

Z-1

5

0

0

 

 

Z-2

5

0

0

8.

Simonida

Z

0

0

5

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

20

0

0

9.

NS 40 S

Z

0

5

0

 

 

Z-1

0

10

0

 

 

Z-2

10

20

0

10.

Zvezdana

Z

0

0

10

 

 

Z-1

0

0

10

 

 

Z-2

20

10

0

11.

Ilina

Z

0

5

5

 

 

Z-1

0

10

0

 

 

Z-2

20

20

0

12.

Pobeda

Z

0

5

5

 

 

Z-1

0

10

0

 

 

Z-2

20

20

0

13.

Petrija

Z

0

10

5

 

 

Z-1

0

10

10

 

 

Z-2

30

20

20

14.

Ljubica

Z

0

0

10

 

 

Z-1

0

10

10

 

 

Z-2

10

20

10

15.

Pudarka

Z

0

20

5

 

 

Z-1

0

50

0

 

 

Z-2

0

80

0

16.

Azra

Z

0

50

0

 

 

Z-1

0

70

0

 

 

Z-2

30

80

0

17.

Obala

Z

0

20

5

 

 

Z-1

0

20

0

 

 

Z-2

40

40

0

18.

Mila

Z

0

10

0

 

 

Z-1

0

30

0

 

 

Z-2

20

40

0

19.

Vlajna

Z

5

5

0

 

 

Z-1

10

5

0

 

 

Z-2

40

10

0

20.

Kala

Z

0

5

5

 

 

Z-1

5

10

10

 

 

Z-2

10

20

10

21.

Nafora

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

5

0

0

22.

Sosthene

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

5

0

0

23.

Sobredo

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

10

0

0

24.

Yeti

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

10

0

0

25.

Baletka

Z

0

0

10

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

5

5

0

26.

Premio

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

5

0

0

27.

Sofru

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

5

0

0

28.

Sosthene

Z

0

0

0

 

 

Z-1

0

0

0

 

 

Z-2

30

0

0

 
Simptomi mrke pegavosti ( Septoria tririci)

Simptomi pepelnice pšenice ( Erysiphe graminis )

Simptomi crtičaste rđe na listu pšenice ( Puccinia striiformis)

Faza pšenice po BBCH 69 –kraj cvetanja. Oznake: Z zastavičar;Z-1 list ispod zastavičara; Z-2 drugi list ispod zastavičara

Tretmani ogleda  su izvođeni u dva navrata :

1.       datum: 04.april 2016

2.       datum: 16.maj 2016

Konstatuje se da je prvi tretman odrađen pre postignutih pragova štetnosti prouzrokovačem lisne rđe ( Puccinia spp.), a drugi tretman je odrađen u početku cvetanja pšenice.

 

Zabeleženi simptomi žute rđe

RC Subotica -pšenica

Usevi pšenice se nalaze u fenofazi kraj klasanja do početka cvetanja (BBCH 59-61).

Obilaskom proizvodnih parcela na području RC Subotica mestimično su zabeleženi simptomi  žute  rđe pšenice (Puccinia striiformis). Bolesću su zahvaćene parcele sa osetljivim sortimentom koje nisu tretirane ili su tretirane veoma rano (pre postignutih pragova štetnosti za prouzrokovače bolesti lista pšenice).

 

Simptomi žute rđe na listu pšenice

Uredosorusi sa sporama-uveličano

uredospore,uveličano pod mikroskopom