Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Venturia inaequalis- završen period primarnih infekcija

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH). 

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovana je potpuna ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi   prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH). 

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 96%.

 

Period primarnih zaraza je pri kraju. RC Ruma nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus . U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

Larva prvog razvojnog stupnja

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

 

Hemijske mere suzbijanja se za sada ne preporučuju, jer su tek su larve trećeg stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove cikade i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (73-74 BBCH ). 

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 87,87%.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  plodovi dostigli dimenzije do 20 mm, pa do drugo opadanje plodova (72-73 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 60%.

 

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  plodovi dostigli dimenzije 10 do 20 mm (71-72 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 96,5%, dok njihova ispražnjenost iznosi 48%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi  plodovi dostigli dimenzije do 10 mm; opadanje plodova posle cvetanja (71 BBCH).

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

 

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 92%, dok njihova ispražnjenost iznosi 36%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 84,13%, dok njihova ispražnjenost iznosi 25%.

 

Velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Pojava šljivinih osa

U zasadima šljiva, koji se nalaze u različitim fazama cvetanja, na lepljivim klopkama se registruju prvi ulovi šljivinih osa (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava).

 

 Crna šljivina osa (Hoplocampa minuta)

 

Ženke šljivinih osa polažu jaja u čašične listiće cvetova. Larve se ubušuju u tek zametnute plodove, usled čega dolazi do njihovog opadanja.

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite (sprovode se u fazi precvetavanja), a RC Ruma nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet Irig/Kudoš, sorta Ajdared) registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 34,50%.

 

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima