Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Pojava bolesti i štetočina na samoniklim strnim žitima

Na teritoriji RC Zrenjanin obilaskom terena, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora tritici) na spontantoj korovskoj flori iz familije Poaceae i samoniklom ječmu.

     

simptom mrežaste pegavosti lista

Simptomi se uočavaju u vidu sitnih nekrotičnih pega, koje se kasnije uvećavaju i izdužuju, menjajući boju od bledožute do mrke. Oko pega se javlja hlorotični oreol, a unutar njih se zapažaju tamne linije u vidu mreže.

Takođe, na samoniklim strnim žitima registrovano je i prisustvo vaši (Aphididae) i cikada (Cicadellidae) koje mogu predstavljati ozbiljnu pretnju gajenim usevima, jer pored direktnih šteta izazvanih ishranom, ovi insekti mogu biti i prenosioci fitopatogenih virusa. 

 

   lisne vaši

Ove biljke  služe kao ,,zeleni most“ za prenošenje simptoma bolesti na gajene useve. S obzirom da setva ozimih strnih žita tek predstoji, proizvođačima se preporučuje da nakon nicanja useva posebnu pažnju obrate na gajene biljke i prisustvo štetnih organizama na njima, posebno vaši i cikada koje mogu inficirati mlade biljke virusima.

samonikli usev

Zdravstveno stanje merkantilnog kukuruza pred berbu

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi merkantilnog kukuruza se nalaze u fazi sazrevanja.

Trenutno stanje useva na parceli zavisi od količine padavina po lokalitetu, od datuma setve, izbora hibrida po FAO grupama zrenja i primenjene agrotehnike.

U Srednjem Banatu nakon setve kukuruza od aprila do kraja jula meseca ukupno je palo (u zavisnosti od lokaliteta, na osnovu merenja automatskih meteoroloških stanica) od 60 do 125 mm/m2 kiše, što je za potrebe pomenute biljne vrste izuzetno malo. Nepovoljni meteorološki uslovi, ekstremno visoke temperature vazduha i nedostatak padavina, koji su vladali tokom perioda formiranja klipa, oplodnje i nalivanja zrna doprineli su lošoj oplodnji biljaka, pa tako na pregledanim parcelama pored zdravih klipova registruju se i biljke sa malim klipovima, klipovima sa  malim brojem zrna, kao i sterilne biljke bez formiranih klipova.

       

   izgled klipova                izgled parcele

Vizuelnim pregledom biljaka u zavisnosti od hibrida i FAO grupe zrenja na klipovima se registruje prisustvo oštećenja od larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis)  od 10 do 12%, kao i kombinovana oštećenja od insekata i gljiva iz sledećih rodova: Fusarium,  Cladosporium i Aspergilus i to:

  • Insekt + Fusarium spp. od 16% do 26% klipova,
  • Insekt + Fusarium spp.+  Cladosporium spp. od 2% do 4% klipova,
  • Insekt + Aspergillus flavus od 8% do 16% klipova,
  • Insekt + Cladosporium spp. od 4% do 12% klipova,
  • Insekt + Aspergillus niger na do 2% klipova.

       

  Aspergillus spp.           kombinovano oštećenje klipa

Obilne padavine (60 do 160 mm/m2 u zavisnosti od lokaliteta) koje su zahvatile naš region u periodu od 19.08. do 24.08. mogu doprineti daljem širenju patogena na klipovima.

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje kukuruza na svom terenu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XXI nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuka sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze u fenofazi  prečnika ploda 40 mm, donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je da je došlo do potpunog pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Ispražnjenost za obe sorte je 100%. Proglašavamo kraj primarnih infekcija za teren Srednje- Banatskog okruga.

Pojava cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na teritoriji RC Zrenjanin vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovano je prisustvo cikade Reptalus panzeri.

Cikada Reptalus panzeri

Ova cikada ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz.

Pomenuta cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje bolest crvenilo kukuruza. Simptomi bolesti su pojava crvenila na listu, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacije na klipu i poremećaji u njegovom sazrevanju. U kasnijim fazama razvoja bolesti dolazi do potpunog sušenja biljaka.

Ženke polažu jaja na koren kukuruza. Kada se ispile, larve počinju da se hrane na korenu. Ukoliko se posle kukuruza poseje pšenica, larve nastavlju svoj razvoj.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Jedna od mere borbe je izbegavanje dvopoljnog plodoreda kukuruz – pšenica jer se na taj način znatno smanjuje brojnost ove cikade.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (XI nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi plodovi sazreli za ishranu, plodovi imaju tipičan ukus i boju (BBCH 89).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovana je ispražnjenost apotecija od 100%.

RC Zrenjanin proglašava kraj primarnih infekcija na svom terenu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u fenofazi  prečnika ploda 40 mm, donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti kod sorte Zlatni Delišes iznosi 83,01% za ovu nedelju, a kod sorte Ajdared 78,43%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (X nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 85-87).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 88% apotecija.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrevanja apotecija ovog patogena.

Dozrelost apotecija Blumeriella jaapii (IX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi višnje se nalaze u fazi sazrevanja ploda (BBCH 81-85).

Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća višnje i plodonosnih tela apotecija prouzrokovača pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaappi) registrovano je prisustvo zrelih askospora u 100% apotecija. Ispražnjeno je 75,75% apotecija.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem apotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XIX nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti kod sorte Zlatni Delišes iznosi 72,54% za ovu nedelju, a kod sorte Ajdared 66,04%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (XVIII nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi od veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti pseudotecija kod sorti Ajdared i Zlatni delišes iznosi 100%.

Procenat ispražnjenosti kod sorte Zlatni delišes iznosi 62,26% za ovu nedelju, a kod sorte Ajdared 58,82%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima