Skip to main content

Region Ruma

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Ruma > Prilozi > Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma
Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

 

Na terenu RC Ruma usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od 2 do 6 listova razvijeno (12-16 BBCH).

 

U usevima pšenice, u kojima prilikom prethodnih pregleda nije uočeno prisustvo simptoma bolesti, sada se registruje prisustvo simptoma  rđe (Puccinia spp.) na do 2% biljaka, dok simptomi prisustva sive pegavosti lista (Septoria tritici) i pepelnice žita (Erysiphe graminis) nisu utvrđeni.

 

U usevima ječma registrovano je širenje simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) u odnosu na prethodni pregled. Simptomi su uočeni na do 30% biljaka.  Prisustvo simptoma drugih bolesti ječma nije uočeno.

 

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite od navedenih patogena.

 

Mrežasta pegavost lista na ječmu i rđa na pšenici  velika slika

 

 

Prilikom pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih insekata kao što su lisne vaši (Aphididae) i cikade (Cicadelidae).

 

U usevima se i dalje registruje prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, pa se proizvođačima preporučuje da obrate pažnju na njih. Ekonomski prag štetnosti kada treba preduzimati mere suzbijanja primenom rodenticida na bazi cink-fosfida je za poljskog miša 10-50 aktivnih rupa/ha, a za poljsku voluharicu 10-500/ha.

 

RC Ruma nastavlja sa praćenjem i redovnim izveštavanjem o štetnim organizmima u usevima strnih žita.

Comments

There are no comments yet for this post.