Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Zrenjanin.
Pregled ozime pšenice, ječma i uljane repice

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, registrovane su sledeće faze razvoja useva:

-    Pšenica (sorta Ingenio, datum setve: 19.10.) faza razvoja lista: BBCH 11 – prvi list razvijen;

-    Ječam (sorta Nectaria, datum setve 10.10.2017.) faza bokorenja: BBCH 21 – početak bokorenja: vidljivo prvo sekundarno stablo;

-     Uljana repica (sorta Neptune; datum setve 10.09.2017.) faza razvoja lista: BBCH 18 – razvijeno 9 i više listova.

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo bolesti i štetočina.

RC Zrenjanin nastavlja dalje praćenje zdravstvenog stanja useva.

    

     faza pšenice           faza ječma         faza u.repice

Šimširov plamenac - Cydalima perspectalis

Na teritoriji RC Zrenjanin, na svetlosnim lovnim lampama, registruje se prisustvo imaga šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

Šimširov plamenac je štetočina šimšira, božikovine i japanske kurike. U prvim fazama razvoja se teško prepoznaje, jer se larve prvo hrane u unutrašnjosti žbuna. Kada dođu do spoljnih delova prepoznaju se po prisustvu svilenkastih vlakana i paučini, koja može da prekrije celu biljku.

Prilikom jačeg napada može doći do golobrsta.

O merama kontrole pogledati preporuke Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kliknuti ovde.

       

imago šimširovog plamenca      izgled napadnute biljke

 

 

Repina korenova vaš - Pemphigus fuscicornis

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Banatski Despotovac, registrovana je pojava repine korenove vaši (Pemphigus fuscicornis).

Repina korenova vaš ima 8 – 13 generacija godišnje. Biljke oštećuje sisanjem sokova na korenovim dlačicama i sitnijim korenčićima. Usled napada vašiju, korenove dlačice i korenčići delimično ili sasvim izumiru i dolazi do formiranja plutastog tkiva, zbog čega biljka gubi kontakt sa hranljivom sredinom. Na taj način se smanjuje pristup vode i hranljivih materija u biljku. Prinos i sadržaj šećera mogu biti značajno smanjeni kao i druge tehnološke vrednosti korena.

Napad se može očekivati tokom cele godine.

U mere zaštite ubrajaju se:

-          Pravilan plodored

-          Sistemsko uništavanje korova iz familije pepeljuga i loboda koje predstavljaju žarišta i mesto premošćavanja generacija ove štetočine

-          Navodnjavanje gotovo u potpunosti isključuje štetnost ove vrste.

  

izgled napadnute biljke            repina korenova vaš

 

Grinje u povrtarskoj proizvodnji

Na teritoriji RC Zrenjanin na lokalitetima u Mužlji, Mihajlovu i Lukinom Selu registrovano je prisustvo običnog paučinara (Tetranychus urticae) na povrtarskim kulturama – proizvodnja na otvorenom.

- na naličju listova patlidžana grinje prisutne na 25% biljaka

faza razvoja                                 grinje na naličju

- na listovima celera na 15% biljaka

grinje na celeru

-na listovima dinje na 13% biljaka

grinja pod binokularom

S obzirom da je prisustvo grinja značajno i da na napadnutim biljkama dolazi do sušenja listova kao posledica ishrane pomenute štetočine što može dovesti do defolijacije biljaka u narednom periodu, preporuka proizvođačima je obilazak i pregled svojih parcela i po potrebi obavljanje tretmana nekim od akaricida sa kraćom karencom u odnosu na datume berbe plodova:

Apollo 50 SC (a.m. klofentezin) 0,04% (karenca 7 dana)

Kraft 1,8 EW (a.m. abamektin) 0,05 – 0,1% (karenca 21 dan)

Kontinuirani pregledi boranije

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukićevo, usevi boranije se nalaze u fazi formiranja mahuna (10 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu).

Faza razvoja

Kontinuiranim vizuelnim pregledima registrovano je povećanje broja položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera):

Sorta

Datum setve

Datum pregleda

Faza razvoja po BBCH skali

Index napada

Sonesta

30.05.2017.

07.07.2017.

Otvoreno 30 % cvetova (BBCH 63)

0

13.07.2017.

Puno cvetanje (BBCH 65)

1, 25

17.07.2017.

10 % mahuna dostiglo tipičnu veličinu (BBCH 71)

2, 5

 

S obzirom da se usevi boranije nalaze u osetljivoj fazi razvoja mahune, preporuka proizvođačima je da pregledaju svoje useve, jer se u sledećem periodu očekuje početak piljenja larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera).

Jaje H.armigera

Kontinuirani pregled paprike

Na teritoriji RC Zrenjanin, lokalitet Lukino selo, usevi paprike (sorta Crveno zlato, datum rasađivanja 03.05.) se nalaze u fazi razvoja ploda (BBCH 76 – šesti plod na glavnom stablu dostigao tipičnu veličinu i oblik).

   

                                Faza paprike

Vizuelnim pregledom registrovano je povećanje broja položenih jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera), na 12 % biljaka.

jaje pamukove sovice

S obzirom da se u narednom periodu očekuje početak piljenja larvi pamukove sovice (Helicoverpa armigera), kao i početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis), proizvođačima se preporučuje intenzivan obilazak parcela.

Pamukova sovica

Na lokalitetu Lukino Selo, paprika iz rasada (sorta Crveno zlato; datum rasađivanja 03.05.), nalazi se u fazi po BBCH skali 71/73 (prvi do treći plod dostigao konačnu veličinu).

Faza paprike

Razvijeni plodovi

Vizuelnim pregledom biljaka paprike, registrovano je prisustvo jaja pamukove sovice (Helicoverpa armigera) na 2% biljaka. Sveže položena jaja se nalaze na listovima.

Jaje pamukove sovice

Proizvođačima paprike preporučuje se pregled useva. U narednom periodu prognozira se intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi, te se za sada ne preporučuje insekticidni tretman. RC Zrenjanin će nastaviti sa monitoringom ove štetočine u usevima paprike.

Zaštitu paprike od bakteriozne pegavosti lista  (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria) treba nastaviti primenom preparata na bazi bakar hidroksida. Tretman izvršiti pred navodnjavanje i u večernjim časovima na temperaturama ispod 25°C. 

Kukuruzna zlatica

Na području delovanja RC Zrenjanin, kukuruz se nalazi u fazi početka cvetanja (početak pojave metlice – BBCH 51).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza, u dvogodišnjoj monokulturi, registrovane su štete na 40 % biljaka prouzrokovane ishranom larvi kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera). Na biljkama se registruju karakteristični simptomi u vidu ,, guščijeg vrata “.

   

Štete od kukuruzne zlatice

                         

U toku je intenzivan let imaga kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) koja se hrani svilom kukuruza.

Jedina mera borbe protiv ove štetočine je pravilan plodored tj. zabrana setve kukuruza u monokulturi.
Cercospora beticola

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe 03. i 04.jula, registrovani su simptomi lisne pegavosti šećerne repe (prouzrokovač Cercospora beticola).

Pregled ogleda na lokalitetu Zlatica (03.07.)

Sorta

% biljaka sa pegama

Aureus

26

Albus

36

Azulata

17

Eduarda

14

Grandiosa

20

Vandana

18

Victor

18

Tibor

34

Kundera

27

Heston

39

Taifun

35

Sixtus

20

Koala

26

Eldorado

18

Sioux

18

Pregled proizvodnih parcela

Lokalitet

Sorta

% biljaka sa pegama

Mihajlovo

Terranova

10

Leopolda

7

Melenci

Tesla

14

Zrenjanin

Grandiosa

6

Torak

Tilman

14

Tibor

19

Epidemijski prag (oko 50% biljka sa makar jednom pegom),

Preporučuje se proizvođačima šećerne repe intenzivan obilazak useva radi utvrđivanja prisustva pega na biljkama. Ukoliko se registruje prisustvo pega na nivou ili blizu epidemijskog praga, sprovesti hemijske mere zaštite kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

a. m. hlorotalonil - Bravo 720 SC, Dakoflo 720 SC, Balear 720 SC 1,5 l/ha, Odeon 1,3 kg/ha

Sistemični fungicid:

a.m. difenokonazol + propikonazol – Rias 300 EC 0,3 l/ha)

Cikada na kukuruzu

Na terenu RC Zrenjanin, u usevima kukuruza registrovane su odrasle jedinke cikade Reptalus panzeri.

Ova cikada je vektor stolbur fitoplazme koja prouzrokuje  crvenilo kukuruza.

Simptomi se ogledaju u pojavi crvenila na listovima, centralnom nervu i stablu kukuruza, deformacija na klipu, kao i poremećaja u njegovom sazrevanju.

Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz.

Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

U borbi protiv ove štetočine ne preporučuje se primena insekticida. Mera borbe je zabrana setve pšenice nakon kukuruza.

cikada na kukuruzu

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima