Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Monitoring zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu

Na području delovanja RC Pirot na lokalitetima Crvena reka, Moklište, Dol, Gornja Glama, Pajež, Kremenica, Ponor, Smilovci, Gradinje, Gnjilan, Veliki i Mali Suvodol, Blato, Poljska Ržana, Veliki Jovanovac, Pirot van varoš, Bela Palanka van varoš, Srećkovac i Željuša, izvršen je vizuelni pregled zdravstvenog stanja klipova merkantilnog kukuruza pred berbu. Pregled je izvršen na ukupno 20 parcela, od toga 10 parcela sa hibridima ranih grupa zrenja i 10 parcela sa hibridima kasnijih grupa zrenja. Na svakoj od ovih parcela pregledano je 100 klipova.

Prilikom vizuelnog pregleda klipova kukuruza je uočeno prisustvo simptoma infekcije gljiavama iz rodova: Fusarium spp., Penicilium, Aspergillus i Clodosporium. Takođe su uočena i oštećenja od insekata, kukuruznog plamenca – Ostrinia nubilalis i pamukove sovice – Helicoverpa amigera.

Rezultati vizuelnog pregleda kipova merkantilng kukuruza pred berbu su sledeći:

 • Prisustvo oštećenja od insekata na 5-33 % klipova
 • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Fusarium spp. na 5-23 % klipova
 • Prisustvo simptoma gljiva iz rada Penicilium na 0-3 % klipova
 • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Aspergillus na 0-10 % klipova
 • Prisustvo simptoma gljiva iz roda Clodosporium na 0-5 % klipova

(oštećenja od insekata)

(Fusarium spp. na klipu)

(Aspergillus na klipu)

(Clodosporium na klipu)

Proizvodnu 2022. godinu, obeležile su ekstremno visoke temperature sa nedovoljnom količinom padavina, te možemo reći da je ova proizvoda godina bila nepovoljna za razvoj kukuruza.

Trulež plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena) u zasadima jabuke i kruške

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledima zasada jabuke i kruške registrovano je prisustvo simptoma truleži plodova jabučastog voća (Monilinia fructigena). Napominjemo da su simptomi uočeni u zasadima koji nisu u intenzivnoj proizvodnji i u kojima nisu sprovedene sve adekvatne hemijske mere zaštite.

 

Ekonomski je vrlo značajna bolest jer može naneti velike štete i uništiti rod i do 80%. Može se javiti u zasadu ali i u skladištu. Plodovi mogu biti zaraženi tokom cele vegetacije, od zametanja do berbe ali su najosetljiviji u kasnim fazama zrenja. Gljiva najčešće prezimljava u mumificiranim plodovima u krošnji voćaka ili na površini zemlje. Kada se stvore povoljni uslovi, pri povećanoj vlažnosti, sledećeg proleća ili leta na površini mumificiranih plodova javljaju se konidije koje se raznose vetrom, kišom ili insektima. Zaraza se najčešće ostvaruje na mestima oštećenja od insekata, grada ili drugih mehaničkih povreda.

Simptomi su u vidu koncentričnih kružnih svetlosmeđih pega (jastučića), unutar kojih tkivo nekrotira. Kasnije ceo plod biva zaražen i na površini se vide sporonosna tela u vidu koncentričnih krugova. Zaraženi plodovi gube vodu i smežuravaju se u vidu mumije.

Preventivne mere kontrole:

 • Orezivanje i spaljivanje suvih grana
 • Uklanjanje i uništavanje mumificiranih plodova iz zasada
 • Suzbijanje insekata (sprečavanje oštećenje plodova)
 • Podizanje zasada na terenima gde je dobro provetravanje krošnje

Hemijske mere zaštite:

 • Preparati na bazi bakra u jesen (kada opadne minimun 70% lisne mase. U cilju sprečavanja pojave ovog patogena u skladištu, u toku vegetacije u fazi sazrevanja plodova se preporučuje primena nekog od registrovanih preparata za tu namenu.
Ružin gundelj (Cetonia aurata) na kukuruzu

Nakon vinove loze, trešnje, kruške, jabuke, trenutno se visoke brojnosti ružinog gundelja (Cetonia aurata) registruju i u usevima kukuruza na lokalitetu Temska. Hrani se metlicama koje su u fazi cvetanja i svilom, nanoseći velike, ekonomski značajne štete. RC Pirot nastavlja sa praćenjem pomenute štetočine.

 

(Cetonia na metlici)

(Cetonia na svili)

Opširnije o štetočini i načinu njenog suzbijanja na linku.

Video materijal o simptomima oštećenja na plodovima trešnje od ishrane ružinog gundelja (Cetonia auratamožete pogledati na YouTube kanalu PIS-a na  linku

Bolesti u zasadima vinove loze u ovoj sezoni

Na području delovanja RC Pirot, vinova loza se nalazi u fazi od početak dodirivanja bobica do faze zatvaranje grozda (BBCH 77-79).

Vizuelnim pregledom zasada na više lokaliteta registrovani su simptomi pepelnice vinove loze (Uncinula necator), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i crne truleži vinove loze (Guignardia bidwellii). Nivo zaraza ovim patogenima zavisi od od sada preduzetih mera zaštite.

 

(pepelnica na grozdu)

Pepelnica se razvija na svim zeljastim delovima biljke. Prvi simptomi se javljaju u vidu sive prevlake na peteljama i listovima. Zaraženi listovi se suše i otpadaju. Ipak, najveće štete pravi na grozdovima. Inficirane bobice najpre zaostaju sa razvojem i u fazi zatvaranja grozda epidermis bobice puca, suši se i propada.

 

(plamenjača na licu i naličju lista)

Plamenjača vinove loze je najštetnija u kišovitim godinama. Najpre se na listovima pojavljuju hlorotične, a zatim uljane pege. Na naličju lista se u okviru pega stvara beličasta prevlaka. Obolelo lišće odumire, izgleda kao plamenom sprženo. Bolest može da napadne i cvet još pre nego se otvori. Obolela cvast se takođe suši i opada, s tim da se i na njoj može javiti bela prevlaka.

 

(crna trulež na grozdu)

Crna trulež grožđa može zaraziti sve zelene delove, lišće, drške, mladare, vitice, bobice. Simptomi na lišću su u vidu pega, kremkaste boje (zavisi od sorte), ograničene zonom tamnomrke boje. Širenju patogena takođe pogoduje kišovito i vlažno vreme. Početna infekcija na bobicama je u vidu tačkastih pega, koje se brzo šire, bobice se suše i postaju suve “mumije” sa tamnoplavim odsjajem. Maksimalna zaraza bobica se ostvaruje u punom cvetanju kada izostane primena fungicida. 

Sve preporuke za zaštitu vinove loze od pomenutih patogena ali i od drugih štetnih organizama mogu se pogledati na linku
Jaka zaraza bakterioznom plamenjačom na dunji u opštini Babušnica

Prilikom vizuelnog pregleda voćnjaka na teritoriji opštine Babušnica, na lokalitetu Kambelevci, uočen je visok intenzitet napada bakterioznom plamenjačom jabučastog voća (Erwinia amylovora).

 

(velika slika)

(velika slika)

(velika slika)

Pojavu ove bolesti uočili smo na voćkama i biljkama spontane flore, kao i u zasadu dunje u jako visokom intenzitetu napada. Na ovom lokalitetu pored pomenutog zasada dunje nemamo drugu intenzivnu voćarsku proizvodnju, što ukazuje na intenzivno širenje bolesti obuhvatajući sve širi spektar domaćina. Masovnu pojavu ove bolesti uočili smo i na ukrasnim biljkama u okućnicama.

Obilne padavine, praćene gradom, u prethodnom periodu omogućile su intenzivno raznošenje inokuluma, i doprinele ubrzanom širenju bolesti. Kako je reč o polifagnom parazitu sa širokim spektrom damaćina, mere borbe su jako kompleksne. Preventivni pregledni i higijenska rezidba su neophodni.

Video materijal o bakterioznoj plamenjači jabučastog voća (Erwinia amylovora), izgledu simptoma i merama kontrole te bakterije u zasadima dunja možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a na link-u

Ružin gundelj (Cetonia aurata) u zasadima jabuke

RC Pirot je ove proizvodne godine saopšatavao o prisustvu ružinog gundelja  (Cetonia aurata), najpre u vinovoj lozi, zatim u zasadima trešnje, potom u zasadima kruške, a trenutno su visoke barojnost ovog insekta uočene i u najranijoj jabuci domaćeg porekla - Petrovki.

 

(jak napad Ružinog gundelja na jabuci)

Opširnije o štetočini i načinu njenog suzbijanja na linku.

Video materijal o simptomima oštećenja na plodovima trešnje od ishrane ružinog gundelja (Cetonia auratamožete pogledati na YouTube kanalu PIS-a na  linku.

Filoksera (Phylloxera vastatrix) u zasadima vinove loze

Vizuelnim pregledom zasada vinove loze na listovima je uočeno prisustvo filoksere. Filoksera je mala vaš žuto smeđe boje.

(simptomi na listu)

U zavisnosti od mesta gde se razvijaju i hrane dele se na:

 • Korenašice-žive na korenu vinove loze, imaju dužu sisaljku i na leđima bradavičaste izraštaje
 • Listašice-žive na naličju lista, imaju kraću sisaljku i glatke su, bez bradavica.

U našim loznim rasadnicima filoksera se hrani na lišću američkih sorti loze, obrazujući gale na naličju u kojima žive. Američke loze imaju deblji plutasti sloj na korenu koji ova vaš ne može da probije, pa je samim tim koren zaštićen. Na evropskoj lozi štete se manifestuju na tanjim i nežnim delovima korena u vidu izraštaja koji se nazivaju nodoziteti a na debljim delovima korena tuderoziteti. Ove izrasline sprečavaju normalan protok sokova i hrane kroz koren, pa na kraju koren izumire i propada, samim tim evropski tip loze je osetljiviji.

Otpornost korena američke loze na ubode filoksere je iskorišćena tako što se evropska loza kalemi na koren američke i na taj načim je sačuvana od potpunog propadanja.

Suzbijanje filoksere se izvodi u matičnjacima primenom kombinacije biljnih ulja i bakarnih preparata.Tretmani se obavljaju u vreme mirovanja vegetacije. U toku vegetacije suzbijanje na listu vrši se insekticidima na samom početku formiranja prvih guka.

Masovna pojava Ružinog gundelja u kruškama

Kako je na teritoriji Pirota berba trešnje završena, Ružin gudelj se preselio na prve zrele plodove kruške, Junsku lepoticu.

 

(napadnuti plodovi kruške)

(potpuno pojedeni plodovi trešnje)

Ove proizvodne godine imamo do sada nezapamćenu masovnu pojavu ove štetočine koja pričinjava izuzetno velike, ekonomski značajne štete. Apelujemo na proizvođače, da obiđu svoje zasade i ukoliko uoče prisustvo ove štetočine preduzmu preporučene mere. Ružin gundelj prelazi sa ploda na plod, kako koji dozreva i tako redom sve do kraja avgusta.

Opširnije o štetočini i načinu njenog suzbijanja na link-u.

Video materijal o simptomima oštećenja na plodovima trešnje od ishrane ružinog gundelja (Cetonia aurata) možete pogledati na YouTube kanalu PIS-a na ovom linku.

Kraj primarnih infekcija Venturia inaequalis

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi plodovi dostigli polovinu krajnje veličine (BBCH 75).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, registrovana je njihova ispražnjenost od 100%. Pregledima nije registrovano prisustvo askospora što znači da je period primarnih infekcija završen.

U zasadima gde su prisutni simptomi primarnih infekcija treba nastaviti sa hemijskom zaštitom kako bi se sprečilo širenje sekundarnih zaraza konidijama ovog patogena.

Visoka brojnost ružinog gundelja (Cetonia aurata)

Na području delovanja RC Pirot u toku je berba trešnje. Vizuelnim pregledom zasada uočen je izuzetno visok napada ružinog gundelja (Cetonia aurata).

 

(velika slika)

(velika slika)

Zadnjih godina se brojnost ružinog gundelja povećala i ova štetočina dobija na sve većem značaju. Ove godine je na teritoriji Pirota već pričinila značajne štete. Napada meke i sočne plodove, tako da očekujemo njenu aktivnostii i u narednom periodu. Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze svoje zasade i da na vreme reaguju ukoliko primete pojavu ružinog gundelja. Opširnije o ovoj štetočini i načinu njenog suzbijanja, RC Pirot je u toku ove proizvodne godine napisao prilog na link-u.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima