Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XIII nedelja (24.05.2017.)

Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Red Čif i Greni Smit na punktu Prisjansko naselje, na teritoriji RC Pirot, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi BBCH 73 (drugo opadanje plodova).

Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 84,80% (Red Čif) i 83,5% (Greni Smit).

Ispražnjenost pseudotecija  za ovu nedelju iznosi 49,01% (Red Čif) i 44%  (Greni Smit).

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( red čif )

 

% ispražnjenih pseudotecija

( red čif )

 

% dozrelosti pseudotecija

( greni smit )

 

% ispražnjenih pseudotecija

( greni smit )

 

27.02.2017.

0 %

 

0%

 

09.03.2017.

0 %

 

0%

 

14.03.2017.

1,04 %

 

0,5%

 

22.03.2017.

1,96  %

 

1,0%

 

29.03.2017.

10,45 %

 

10,59%

 

05.04.2017.

14,54 %

 

13,15%

 

10.04.2017.

25,5%

 

21,0%

 

19.04.2017.

27,94%

 

26,0%

 

26.04.2017.

42,5%

6%

37,5%

2%

03.05.2017.

48%

18%

44,5%

14%

10.05.2017.

57,5%

30%

53%

24%

17.05.2017.

77%

46%

72,5%

40%

24.05.2017.

84,8%

49,01%

83,50%

44%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC Pirot nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i ispražnjenost pseudotecija.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XII nedelja (17.05.2017.)

Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Red Čif i Greni Smit na punktu Prisjansko naselje, na teritoriji RC Pirot, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi BBCH 73 (drugo opadanje plodova).

Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 77% (Red Čif) i 72,5% (Greni Smit).

Ispražnjenost pseudotecija  za ovu nedelju iznosi 46% (Red Čif) i 40%  (Greni Smit).

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( red čif )

 

% ispražnjenih pseudotecija

( red čif )

 

% dozrelosti pseudotecija

( greni smit )

 

% ispražnjenih pseudotecija

( greni smit )

 

27.02.2017.

0 %

 

0%

 

09.03.2017.

0 %

 

0%

 

14.03.2017.

1,04 %

 

0,5%

 

22.03.2017.

1,96  %

 

1,0%

 

29.03.2017.

10,45 %

 

10,59%

 

05.04.2017.

14,54 %

 

13,15%

 

10.04.2017.

25,5%

 

21,0%

 

19.04.2017.

27,94%

 

26,0%

 

26.04.2017.

42,5%

6%

37,5%

2%

03.05.2017.

48%

18%

44,5%

14%

10.05.2017.

57,5%

30%

53%

24%

17.05.2017.

77%

46%

72,5%

40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC Pirot nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i ispražnjenost pseudotecija.

Praćenje dozrelost i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis X nedelja (03.05.2017.)

Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Red Čif i Greni Smit na punktu Prisjansko naselje, na teritoriji RC Pirot, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi BBCH 71-72 (plodovi dostigli dimenzije do 10 mm.Opadanje plodova posle cvetanja-veličina ploda do 20 mm).

Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 48% za sortu Red Čif i 44,5% za sortu Greni Smit. Ispražnjenost pseudotecija  za ovu nedelju iznosi 18% za sortu Red Čif i 14% za sortu Greni Smit.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( red čif )

 

% ispražnjenih pseudotecija

( red čif )

 

% dozrelosti pseudotecija

( greni smit )

 

% ispražnjenih pseudotecija

( greni smit )

 

27.02.2017.

0 %

 

0%

 

09.03.2017.

0 %

 

0%

 

14.03.2017.

1,04 %

 

0,5%

 

22.03.2017.

1,96  %

 

1,0%

 

29.03.2017.

10,45 %

 

10,59%

 

05.04.2017.

14,54 %

 

13,15%

 

10.04.2017.

25,5%

 

21,0%

 

19.04.2017.

27,94%

 

26,0%

 

26.04.2017.

42,5%

6%

37,5%

2%

03.05.2017.

48%

18%

44,5%

14%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC Pirot nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i ispražnjenost pseudotecija.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis IX nedelja

Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Red Čif i Greni Smit na punktu Prisjansko naselje, na teritoriji RC Pirot, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi BBCH 71-72 (plodovi dostigli dimenzije do 10 mm.Opadanje plodova posle cvetanja-veličina ploda do 20 mm).

Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 42,5% za sortu Red Čif i 37,5% za sortu Greni Smit. Ispražnjenost pseudotecija  za ovu nedelju iznosi 6% za sortu Red Čif i 2% za sortu Greni Smit.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( red čif )

 

% ispražnjenih pseudotecija

( red čif )

 

% dozrelosti pseudotecija

( greni smit )

 

% ispražnjenih pseudotecija

( greni smit )

 

27.02.2017.

0 %

 

0%

 

09.03.2017.

0 %

 

0%

 

14.03.2017.

1,04 %

 

0,5%

 

22.03.2017.

1,96  %

 

1,0%

 

29.03.2017.

10,45 %

 

10,59%

 

05.04.2017.

14,54 %

 

13,15%

 

10.04.2017.

25,5%

 

21,0%

 

19.04.2017.

27,94%

 

26,0%

 

26.04.2017.

42,5%

6%

37,5%

2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC Pirot nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja i ispražnjenost pseudotecija.

Zdravstveno stanje pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot u proizvodnim usevima na lokalitetu „Ekonomija Barje i Izvor-selo“, konstatovano je da se usevi pšenice nalazeu različitim fenofazama po skali BBCH 31-32 (prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja do drugo kolence najmanje je 1 cm iznad prvog). Vizuelnim pregledima uočeni su simptomi sive pegavosti lista strnih žita- Septoria tritici dok simptoma pepelnice nije bilo, takođe je registrovana i pojava žitnih stenica. U proizvodnim usevima na lokalitetu „Ekonomija Barje i Izvor-lug“, konstatovano je da se usevi ječma nalaze u različitim fenofazama po skali BBCH 31-32 (prvo kolence najmanje je 1 cm iznad kolenca bokorenja do drugo kolence najmanje je 1 cm iznad prvog). Vizuelnim pregledom uočeni su simptomi sočivaste pegavosti (Rhynchosporium secalis) i ramulariozne pegavosti (Ramularia collo-cygni). Registrovana su položena jaja žitne pijavice (Lema melanopus). 

 

Pšenica

Sorta

Datum pregleda

Faza razvoja BBCH skala

Septoria tritici

Erysiphe graminis

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% biljaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

Farineli

25.4.

32

1

1,42

0

0

0

0

Simonida

25.4.

32

2,1

4,44

0

0

0

0

 Ječam

Sorta

Datum pregleda

Faza (BBCH

Pyrenophora teres

Rhyhchosporium secalis

Ramularia collo-cygni

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

% bijaka sa simptomima

% listova 1. kolenceta

% listova 2. kolenceta

Bosut

25.4.

32

0

0

0

1

0,66

0

0

0

0

Nonijus

25.4.

32

0

0

0

1

2,14

0

2

2,85

0

 

Za sada ne preporučuju se hemijske mere zaštite.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice i ječma.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Ventutia inaequalis VIII nedelja

Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Red Čif i Greni Smit na punktu Prisjansko naselje, na teritoriji RC Pirot, vizuelnim pregledom utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi BBCH 67-69 (cvetovi venu do kraj cvetanja:sve latice opale).

Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 27,94 % za sortu Red Čif i 26,0% za sortu Greni Smit.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( red čif )

 

% dozrelosti pseudotecija

( greni smit )

 

27.02.2017.

0 %

0%

09.03.2017.

0 %

0%

14.03.2017.

1,04 %

0,5%

22.03.2017.

1,96  %

1,0%

29.03.2017.

10,45 %

10,59%

05.04.2017.

14,54 %

13,15%

10.04.2017.

25,5%

21,0%

19.04.2017.

27,94%

26,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC Pirot nastavlja da i u narednom periodu prati proces dozrevanja pseudotecija.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis VII nedelja

Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Red Čif i Greni Smit na punktu Prisjansko naselje, utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi BBCH 60-61 (prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno).

 

Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 25,5 % za sortu Red Čif i 21,0% za sortu Greni Smit.

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( red čif )

 

% dozrelosti pseudotecija

( greni smit )

 

27.02.2017.

0 %

0%

09.03.2017.

0 %

0%

14.03.2017.

1,04 %

0,5%

22.03.2017.

1,96  %

1,0%

29.03.2017.

10,45 %

10,59%

05.04.2017.

14,54 %

13,15%

10.04.2017.

25,5%

21,0%

 

 

 

 

 

 

Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala u zasadu krušaka u Pirotu  ( Viljamovka 57-61 BBCH skale; faza belih pupoljaka:cvetne krunice izdužene:cvetna loža lagano otvorena, čašični listovi jedva vidljivi do prvi cvetovi otvoreni), ove nedelje je registrovan indeks napada  larvi kruškine buve ( Cacopsylla pyri ) od 11,5 % na listu i 2% na lisnoj dršci ( mlađi larveni stadijumi L1-L3) i 2 % ( starije larve L4-L5), jaja su nađena u indeksu napada od 19%, a imaga od 4%. Piljenje larvi je u toku , a traje još i polaganje jaja zimske generacije.

 

 

 

 Mlađi larveni stadijum kruškine buve

 Stariji stadijum kruškine buve

 

 

Zbog cvetanja kruške sad se ne preporučuje hemijska zaštita insekticidima, već  u precvetavanju sa preparatom na bazi abamektina Abastate ili Vertimec 018EC (0,15%) uz dodatak okvašivača.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis IV nedelja posmatranja (22.03.2017.)

Na lokalitetu Prisjansko naselje, jabuke se nalaze u fenofazi od kraj bubrenja lisnih pupoljaka: početak pucanja pupoljaka:vidljivi prvi zeleni listići BBCH 07.

Laboratorijskim pregledom opalih listova jabuke iz voćnjaka, izdvajanjem i posmatranjem pseudotecija, registrovano je prisustvo zrelih askospora čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Kod sorte Red Čif od 51 pregledane pseudotecije u 47 nema formiranih askospora, a u 4 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi  1,96%. Kod sorte Greni Smit od 50 pregledane pseudotecije u 48 nema formiranih askospora, a u 2 je do 25% formiranih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 1,0%.

RC Pirot nastaviće da prati fazu razvoja jabuke, dozrelost pseudotecija, kao i faktore spoljne sredine.

 

Tabela 1.Dozrelost pseudotecija

Red čif/51 pseudotecija

Greni Smit/50 pseudotecija

Kategorija 0

47

Kategorija 0

48

Kategorija 1

4

Kategorija 1

2

Zdravstveno stanje ozimih useva ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma na lokalitetima Ekonomija Barje i Izvor lug, biljke se nalaze u fenofazi (BBCH 21-22). Za razliku od prošlog pregleda u usevima  ječma smo zabeležili blago povećanje simptoma sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres).

Velika slika Rhynchosporium secalis

 

Rezultati vizuelnih pregleda prikazani su u tabeli:

% zaraženih biljaka

 

Lokalitet/

Sorta

Faza

Patogen

24.01.2017.

03.02.2017.

09.03.2017.

15.03.2017.

Izvor-lug/Nonius

21-22 BBCH

Pyrenophora teres

0

0

0

7

Erysiphe graminis

0

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

5

10

Ekonomija Barje/Bosut

21-22 BBCH

Pyrenophora teres

0

0

0

5,62

Erysiphe graminis

0

0

0

0

Puccinia spp.

0

0

0

0

Rhynchosporium secalis

0

0

8

8,42

 

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima jeste obilazak svojih parcela u cilju utvrdjivanja prisustva biljnih patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima