Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Zdravstveno stanje šećerne repe

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

  

     fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, na 8-12% biljka. U narednom periodu se očekuje povećanje broja  biljaka sa pegama ovog patogena.

S obzirom da nije postignut prvi epidemijski prag (50% biljaka sa bar jednom pegom) hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva šećerne repe na svom terenu i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

     pegavost lista

Bela trulež u usevima plasteničke proizvodnje paprike

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 64 – 73).

Vizuelnim pregledom useva u plasteniku koji se godinama eksploatiše za proizvodnju povrća, registrovani su simptomi prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na 4% biljaka.

Na prizemnom delu stabla javlja se vodenasta nekrotična pega, koja se postepeno širi, a u okviru pega formira se beličasta micelija. Obolele biljke se povijaju, venu i izumiru. Tokom razvoja gljiva formira telašca crne boje – sklerocije, najčešće u srži obolelog stabla. Sklerocije predstavljaju izvor infektivnog materijala za duži niz godina.

Proizvođačima se preporučuju preventivne mere zaštite koje uključuju:

-       Uklanjanje zaraženih biljaka i uništavanje biljnih ostataka;

-        Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta;

-        Dezinfekcija supstrata pri proizvodnji rasada;

-        Plodored.

Simptom na stablu

Sklerocija unutar zaraženog tkiva

Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od puno cvetanje do formiranje ploda: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova otpadaju (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 3.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine, a u zasadima se registruje prisustvo larvi prvog i drugog razvojnog stupnja.

S obzirom da su tek larve trećeg  razvojnog stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Larva cikade

Dozrelost pseudotecija - XVIII nedelja

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi prečnik ploda do 40mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74 – 75).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100% i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Bela trulež suncokreta (Sclerotinia sclerotiorum)

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi suncokreta se nalaze u fazi od početka izduživanja stabljike do početka butonizacije (BBCH 30-51).

Vizuelnim pregledom useva registrovani su simptomi stabljične forme bele truleži suncokreta (prouzrokovač Sclerotinia sclerotiorum) na 2% biljaka.

Simptomi stabljičine forme bele truleži najčešće se javljaju na sredini ili gornjoj polovini stabla u vidu pojedinačnih, krupnih nekrotičnih pega, koje su jasno ograničene zdravim tkivom. Zaraženo tkivo se razmekšava i dobijaja izgled vlažne truleži. Na oštećenom parenhimu registruje se pojava bele micelije i prisustvo sklerocija. Oštećena stabla gube mehaničku čvrstinu i dolazi do poleganja biljaka.

simptom na stablu suncokreta

slomljeno stablo

dezintegrisani parenhim i sklerocije unutar tkiva

izolovana sklerocija iz parenhima

Osnovne mere suzbijanja ovog patogena su plodored, uklanjanje samoniklih biljaka i gajenje manje osetljivih hibrida.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva suncokreta.

Polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kukuruza se nalaze u fazi devet i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovana su položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 3% biljaka. U toku je polaganje jaja prve generacije ove štetočine.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Zrenjanin nastavlja da prati dinamiku polaganja jaja kukuruznog plamenca, i na vreme će signalizirati momenat za hemijski tretman.

jajno leglo kukuruznog plamenca

Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od cvasti potpuno razvijene; cvetovi odvojeni do faze rano cvetanje, 30% cvetnih kapica opalo (BBCH 57-63).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju lista, registrovano je prisustvo tek ispiljenih larvi cikade Scaphoideus titanus. U toku je početak piljenja larvi ove štetočine.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

Da bi cikada postala infektivna mora se prvo ishranjivati na zaraženim čokotima vinove loze u trajanju od nekoliko sati, a zatim je potrebno da prođe inkubacioni period (21 dan) da bi mogla preneti fitoplazmu na drugu biljku.

S obzirom da se nalazimo na samom početku piljenja larvi ove štetočine, a da su tek treći larveni stupnjevi sposobni da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

       

  fenofaza razvoja            larva cikade

Dozrelost pseudotecija XVII nedelja

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke (sorte Zlatni delišes i Ajdared) se nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni T faza – BBCH 74.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke utvrđena je dozrelost pseudotecija od 100% i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Ispražnjenost pseudotecija kod sorte Zlatni Delišes za ovu nedelju iznosi 94,23%, a kod sorte Ajdared 92,59%.

RC Zrenjanin nastavlja da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija (VIII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi višnje se nalaze u fazi obojavanje ploda skoro završeno (BBCH 85).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Procenat ispražnjenih apotecija, u ovoj nedelji iznosi 100%, i time je završen kraj primarnih infekcija od prouzrokovača pegavosti lišća višnje i trešnje (Blumeriella jappii).

Stanje u usevima kukuruza

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u različitim fazama razvoja lista (BBCH 16 – 19).

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo položenih jajnih legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

U narednom periodu očekuje se početak polaganja jajnih legala ove štetočine.

RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje navedenog štetnog organizma.

Faza kukuruza

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima