Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fazi  plodovi dostigli dimenzije do 20 mm, do faze  drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 92,54% i ispražnjenost od 52,63%.

 

Od 57 pregledanih pseudotecija 30 je ispražnjeno, u 5 pseudotecija je registrovano do 50% zrelih askospora, u 7 do 75%, a u 45 do 100% zrelih askospora.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi  plodovi dostigli dimenzije od 10 do 20 mm  (71-72 BBCH).

 

 Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 88,83% i ispražnjenost od 33,92%.

 

Od 56 pregledanih pseudotecija 19 je ispražnjeno, u 4 pseudotecije je registrovano do 50% zrelih askospora, u 17 do 75%, a u 35 do 100% zrelih askospora.

 

 

Ispražnjena pseudotecija

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi cvetovi venu: većina latica opada do kraj cvetanja: sve latice opale (67-69 BBCH).

 

 Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 40,51%.

 

velika slika

 

 Od 58 pregledanih pseudotecija u 5 pseudotecija nema formiranih askospora, u 25 je do 25%, u 18 je do 50%, u 7 je do 75%, a u 3 je do 100% zrelih askospora.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi puno cvetanje: najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (65 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 18,98%.

 

Od 54 pregledane pseudotecije u 27 pseudotecija nema formiranih askospora, u 16 je do 25%, u 8 je do 50%, a u 3 je do 75% zrelih askospora.


RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava šljivinih osa
 

Na terenu RC Ruma u zasadima šljiva, koji se nalaze u fazi cvetanja, registruju se prvi ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava).

 

velika slika

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Aktivnost kruškine buve

Na terenu RC Ruma, zavisno od sortimenta, zasadi kruške se nalaze u u fenofazi od početka pucanja lisnih pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići do početka pucanja cvetnih pupoljaka (07-53 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom  zasada kruške, lokalitet  Irig, registrovano je  se prisustvo imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada 14,  položena jaja u indeksu napada 43 i početak piljenja larvi.

 

 

Jaja i larva kruškine buve

 

Sa  porastom temperature očekuje se inteziviranje aktivnosti imaga i masovnije piljenje larvi.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će obavestiti  proizvođače  o primeni hemijskih mera.

Pojava rutave bube
 

Na terenu RC Ruma u zasadima kajsije, koji se nalaze u fazi cvetanja, registrovana je pojava rutave bube (Tropinota hirta).

 

Rutava buba

 

Sa porastom temperature i ulaskom ostalih voćnih vrsta u fazu cvetanja doći će do intenziviranja pojave ove štetočine.

 

Preporučuje se sprovođenje preventivnih mera kontrole, odnosno izlovljavanje postavljanjem lovnih klopki plave ili bele boje, u koje treba sipati vodu i dodati neki voćni sirup, anis, negro bombone ili sredtvo za pranje sudova.

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonski zabranjena, a prilikom upotrebe pesticida obavezno se treba pridžavati uputsva za upotrebu i sprovesti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača.

Pojava repičinog sjajnika

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se nalaze u početnim fazama rasta stabla (30-31 BBCH).

 

Pregledom useva i Merikovih posuda registrovano je prisustvo imaga repičinog sjajnika (Melighetes aeneus), najvažnije štetočine uljane repice koja može dovesti do značajnog smanjenja prinosa oštećujući cvetne pupoljke dok su još zatvoreni.

 

Repičin sjajnik

 

Hemijske mere zaštite za sada se ne preporučuju, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravi momenat za tretman.

 

Pojava sive repine pipe
 

U feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima  registrovano je prisustvo imaga sive repine pipe, Bothynoderes punctiventris (Inđija 15.03., Kraljevci 18.03.).

 

Siva repina pipa

 

Sa daljim porastom temperature zemljišta i vazduha očekuje se intenziviranje pojave imaga, kao i migracija sa starih na novozasejana repišta.

 

Na terenu RC Ruma setva šećerne repe je u toku. S obzirom da su početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

  

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi od kraja bubrenja pupoljaka, pa do faze zeleni listići do 5 mm iznad ljušture pupoljka (03- 09 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

velika slika

 

Od 100 pregledanih pseudotecija u 94 nema formiranih askospora, a u  6 je od 1% do 25% formiranih askospora.

 

Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 1,50%.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima