Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fazi drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni (T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (73-74 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost  pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100%  i ispražnjenost od 76,92%.

 

Sve pregledane pseudotecije se nalaze u kategoriji 4, od 76 do 100% zrelih askospora. Pregledom je registrovano 40 ispražnjenih pseudotecija.
 
RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem ispražnjenosti pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fazi plodovi dostigli dimenzije 20-30 mm do drugo opadanje plodova  (72-73 BBCH).
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost  pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 94,90%  i ispražnjenost od 51,85%.

 

Od 54 pregledane pseudotecije u 2 pseudotecije je od 1 do 25% zrelih askospora, u 1 je od 26 do 50%, u 3 je od 51 do 75%, dok je u 48 pseudotecija od 76 do 100% zrelih askospora. Pregledom je registrovano 28 ispražnjenih pseudotecija.
 
RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem dozrelosti pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u  fazi plod veličine od 10 - 20 mm (71-72 BBCH).
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 85,11%  i ispražnjenost od 41,66%.

 

Od 42 pregledane pseudotecije u 5 pseudotecija je od 1 do 25% zrelih askospora, u 3 je od 26 do 50%, u 4 je od 51 do 75%, dok je u 30 pseudotecija od 76 do 100% zrelih askospora. Pregledom je registrovano 20 ispražnjenih pseudotecija.
 
RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem dozrelosti pseudotecija.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis
 
Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi puno cvetanje, prve latice opadaju do cvetovi venu, većina latica opada (65-67 BBCH).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je  dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 55,66%  i ispražnjenost od 16,98%.
 
Od 53 pregledane pseudotecije u 12 nema zrelih askospora. U 8 pseudotecija je od 1 do 25% zrelih askospora, u 8 je od 26 do 50%, u 6 je od 51 do 75%, dok je u 19 pseudotecija od 76 do 100% zrelih askospora. Pregledom je registrovano 9 ispražnjenih pseudotecija.
 
RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem dozrelosti pseudotecija.
Let šljivinih osa
 

Na terenu RC Ruma zasadi šljive se nalaze u fenofazi punog  cvetanja (65 BBCH).

 

Na lokalitetu Ruma (10.04.) i Platičevo (11.04.) na lepljivim klopkama je registrovan početak leta crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minuta Hoplocampa flava).

 

velika slika

 

 Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

RC Ruma će signalizirati vreme za tretman.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se zavisno od lokaliteta i sortimenta nalaze u fazi vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni, do faze crvenih pupoljaka (55-57 BBCH).

faza jabukepseudotecija

Zlatni delišes i Ajdared    zrela pseudotecija

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je  dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 48,5%  i ispražnjenost pseudotecija od 8%.

 

Od 50 pregledanih pseudotecije u 14 nema formiranih askospora. U 9 pseudotecija je od 1 do 25% formiranih askospora , u 6 je od 26 do 50% formiranih askospora, u 8 je od 51 do 75% formiranih askospora, dok je u 13 pseudotecija od 76 do 100% formiranih askospora.

Pregledom je registrovano 4 ispražnjene pseudotecije.

 

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem dozrelosti pseudotecija  (Venturia inaequalis).

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma, lokalitet Irig/Kudoš,  jabuka (sorta Ajdared) se nalazi u fenofazi  od "mišjih ušiju" do prvi listovi su otvoreni (drugi su još uvek uvijeni) (10-11 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je  dozrelost pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 26,44%.

 

Od 52 pregledane pseudotecije u 25 nema formiranih askospora. U 12 pseudotecija je od 1 do 25% formiranih askospora ,  u 7 je od 26 do 50% formiranih askospora, u 3 je od 51 do 75% formiranih askospora, dok je u 5 pseudotecija od 76 do 100% formiranih askospora.

 

RC Ruma nastavlja sa redovnim praćenjem dozrelosti pseudotecija  (Venturia inaequalis).

 Pojava sive repine pipe
 

RC Ruma prati pojavu i kretanje sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris) na lokalitetima Kraljevci i Inđija.

 

U feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima  registrovana su prva prezimljavajuća imaga ove štetočine (Kraljevci 31.03., Inđija/ Energo Zelena 02.04.)

 

 

siva repina pipa (velika slika)

 

Toplo vreme je uslovilo izlazak repine pipe sa mesta prezimljavanja. Sa daljim porastom temperature zemljišta i vazduha očekujemo intenziviranje pojave imaga, kao i migraciju sa starih na novozasejana repišta.

S obzirom da je setva šećerne repe u toku, a početne faze razvoja najugroženije,  proizvođačima se preporučuje redovan obilazak parcela u najtoplijem delu dana; pratiti prisustvo repine pipe na starim i novim repištima i početak nicanja useva.

  

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma, lokalitet Irig/Kudoš,  jabuka (sorta Ajdared) se nalazi u fenofazi od početka pucanja lisnih pupoljaka do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka  (07-09 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registrovana je  dozrelosti pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 11,05%.

 

Od 52 pregledane pseudotecije u 38 nema formiranih askospora. U 8 pseudotecija je od 1% do 25% formiranih askospora ,  u 3 je od 26% do 50% formiranih askospora, a u 3 je od 51% do 75% formiranih askospora.

 

slika pseudotecije

slika pseudotecije 

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija  (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Ruma, lokalitet Irig/Kudoš,  jabuka se nalazi u fenofazi  početak do kraj bubrenja lisnih pupoljaka (01-03 BBCH).

 

Redovnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) registruju se  pseudotecije  sa zrelim askosporama prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Od 51 pregledane pseudotecije u 42 nema formiranih askospora, u  8 je od 1% do 25% formiranih askospora , a u 1 je od 26% do 50% formiranih askospora.

 

pseudotecije sa askosporama

pseudotecije sa askosporama

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 4,90%.

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija  (Venturia inaequalis).

 

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima