Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Pregledom useva ječma na lokalitetu Kumane registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (prouzrokovač Pyrenophora teres)

       Tabelarni prikaz zdravstvenog stanja

Sorta

Faza razvoja (BBCH skala)

Pyrenophora teres (% zaraženih biljaka)

28.03.

Rudnik

30- početak rasta stabljike

11

NS 565

31-prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja

3

Nonius

30- početak rasta stabljike

12

Usevi ječma se na pomenutom lokalitetu još uvek nalaze ispod ekonomskog praga štetnosti  te se  za sada se ne preporučuje fungicidni tretman.

Ekonomski prag štetnosti je fenološka faza po BBCH skali 31 (prvo kolence najmanje 1cm iznad kolenca bokorenja) i 10% biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma.

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati zdravstveno stanje .

Slika 1:Faza ječma sorta NS565

velika slika

 

 

 

 

Čađava pegavost lista i  krastavost plodova jabuke (prouzrokovač Venturia inaequalis) praćenje formiranja askusa i askospora u pseudotecijama (V nedelja)

Vizuelnim pregledom jabuke na lokalitetu Sutjeska registrovane su sledeće faze razvoja :

Zlatni delišes – vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) BBCH 55

Ajdared – faza crvenih pupoljaka: cvetne krunice izdužene, cvetna loža lagano otvorena , čašični listovi jedva vidljivi BBCH 57

Pregledom opalog lišća u cilju praćenja dozrelosti pseudotecija utvrđene su sledeće dozrelosti:

Zlatni delišes

od ukupno pregledanih 55 pseudotecija 7 je u kategoriji do 25% formiranih askospora i 1 u kategoriji od 25-50% formiranih askospora. Dozrelost u ovoj nedelji je 4,09

Ajdared

od ukupno pregledanih 57 pseudotecija 5 je u kategoriji do 25% formiranih askospora. Dozrelost u ovoj nedelji je 2,19%

 

 

Plastenička proizvodnja paradajza

U proizvodnji paradajza u zatvorenom prostoru na lokalitetima Lukino Selo i Mužlja, u prethodne dve godine, zabeleženo je prisustvo biljaka sa simptomima virusa bronzavosti paradajza.  Ovaj virus na biljke paradajza prenose tripsi sa korovskih biljaka koje su rezervoari virusa. 

Vizuelnim pregledima proizvodnje, nije zabeleženo prisustvo tripsa, ali  je zabeleženo značajno prisustvo korova. 

Proizvođačima  paradajza  u zatvorenom prostoru se savetuje potpuna eliminacija korova i dalja kontrola prisustva tripsa. 

Slika 1: faza razvoja paradajza sa prisutnim korovima

velika slika

 

Zdravstveno stanje ozime pšenice

Vizuelnim pregledom ozimih pšenica registrovali smo  faze razvoja i zdravstveno stanje useva:

LOKALITET

SORTA

DATUM PREGLEDA

FAZA RAZVOJA (BBCH )

Septoria tritici

 (% zaraženih biljaka)

Orlovat

Farmer

27.03.

31-prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja

0%

Sofru

27.03.

30- početak rasta stabljike

24%

Lukićevo

Simonida

24.03.

30- početak rasta stabljike

19%

Ingenio

24.03.

24- četvrto stablo vidljivo

0%

Zlatica

Avenue

27.03.

24- četvrto stablo vidljivo

5%

Torak

Euqlide

24.03.

25- peto stablo vidljivo

3%

 

 Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke prouzrokovač (Venturia inaequalis) praćenje formiranja askusa i askospora u pseudotecijama (IV nedelja)

Na lokalitetu Sutjeska jabuke se nalaze u zavisnosti od sortimenta u fazi (BBCH 07-09) početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići – zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka  sorta  Zlatni delišes ,do faze (BBCH 10)  zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju) sorta Ajdared.

Pregledom pod binokularom i mikroskopom opalog lišća  regisrovano je formiranje askospora u askusima. Kod sorte Ajdared od 60 pregledanih pseudotecija u 59 nema formiranih askospora, a u 1 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  0,42%. Kod sorte Zlatni Delišes od 62 pregledane pseudotecija u 59 nema formiranih askospora, u 3 je do 25% formiranih askospora . Procenat dozrelosti iznosi 1,2%.

