Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis IV nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 4,24% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod sorte Ajdared 0,5%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Barje 1, Izvor-Lug i Izvor-Svinjarica, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi bokorenja, četvrto i peto stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, ali su zabeležena oštećenja lisne mase od mraza.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma, na lokalitetu Barje 1 i Izvor-Svinjarica, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 1,88% biljaka. U usevima ječma su takođe registrovane štete u vidu sušenja lisne mase kao posledica delovanja niskih temperatura u proteklom periodu.

Vizuelnim pregledima ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae), kao ni aktivnih rupa od poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis III nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 3,77% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod sorte Ajdared 0,49%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis II nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 3,24% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 0%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis) I nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja, lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecja gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) na nivou od 2,72% za sortu Zlatni Delišes, dok je dozrelost pseudotecija kod Ajdareda 0%.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

 

 

 

 

 

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i dozrelost pseudotecija ovog patogena.

Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)

Na području delovanja RC Pirot, vizuelnim pregledom zasada kruške, ustanovili smo da se kruška nalazi u fazi mirovanja (BBCH 00).

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je prisustvo odraslih jedinki obične kruškine buve (Cacopsylla pyri), male brojnosti, sa indeksom napada do 2,08. Vizuelnim pregledom nismo uočili prisustvo jaja. S obzirom na trenutnu vremensku prognozu, očekuje se nastavak toplog vremena, a samim tim i aktivnosti obične kruškine buve. RC Pirot će nastaviti sa njenim praćenjem.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Barje 1, Izvor-Lug i Izvor-Svinjarica, usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi bokrorenja, četvrto i peto stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva ozime pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti.

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma, na lokalitetu Barje 1 i Izvor-Svinjarica, uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 4 % biljaka.

Vizuelnim pregledima ozime pšenice i ječma nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae).

Rđa kupine (Kuehneola uredinis) u regionu Pirota

     Tokom 2020. godine na području delovanja RC Pirot, u zasadima kupina najznačajniji patogen je bio prouzrokovač žute rđe lista i stabla kupine (Kuehneola uredinis). RC Pirot je vršio redovne vizuelne preglede zasada kupine na lokalitetu Babušnica-Gorčinci. Prvi simptomi zaraze uočeni su rano u proleće, još u fenofazi razvoja lista. Tokom godine su više puta registrovani povoljni uslovi za razvoj ovog patogena, te je bilo potrebe za sprovođenjem većeg broja hemijskih tretmana.  U odnosu na prethodne godine pojava ovog patogena je intenzivnija.

     Bolest se uočava lako po specifičnim simptomima. Tokom zime i ranog proleća na izdancima se mogu primetiti ispupčenja tamnije boje. Ova ispupčenja kasnije pucaju i stvaraju eliptične pukotine u kojima nastaju uredosorusi sa uredosporama žute boje. Prvi znaci se mogu uočiti u vidu žućkastih gomilica na donjem lišću. Obolelo lišće se deformiše, suši i na kraju opada. Oboleli lastari se suše takođe. Žućkaste gomilice sa sporama se šire i tokom vegetacije stvaraju nove zaraze. Vlažno vreme sa čestim padavinama pogoduju razvoju ovog patogena.

     Patogen ceo svoj životni ciklus obavlja na kupini. Prezimljava u opalom lišću i zaraženim izdancima, te je borbu protiv ovog patogena dobro zasnovati na agrotehničkim merama. Po uočavanju prvih simptoma zaraze potrebno je odstraniti zaražene delove, izneti ih iz voćnjaka i spaliti. Nakon berbe takođe je potrebno izvršiti uklanjanje i uništavanje zaraženih listova i izdanaka. Takođe, prilikom sadnje potrebno je odobrati otporne sorte. U toku vegetacije za suzbijanje ovog patogena koriste se registrovani preparati na bazi aktivne materije tebukonazol i difenokonazol, dok se na jesen primenjuju preparati na bazi bakra.
Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Barje i Izvor (Lug, Svinjarica), usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fazi od 2 do 3 lista razvijeno (BBCH 12-13).

 

Vizuelnim pregledima useva, registrovano je prisustvo krilatih i beskrilnih jedinki lisnih vaši (Aphididae) na 0,5-1,5% biljaka, dok prisustvo cikada (Cicadellidae) nije uočeno.

(velika slika)

Nizak intenzitet napada i trenutne vremenske prilike ne predstavljaju visok rizik po zdravstveno stanje strnih žita u smislu infekcije virusima.

Vizuelnim pregledom useva uočene su i aktivne rupe od glodara, poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis). O suzbijanju ovih glodara više u prilogu od 20.11.2020.

Prisustvo glodara u usevima pšenice i ječma

Vizuelnim pregledima useva pšenice i ječma uočeno je prisustvo štetnih glodara: poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis).

Ovi glodari spadaju u polifagne štetočine, što znači da prave štete  na velikom broju biljnih vrsta na poljoprivrednim zemljištima. Štete na ozimim usevima u jesen su u vidu uništavanja mladih biljaka izgrizanjem, pa sve do potpunog uništenja biljaka, stvarajući lako uočljive oaze u polju. U vreme klijanja i nicanja biljaka hrane se semenom i klijancima. Ukoliko su vremenske prilike u jesen povoljne, oštećivanje se može nastaviti do kasno u jesen što dovodi do smanjenja prinosa za narednu godinu. Poljski glodari prave velike štete od momenta setve, pa sve do žetve. Tokom zimskog perioda ne hiberniraju već samo usporavaju svoju aktivnost. Karakteriše ih brzo prenamnožavanje i ukoliko se na vreme ne redukuju suzbijanjem postižu visoku brojnost i tada je veoma teško zaštititi useve i sprečiti štete koje nanose. Velikoj brojnosti doprinose povoljni klimatski uslovi, nesistematsko suzbijanje, dostupnost hrane nakon kombajniranja, neadekvatna obrada zemljišta.

Proizvođačima se preporučuje da obilaze parcele i prate prisustvo glodara. Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Suzbijanju treba pristupiti ukoliko se registruje brojnost iznad praga štetnosti. Aktivnost rupa se utvrđuje zatrpavanjem otvorenih rupa i njihovim praćenjem. Ukoliko u sledećem obilasku rupe ponovo budu otvorene ubrajamo ih u aktivne. Suzbijanje izvršiti nekim od registrovanih mamaka. Mamci se postavljaju u jame i prikriju se zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke. Takođe, treba ukloniti uginule jedinke i ostatke konzumiranih mamaka sa parcele.

U suzbijanju ovih štetočina prednost treba dati agrotehničkim merama borbe kao što su:

·         blagovremena žetva strnih žita sa što manje osipanja zrna,

·         zaoravanje strništa,

·         uništavanje korova i

·         duboko oranje.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima