Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Azijska voćna mušica (Drosophila suzukii)

 

RC Ruma tokom 2022. godine sprovodi monitoring azijske voćne mušice (Drosophila suzukii) na 11 lokaliteta (opštine: Ruma, Irig, Inđija),  pomoću lovnih klopki postavljenih u zasadima jagodičastog, koštičavog voća i vinove loze.

 

Tokom godine u u lovnim klopkama su sporadično registrovani pojedinačni ulovi ove štetočine.  Prilikom pregleda sadržaja lovnih klopki u protekle dve nedelje beleži se podizanje populacije  ove štetočine.

 

 

 

velika slika

 

Azijska voćna mušica ima širok temperaturni opseg razvoja, a može razviti i do 15 generacija godišnje, te može biti ozbiljan problem u proizvodnji gore navedenog voća  i vinove loze. Njenom razvoju pogoduju područja visoke vlažnosti i umerene temperature (umereno- kontinentalni klimat), dok niske zimske temperature nemaju veći uticaj na stepen preživljavanja, te možemo očekivati dalju adaptaciju ove štetočine u našim uslovima. Ženke polažu jaja u unutrašnjost zdravih plodova, a razvojem larvi unutar ploda može doći do njihovog potpunog propadanja. Plodovi su najosetljiviji u vreme zrenja, ali rizik od pojave i podizanja populacije ove štetočine postoji i tokom i posle berbe.

 

U cilju kontrole populacije azijske voćne mušice još jednom skrećemo pažnju na neophodnost primene svih raspoloživih mera kontrole:

 

1. masovno izlovljavanje odraslih jedinki postavljanjem što većeg broja klopki (plastične flaše sa izbušenim rupicama prečnika 4 milimetra i otvorom za širenje mirisa koji se prekriva gazom; kao mirisni atraktant se koristi mešavina crnog vina (1,5 dl), jabukovog sirćeta (1,5 dl) i nekoliko kapi deterdženta); klopke postavljati prvenstveno na ivične delove parcele na rastojanju od 2 do 3 metra, a unutar parcele na rastojanju od 5 metara;

 

2. skraćivanje intervala berbe,  uklanjanje i uništavanje zaostalih zaraženih, prezrelih i trulih plodova (odlaganje u burad koja se ne otvaraju 7 dana);

 

3. higijena okoline parcela: uništavanje okolnog divljeg bilja (divlja kupina, zova, džanarika,…) koje može biti domaćin ovoj štetočini i i predstavlja mesto njenog umnožavanja i prezimljavanja; krčenje napuštenih zasada;

4. kontrola ambalaže i druge opreme za berbu i transport zbog mogućnosti širenja na veće udaljenosti;

 

5. hemijske mere zaštite su izuzetno složene zbog ograničene upotrebe insekticida u periodu zrenja plodova i skrivenosti jaja i larvi unutar plodova, a samim tim i nemogućnosti suzbijanja ovih stadijuma razvoja, pa su usmerene na suzbijanje odraslih jedinki.

 

 Raspoložive mere kontrole treba sprovoditi na području celog regiona, da bi se postigao zadovoljavajući efekat.

 

RC Ruma-monitoring kasnih hibrida merkantilnog kukuruza

 

U okviru  monitoringa  merkantilnog kukuruza pred berbu izvršen je vizuelni pregled kasnih hibrida na 10 različitih lokaliteta. Pregled useva je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalisHelicoverpa armigera) koji svojom ishranom, pored direktnih šteta, otvaraju put za infekciju gljivama prouzrokovačima plesnivosti klipa: Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp.. Ove gljive imaju sposobnost sinteze mikotoksina koji mogu biti veoma štetni po zdravlje ljudi i životinja.

 

Tabelarni prikaz infestiranih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

Lokalitet

BS

I

F

A

P

C

Kraljevci

21

72

31

26

6

6

Dobrinci

37

58

25

29

0

0

Grabovci

17

81

33

2

2

3

Donji Petrovci

70

27

11

0

3

0

Mali Radinci

64

23

19

0

0

0

Ruma

15

73

57

20

17

9

Buđanovci

83

11

9

0

0

0

Šatrinci

67

18

18

2

1

0

Dobrodol

47

44

31

0

4

0

Rivica

68

21

22

1

1

0

 

BS -  klipovi bez simptoma: 15 - 83%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 11 - 81%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 9 - 57%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 0 - 29%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 17%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 9%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 17 do 85%. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. i samo od Fusarium spp. Na pojedinim parcelama je u značajnijoj meri uočeno prisustvo Aspergillus spp. u kombinaciji sa oštećenjima od insekata i Fusarium spp.

 

 velika slika

 

S obzirom na značajan nivo prisustva gljiva iz roda Fusarium spp., a na nekim parcelama i gljiva iz roda  Aspergillus spp., koje u povoljnim uslovima nastavljaju svoj razvoj i u skladištu, veoma je važno pravilno rukovanje i skladištenje kukuruza kako ne bi i u toku skladištenja došlo do sinteze mikotoksina.

 

RC Ruma-monitoring ranih i srednje ranih hibrida merkantilnog kukuruza


 

Na teritoriji RC Ruma berba kukuruza je otpočela protekle nedelje, ali je odložena  zbog učestalih i obilnih padavina.

 

U okviru  monitoringa zdravstvenog stanja useva merkantilnog kukuruza pred berbu, izvršen je vizuelni pregled hibrida iz ranih i srednje ranih grupa zrenja  na 10 različitih lokaliteta. Pregled je izvršen u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis, Helicoverpa armigera), kao i simptoma prisustva gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp., Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp.).

 

Tabelarni prikaz infestiranih klipova (na 100 pregledanih klipova):

 

Lokalitet

BS

I

F

A

P

C

Kraljevci

58

35

23

2

0

1

Dobrinci

35

59

29

15

3

0

Voganj

43

42

28

4

2

2

Putinci

72

21

10

3

3

0

Pavlovci

37

28

52

9

0

3

Platičevo

53

44

16

4

1

0

Neradin

26

32

61

12

3

0

Maradik

5

49

79

30

4

4

Ljukovo

17

69

34

15

0

0

Novi Slankamen

74

10

22

1

0

0

 

BS -  klipovi bez simptoma: 5 - 72%

I- klipovi oštećeni samo od insekata: 10 - 69%

F- klipovi sa simptomima Fusarium spp. 10 - 79%

A- klipovi sa simptomima Aspergillus spp. 1 - 30%

P- klipovi sa simptomima Penicillium spp.: 0 - 4%

C- klipovi sa simptomima Cladosporium spp.: 0 - 4%

 

Procenat infestiranih klipova se kreće od 28 do 95% i u zavisnosti je od zastupljenog hibrida, primenjene agrotehnike i proizvodnih uslova. U najvećoj meri su evidentirana oštećenja samo od insekata, samo od Fusarium spp. i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. Na pojedinim parcelama je u značajnijoj meri uočeno prisustvo Aspergillus spp. u kombinaciji sa oštećenjima od insekata i Fusarium spp., dok su simptomi od gljiva iz rodova  Cladosporium  i  Penicillium  registrovani na malom broju klipova.

 

velika slika

 

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija!

 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš; sorta Ajdared) registrovana je ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija.

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi treba nastaviti sa zaštitom protiv ovog patogena u kišnim periodima, kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

 

Pegavost lišća šećerne repe (Cercospora beticola)

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi zatvaranja redova (33-39 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom proizvodnih parcela na lokalitetima  Ruma, Kraljevci, Dobrinci i Ljukovo registrovano je prisustvo pojedinačnih pega od prouzrokovača  pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat napadnutih biljaka se kreće od 0 do 4%.

 

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

Ruma

0

Kraljevci

0

Dobrinci

1

Ljukovo

4

 

Nakon dvodnevne inkubacije u laboratorijskim uslovima i mikroskopiranjem biljnog materijala registrovane su konidije ovog patogena.

 

 velika slika

 

Hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

 

RC Ruma  nastavlja sa monitoringom u usevima šećerne repe i praćenjem uslova  za infekciju i na vreme će signalizirati momenat za tretman.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XIX nedelja)

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fenofazi prečnik ploda oko 40 mm do plodovi dostigli oko polovinu krajnje veličine (74-75 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared),  za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 94,23%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

17.

03.06.

98,58

67,92

18.

10.6

100

89,47

19.

17.06.

100

94,23

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XVIII nedelja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: prečnik ploda oko 40 mm , 74 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 100%, dok njihova ispražnjenost iznosi 89,47%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

17.

03.06.

98,58

67,92

18.

10.6

100

89,47

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XVII nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: prečnik ploda oko 40 mm , 74 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 98,58%, dok njihova ispražnjenost iznosi 67,92%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

17.

03.06.

98,58

67,92

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis (XVI nedelja)

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa prezimelog lišća jabuke (lokalitet: Irig/Kudoš, sorta: Ajdared, faza: drugo opadanje plodova, 73 BBCH) za ovu nedelju je utvrđena dozrelost pseudotecija od 88,55%, dok njihova ispražnjenost iznosi 44,06%.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija:

 

 

Datum

(% dozrelosti)

(% ispražnjenosti)

1.

07.02.

1

 

2.

18.02.

1,25

 

3.

25.02.

5,45

 

4.

04.03.

6,57

 

5.

10.03.

8,57

 

6.

17.03.

11,16

 

7.

25.03.

13,36

 

8.

01.04.

15,41

 

9.

08.04.

20,75

 

10.

15.04.

29

 

11.

21.04.

40,50

 

12.

27.04.

54,24

3,77

13.

06.05.

62,50

14

14.

13.05.

78,18

21,81

15.

20.05.

84,5

38

16.

27.05.

88,55

44,06

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.

 

Prisustvo cikade Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

 

Na terenu RC Ruma zasadi vinove loze se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u  fenofazi od cvast nabubrela, cvetovi zatvoreni zajedno spojeni, pa do početka cvetanja  (57-61 BBCH).  

 

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanusU toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

 

velika slika

 

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescens doree koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. Ima jednu generaciju godišnje. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva, a tek od trećeg stupnja postaju infektivne. Tu sposobnost zadržavaju do kraja života i prenose fitoplazmu hraneći se na zdravim čokotima.

 

S obzirom da je piljenje larvi tek otpočelo, hemijske mere zaštite se još ne preporučuju. 

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem ove štetočine i blagovremeno će signalizirati pravi momenat za tretman.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima