Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VIII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, jabuke se nalaze u fenofazi od puno cvetanje; najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju do cvetovi venu; većina latica opada  (65-67 BBCH). 

Laboratorijskim pregledom opalih listova jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i posmatranjem pseudotecija,  registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za sortu Ajdared od 40,21% i sortu Zlatni Delišes od 39,53%.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

26.02.2019.

0%

0%

04.03.2019.

0%

0%

11.03.2019.

0%

0%

18.03.2019.

2,55%

0,98%

25.03.2019.

3,06%

3,92%

01.04.2019.

31,25%

27,5%

08.04.2019.

32,44%

32,95%

18.04.2019.

40,21%

39,53%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, jabuke se nalaze u fenofazi od puno cvetanje; najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju do cvetovi venu; većina latica opada  (65-67 BBCH). 

Laboratorijskim pregledom opalih listova jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i posmatranjem pseudotecija,  registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za sortu Ajdared od 32,44% i sortu Zlatni Delišes od 32,95%.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

26.02.2019.

0%

0%

04.03.2019.

0%

0%

11.03.2019.

0%

0%

18.03.2019.

2,55%

0,98%

25.03.2019.

3,06%

3,92%

01.04.2019.

31,25%

27,5%

08.04.2019.

32,44%

32,95%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Let šljivini osa

Na terenu RC Pirot u zasadima šljiva, koji se nalaze u fazi cvetanjaregistruju se ulovi crne i žute šljivine ose (Hoplocampa minutaHoplocampa flava).

 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Pirot nastavlja sa praćenjem ovih štetočina i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VI nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, jabuke se nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 60-61).

Laboratorijskim pregledom opalih listova jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i posmatranjem pseudotecija,  registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za sortu Ajdared od 31,25% i sortu Zlatni Delišes od 27,50%.

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

26.02.2019.

0%

0%

04.03.2019.

0%

0%

11.03.2019.

0%

0%

18.03.2019.

2,55%

0,98%

25.03.2019.

3,06%

3,92%

01.04.2019.

31,25%

27,5%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Pojava rutave bube (Tropinota hirta)

Na području delovanja RC Pirot koštičave voćne vrste se nalaze u različitim fazama cvetanja.

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta).

 

Imago na cvetu trešnje

Ova vrsta je naročito štetna u mladim zasadima voća. U takvim zasadima naročito kod biljaka u prvim godinama rodnosti povećani broj imaga može u potpunosti da uništi cvetove i spreči donošenje roda.

Visoke temperature u narednim danima usloviće povećanu aktivnost rutave bube kod rascvetalih kultura, pa se preporučuju sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:

·        izlovljavanje pomoću belih i plavih posuda sa vodom uz dodatak atraktanata kao što su cimet, anis, negro bombone

·        zakorovljavanje voćnjaka do precvetavanja u cilju smanjenja aktivnosti rutave bube na cvetovima voća

Primena insekticida u vreme cvetanja je strogo zabranjena!

Zeuzera pyrina (beli drvotočac)

Beli drvotočac (Zeuzera pyrina) je polifagna štetočina koja je prisutna u našoj zemlji. Najčešće štete pravi u mladim voćnjacima do dve godine starosti. Kada se naseli u mlada stabla može doći do potpunog sušenja ili njihovog loma usled vetra.

Beli drvotočac ima dvogodišnje razviće. Prezimljava kao gusenica u stablu, a tek u proleće treće godine dolazi do ulutkavanja u blizini izlaznog otvora. Nakon dve nedelje, u junu i julu izleće leptir. Odmah nakon pojave odraslih jedinki dolazi do kopulacije i polaganja jaja. Ženka polaže pojedinačna jaja na lisne drške, u osnovu pupoljka i na koru grana. Jedna ženka može položiti do 1000 jaja. Nakon embrionalnog razvića ispiljene gusenice se brzo razilaze i ubušuju pod koru. U toku razvića, u prvoj godini, gusenica u toku ishrane buši hodnike i izbacuje veliku količinu izmeta. Povremeno izlaze iz otvora na stablu i ponovo se ubušuju, u nešto deblju granu, a napadnute grančice se suše iznad napadnutog dela. Sledeće godine gusenice se spuštaju sve niže, dolaze i u deblje grane pa i u stablo. Ponekad buše hodnik oko stabla (prstenuju stablo), a ako tako napadnu mlađe stablo, ono brzo propada. U proleće treće godine se učaure na samom izlasku iz hodnika, pa se nakon izlaska leptira, mogu uočiti prazne čaure koje vire iz rupe.

Suzbijanje ove štetočine je otežano zbog razvijanja gusenica unutar grančica, grana i stabla. Hemijskim merama može da se deluje samo preventivno i to u vreme izlaska gusenica ili za vreme polaganja jaja odraslih jedinki. Za sprečavanje daljeg napada i širenja ove štetočine preporučuje se uklanjanje i spaljivanje starog zaraženog drveća, napadnutih grana pri tom vodeći računa da se ukloni i gusenica drvotočca zajedno sa njima kao i korišćenje zdravog sadnog materijala.

 

 

Sl.1 jabuka                      

 

 Sl.2 jabuka

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis V nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, jabuke se nalaze u fenofazi od zeleni listići 10 mm iznad ljušture pupoljka: prvi listovi se odvajaju (faza mišjih ušiju) do prvi listovi otvoreni (drugi još uvek uvijeni) (BBCH 10-11).

Laboratorijskim pregledom opalih listova jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i posmatranjem pseudotecija,  registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za sortu Ajdared od 3,06% i sortu Zlatni Delišes od 3,92%.

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

26.02.2019.

0%

0%

04.03.2019.

0%

0%

11.03.2019.

0%

0%

18.03.2019.

2,55%

0,98%

25.03.2019.

3,06%

3,92%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se, zavisno od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u  fazi od 3 do 4 lista razvijena (BBCH 13-14).

    

Sl.1 pšenica                         Sl.2 ječam

Vizuelnim pregledom useva nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis IV nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, jabuke se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka: ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi pokriveni gustim dlačicama do početak pucanja pupoljaka: vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07).

 

Laboratorijskim pregledom opalih listova jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i posmatranjem pseudotecija,  registrovana je dozrelost pseudotecija čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za sortu Ajdared od 2,55% i sortu Zlatni Delišes od 0,98%.

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

26.02.2019.

0%

0%

04.03.2019.

0%

0%

11.03.2019.

0%

0%

18.03.2019.

2,55%

0,98%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis III nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, sorte jabuke Ajdared i Zlatni Delišes, se nalaze u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore do početak bubrenja lisnih pupoljaka: pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 00-01).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke nije registrovano prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Procenat dozrelosti  iznosi 0 %. 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

26.02.2019.

0%

0%

04.03.2019.

0%

0%

11.03.2019.

0%

0%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima