Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (III nedelja)
 

Obilaskom zasada jabuke utvrđena je fenofaza razvoja od početka pucanja pupoljaka (Zlatni Delišes) do fenofaze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka i sporadične pojave mišjih ušiju na terminalnim pupoljcima (Ajdared)   /07-10 BBCH/.

 

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) u većini pregledanih pseudotecija je u toku formiranje askusa i askospora (slika 1), a registruju se i pseudotecije sa zrelim askosporama (slika 2).

 

Utvrđena je dozrelost pseudotecija od 1,07% (od pregledanih 70 pseudotecija u 67 nema formiranih askospora,  a u 3 pseudotecije ima do 25% zrelih askospora).

 

velika slika

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (II nedelja)
 

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fenofazi od kraja bubrenja (Zlatni Delišes) do početka pucanja lisnih pupoljaka (Ajdared)  /03-07 BBCH/.

 

Prilikom izdvajanja i mikroskopiranja pseudotecija iz prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Irig/Kudoš (sorta Ajdared), u većini pregledanih pseudotecija se registruje početak formiranja askusa, ali ne i početak formiranja askospora (slika 1).  Dozrelost pseudotecija i za ovu nedelju iznosi 0%.

 

slika 1

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis (I nedelja)
 

Na terenu RC Ruma jabuka se zavisno od sortimenta nalazi u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (00-01 BBCH).

 

Prilikom izdvajanja i mikroskopiranja pseudotecija Venturia inaequalis iz prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Irig/Kudoš (sorta Ajdared), u najvećoj meri se uočavaju prazne pseudotecije (slika 1), ali i pseudotecije u kojima je počelo formiranja askusa, ali ne i askospora (slika 2).  Dozrelost pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0%.

 

velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa nedeljnim praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

 

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Ruma, usevi ozime pšenice i ječma iz ranijih rokova setve (prva dekada oktobra) nalaze se u fazi bokorenja, prvo do drugo stablo vidljivo (21-22 BBCH), dok se usevi iz kasnijih rokova setve (druga polovina oktobra i kasniije) nalaze  u fazi od nekoliko listova razvijeno do početka bokorenja (12-21 BBCH). Kod useva posejanih krajem novembra nije došlo do nicanja.

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice iz  ranijih rokova setve registruje se prisustvo simptoma prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria tritici). Simptomi pepelnice  (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nisu registrovani ni na jednoj sorti.

 

Tabelarni prikaz zdravstvenog stanja pregledanih  useva pšenice:

 

Lokalitet/sorta

Datum setve

Fenofaza (BBCH)

Patogen

%zaraženih

biljaka

 

Ruma/Ingenio

 

5.10.2016.

 

21-22

Septoria tritici

1

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

Voganj/Zvezdana

 

7.10.2016.

 

21-22

Septoria tritici

8

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

Irig/ Zvezdana

 

8.10.2016.

 

21-22

Septoria tritici

6

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

 

 velika slika

 

Vizuelnim pregledom useva ječma uočava se prisustvo simptoma prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) i prouzrokovača  pegavosti ječma (Rynchosporium secalis) na pojedinačnim biljkama.

 

Tabelarni prikaz zdravstvenog stanja pregledanih  useva ječma:

 

Lokalitet/sorta

Datum setve

Fenofaza (BBCH)

Patogen

%zaraženih

biljaka

 

Ruma/Amorosa

 

6.10.2016.

 

22

Pyrenophora teres

9

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Rhynchosporium secalis

1

 

Voganj/Nonius

 

8.10.2016.

 

22

Pyrenophora teres

8

Erysiphe graminis

0

Puccinia spp.

0

Rhynchosporium secalis

0

  velika slika

 

Na svim lokalitetima osmatranja registruje se prisustvo hloroze i sušenje vrhova listova kao posledica dejstva veoma niskih temperaturama u toku januara meseca  (i do preko -20oC).

 

 velika slika

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima ozime pšenice i ječma.

 

 

 

 

 

Makroogled hibrida kukuruza 2016. - zdravstveno stanje
 

Na oglednom polju RC Ruma (Fišer) ocenjeno je zdravstveno stanje hibrida merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregledom je obuhvaćen 81 hibrid iz različitih grupa zrenja (100 biljaka po hibridu) u cilju utvrđivanja prisustva oštećenja od insekata (Ostrinia nubilalis i Helicoverpa armigera) kao i   gljiva prouzrokovača plesnivosti klipa (Fusarium spp.,  Aspergillus spp., Penicillium spp. i Cladosporium spp.).

 

Rezultati očitavanja su  prikazani u tabeli, i to ukupna procentualna zastupljenost pojedinačnih simptoma za svaki hibrid i procentualna zastupljenost različitih kombinacija simptoma koji su registrovani (BS- bez simptoma; I- insekti; F- Fusarium spp; P- Penicillium spp; C -Cladosporium spp.; A- Aspergilus spp.).

 

Sorta br.

Semenska kuća

Hibrid

FAO

Procentualna zastupljenost pojedinačnih simptoma

Procentualna zastupljenost različitih kombinacija simptoma

Ukupno insekti (I) %

Ukupno Fusarium (F) %

Ukupno Aspergillus (A) %

Ukupno Penicillium (P) %

Ukupno Cladosporium (C) %

BS

I

F

P

C

I_F

I_C

I_P

F_C

I_F_A

I_F_P

I_F_C

I_F_A_P

I_F_P_C

1

ZP hibridi

ZP 341

300

79

5

0

0

3

20

72

0

0

1

5

2

0

0

0

0

0

0

0

2

ZP hibridi

ZP 366

300

87

6

0

1

2

11

80

1

0

1

5

1

1

0

0

0

0

0

0

3

ZP hibridi

ZP 388

300

75

7

0

0

0

23

70

2

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ZP hibridi

ZP 427

400

79

6

0

0

0

17

77

4

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

5

ZP hibridi

ZP 434

400

72

5

0

0

1

28

66

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

0

6

ZP hibridi

ZP 548

500

76

15

0

1

5

13

66

9

0

2

6

3

1

0

0

0

0

0

0

7

ZP hibridi

ZP 555

500

81

12

0

1

1

16

70

2

0

1

10

0

1

0

0

0

0

0

0

8

ZP hibridi

ZP 560

500

88

5

0

3

1

12

81

0

0

0

3

0

2

0

0

1

1

0

0

9

ZP hibridi

ZP 600

600

70

18

0

1

1

23

58

7

0

0

10

0

1

0

0

0

1

0

0

10

ZP hibridi

ZP 606

600

83

28

0

0

0

13

59

4

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ZP hibridi

ZP 666

600

83

18

0

0

3

16

64

1

0

0

16

2

0

0

0

0

1

0

0

12

Agris

AGS 4

400

69

18

0

0

0

31

51

0

0

0

18

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Agris

AGS 500

500

76

29

0

1

0

23

47

1

0

0

28

0

1

0

0

0

0

0

0

14

Agris

Mono

500

90

49

0

1

1

9

42

1

0

0

46

0

0

0

0

1

1

0

0

15

Agris

AGS 730

600

78

42

0

1

0

22

36

0

0

0

41

0

0

0

0

1

0

0

0

16

Agris

AGS 83

600

73

27

0

1

2

27

45

0

0

0

25

0

1

0

0

0

2

0

0

17

NS hibridi

NS 3022

300

75

21

0

5

5

24

53

0

0

1

14

0

1

0

0

3

3

0

1

18

NS hibridi

NS 3023

300

73

30

0

1

1

24

46

3

0

0

25

0

0

0

0

1

1

0

0

19

NS hibridi

NS 4001

400

82

32

0

1

0

13

55

5

0

0

26

0

0

0

0

1

0

0

0

20

NS hibridi

NS 4023

400

84

51

0

1

6

14

32

2

0

0

45

2

1

0

0

0

4

0

0

21

NS hibridi

NS 4030

400

74

23

0

0

2

25

50

1

0

0

22

2

0

0

0

0

0

0

0

22

NS hibridi

NS 4051

400

79

32

0

1

3

19

47

2

0

0

28

2

0

0

0

1

1

0

0

23

NS hibridi

NS 5051

500

80

21

0

2

1

20

56

0

0

0

21

1

2

0

0

0

0

0

0

24

NS hibridi

NS 5052

500

81

19

0

2

1

17

63

2

0

0

15

0

1

0

0

1

1

0

0

25

NS hibridi

NS 5083

500

72

22

0

0

4

27

50

0

0

0

19

1

0

1

0

0

2

0

0

26

NS hibridi

NS 5211

500

84

28

0

0

5

15

55

1

0

0

24

2

0

0

0

0

3

0

0

27

NS hibridi

NS 6010

600

57

28

0

0

4

41

31

2

0

0

22

0

0

0

0

0

4

0

0

28

NS hibridi

NS 6030

600

73

27

0

2

1

22

51

5

0

0

19

0

0

0

0

2

1

0

0

29

NS hibridi

NS 6102

600

89

5

0

5

1

11

79

0

0

0

4

1

4

0

0

1

0

0

0

30

NS hibridi

NS 6140

600

88

30

0

10

3

12

53

0

0

0

22

1

4

0

0

6

2

0

0

31

NS hibridi

NS 7020

700

86

30

0

2

1

14

55

0

0

0

28

0

1

0

0

1

1

0

0

32

KWS

KWS 2370

290

61

14

0

0

0

35

51

4

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

33

KWS

Kamparis

370

55

14

0

0

0

36

50

9

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

34

KWS

KWS 5050

550

38

3

0

1

0

61

35

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

35

KWS

KWS4484

410

52

13

0

0

1

45

41

3

0

0

10

1

0

0

0

0

0

0

0

36

KWS

KWS 3381

390

59

2

0

0

0

41

57

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

37

KWS

Konfites

430

56

20

0

1

1

36

42

8

0

0

12

1

1

0

0

0

0

0

0

38

KWS

Balasco

440

65

23

0

0

1

30

46

5

0

0

18

1

0

0

0

0

0

0

0

39

KWS

Kirgis

420

56

20

0

0

0

35

45

9

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

40

KWS

Kolumbaris

460

57

18

0

0

1

39

42

4

0

0

14

1

0

0

0

0

0

0

0

41

KWS

Kalimnos

470

67

6

0

1

0

31

62

2

0

0

4

0

1

0

0

0

0

0

0

42

KWS

Kathedralis (3484)

470

47

10

0

0

0

48

42

5

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

43

KWS

Kerbanis

540

43

16

0

0

0

49

35

8

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

44

KWS

Mikado

550

56

10

0

0

0

35

55

9

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

45

KWS

Korimbos

600

71

7

0

1

0

24

68

4

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

46

KWS

Konsens

600

89

47

0

1

4

11

41

0

0

0

43

1

0

0

0

1

3

0

0

47

KWS

Kontigos

550

79

24

1

1

1

21

54

0

0

0

22

1

0

0

1

1

0

0

0

48

Dekalb

DKC 3623

250

61

24

0

1

1

39

35

0

0

0

24

1

1

0

0

0

0

0

0

49

Dekalb

DKC 4717

380

95

38

0

2

2

5

56

0

0

0

35

0

1

0

0

1

2

0

0

50

Dekalb

DKC 4943

410

82

28

0

0

0

18

54

0

0

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Dekalb

DKC 5830

570

67

20

0

1

0

33

46

0

0

0

20

0

1

0

0

0

0

0

0

52

Dekalb

DKC 5632

590

92

50

0

1

1

8

41

0

0

0

49

0

1

0

0

0

1

0

0

53

Osijek

OS 398

390

78

22

0

0

0

19

59

3

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Osijek

Drava 404

420

65

14

0

0

1

33

52

2

0

0

12

1

0

0

0

0

0

0

0

55

Osijek

OSSK 515

520

77

22

0

1

0

23

54

0

0

0

22

0

1

0

0

0

0

0

0

56

Osijek

OSSK 602

620

76

32

0

0

1

24

44

0

0

0

31

0

0

0

0

0

1

0

0

57

AS hibridi

AS 334

380

81

26

0

1

2

16

56

3

0

0

22

1

1

0

0

0

1

0

0

58

AS hibridi

AS 54

450

77

15

0

0

1

23

61

0

0

0

15

1

0

0

0

0

0

0

0

59

AS hibridi

AS 534

520

76

21

0

0

0

22

57

2

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

60

AS hibridi

AS 507

570

89

24

0

3

1

11

62

0

0

0

23

0

3

0

0

0

1

0

0

61

AS hibridi

AS 603

600

90

34

0

1

3

10

55

0

0

0

31

0

1

0

0

0

3

0

0

62

AS hibridi

AS 72

640

71

29

0

0

1

29

41

0

0

0

29

1

0

0

0

0

0

0

0

63

AS hibridi

NVP 1451

580

90

26

1

2

0

10

63

0

0

0

25

0

1

0

0

0

0

1

0

64

AS hibridi

NVP 1465

620

80

37

0

2

1

17

46

3

0

0

31

0

0

0

0

2

1

0

0

65

AS hibridi

NVP1452

520

89

39

0

6

2

11

47

0

0

0

34

1

2

0

0

4

1

0

0

66

Raiffeisen Agro

Axxys

310

87

51

0

1

4

13

35

0

0

0

47

0

1

0

0

0

4

0

0

67

Raiffeisen Agro

Midixx

380

61

13

0

0

0

38

49

1

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Raiffeisen Agro

Askaban 1303

400

87

38

0

3

4

9

47

1

0

3

36

0

3

0

0

0

1

0

0

69

Raiffeisen Agro

Chapalu

350

91

35

0

1

2

9

56

0

0

0

32

0

0

0

0

1

2

0

0

70

Raiffeisen Agro

Pincki CS

430

52

40

0

4

0

35

24

13

0

0

24

0

1

0

0

3

0

0

0

71

Raiffeisen Agro

Ulyxxe

450

82

38

0

1

2

18

44

0

0

0

35

0

0

0

0

1

2

0

0

72

Raiffeisen Agro

Lexxtour

480

92

47

0

0

3

8

45

0

0

0

44

0

0

0

0

0

3

0

0

73

Raiffeisen Agro

Cadixxio

480

68

19

0

0

1

31

50

1

0

0

17

0

0

0

0

0

1

0

0

74

Raiffeisen Agro

Leonidas 412

400

67

39

0

0

5

31

28

2

0

0

34

2

0

0

0

0

3

0

0

75

Raiffeisen Agro

RWGK 12O2

300

82

27

0

0

2

18

53

0

0

0

27

2

0

0

0

0

0

0

0

76

Raiffeisen Agro

Akinom 6005

500

79

30

0

1

0

21

48

0

0

0

30

0

1

0

0

0

0

0

0

77

Raiffeisen Agro

Initio

300

85

43

0

0

3

15

41

0

0

0

41

1

0

0

0

0

2

0

0

78

Raiffeisen Agro

Gasti CS

530

82

31

0

1

0

18

50

0

0

0

31

0

1

0

0

0

0

0

0

79

Euralis

ES Sensor

390

66

29

0

0

2

31

39

3

0

0

25

1

0

0

0

0

1

0

0

80

Euralis

ES Antalya

490

94

53

0

2

4

6

40

0

0

0

48

0

1

0

0

1

4

0

0

81

Euralis

ES Zlatan

550

85

29

0

0

8

12

55

0

0

2

25

2

0

1

0

0

3

0

0

 

 

simptomi

ukupna procentualna zastupljenost

 bez simptoma (BS)

5-61%

oštećenja od insekata (I)

38-95%

Fusarium spp. (F)

2-53%

Aspergillus spp. (A)

0-1%

Penicillium spp. (P)

0-10%

Cladosporium spp. (C)

0-8%

 

 Procenat napadnutih klipova se kreće od 39 do 95%. U najvećoj meri su registrovana oštećenja od insekata, a zatim i kombinovana oštećenja od insekata i Fusarium spp. Cladosporium spp. i Penicillium spp. Aspergillus spp. registrovan samo na pojedinačnim biljkama.

Cercospora beticola na terenu RC Ruma

Šećerna repe se na terenu RCRuma nalazi u fazi potpunog zatvaranja redova (90-100% biljaka zatvorilo red) i razvića korena (39-40 BBCH).

 Pregledom useva na lokalitetu Ruma/Fišer procenat napadnutih biljaka od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) se u proteklih 7 dana povećao od 19 do 25%. Registrovano je dostizanje epidemijskog praga za I tretman na sorti Melrose, dok su na sortama Neutrino i Fred simptomi blizu epidemijskog praga.

Na lokalitetu Inđija/Jarkovci i Inđija/Dibiš simptomi su bili prisutni na nivou i blizu epidemijskog praga 23.06. kada je tretman preporučen i odrađen.

 

Lokalitet

Sorta

% napadnutih biljaka

17.06.

23.06.

30.06.

Ruma/Fišer

Melrose

15

31

50

Neutrino

7

21

41

Fred

4

18

43

Inđija/Jarkovci

Melrose

20

51

tretman urađen 23.06.

Original

11

 42 

  Inđija/Dibiš

Sioux

-

47

 

Ukoliko na lokalitetu Ruma/Fišer do sada nije urađen tretman, a prisutni simptomi su blizu ili na nivou epidemijskog praga (na 50% pregledanih biljaka makar po jedna pega), proizvođačima preporučujemo tretman kombinacijom sistemičnih i protektivnih fungicida:

 

Preventivni fungicidi:

 

  • Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC ili Balear 720 SC (a. m. hlorotalonil) 1,5-2 l/ha

Sistemični fungicidi:

 

·         Acanto Plus (pikoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,8 l/ha

·         Amistar Extra (azoksistrobin + ciprokonazol) 0,75 l/ha

·         Zamir 400 EW (prohloraz + tebukonazol) 0,75-1 l/ha

·         Bumper P (prohloraz + propikonazol) 0,8-1 l/ha

·         Mercury (azoksistrobin + epoksikonazol) 0,8 l/ha

·         Opera (piraklostrobin + epoksikonazol) 0,75-1 l/ha

·         Propulse 250 SE (fluopiram + protiokonazol) 1-1,2 l/ha

·         Rias 300 EC (difenokonazol + propikonazol) 0,3-0,4 l/ha

·         Antre plus ( tebukonazol + tiofanat-metil) 1,5 l/ha

·         Duett ultra ( eposkikonazol + tiofanat-metil) 0,6 l/ha

Sortni ogled strnih žita

Vizuelnim pregledom sortnog ogleda strnih žita (netretirana površina), na oglednom polju RC Ruma, lokalitet Ruma/Fišer prisutni su simptomi sledećih patogena:

Septoria tritici - prouzrokovač sive pegavosti lista pšenice. Simptomi se registruju do lista drugog kolenca (z-3) na 18 pregledanih sorti, do lista trećeg kolenca (z-2) samo na sorti Vlajna, a do lista četvrtog kolenca (z-1) na sorti Kala.

Nema značajnog širenja simptoma na gornje listove u odnosu na prethodne vizuelne preglede.

 

Erysiphe graminis - prouzrokovač pepelnice žita. Simptomi ovog patogena se uočavaju do lista trećeg kolenca (z-2) na 10 sorti, a na 3 sorte do lista četvrtog kolenca (z-1).

 

 Puccinia striiformis – prouzrokovač žute (crtičaste) rđe pšenice uočen je na tri sorte od kojih samo na Zvezdani u jačem intenzitetu. Simptomi se na 90% zaraženih biljaka nalaze na listu drugog kolenca (z-3).

 

Datum:06.06.2016.

Naziv sorte:

Fenofaza

List

Septoria tritici

 

(% napadnutih biljaka)

Erysiphae graminis

(% napadnutih biljaka)

Puccinia spp.

 

(% napadnutih biljaka)

1. Pobeda

73-75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

14

0

0

Z-4

22           

2

0

2. Simonida

73-75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

12

0

4

Z-4

12               

0

0

3. NS 40 S

73-75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

0

8

0

Z-4

6                 

2

0

4. Zvezdana

73-75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

2

Z-3

12

0

32

Z-4

2            

0

2

5. NS Ilina

73-75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

2

0

Z-3

4

2

0

Z-4

2

0

0

6. NS Petrija

73-75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

12

2

0

Z-4

8        

0

0

7. NS Ljubica

73-75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

2

0

0

Z-4

12              

0

0

8. NS Pudarka

73-75

Z

0

0

0

Z-1

0

6

0

Z-2

0

8

0

Z-3

2

20

0

Z-4

10               

10

0

9. NS Azra

75

Z

0

0

0

Z-1

0

6

0

Z-2

0

20

0

Z-3

0

4

0

Z-4

18               

4

0

10. NS Obala

75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

18

0

Z-3

0

0

0

Z-4

14                

0

0

11. NS Mila

75

Z

0

0

0

Z-1

0

2

0

Z-2

0

11

0

Z-3

6

6

0

Z-4

18

5

0

12. NS Vlajna

75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

10

0

0

Z-3

14

8

0

Z-4

4               

0

0

13. NS Kala

75

Z

0

0

0

Z-1

2

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

12

0

0

Z-4

6

6

0

14. NS Nafora

75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

20

36

0

Z-4

2                 

0

0

15. Sobred

75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

2

0

Z-3

6

10

0

Z-4

4                

10

0

16. Andino

75

Z

0

0

0

Z-1

0

12

0

Z-2

0

16

0

Z-3

12

4

0

Z-4

4                

2

0

17. Anapurna

75

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

2

0

0

Z-4

0                

0

0

18. Avenue

77

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

0

0

0

Z-4

0

0

0

19. Nikol

77

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

8

0

0

Z-4

2                 

0

0

20. Sofru

77

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

2

Z-3

8

0

0

Z-4

4

0

0

21. Graindor

77

Z

0

0

0

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

0

0

0

Z-4

4

0

0

 

 

Na ječmovima su registrovani simptomi mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) do lista drugog kolenca (z-3), dok se mešani simptomi pegavosti (Pyrenophora teres i Ramularia collo cygni) registruju do lista zastavičara. U odnosu na prethodne vizuelne preglede beleži se značajno širenje ovih združenih simptoma na gornje listove.

 

Datum:06.06.2016.

Naziv sorte:

Fenofaza

List

Pyrenophora teres

(% napadnutih biljaka)

Rynchosporium secalis

(% napadnutih biljaka)

Pyrenophora teres i Ramularia collo cygni-združeni simptomi

(% napadnutih biljaka)

1.Paso

85

Z

0

0

16

Z-1

0

0

60

Z-2

0

0

22

Z-3

10

10

1

Z-4

0        

0

1

2. Nonius

85

Z

0

0

100

Z-1

0

0

0

Z-2

0

0

0

Z-3

0

0

0

Z-4

0             

0

0

3. NS 565

85

Z

0

0

96

Z-1

0

0

4

Z-2

0

0

0

Z-3

5

0

0

Z-4

0              

0

0

 

Legenda:      Z    -zastavičar

                     Z-1 -list ispod zastavičara

                     Z-2 -drugi list ispod zastavičara

                     Z-3 -treći list ispod zastavičara

                     Z-4 -četvrti list ispod zastavičara

 

Kukuruzni plamenac - dinamika polaganja/piljenja jajnih legala

Na terenu RC Ruma usevi  kukuruza  se nalaze u fenofazi  11 do 13 listova razvijeno, odnosno u fenofazi porasta stabla.

 

Kontinuiranim vizuelnim pregledima useva  merkantilnog i semenskog kukuruza registruje se sledeća dinamika polaganja/piljenja jajnih legala I generacije kukuruznog plamenca:

 

1.      Merkantilni kukuruz  (lokalitet: Ruma/Fišer; faza: 12-13 listova razvijeno; pojava I kolenca)

 Datum

 

 Biljke sa novopoloženim jajnim leglima

 Biljke sa ispiljenim jajnim leglima

 

ZP

341

ZP

560

ZP

666

NS

6030

AS 54

ZP

341

ZP

560

ZP

666

NS

6030

AS 54

24.5.

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

27.5.

0%

0%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

31.5.

2%

0%

2%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

3.6.

0%

1%

1%

0%

1%

1%

0%

1%

1%

1%

8.6.

3%

0%

2%

3%

1%

1%

1%

2%

0%

2%

13.6.

4%

3%

3%

2%

2%

2%

0%

3%

2%

1%

16.6.

6%

3%

4%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

0%

Ukupno

15%

7%

13%

7%

7%

5%

1%

6%

4%

4%

 

2.      Semenski kukuruz  (lokalitet: Irig/Kipovi;  faza: 11-13 listova razvijeno; početak rasta stabljike, pa do pojave I kolenca)

 Datum

 

 Biljke sa novopoloženim jajnim leglima

 Biljke sa ispiljenim jajnim leglima

 

AS

200

AS

702

AS

200

AS

702

24.5.

0%

/

0%

/

27.5.

0%

/

0%

/

31.5.

0%

/

0%

/

3.6.

0%

1%

0%

0%

8.6.

0%

0%

0%

1%

10.6.

0%

0%

0%

0%

15.6.

1%

2%

0%

0%

17.6.

2%

3%

0%

0%

Ukupno

3%

5%

0%

1%

 

Tokom ove nedelje registruje se značajan porast broja biljaka sa novopoloženim jajnim leglima, tako da je prag štetnosti ostvaren, ili se približavamo dostizanju praga.

 

U skladu sa pragom štetnosti (10% napadnutih biljaka u merkantilnom kukuruzu, odnosno 5% biljaka u semenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu) i mogućnošću ulaska u useve preporučuje se  tretman nekim od registrovanih insekticida:

· Coragen 20 SC (a.m. hlorantraniliprol) 0,1-0,15 l/ha

 · Ampligo 150 ZC (a.m. hlorantraniliprol + lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha

 ·  Avaunt 15 EC (a.m. indoksakarb) 0,25 l/ha

 

Cercospora beticola -prvi simptomi

Na terenu RC Ruma šećerna repa se u zavisnosti rokova setve i lokaliteta nalazi u različitim fazama zatvaranja redova, pa do faze potpuno zatvaranje redova - razviće korena.

 

Prema podacima sa  automatske meteorolške stanice, pozicionirane na  lokalitetu Ruma-Fišer, od poslednje nedelje maja vladaju izuzetno povoljni uslovi za ostvarenje infekcije prouzrokovačem pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), a po završenom inkubacionom periodu uočeni su i prvi simptomi. Ostvareno je nekoliko primarnih infekcija koje teku paralelno, što će za posledicu imati svakodnevno povećanje broja pega.

 

08.06.2016. vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Ruma-Fišer (10 sorata) i Inđija-Jarkovci (5 sorata), registruju se prve pojedinačne pege i to na dve sorte Fred (Ruma-Fišer) i Terranova (Inđija-Jarkovci). Nakon dvodnevne inkubacije u laboratorijskim uslovima, mikroskopiranjem biljnog materijala potvrđeno je da je u pitanju ovaj patogen (Slika 1).

 

Slika 1 (velika slika)

 

Proizvođačima preporučujemo da u narednom periodu intenzivnije  obilaze svoje parcele i prate pojavu i brojnost pega radi utvrđivanja epidemiološkog  praga i momenta tretmana (kada se na 50% biljaka registruje makar po jedna pega) kombinacijom sistemičnih i protektivnih fungicida.

 

 Za sada ne preduzimati mere zaštite.

 

Venturia inaequalis- završen period primarnih infekcija

Na terenu RC Ruma jabuka se nalazi u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni –„T“ faza (74 BBCH).

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Irig/Kudoš utvrđena je potpuna ispražnjenost pseudotecija  gljive Venturia inaequalis, što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija

 

Datum

Zlatni delišes

(% dozrelosti)

Zlatni delišes

(% ispražnjenosti)

Ajdared

(% dozrelosti)

Ajdared

(% ispražnjenosti)

17.2.

-

-

-

-

24.2.

1,5

-

1

-

3.3.

4

-

3

-

9.3.

14

-

12

-

16.3.

33

-

30,39

-

24.3.

69,3

21,05

65,9

23,8

31.3.

74

24

72,5

28

6.4.

85

32

82,8

35,3

13.4.

88,72

35,29

84,43

37,73

21.4.

97,37

50,88

92,31

47,17

27.4.

99,01

64,70

97,59

61,53

5.5.

100

74

100

72

12.5.

100

84,61

100

80,39

18.5.

100

88,46

100

84,90

25.5.

100

94,44

100

92,86

1.6.

100

98,11

100

96,08

7.6.

100

100

100

100

 

U  zasadima  u kojima su prisutni simptomi nastaviti sa zaštitom jabuke u kišnim periodima u cilju sprečavanja širenja sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima