Skip to main content

Region Zrenjanin

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Zrenjanin > Usevi ili zasadi
Povećanje brojnosti lucerkine bube

Lucerka se u Regionu Srednjeg Banata doseže visinu oko 20 cm.

Zabeleženo je značajno povećanje broja imaga lucerkine bube (Phytodecta fornicata) do koga je došlo usled rasta temperatura. Uočena brojnost je 10 do 12 imaga/m2

RC Zrenjanin nastavlja da prati brojnost lucerkine bube

Slika 1,2:lucerkina buba

velika slika

velika slika

Pamukova sovica-monitoring
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)
-Povećanje registrovanih imaga pamukove sovice (Helicoverpa armigera)na svetlosnoj lovnoj lampi i feromonskoj klopci od 15.07.
-Vizuelnim pregledom 17.07.na usevu boranije uoćena novopoložena jaja,dok su na kukuruzu šećercu(prolećni rok setve) uočena parazitirana jaja pamukove sovice.
-Pregledom od 19.07.brojnost novopoloženih jaja (usev boranije)u porastu ali još uvek niskog intenziteta polaganja.Takođe uočena promena boje jaja(položena 17.07.).Pregledom useva paprike mala brojnost položenih jaja pamukove sovice.
Na usevu kukuruza (prolećni i postrni rok setve)nisu uočena jaja.
-Smatramo da će se polaganje jaja u sledećem periodu intenzivnije nastaviti.Preduzeti  tretman insekticidima koji imaju ovicidno-larvicidno delovanje:Avaunt 15-SC(a.m.indoksakarb) 0,20-0,25 l/ha,Coragen 20-SC (a.m.hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha
Slika 1:Uočena položena jaja 17.07na boraniji
Slika 2:Uočena jaja 19.07.na paprici
Slika 3:Promena boje jaja na boraniji 19.07.
Slika 4:Novopoložena jaja na boraniji
Koštičavo voće
Na lokalitetu Perlez (RC PIS Zrenjanin)registrovana pojava simptoma šupljikavosti lista (Clasterosporium carpophilum) na listovima trešnje.Primena fungicida se ne preporučuje.
Na lokalitetu Sutjeska monitoring uslova za bolesti koštičavog voća-uslovi za infekciju postojali 30.05.(7 časova).
 
Šljiva-zavisno od sortimenta se ne nalazi u osetljivoj fazi prema gljivi Monilia fructigena-prouzrokovač truleži plodova.
 
Simptomi na listu trešnje(nakon berbe)
 
Lucerka
Ne preduzimati insekticidni tretman protiv lucerkine bube (Phytodecta fornicata)pre košenja zbog karence insekticida.U slučaju veće brojnosti košenje obaviti ranije
 
[Lucerkina buba]