Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Ruma.
Cercospora beticola – sortni ogled

Prilikom očitavanja sortnog ogleda 18.07.  (lokalitet Inđija / Energo Zelena) na većini sorata se registruje  prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)  na nivou  II epidemijskog praga (na 25% listova prisutno je bar 3 do 5 pega).

 

Redni broj

Sorta

% listova sa pegama

 prosečan broj pega po listu

 

 

 

 

1

Kundera

37

5,14

2

Victor

30

4,01

3

Tibor

33

4,60

4

Grandiosa

27

4,15

5

Eduarda

28

3,30

6

Vandana

30

4,70

7

Eldorado

28

3,73

8

Koala

27

4,55

9

Sioux

26

4,91

10

Albus

26

3,30

11

Azulata

23

3,10

12

Aureus

29

3,85

13

Taifun

24

4,40

14

Sixtus

29

4,97

15

Heston

23

3,87

S obzirom da je ostvaren drugi epidemijski prag, vreme je za drugi tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

Početak polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca

 

Pregledom useva  paprike, merkantilnog, semenskog i kukuruza šećerca registrovan je početak polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis):

 

Usev/lokalitet

Merkantilni kukuruz

(Ruma/Fišer)

Semenski kukuruz (Ruma/Zlatica)

Kukuruz šećerac

(Voganj)

Paprika

(Buđanovci)

Hibrid/Sorta

ZP 341

NS 7020

ZP 735

Enterprise F1

Bobita

Datum

% biljaka sa novopoloženim jajnim leglima

14.07.

0%

1%

0%

0%

0%

17.07.

1%

1%

3%

1%

1%

Ukupno:

1%

2%

3%

1%

1%

          

           Kukuruz                        Paprika

                              velika slika

 

S obzirom da je u pitanju sam početak polaganja jaja hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. Proizvođačima se preporučuje redovan pregled useva kukuruza i paprike u narednom periodu u cilju praćenja dinamike polaganja jajnih legala.

 

 

Metcalfa pruinosa
 

Na terenu RC Ruma prisustvo larvi cikade Metcalfa pruinosa (bela ili medena cikada) registrovano je početkom jula, najpre na ukrasnom bilju i spontanoj korovskoj flori. Nakon toga, uočava se na sve većem broju domaćina (vinova loza, jabuka, trešnja, malina,…). Prisustvo ove štetočine se registruje uglavnom u baštama i okućnicama, kao i u zasadima i usevima u kojima se ne primenjuju redovne mere zaštite. Poslednjih nekoliko dana uočava se i pojava imaga.

 

Larve na ukrasnom bilju

 

 

   

Larve i imago na v. lozi            Larve i imago na jabuci

 

 

  

Larve na trešnji                        Larve na malini

 

 

Ova cikada  potiče iz Severne i Srednje Amerike. U Srbiji je prvi put zabeležena 2006. godine (Beograd, Košutnjak). Izraziti je polifag. Domaćini su joj brojne vrste šumskog i ukrasnog drveća, voćke, vinova loza, mnoge žbunaste i neke zeljaste biljke. Najveći rizik za širenje ove cikade predstavlja  trgovina ukrasnim biljkama, odnosno prevoz sadnog materijala u kojem su položena  jaja. 

 

Ima  jednu generaciju godišnje, a prezimljava u stadijumu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina. Larve obilno luče belu voštanu prevlaku, po čemu se lako uočava njihovo prisustvo. Direktne štete  nastaju usled ishrane larvi i imaga sisanjem biljnih sokova, što dovodi do slabijeg porasta i  iznurivanja biljke domaćina. Indirektne štete nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice, usled čega plodovi gube tržišnu vrednost.

 

Ukoliko se uoči prisustvo ove cikade  preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih biljnih delova, kao i uništavanje parloga, jer je uočeno da je tamo najbrojnija. Hemijske mere kontrole ne daju zadovoljavajuće rezultate zbog pokretljivosti larvi i imaga, kao i zbog prisustva ove cikade na velikom broju spontanih i ukrasnih biljaka gde se neometano razvija i održava. U Srbiji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine.

Cercospora beticola - stanje na terenu
 

Pregledom useva šećerne repe na terenu RC Ruma, 4 dana nakon prethodnog pregleda,  registruje se  2-3 puta veći broj biljaka sa simptomima prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticolai kreće se od 29 do 54%.

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokallitet Inđija/ Energo Zelena):


 

Redni broj

Sorta

% biljaka sa pojedinačnim pegama

 

 

13.06.

22.06.

28.06.

30.06.

04.07.

1

Kundera

2

6

38

48

tretman 01.07.

2

Victor

0

4

15

 

37

3

Tibor

2

6

21

 

50

4

Grandiosa

1

6

14

 

35

5

Eduarda

2

10

21

 

43

6

Vandana

3

5

31

37

tretman 01.07.

7

Eldorado

4

6

19

 

54

8

Koala

0

5

13

 

39

9

Sioux

3

7

15

 

45

10

Albus

4

15

32

38

tretman 01.07.

11

Azulata

2

6

14

 

37

12

Aureus

1

7

17

 

40

13

Taifun

0

5

13

 

42

14

Sixtus

1

4

13

 

39

15

Heston

3

6

18

 

41

 

 

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Redni broj

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

16.06.

21.06.

27.06.

30.06.

04.07.

1

Carolus

Ruma

2

3

10

15

29

2

Koala

Kraljevci

8

10

17

22

41

3

Piranha

Kraljevci

-

-

23

36

tretman 04.07.

4

Original

Dobrinci

9

17

25

47

tretman 30.06.

5

Sioux

Inđija/Dibiš

4

6

10

16

40

 

S obzirom da je na gotovo svim parcelama (sortama) koje su u monitoringu  prisustvo pega na nivou ili blizu prvog epidemijskog praga,  još jednom upozoravamo proizvođače da pregledaju svoje useve. Kada se na oko 50% pregledanih biljaka registruje makar po jedna pega, sprovesti mere zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida.

 

Cercospora beticola - dinamika širenja simptoma
 

Ovonedeljnim pregledom useva šećerne repe registruje se značajno povećanje broja biljaka sa simptomima prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) i kreće se od 13 do 48%.

 

 U odnosu na prošlonedeljni pregled, najznačajnije širenje simptoma u sortnom ogledu (lokallitet Inđija/ Energo Zelena) uočeno je kod sorata Kundera, Vandana i Albus. Prilikom ponovljenog pregleda u razmaku od 2 dana kod ovih sorata registrovano je povećanje procenta inficiranih biljaka za 6 do 10% i trenutno iznosi od 37 do 48%.

 

Na osmatranim proizvodnim parcelama najznačajnije  napredovanje širenja infekcije zabeleženo je na sortama Piranha (Kraljevci) i Original (Dobrinci) na kojima je u razmaku od 3 dana došlo do povećanja procenta inficiranih biljaka za 13 do 22% i trenutno iznosi od 36 do 47%.

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokallitet Inđija/ Energo Zelena):

 

Redni broj

Sorta

% biljaka sa pojedinačnim pegama

13.06.

22.06.

28.06.

30.06.

1

Kundera

2

6

38

48

2

Victor

0

4

15

 

3

Tibor

2

6

21

 

4

Grandiosa

1

6

14

 

5

Eduarda

2

10

21

 

6

Vandana

3

5

31

37

7

Eldorado

4

6

19

 

8

Koala

0

5

13

 

9

Sioux

3

7

15

 

10

Albus

4

15

32

38

11

Azulata

2

6

14

 

12

Aureus

1

7

17

 

13

Taifun

0

5

13

 

14

Sixtus

1

4

13

 

15

Heston

3

6

18

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Redni broj

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

16.06.

21.06.

27.06.

30.06.

1

Carolus

Ruma

2

3

10

15

2

Koala

Kraljevci

8

10

17

22

3

Piranha

Kraljevci

-

-

23

36

4

Original

Dobrinci

9

17

25

47

5

Sioux

Inđija/Dibiš

4

6

10

16

 

 Kada se registruje prisustvo pega na nivou ili blizu prvog epidemijskog praga (na oko 50% pregledanih biljaka makar po jedna pega), sprovesti mere zaštite. 

 

Stanje u usevima šećerne repe
 

 Ovonedeljnim pregledom useva šećerne repe registrovano je neznatno  povećanje broja biljaka sa pojedinačnim pegama od prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola) na većini pregledanih parcela (sorata) . 

 

Nešto značajnije povećanje procenta inficiranih biljaka u sortnom ogledu (lokallitet Inđija/ Energo Zelena) uočeno je kod sorata Eduarda i Albus, a na osmatratranim proizvodnim parcelama na sorti Original (lokalitet Dobrinci), ali i dalje ispod epidemijskog praga.

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokallitet Inđija/ Energo Zelena):

 

Redni broj

Sorta

% biljaka sa pojedinačnim pegama

13.06.

22.06.

1

Kundera

2

6

2

Victor

0

4

3

Tibor

2

6

4

Grandiosa

1

6

5

Eduarda

2

10

6

Vandana

3

5

7

Eldorado

4

6

8

Koala

0

5

9

Sioux

3

7

10

Albus

4

15

11

Azulata

2

6

12

Aureus

1

7

13

Taifun

0

5

14

Sixtus

1

4

15

Heston

3

6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Redni broj

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

16.06.

21.06.

1

Carolus

Ruma

2

3

2

Koala

Kraljevci

8

10

3

Original

Dobrinci

9

17

4

Sioux

Inđija/Dibiš

4

6

5

Sixtus

Ljukovo

(u sistemu za navodnjavanje)

40

19.06. urađen tretman

 

 

U ovom momentu naročito su ugrožene parcele koje su u sistemu za navodnjavanje. Na parcelama koje su van sistema za navodnjavanje,  hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. Međutim, neophodan je redovan nadzor, jer su uslovi za širenje infekcije izuzetno povoljni (toplo vreme, učestale padavine, visoka relativna vlažnost vazduha, noćne rose,...). Po približavanju ili dostizanju  prvog epidemijskog praga (na oko 50% pregledanih biljaka makar po jedna pega) uraditi tretman kombinacijom sistemičnih i protektivnih fungicida.

 

 

 

Cercospora beticola- simptom

 

 

Venturia inaequalis- završen period primarnih infekcija
 

Na terenu RC Ruma zasadi jabuke se nalaze u fazi plod prečnika od 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH).

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Irig/Kudoš utvrđena je potpuna ispražnjenost pseudotecija  gljive Venturia inaequalis (nije registrovano prisustvo askospora), što ukazuje  da je završen period primarnih infekcija prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

U  zasadima  u kojima se registruje prisustvo simptoma, nastaviti sa zaštitom jabuke u kišnim periodima u cilju sprečavanja širenja sekundarnih zaraza konidijama ove gljive.

Cercospora beticola - stanje na terenu RC Ruma
 

Na terenu RC Ruma usevi šećerne repe se nalaze u fazi zatvaranja redova i razvića korena (38-40 BBCH). 

 

 Vizuelnim pregledom useva šećerne repe (sortni ogled, setva 28.03.2017., lokalitet Inđija/Energo Zelena) 13.06.2017. su  registrovane prve pojedinačne pege prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Cercospora beticola- simptom i konidija (velika slika)

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokallitet Inđija/ Energo Zelena):

Redni broj

Sorta

% biljaka sa pojedinačnim pegama

1

Kundera

2

2

Victor

0

3

Tibor

2

4

Grandiosa

1

5

Eduarda

2

6

Vandana

3

7

Eldorado

4

8

Koala

0

9

Sioux

3

10

Albus

4

11

Azulata

2

12

Aureus

1

13

Taifun

0

14

Sixtus

1

15

Heston

3


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pregledom proizvodnih parcela 16.06.2017. na lokalitetima  Ruma, Kraljevci, Dobrinci, Inđija/Dibiš i Ljukovo prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe u vidu pojedinačnih pega registrovano je na 2 do 40% biljaka, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta i od toga da li je usev u sistemu za navodnjavanje.

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Redni broj

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

1

Carolus

Ruma

2

2

Koala

Kraljevci

8

3

Original

Dobrinci

9

4

Sioux

Inđija/Dibiš

4

5

Sixtus

Ljukovo

(u sistemu za navodnjavanje)

40

 

Na parcelama koje su van sistema za navodnjavanje,  proizvođačima  preporučujemo da u narednom periodu intenzivnije  obilaze svoje parcele. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju.

Na parcelama koje su u sistemu za navodnjavanje, proizvođačima se preporučuje da što pre obave pregled useva radi utvrđivanja nivoa prisustva pega. Kada se utvrdi da su prisutni simptomi blizu ili na nivou prvog epidemijskog praga (na 50% pregledanih biljaka makar po jedna pega) uraditi tretman kombinacijom sistemičnih i protektivnih fungicida.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem uslova za razvoj ovog patogena i zdravstvenog stanja useva šećerne repe.

 

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija (Venturia inaequalis)
 

Jabuka se nalazi u fenofazi prečnik ploda do 40 mm (74 BBCH).

 

Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća (sorta Ajdared) utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) od 100%. Ispražnjenost pseudotecija je na nivou od 84%.

RC Ruma- zdravstveno stanje u usevima ozime pšenice
 

U sklopu monitoringa zdravstvenog stanja useva ozime pšenice u periodu od 02.06. do 06.06.2017. izvršen je pregled useva pšenice na oglednom polju RC Ruma i proizvodnih parcela na terenu. Registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici),  

pepelnice žita (Erysiphe graminis) i  rđe (Puccinia spp.).

 

 

Pregled očitavanja sortnog ogleda (lokalitet Ruma/Fišer, netretirana površina):

 

Datum setve: 22.11.2016.

Datum očitavanja:02.06.2017.

Fenofaza: nalivanje zrna (71 BBCH)

Naziv sorte:

Septoria tritici

 

(% zaraženih biljaka)

najviši list sa simptomom

Erysiphae graminis

(%zaraženih biljaka)

najviši list sa simptomom

Puccinia spp.

 

(%zaraženih biljaka)

najviši list sa simptomom

1. Simonida

5

Z-3

0

0

2. NS Ilina

0

0

0

3. NS Petrija

0

0

0

4. NS Doroteja

0

20

Z-2

0

5. NS Matuška

0

0

1

Z-3

6. NS Efrosinia

0

0

0

7. NS Ubavka

0

0

0

8. NS 40 S

0

12

Z-2

0

9. Zvezdana

3

Z-3

0

3

Z-2

10. NS Futura

2

Z-3

33

Z-2

0

11. NS Mila

0

0

0

12. NS Kala

5

Z-3

0

2

Z-3

13. NS Vlajna

0

0

0

14. NS Javorka

2

Z-3

0

0

15. NS Obala

0

2

Z-3

0

16. NS Azra

0

42

Z-2

0

17. Ortegus

0

0

0

18. Faustus

0

0

0

19. Salasar

0

1

Z-3

0

20. Hy Win

0

0

0

21. Hy Fi

0

0

0

22. HY Star

0

3

Z-3

1

Z-3

23. Apache

0

0

0

24. Andino

0

31

Z-2

0

25. Anapurna

0

0

0

26. Avenue

0

0

0

27. Nikol

2

Z-3

0

0

28. Sonergy

0

0

0

29. Fructidor

0

0

0

30. Sofolk

0

0

0

31. Accroc

0

0

0

32. Solenzara

0

0

0

33. Viriato

0

0

0

34. Kingston

0

0

0

35. Klima

0

0

0

36. Ostro (spelta)

0

0

0

 

 

Simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice, Septoria tritici  su uočeni kod 6 sorata, na 2-5% biljaka i to do lista drugog kolenca (z-3). Tokom vegetacije simptomi su u najvećoj meri registrovani na listu prvog kolenca i sporadično na listu drugog kolenca. Nije zabeleženo njihovo širenje na gornje listove.

 

Simptomi prouzrokovača pepelnice, Erysiphe graminis  su registrovani kod 8 sorata, na 1-42% biljaka. Kod 3 sorte simptomi su prisutni u tragovima na pojedinačnim biljkama, dok je kod 5 sorata zabeleženo značajnije širenje (simptomi prisutni na prizemnom delu stabla i do lista trećeg kolenca (z-2)).

 

 Simptomi prouzrokovača rđe, Puccinia spp. su uočeni na 4 sorte, na 1-3% biljaka u vidu pojedinačnih uredosorusa na listu drugog i trećeg kolenca (z-3, z-2). Prilikom ranijih vizuelnih pregleda tokom sezone simptomi rđe nisu uočavani.

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Datum očitavanja:05.06.-06.06.2017.

Fenofaza: rana do srednja mlečna zrelost (73-75 BBCH)

 

 

Redni broj

Lokalitet/Sorta

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici)

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

(Erysiphe graminis) 

% zaraženih biljaka sa simptomima rđe

Puccinia spp.)

1

Voganj/Zvezdana

 

2

0

13

2

Voganj /Solehio

 

0

3

0

3

Ruma/Ingenio

 

4

0

10

4

Ruma/ Iliko 

0

0

4

5

Ruma/Euklid

0

0

0

6

Irig/Zvezdana

2

8

5

7

Irig/ Ingenio

0

0

3

8

Rivica/Basmati

0

0

0

9

Buđanovci/Solehio

0

0

0

10

Buđanovci/Sofru

0

0

4

11

Kraljevci/Ingenio

0

0

6

 

Usled značajnog nedostatka vlage  tokom vegetacije na većini pregledanih parcela registruje se potpuno sušenje donjih listova (zeleni su samo zastavičar i list ili dva ispod njega). Takođe se uočava i uvrtanje, žućenje i sušenje listova do zastavičara.

 

Sušenje i uvijanje listova velika slika

 

Simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)  su uočeni na 3 parcele (sorte: Zvezdana i Ingenio) na 2-4% biljaka i to na listovima drugog ili trećeg kolenca (z-3, z-2).

 

Simptomi prouzrokovača pepelnice (Erysiphe graminis) su prisutni na 2 parcele (sorte: Solehio i Zvezdana) na 3-8% biljaka, na prizemnom delu stabla i do lista trećeg kolenca (z-2).

 

Simptomi prouzrokovača rđe (Puccinia spp.) su registrovani na 7 parcela (sorte: Zvezdana, Ingenio,  Iliko, Sofru)  na 3-13% biljaka. Simptomi  se uočavaju na listu zastavičaru i listovima ispod zastavičara (z-1, z-2).

 

 

Simptom rđe velika slika

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima