Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Povrtna stenica (Nezara viridula)

Na teritoriji RC Zrenjanin registrovano je prisustvo larvi povrtne stenice (Nezara viridula) kako u gajenim usevima (paprika, paradajz, krompir), tako i na manjim površinama u blizini okućnica i bašta.

Ova štetočina je polifag. Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje buše biljno tkivo i sisaju sokove. Velike štete pričinjavaju na zrelim plodovima paprike i paradajza, gde na mestima ishrane dolazi do diskoloracije na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus, i gube tržišnu vrednost.

Ova stenica polaže buretasta jaja na naličju listova. Sveže položena jaja su bele boje, a sa razvojem dobijaju crvenkastu nijansu. Odrasle jedinke su intenzivno zelene boje, dok larve tokom svog razvoja menjaju boju, uz prisustvo belih tačkica po telu što je karakteristično za svih pet larvenih uzrasta.

Tek ispilele larve se ne hrane, dok u kasnijim fazama razvoja buše biljno tkivo i ispuštaju toksine.

Za suzbijanje ove štetočine, u našoj zemlji, nema registrovanih insekticida. U proteklih nekoliko godina, u ogledima sprovedenih u sistemu Prognoze, dobru efikasnost je ispoljio insekticid Talstar 10 EC (a.m. bifentrin) u koncentraciji 0,05%. Ovaj preparat registrovan je u usevu paradajza gde ima karencu 7 dana.

Na manjim proizvodnim površinama, u baštama i okućnicama, moguće je mehaničko sakupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

 

Mlađi larveni stupnjevi stenice

 

Stariji larveni stupnjevi stenice

Pamukova sovica u usevu postrne boranije

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi postrne boranije se nalaze u fazi formiranja bočnih izdanaka (BBCH 24-26).

 

    fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovana su položena jaja pamukove sovice (Helicoverpa armgera) na 4% pregledanih biljaka.

Na postavljenim feromonskim klopkama u predhodnih nekoliko dana beležimo značajno povećanje broja ulovljenih imaga, a i usev uskoro ulazi u osetljivu fazu razvoja (cvetanje i formiranje mahuna) kada ova štetočina može da pričini velike štete  ubušivanjem larvi u mahune.

Insekticidni tretman se za sada ne preporučuje, a RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem polaganja jaja i piljenjem larvi i blagovremeno će dati signal za tretman.

jaje pamukove sovice

Kukuruzni plamenac druga generacija

Na teritoriji RC Zrenjanin , postrni kukuruz šećerac se u zavisnosti od roka setve nalazi u fazi od šest do devet razvijenih listova (BBCH 16-19).

  fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovan je početak polaganja jajnih legala druge generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na 1% pregledanih biljaka.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem  dinamike polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca na svom terenu i na vreme će signalizirati momenat za suzbijanje ove štetočine.

 jajno leglo kukuruznog plamenca

Pojava cikade Reptalus panzeri u kukuruzu

Na terenu RC Zrenjanin, u usevima kukuruza registrovano je prisustvo imaga cikade Reptalus panzeri.

Reptalus panzeri ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz.

Pomenuta cikada je vektor fitoplazme koja prouzrokuje crvenilo kukuruza koje se redovno javlja na teritoriji rada RC Zrenjanin.

Simptomi se ogledaju u pojavi crvenila na listovima, centralnom nervu i stablu kukuruza kao i deformacijama na klipu.

Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje, a kao glavno rešenje se predlaže izbegavanje dvopoljnog plodoreda odnosno setva pšenice posle kukuruza.

   cikada u kukuruzu

Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi vinove loze se nalaze u fazi od bobice rastu do veličine zrna pšenice do faze bobice veličine graška (BBCH 73-75).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 5,5.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

U vinogradima trenutno dominiraju larve drugog razvojnog stupnja. Pored larvi prvog i drugog stupnja registruje se početak pojave larvi trećeg stupnja.

Hemijske mere zaštite se preporučuju kada je u zasadu dominantno prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

 larva cikade

Šimširov plamenac

Na teritoriji RC Zrenjanin, na svetlosnim lovnim lampama, registruju se ulovi imaga šimširovog plamenca (Cydalima perspectalis).

Štete pričinjavaju larve hraneći se lišćem koje upredaju u paučinu. U početnim fazama razvoja, larve se teško uočavaju jer se hrane u unutrašnjosti žbuna. Pri jačem napadu, prisustvo ove štetočine se prepoznaje po prisustvu svilenkastih vlakana i paučini, koja može da prekrije celu biljku, a može doći i do golobrsta, sušenja i propadanja biljaka.

 

O merama kontrole pogledati preporuke Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja: Preporuka 

Imago šimširovog plamenca

Zdravstveno stanje šećerne repe

Na teritoriji RC Zrenjanin, usevi šećerne repe se nalaze u fazi potpuno zatvorenih redova (BBCH 39).

  

     fenofaza razvoja

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, na 8-12% biljka. U narednom periodu se očekuje povećanje broja  biljaka sa pegama ovog patogena.

S obzirom da nije postignut prvi epidemijski prag (50% biljaka sa bar jednom pegom) hemijski tretman se za sada ne preporučuje.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva šećerne repe na svom terenu i na vreme će obavestiti proizvođače o sprovođenju mera zaštite.

     pegavost lista

Bela trulež u usevima plasteničke proizvodnje paprike

Na teritoriji RC Zrenjanin usevi paprike u plasteničkoj proizvodnji se nalaze u fazi od cvetanja do formiranja ploda (BBCH 64 – 73).

Vizuelnim pregledom useva u plasteniku koji se godinama eksploatiše za proizvodnju povrća, registrovani su simptomi prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na 4% biljaka.

Na prizemnom delu stabla javlja se vodenasta nekrotična pega, koja se postepeno širi, a u okviru pega formira se beličasta micelija. Obolele biljke se povijaju, venu i izumiru. Tokom razvoja gljiva formira telašca crne boje – sklerocije, najčešće u srži obolelog stabla. Sklerocije predstavljaju izvor infektivnog materijala za duži niz godina.

Proizvođačima se preporučuju preventivne mere zaštite koje uključuju:

-       Uklanjanje zaraženih biljaka i uništavanje biljnih ostataka;

-        Regulisanje temperature i vlažnosti vazduha i zemljišta;

-        Dezinfekcija supstrata pri proizvodnji rasada;

-        Plodored.

Simptom na stablu

Sklerocija unutar zaraženog tkiva

Cikada Scaphoideus titanus u zasadima vinove loze

Na teritoriji RC Zrenjanin, zasadi vinove loze se nalaze u fazi od puno cvetanje do formiranje ploda: mladi plodovi počinju da rastu, ostaci od cvetova otpadaju (BBCH 65-71).

Vizuelnim pregledom zasada, na naličju listova, registrovano je prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus, u indeksu napada 3.

Ova cikada je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje oboljenje zlatasto žutilo vinove loze.

U toku je intenzivno piljenje larvi ove štetočine, a u zasadima se registruje prisustvo larvi prvog i drugog razvojnog stupnja.

S obzirom da su tek larve trećeg  razvojnog stupnja sposobne da prenesu fitoplazmu, za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite.

RC Zrenjanin nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Larva cikade

Dozrelost pseudotecija - XVIII nedelja

Na teritoriji RC Zrenjanin zasadi jabuke sorte Ajdared i Zlatni Delišes se nalaze u fazi prečnik ploda do 40mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74 – 75).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke utvrđena je ispražnjenost pseudotecija od 100% i na sorti Zlatni Delišes i na sorti Ajdared.

Završen je period primarnih infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

1 - 10 Next