  

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Vizuelnim pregledom ozimih pšenica na većem broju lokaliteta registrovano je intenzivno bokorenje useva. Od bolesti, registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (prouzrokovač Septoria tritici), dok simptomi rđe (prouzrokovač Puccinia spp.) i pepelnice (prouzrokovač Erysiphe graminis) nisu tokom pregleda uočeni. Rezultati pregleda po lokalitetima prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Sorta

Faza razvoja (BBCH skala)

Septoria tritici (% zaraženih biljaka)

Lukićevo

Simonida

23-3 stablo vidljivo

16

Ingenio

22- 2 stablo vidljivo

0

Orlovat

Farmer

23- 3 stablo vidljivo

0

Sofru

23- 3 stablo vidljivo

22

Zlatica

Avenue

22- 2 stablo vidljivo

0

Torak

Euqlide

23- 3 stablo vidljivo

0

 

Slika 1,2 faza pšenice

velika slika

velika slika

Slika 3 Septoria tritici

velika slika

 

Pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma  (prouzrokovač Pyrenophora teres) u zavisnosti od sorte, na 4 do12% biljaka.

Lokalitet

Sorta

Faza razvoja (BBCH skala)

Pyrenophora teres (% zaraženih biljaka)

Kumane

Rudnik

23- 3 stablo vidljivo

12

NS 565

23- 3 stablo vidljivo

8

Nonius

23- 3 stablo vidljivo

4

 

Slika 5 Pyrenophora teres

velika slika

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati zdravstveno stanje  ozimih strnih žita u regionu Srednjeg Banata.

Prva imaga lucerkine bube

Vizuelnim pregledom lucerke koja je na početku kretanja vegetacije (visina 5 do 7 cm) uočena prva prezimljavajuća imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata)

Prikaz kontinuranog praćenja pojave lucerkine bube (2013 – 2017)

Godina

Datum prve pojave imaga

2013

14.03

2014

22.02.

2015

19.03.

2016

02.03.

2017

14.03.

 

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati stanje u usevu lucerke.

Slika 1 imago lucerkine bube

velika slika

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke prouzrokovač (Venturia inaequalis)-praćenje formiranje askusa i askospora u pseudotecijama (III nedelja)

Vizuelnim pregledom zasada jabuke na lokalitetu Sutjeska uočene sledeće faze razvoja sorti:

Zlatni delišes  kraj bubrenja lisnih pupoljaka ljuspice pupoljaka svetlo obojene ,a neki delovi pokriveni gustim dlačicama-početka pucanja pupoljaka (po BBCH skali faza 03-07).

Slika 1

velika slika

Ajdared početak pucanja pupoljaka vidljivi prvi zeleni listići (po BBCH skali faza 07)

Slika 2

velika slika

Zasadi su se približili osetljivoj fazi razvoja prema prouzrokovaču čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).Laboratorijskim  pregledom opalog lišća registrijemo intenzivno formiranje askusa, ali još uvek bez formiranih askospora.

Slika 3 formirani askusi

velika slika

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija u regionu Srednjeg Banata i obaveštava proizvođače o potrebi za preduzimanjem tretmana.

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke prouzrokovač (Venturia inaequalis)-praćenje formiranja askusa i askospora u pseudotecijama (II nedelja)

Vizuelnim pregledom jabuke na lokalitetu Sutjeska registrovali smo sledeće faze razvoja :

-Sorta Zlatni delišes  faza –početak bubrenja lisnih pupoljaka  (BBCH 01)

Slika 1

velika slika

-Sorta Ajdared faza –kraj bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 03)

Slika 2

Pregledom opalog lišća pod binokularom i mikroskopom i u ovoj nedelji konstatujemo samo formiranje askusa u pseudotecijama bez formiranih askospora. Dozrelost pseudotecija kod obe sorte iznosi 0%.

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati proces dozrevanja pseudotecija.

Čađava pegavost lista i krastavost plodova jabuke prouzrokovač (Venturia inaequalis)-praćenje formiranja askusa i askospora u pseudotecijama,krvava vaš

Vizuelnim pregledom zasada jabuka registrovali smo da se sorte:

 -Zlatni delišes nalazi u fazi mirovanja (BBCH skala 00)

Slika1

velika slika

-Ajdared u fazi početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH skala 01)

Slika 2

velika slika

Laboratorijskim pregledom opalog lišća nije registrovano dozrevanje pseudotecija ni kod jedne sorte. RC Zrenjanin nastavlja dalje da  prati dozrelost pseudotecija i formiranje askusa I askospora.

Slika  pseudotecija

velika slika

velika slika

Tokom pregleda registrovali smo u veoma niskom procentu prisustvo vatastih prevlaka sa krvavim vašima (Eriosoma lanigerum).Pregledom pod binokularom konstatovali smo da nema pokretnih formi krvavih vašiju.

Slika krvava vaš

velika slika

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima