Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi pšenice se nalaze u fazi bokorenja, jedno do tri stabla vidljivo (BBCH 21-23).

    

   fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice žita (Erysiphe graminis) i rđe pšenice (Puccinia spp).

Rezultati pregleda dati su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat zaraženih biljaka (%)

Prouzrokovač Septoria tritici

Prouzrokovač Erysiphe graminis

Prouzrokovač Puccinia spp

Lukićevo

BBCH 21

5

0

3

Orlovat

BBCH 22

8

0

4

Hetin

BBCH 23

9

2

2

 

                   

    simptom S. tritici       simptom Puccinia spp.

Usevi ozimog ječma se u zavisnosti od vremena setve nalaze u fazi 5 do 6 stabala vidljivo (BBCH 25-26).

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) i pepelnice žita (Erysiphae gramminis).

Rezultati pregleda dati su u tabeli:

Lokalitet

Faza razvoja po BBCH skali

Procenat zaraženih biljaka (%)

Prouzrokovač Pyrenophora teres

Prouzrokovač Erysiphe graminis

Lukićevo

BBCH 21

8

2

Orlovat

BBCH 22

12

3

 

Tokom vizuelnog pregleda, u usevima pšenice i ječma, registrovano je prisustvo cikada (Cicadelidae) u niskoj brojnosti.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje u sledećem periodu izvođenje agrotehničke mere valjanje useva, kako bi se podstaklo dalje bokorenje jer je kao posledica uticaja mraza došlo do izdizanja površinskog sloja zemljišta.

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (III nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke se nalaze u fazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00, sorta Zlatni delišes) do početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01, sorta Ajdared).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni delišes procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 13,68%, a kod sorte Ajdared 6,25%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.

askusi sa askosporama

Uticaj niskih temperatura u proteklom periodu na stanje useva strnih žita

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi strnih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja. Ozima pšenica je u fazi od vidljivo prvo do treće sekundarno stablo (BBCH 21-23), a usevi ječma su u fazi od peto do sedmo sekundarno stablo vidljivo (BBCH 25-27).

U periodu od 11.02. do 16.02. na automatskim meteorološkim stanicama koje su smeštene u usevima strnih žita na području RC Zrenjanin, registrovan je dug period niskih temperatura koji je izazvao štete u vidu izmrzavanja u usevima strnih žita. Period niskih temperatura je trajao oko 125 sati pri čemu je u tom periodu prosečna temperatura vazduha iznosila -4,5°C.

U pomenutom periodu od 125 sati sa temperaturama u minusu, 5 časova je registrovana srednja temperatura od - 10,2°C. Kao posledica ovakvih temepartura došlo je do izmrzavanja biljnog tkiva i pada kondicije useva.

Simptomi uvenuća, sušenja listova i biljaka strnih žita najviše su izraženi na usevima iz ranijih rokova setve, odnosno na parcelama gde je ranije sprovedena prihrana useva  i na kojima je zastupljen ranostasniji sortiment.

Kao posledica niskih temperatura, uglavnom je došlo  do odumiranja gornjih organa i listova biljaka.

Međutim, na nekim parcelama primećeno je intenzivnije izmrzavanje biljaka.

Pregledom i disekcijom primarnog stabla treba konstatovati stanje čvora bokorenja koji se nalazi ispod zemlje. Ukoliko je čvor bokorenja beo i vitalan, iz njega će doći do razvoja novih sekundarnih stabala, a ukoliko je braon tj. promrzao, znači da je bio bliže ili čak iznad površine zemlje i iz njega neće doći do daljeg razvoja biljaka.

Na usevima strnih žita (gde su oštećeni samo gornji listovi primarnog i sekundarnih stabala) sa povećanjem temperatura u sledećem periodu biljke će se regenerisati i odbaciti sasušene listove, te nastaviti dalji rast.

Sve navedeno uticaće na zastoj biljaka u porastu. Postoji mogućnost da se posledice ovih promena odraze i na prinos, što u mnogome zavisi od uslova za rast i razvoj biljaka u narednom periodu.

Zbog sušenja listova teško je izvršiti zdravstveni pregled strnih žita. RC Zrenjanin će sledeće nedelje izvestiti o prisustvu simptoma biljnih bolesti.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (II nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke, sorta Zlatni Delišes, se nalaze u fazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00), dok je sorta Ajdared u fazi početak bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 01).

             

    fenofaza Ajdared          fenofaza Zlatni delišes

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Kod sorte Zlatni Delišes procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 7,5%, a kod sorte Ajdared 1,47%.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis (I nedelja)

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci   zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  (BBCH 00).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija  prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća jabuke, registrovano je formiranje askusa, ali bez formiranih askospora kod sorte Ajdared, dok je kod sorte Zlatni delišes počelo formiranje askospora u askusima, a dozrelost za ovu nedelju iznosi 2,45%.

RC Zrenjanin nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija pomenutog patogena.

   formirani askusi

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokaliteti Lukićevo, Kumane i Hetin usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja, peto do sedmo stablo vidljivo (BBCH 25 – 27).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 10% do 14% biljaka. Simptomi se registruju uglavnom na donjim, starijim listovima bokora.

           

Fenofaza ječma         Mrežasta pegavost

Na lokalitetima Lukićevo, Mihajlovo i Hetin usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, vidljivo četvrto i peto stablo (BBCH 24-25). Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo biljnih bolesti.

         

Fenofaza pšenice

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi uljane repice se nalaze u fazi 9 i više listova razvijeno (BBCH 19).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo suve truleži uljane repice (Phoma lingam) na do 18% biljaka. Simptomi su uočeni na donjim, najstarijim listovima, u vidu pega, u okviru kojih se uočavaju sitne crne tačkice – piknidi, odnosno plodonosna tela gljive u kojima se patogen održava.

U odnosu na prethodni pregled došlo je do smanjenja procenta biljaka sa simptomima suve truleži, jer je biljka fiziološki odbacila stare listove, i za sada nije primećeno širenje simptoma na ostale biljne delove.

Prisustvo štetočina još nije registrovano. U narednih par dana je najavljeno povećanje temperature kada je neophodno pratiti stanje useva na parceli jer se očekuje izlazak repičinih pipa.

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje useva uljane repice.

Fenofaza razvoja

Zdravstveno stanje uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin, na lokalitetima Lukićevo i Hetin, usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja listova, od šest do osam listova razvijeno (BBCH 16-18).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo simptoma suve truleži (Phoma lingam), na od 20% do 26 %  biljaka. Simptomi su uočeni na donjim, starijim listovima, koje biljka fiziološki odbacuje i za sada nije primećeno širenje simptoma na ostale biljne delove.

Tokom vizuelnih pregleda nije uočeno prisustvo biljnih vaši (Aphididae).

RC Zrenjanin nastavlja da prati zdravstveno stanje useva uljane repice.

               

  fenofaza razvoja   simptom na listu

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na teritoriji RC Zrenjanin, na lokalitetima Lukićevo, Kumane i Hetin, usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od roka setve i sortimenta, nalaze u fazi od početak bokorenja do treće stablo vidljivo (BBCH 21 – 23).

Vizuelnim pregledom useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na od 5% do 8% biljaka.

Na lokalitetima Lukićevo, Mihajlovo i Hetin, usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja, drugo stablo vidljivo (BBCH 22). Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo biljnih bolesti.

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo biljnih vaši (Aphididae) i cikada (Cicadelidae).

 RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

           

 mrežasta pegavost ječma   fenofaza razvoja pšenice

Zdravstveno stanje pšenice iz najranijih rokova u regionu Zrenjanina

Na teriotoriji RC Zrenjanin, setva ozime pšenice je, do sada, obavljena na oko 30% od prosečnih površina pod pšenicom u regionu srednjeg Banata. Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je da se usevi nalaze u različitim fazama razvoja, od nicanja do razvijena dva lista (BBCH 10-12).

 

Faza razvoja

Tokom vizuelnih pregleda useva nije registrovano prisustvo štetnih organizama. U narednom periodu veoma je važno na vreme uočiti prisustvo lisnih vaši i cikada koje pored direktnih šteta mogu biti i prenosioci fitopatogenih virusa.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima