Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice

 

Na terenu RC Ruma usevi uljane repice se zavisno od vremena setve nalaze u fazi od 7 do 9 i više listova razvijeno (17-19 BBCH). 

 

Vizuelnim pregledom useva i u žutim lovnim klopkama (Merikovim sudovima) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) u niskom intenzitetu napada, dok prisustvo velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi) za sada nije registrovano.

 

mala repičina pipa

 

 

Porast temperature u prethodnom periodu uslovio je izlazak male repičine pipe sa mesta prezimljavanja  i njenu migraciju u useve uljane repice. S obzirom da se i za  naredne dane prognozira toplo vreme, očekuje se njena masovnija pojava i pojačana aktivnost, kao i pojava velike repičine pipe.

 

Vizuelnim pregledom useva registrovano je značajno širenje simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam) u odnosu na prethodni pregled. Simptomi su registrovani na preko 50% biljaka, uglavnom na najstarijim i već odbačenim listovima.

 

suva trulež uljane repice

 

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju. RC Ruma nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice i blagovremeno će signalizirati vreme za tretman.

 

U usevima se, takođe, registruje prisustvo aktivnih rupa od glodara (veće brojnosti na uvratinama). Proizvođačima se preporučuju redovni pregledi useva na njihovo prisustvo i suzbijanje primenom rodenticida na bazi cink-fosfida  po postizanju ekonomskog praga štetnosti (10-50 aktivnih rupa/ha za poljskog miša, 10-500 aktivnih rupa/ha za poljsku voluharicu), uz obavezno zatrpavanje aktivnih rupa.

 

Comments

There are no comments yet for this post.