Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
RC Ruma-monitoring ranih i srednje ranih hibrida merkantilnog kukuruza


 

Na teritoriji RC Ruma berba kukuruza je otpočela protekle nedelje, ali je odložena  zbog učestalih i obilnih padavina.

 

U okviru  monitoringa zdravstvenog stanja useva merkantilnog kukuruza pred berbu, izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i srednje ranih grupa zrenja  na 10 različitih lokaliteta. Pregled je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera), kao i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp.).

 

Tabelarni prikaz infestiranih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

Lokalitet

BS

I

F

A

P

C

Kraljevci

58

35

23

2

0

1

Dobrinci

35

59

29

15

3

0

Voganj

43

42

28

4

2

2

Putinci

72

21

10

3

3

0

Pavlovci

37

28

52

9

0

3

Platičevo

53

44

16

4

1

0

Neradin

26

32

61

12

3

0

Maradik

5

49

79

30

4

4

Ljukovo

17

69

34

15

0

0

Novi Slankamen

74

10

22

1

0

0

 

BS -  klipovi bez simptoma: 5 - 72%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 10 - 69%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 10 - 79%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 1 - 30%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 4%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 4%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 28 do 95% i u zavisnosti je od zastupljenog hibrida, primenjene agrotehnike i proizvodnih uslova. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, samo od Fusarium spp. i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. Na pojedinim parcelama je u značajnijoj meri uočeno prisustvo Aspergillus spp. u kombinaciji sa oštećenjima od insekata i Fusarium spp., dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium  i  Penicillium  registrovani na malom broju klipova.

 

velika slika

 

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš; sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (33-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Ruma, Kraljevci, Dobrinci i Ljukovo registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat napadnutih biljaka se kreće od 0 do 4%.

 

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

Ruma

0

Kraljevci

0

Dobrinci

1

Ljukovo

4

 

Nakon dvodnevne inkubacije u laboratorijskim uslovima i mikroskopiranjem biljnog materijala registrovane su konidije ovog patogena.

 

 velika slika

 

Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

 

RC Ruma  nastavlja sa monitoringom u usevima šećerne repe i praćenjem uslova  za infekciju i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIX nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared),  za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 94,23%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

17.

03.06.

98,58

67,92

18.

10.6

100

89,47

19.

17.06.

100

94,23

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XVIII nedelja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: prečnik ploda oko 40 mm , 74 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 89,47%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

17.

03.06.

98,58

67,92

18.

10.6

100

89,47

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XVII nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: prečnik ploda oko 40 mm , 74 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 98,58%, dok njihova ispražnjenost iznosi 67,92%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

17.

03.06.

98,58

67,92

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XVI nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: drugo opadanje plodova, 73 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 88,55%, dok njihova ispražnjenost iznosi 44,06%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u  fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, pa do početka cvetanja  (57-61 BBCH).  

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanusU toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

velika slika

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek od trećeg stupnja postaju infektivne. Tu sposobnost zadržavaju do kraja života i prenose fitoplazmu hraneći se na zdravim čokotima.

 

S obzirom da je piljenje larvi tek otpočelo, hemijske mere zaštite se još ne preporučuju. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Polaganje jajnih legala prve generacije kukuruznog plamenca

Na terenu RC Ruma usevi kukuruza se zavisno od rokova setve  nalaze u različitim fazama razvoja: semenski i merkantilni kukuruz- 6 do 9 listova razvijeno (16-19 BBCH), kukuruz šećerac- 9 i više listova razvijeno do faze metlica u cvetanju, svila potpuno razvijena (19-65 BBCH). .

 

 Faze razvoja kukuruza šećerca

 

Pregledom useva kukuruza šećerca registruje se prisustvo sveže položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka. U toku je početak polaganja jaja prve generacije ove štetočine. U usevima semenskog i merkantilnog kukuruza za sada nije uočeno njihovo prisustvo.

 

 Jajno leglo

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i blagovremeno će obavestiti proizvođače o momentu tretmana.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XV nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: drugo opadanje plodova, 73 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 84,5%, dok njihova ispražnjenost iznosi 38%.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima