Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Merkantilni kukuruz-II generacija kukuruznog plamenca

Usevi merkantilnog kukuruza se u zavisnosti od roka setve i pripadnosti hibrida FAO grupi, nalaze u fazi  BBCH 71-73 (početak razvoja semena - rana mlečna zrelost).

Pregledom merkantilnog kukuruza, na hibridu iz FAO grupe 500, uočena su prva jajna legla druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis na 2% biljaka.

Hemijske mere zaštite u usevima merkantilnog kukuruza se još uvek ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja kukuruznog plamenca.

jajno leglo kukuruznog plamenca

Mrka pegavost suncokreta

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi suncokreta se nalaze u fenofazi od punog cvetanja do precvetavanja (BBCH 65-67).

Faza

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrke pegavosti suncokreta (prouzrokovač Alternaria heliathi). Simptomi se uglavnom registruju na donjim listovima.

    

Simptom na listu                    A.helianthi

RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje zdravstvenog stanja suncokreta.
Cercospora beticola

Na terenu RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpuno zatvaranje redova (BBCH 39).

             

                    Faza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola). U zavisnosti od rokova setve, primenjene agrotehnike, kao i osetljivosti sortimenta procenat biljaka sa pegama se kreće od 16 – 19%.

Preporuka proizvođačima je intezivni obilazak parcela radi utvrđivanja simptoma.

Za sada se hemijske mere zaštite ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje meteoroloških uslova i ciklusa razvoja ovog patogena.

  

  Pega C.beticola                  Konidije C.beticola

Ispražnjenost pseudotecija (kraj primarnih infekcija)

Na području RC Zrenjanin, zasadi jabuke se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 75 – plodovi su dostigli oko polovine krajnje veličine).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100% i na sorti Ajdared i Zlatni delišes, a sa time je završen i period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Šećerna repa

Na teritoriji monitoringa RC Zrenjanin usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvaranje redova: oko 90% biljaka zatvorilo red. Pregledom nisu uočene pege prouzrokovača pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).

Takođe tokom pregleda registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 3% biljaka.

Za sada se hemijske mere nege ne preporučuju, a RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje šećerne repe na svom tertenu.

  

fenofaza razvoja        jaje pamukove sovice

Dozrelost pseudotecija (XVI nedelja)

Na terenu RC Zrenjanin, jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 74 – prečnik ploda do 40 mm).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i kod sorte Ajdared, i kod sorte Zlatni delišes.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Ajdared, u ovoj nedelji, iznosi 88%. Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija, 44 je ispražnjeno.

Kod sorte Zlatni delišes od ukupno pregledane 52 pseudotecije , 48 je ispražnjeno. Ispražnjenost za ovu nedelju iznosi 92,3%.

Dozrelost apotecija  (IX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi višnje se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 87 – plod zreo za branje, tehnološka zrelost).

Ovonedeljnim laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovane su potpuno ispražnjene apotecije što predstavlja kraj primarnih infekcija.

Dinamika dozrelosti prikazana je u tabeli:

Datum

Procenat dozrelih apotecija (%)

Procenat ispražnjenih apotecija (%)

17.04.2018.

28,6

0

24.04.2018.

46,51

0

30.04.2018.

69,76

0

08.05.2018.

84

0

15.05.2018.

93, 3

0

23.05.2018.

100

37,7

31.05.2018.

100

61,22

06.06.2018.

100

100

Pojava cikade Reptalus panzeri

Na terenu RC Zrenjanin, usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 19 – devet i više listova razvijeno).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri. Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju. U kasnijim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

U borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje primena insekticida. Najznačajnija mera kontrole crvenila kukuruza jeste plodored odnosno izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica, jer se na taj način onemogućava potpuni razvoj  cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri

Vaši u šećernoj repi

Na teritoriji  RC Zrenjanin usevi šećerne repe se nalaze u fazi pred sklapanje redova , 50% biljaka zatvorilo prostor između sebe (BBCH 35).

  

fenofaza razvoja      crna repina vaš

Tokom pregleda registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) na 8% pregledanih biljaka.

Za sada se hemijske mere nege ne preporučuju. Preporuka proizvođačima je redovan obilazak parcela pod šećernom repom.

Kukuruzna zlatica

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kukuruza se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 17 – 19: sedam do devet listova razvijeno).

  

napadnute biljke      larva kukuruzne zlatice

U usevu kukuruza koji je u monokulturi, vizuelnim pregledom su uočene larve kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera v. virgifera) u zoni razvoja korena. Najveće štete prave larve koje se hrane na korenu kukuruza, ubušuju se u koren i izgrizaju ga u blizini glavne stabljike. Biljke dobijaju karakterističan izgled u vidu ,,guščijeg vrata“, poležu, a pri udaru jačeg vetra se lome.

Kukuruzna zlatica je štetočina monokulture, te je potrebno voditi računa o plodoredu i ne gajiti kukuruz na istoj parceli iz godine u godinu.

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima