Skip to main content

Region Subotica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Subotica > Prilozi > Zdravstveno stanje useva soje RC Subotica
Zdravstveno stanje useva soje RC Subotica

Vizuelnim pregledom useva soje na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 10-15% biljaka.

Simptomi: na licu lista se formiraju  svetlozelene ili žućkaste pege nepravilnog oblika i različite veličine. Sa naličja lista u vlažnim uslovima u okviru pega formira se micelijska navlaka od konidiofora i konidija. Jako zaraženo lišće požuti, postaje nekrotično, uvija se po ivici i na kraju opada. 

Hemijske mere zaštite se kod nas ne sprovode, jer ovaj patogen ne pričinjava velike ekonomske štete. Druge mere koje se preporučuju su:

-gajenje otpornih sorti

-plodored

-proizvodnja zdravog semena

-zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

 

 Simptomi plamenjače na licu lista soje

 

Vizuelnim pregledima useva soje takođe se registruje prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na naličju listova, a simptomi napada su izraženiji na uvratinama. Ova štetočina živi na naličju lista, gde se i hrani sisajući sokove. Prvi simptomi se uočavaju na licu lista u obliku sitnih pega srebrnastobele boje. Kako se brojnost grinja i napad uvećava,  pege se međusobno spajaju i čitava površina lista žuti i suši se. Ako se namnoži može da prouzrokuje sušenje čitavih biljaka. Prenamnoženje grinja može značajno smanjiti  prinos soje i do 30% i zbog toga je neophodno vršiti što češće preglede useva. Ako se ustanovi na ivicama polja 50 i više procenata biljaka sa ovom štetočinom, preporučuju se hemijske mere zaštite, sa preparatima koji su registrovani za tu namenu. Zaštitu treba obaviti sa većom količinom vode i višim pritiskom, jer se kolonije nalaze na naličju lista.

 

Grinje na naličju lista soje-uveličano

Comments

There are no comments yet for this post.