Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XVI nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: drugo opadanje plodova, 73 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 88,55%, dok njihova ispražnjenost iznosi 44,06%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u  fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, pa do početka cvetanja  (57-61 BBCH).  

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanusU toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

velika slika

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek od trećeg stupnja postaju infektivne. Tu sposobnost zadržavaju do kraja života i prenose fitoplazmu hraneći se na zdravim čokotima.

 

S obzirom da je piljenje larvi tek otpočelo, hemijske mere zaštite se još ne preporučuju. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Ruma usevi kukuruza se zavisno od rokova setve  nalaze u različitim fazama razvoja: semenski i merkantilni kukuruz- 6 do 9 listova razvijeno (16-19 BBCH), kukuruz šećerac- 9 i više listova razvijeno do faze metlica u cvetanju, svila potpuno razvijena (19-65 BBCH). .

 

 Faze razvoja kukuruza šećerca

 

Pregledom useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka. U toku je početak polaganja jaja prve generacije ove štetočine. U usevima semenskog i merkantilnog kukuruza za sada nije uočeno njihovo prisustvo.

 

 Jajno leglo

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XV nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: drugo opadanje plodova, 73 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 84,5%, dok njihova ispražnjenost iznosi 38%.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIV nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: plodovi veličine do 20 mm, 72 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 78,18%, dok njihova ispražnjenost iznosi 21,81%.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIII nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: plodovi veličine do 10 mm, 71 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 62,50%, dok njihova ispražnjenost iznosi 14%.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Piljenje larvi žitne pijavice (Lema melanopus)

 

Na terenu RC Ruma  vizuelnim pregledom useva ozimih  strnih žita registrovano je prisustvo imaga  žitne pijavice (Lema melanopus), jaja   u različitim fazama embrionalnog razvoja, kao i prve ispiljene larve. U narednom periodu, sa porastom dnevnih temperatura, očekuje se i intenzivnije piljenje larvi.

 

Ova štetočina ima jednu generaciju godišnje.  Štete pričinjavaju i imago i larva hraneći se listovima, ali su štete od ishrane larvi mnogo značajnije.  Štete nastaju usled progrizanja lista sa gornje strane u obliku uzdužnih pruga, pri čemu list dobija beličastu boju. Najveće štete nastaju kada je napadnut list zastavičar od koga zavisi nalivanje zrna.

 

Razvojni stadijumi žitne pijavice i oštećenja usled ishrane

velika slika

 

Hemijske mere borbe su najčešće usmerene protiv larvi žitne pijavice, a ređe protiv odraslih insekata (u slučaju prenamnoženja, kada mogu napraviti velike direktne štete i da bi se sprečilo masovno polaganje jaja).

 

Proizvođačima se preporučuje pregled useva na prisustvo ove štetočine. Ukoliko se registruje 0,5 do 1 larva po biljci ili 15 odraslih jedinki žitne pojavice po metru kvadratnom (EPPO standard PP 2/11 (1)), preporučuje se sprovođenje hemijskih mera zaštite primenom nekog od registrovanih insekticida.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XII nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: kraj cvetanja- 69 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 54,24%dok njihova ispražnjenost iznosi 3,77%.

 

Od 53 pregledane pseudotecije u 9 nema formiranih askospora, u 10 pseudotecija je do 25%, u 9 od 26% do 50%, u 13 od 51% do 75% i u 12 od 76% do 100% zrelih askospora. Registrovano je 2 ispražnjene pseudotecije.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (X nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: 30% cvetova otvoreno (63 BBCH)) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 29%.

 

Od 50 pregledanih pseudotecija u 21 nema formiranih askospora, u 12 pseudotecija je do 25%, u 9 od 26% do 50%, u 4 od 51% do 75% i u 4 od 76% do 100% zrelih askospora.

 

        Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

Datum

(% dozrelosti)

1.

07.02.

1

2.

18.02.

1,25

3.

25.02.

5,45

4.

04.03.

6,57

5.

10.03.

8,57

6.

17.03.

11,16

7.

25.03.

13,36

8.

01.04.

15,41

9.

08.04.

20,75

10.

15.04.

29

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (IX nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza crvenih pupoljaka (57 BBCH)) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 20,75%.

 

Od 53 pregledane pseudotecije u 30 nema formiranih askospora, u 11 pseudotecija je do 25%, u 6 od 26% do 50%, u 3 od 51% do 75% i u 3 od 76% do 100% zrelih askospora. 

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

Datum

(% dozrelosti)

07.02.

1

18.02.

1,25

25.02.

5,45

04.03.

6,57

10.03.

8,57

17.03.

11,16

25.03.

13,36

01.04.

15,41

08.04.

20,75

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima