Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi cvetovi venu: većina latica opada do kraj cvetanja: sve latice opale (67-69 BBCH).

 

 Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 40,51%.

 

velika slika

 

 Od 58 pregledanih pseudotecija u 5 pseudotecija nema formiranih askospora, u 25 je do 25%, u 18 je do 50%, u 7 je do 75%, a u 3 je do 100% zrelih askospora.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (65 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 18,98%.

 

Od 54 pregledane pseudotecije u 27 pseudotecija nema formiranih askospora, u 16 je do 25%, u 8 je do 50%, a u 3 je do 75% zrelih askospora.


RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava šljivinih osa
 

Na terenu RC Ruma u zasadima šljiva, koji se nalaze u fazi cvetanja, registruju se prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava).

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Aktivnost kruškine buve

Na terenu RC Ruma, zavisno od sortimenta, zasadi kruške se nalaze u u fenofazi od početka pucanja lisnih pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići do početka pucanja cvetnih pupoljaka (07-53 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom  zasada kruške, lokalitet  Irig, registrovano je  se prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 14,  položena jaja u indeksu napada 43 i početak piljenja larvi.

 

 

Jaja i larva kruškine buve

 

Sa  porastom temperature očekuje se inteziviranje aktivnosti imaga i masovnije piljenje larvi.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će obavestiti  proizvođače  o primeni hemijskih mera.

Pojava rutave bube
 

Na terenu RC Ruma u zasadima kajsije, koji se nalaze u fazi cvetanja, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

 

Rutava buba

 

Sa porastom temperature i ulaskom ostalih voćnih vrsta u fazu cvetanja doći će do intenziviranja pojave ove štetočine.

 

Preporučuje se sprovođenje preventivnih mera kontrole, odnosno izlovljavanje postavljanjem lovnih klopki plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki voćni sirup, anis, negro bombone ili sredtvo za pranje sudova.

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonski zabranjena, a prilikom upotrebe pesticida obavezno se treba pridžavati uputsva za upotrebu i sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Pojava repičinog sjajnika

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u početnim fazama rasta stabla (30-31 BBCH).

 

Pregledom useva i Merikovih posuda registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus), najvažnije štetočine uljane repice koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

Repičin sjajnik

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

 

Pojava sive repine pipe
 

U feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima  registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris (Inđija 15.03., Kraljevci 18.03.).

 

Siva repina pipa

 

Sa daljim porastom temperature zemljišta i vazduha očekuje se intenziviranje pojave imaga, kao i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je u toku. S obzirom da su početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

  

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi od kraja bubrenja pupoljaka, pa do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka (03- 09 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

velika slika

 

Od 100 pregledanih pseudotecija u 94 nema formiranih askospora, a u  6 je od 1% do 25% formiranih askospora.

 

Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 1,50%.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Stanje u usevima strnih žita
 

Na terenu RC Ruma, u zavisnosti od vremena setve i primenjene agrotehnike, usevi strnih žita se nalaze u fazi od 2 lista razvijeno do faze bokorenja: do četvrto stablo vidljivo (12-24 BBCH).

 

 Vizuelnim pregledom  useva pšenice (lokaliteti: Ruma/Fišer i  Irig) uočava se prisustvo simptoma pepelnice (Erysiphe graminis). Simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.) nisu uočeni.

 

Lokalitet

Sorta pšenice

BBCH skala

Erisyphe graminis

% napadnutih

biljaka

Ruma/Fišer

Simonida

 12-13 BBCH

(2-3 lista razvijeno)

0

Irig

Zvezdana

22-23 BBCH

(2. do 3. stablo vidljivo)

15

 

 Vizuelnim pregledom  useva ječma (lokaliteti: Ruma/Fišer i  Irig) uočava se prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosprium secalis). Simptomi  rđe (Puccinia spp.) nisu uočeni.

 

Lokalitet

Sorta ječma

BBCH skala

Pyrenophora teres

Erisyphe graminis

Rhynchosprium secalis

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

% napadnutih

biljaka

Ruma/Fišer

NS 565

 13 BBCH

(3 lista razvijeno)

0

0

0

Irig

Nonius

23-24 BBCH

(3. do 4. stablo vidljivo)

4

25

2

 

Simptomi pepelnice i mrežaste pegavosti na ječmu

 

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija  Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fenofazi  mirovanja (00 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća (lokalitet Irig/Kudoš), registruje se početak formiranja askusa, bez zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

Formiranje askusa

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima