Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Jabukov smotavac
Vizuelnim pregledima jabuke na više lokaliteta i na lokalitetu monitoringa (Mihajlovo),na plodovima jabuke registruje se intezivno polaganje jaja jabukovog smotavca (Carpocapsa pomonella)(prisutni i svi stadijumi larvi-zavisno od momenta položenih jaja na plod,te se broj plodova sa ubušenjem od larvi II generacije povećava)
Obaveštavamo proizvođače jabučastog voća da je trenutno u toku let jabukovog smotavca na 70% izletelih jedinki II generacije i da je nivo od 30% položenih jaja.Obaviti insekticidni tertman kontaktnim insekticidom (Mospilan) u kombinaciji sa ovicidno larvicidnim preparatom (Rimon,Coragen)
Slika 1:Novopoložena jaja na poldu jabuke,lok.Mihajlovo
Jabukov smotavac(Carpocapsa pomonella)
26.06.na lokaciji Mihajlovo registrovan početak piljenja larvi II generacije iz jaja položenih 20.06.na 766,28 DD od 01.januara ili 651,17 DD od biofixa, odnosno ubušenja larvi u plodove.Istovremeno su na plodovima jabuke uočena i novopoložena jaja,larve starijih larvenih stadijuma u plodovima,te obaveštavamo proizvođače da je intenzivan let II generacije u toku,odnosno da će se period polaganja jaja i piljenje larvi nastaviti i u sledećem periodu te je preporuka da se obave mere kontrole jabukovog smotavca primenom fungicida.(Coragen 20 SC a.m.hlorantraniliprol)
 
Slika 1:Plod jabuke sa ubušenjem I i plod sa ubušenjem II generacije 26.06.
 
 
Slika 2:Ispiljena larvica II generacije unutar ploda 26.06.
 
 
Slika 3:Novopoložena jaja II generacije i dalje vrlo brojna
na plodovima jabuke 26.06.2012
 
 
Slika 4:Stariji stadijum larve I generacije unutar ploda
Jabukov smotavac Carpocapsa pomonella
Jabukov smotavac (Carpocapsa pomonella)
Na lokalitetu Mihajlovo (monitoring ciklusa razvoja jabukovog smotavca Carpocapsa pomonela) 06.06.uočili smo jaja stara nekoliko dana,na 472,5 DD od 01.januara ili 357,39 DD od biofixa.
12.06.(od 06.06.do 12.06.akumulacija od 81,47 DD )uočili smo jaja pred piljenje(crna glava)
Takođe O6.06.unutar ploda uočene larve jabukovog smotavca
dok su 12.06.larve nakon intenzivnije ishrane prešle u sledeći larveni stadijum
Takođe smo tokom pregleda zapazili veći broj ubušenja u plodove jabuke
Obaveštavamo proizvođače jabuke da je od 10.06.počeo let druge generacije jabukovog smotavca(videti-feromonska klopka lokalitet Mihajlovo terenski rezultati 2012)na 530,62 DD od 01.januara ili 415,51 DD od biofixa
Razvojni ciklus druge generacije Carpocapsa pomonela od strane RC PIS Zrenjanin biće praćen u kontinuitetu.
 
Druga generacija jabukovog smotavca Carpocapsa pomonela
 
uočena 20.06.na 680,88DD od 01.januara ili 565,77 DD od biofixa novopoložena jaja na plodu druge generacije ili prve ovogodišnje generacije jabukovog smotavca.
Let ove generacije počeo 10.06.na 530,62 DD od 01.januara ili 415,51 DD od biofixa.Registrovan povećan ulov 21.-22.06
(prosečana brojnost na feromonskim klopkama 15 odnosno 18)
Obaviti tretman insekticidima Rimon 10EC (a.m,novaluron)+Mospilan (a.m.acetamiprid)
Slika 1:
Novopoloženo jaje II generacije pored ubušenja od prezimljavajuće generacije 20.06.2012 lok.Mihajlovo
Slika 2:
Novopoloženo jaje II generacije na plodu
Jaje II generacije jabukovog smotavca "crna glava"