Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Crnoklište, Pirot-grad, Pirot van varoš i Barje Čiflik, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja, od 3 do 5 listova razvijeno (BBCH 13-15).

Vizuelnim pregledom pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti, kao ni prisustvo lisnih vaši. Registrovano je prisustvo cikade (Psammotettix alienus) na do 2% biljaka.

 

U usevima ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 3% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 2% biljaka. Nije registrovano prisustvo lisnih vaši (Aphididae) dok je prisustvo cikade (Psammotettix alienus) registrovano na do 2% biljaka. Kao posledica niskih temperatura i prizemnih mrazova, uočava se žućenje vršnih listova ječma.

 

Parcele su pregledane i na prisustvo aktivnih rupa od glodara, i tom prilikom ustanovljeno je da njihova brojnost ne prelazi prag štetnosti.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje useva ozime pšenice i ječma

Na području delovаnja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u različitim fazama razvoja; od faze klijanja i nicanja do faze tri lista razvijeno (BBCH 09-13). Zbog nepovoljnih vremenskih uslova setva ozimih strnih žita u našem regionu je dosta kasnila.

 

Vizuelnim pregledom na parcelama pod ozimim ječmom registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2-3% biljaka. U usevima ozime pšenice i dalje se ne registruje prisustvo bolesti. Aktivnost insekata u oba useva je smanjena jer vremenske prilike sa niskim temperaturama nepovoljno utiču na njihov dalji razvoj i širenje.

Na pojedinim parcelama registruje se prisustvo aktivnih rupa poljskog miša (Apodemus sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis) u niskoj i vrlo niskoj kategoriji brojnosti.

 

(aktivna rupa)

Svakako, proizvođačima se preporučuje pregled parcela na prisustvo aktivnih rupa. Više o pragu štetnosti i merema borbe protiv glodara u prilogu na linku.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih strnih žita.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozimih strnih žita se nalaze u fazi klijanja i nicanja do faze dva lista razvijeno (BBCH 09-12).

(fenofaza razvoja)

Ove godine setva ozimih strnih žita je kasnila i još uvek traje. Do sada je posejan samo mali procenat površina. Nije bilo moguće posejati ih u optimalnom roku zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Zbog visokih temperatura i nedostatka padavina tokom oktobra meseca, nije se moglo pripremiti zemljište za setvu.

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo biljnih vaši (Aphididae) na 2-3% biljaka i cikade Psammotettix alienus na do 2% biljaka.

 

Hladno vreme, sa temperaturama u minusu, uticaće na redukciju brojnosti ovih štetočina.

U usevima ječma registruju se simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 2% biljaka. U usevima ozime pšenice nije registrovano prisustvo bolesti.

 (

(mrežasta pegavost)

I dalje se registrije prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus) u vrlo niskoj brojnosti.

 

Prisustvo aktivnih rupa glodara uočeno je na obodnim delovima pregledanih parcela. RC Pirot je napisao prilog o štetama koje glodari pričinjavaju, kao i o merama borbe protiv istih (prilog na link-u).

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva pšenice i ječma.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, usevi ozime pšenice i ječma, se u zavisnosti od lokaliteta i vremena setve, nalaze u različtim fenofazama razvoja. Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi razvoja 5-7 stabala vidljivo (BBCH 25-27), dok se usevi ozimog ječma nalaze u fazi 7-9 stabala vidljivo (BBCH 27-29). U usevima iz ranijih rokova setve prisustvo bolesti je oučeno u jačem intenzitetu napada.

Vizuelnim pregledima useva ozime pšenice uočeni su simptomi prouzrokovača sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 5% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 7% biljaka.

 

(simptomi sive pegavosti i pepelnice na pšenici)

Vizuelnim pregledima useva ozimog ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežave pegavosti (Pyrenophora teres) na do 9 % biljaka, pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 6% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 6% biljaka.

 

(simptomi mrežaste i sočivaste pegavosti na ječmu)

Takođe, kod oba useva registrovano je i prisustvo lisnih vaši u niskom intenzitetu napada, na 3-4% biljaka.  

 

(lisne vaši)

Na severu naše zemlje trenutno je alarmanta situacija po pitanju bolesti ozimih useva, gde su simptomi bolesti registrovani i na do 100% biljaka. Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze svoje useve i prate razvoj bolesti. Prag štetnosti je dostignut onda kada si prisutni simptomi bolesti na preko 10% biljaka u fenofazi prvog kolenca.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma, i blagovremeno će obavestiti proizvođače kada je pravo vreme za sprovođenje hemijskog tretmana.

Zdravstveno stanje ozime pšenice i ječma

Na području delovanja RC Pirot, na lokalitetima Gnjilan-Krajište i Izvor-Pod drum, usevi ozime pšenice i ječma, se u zavisnosti od vremena setve, nalaze u različitim fazama bokorenja, četvrto i peto stablo vidljivo (BBCH 24-25).

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo pepelnice žita (Erysiphe gramminis) na do 3% biljaka. Takođe, registrovano je prisustvo lisnih vaši (Aphididae) na do 8% biljaka. Blaga zima pogodovala je razvoju ovih štetočina.

 

U usevima ječma, registrovano prisustvo mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 6% biljaka, sočivaste pegavosti  lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 3% biljaka i lisnih vaši (Aphididae) na do 7% biljaka.

 

U oba useva uočeno prisustvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus). Ove štetočine karakteriše brzo prenamnožavanje i zato je potrebno na vreme redukovati njihovu brojnost. Preporuka proizvođačima je da obilaze svoje useve i da prate brojnost glodara. Ukoliko brojnost glodara pređe prag štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom gotovih mamaka na bazi cink-fosfida.

Prag štetnosti za poljsku voluharicu iznosi 10-500 aktivnih rupa po hektaru, dok za poljskom miša prag štetnosti je 10-50 aktivnih rupa po hektaru.

Nakon primene rodenticida, rupe treba zatrpati, da ne bi došlo do trovanja divljači i drugih životinja.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozime pšenice i ječma.

Prisustvo glodara u usevima strnih žita

Na području delovanja RC Pirot, prilikom obilaska useva ozimih strnih žita, registrovano je prisustvo aktivnih rupa glodara, poljske voluharice (Microtus arvalis) i poljskog miša (Apodemus sylvaticus).

 

(aktivne rupe glodara)

Pomenute štetočine u ozimim usevima pričinjavaju štete od setve pa sve do žetve, hraneći se zrnevljem i klijancima, čime utiču na smanjenje prinosa za narednu godinu. Njihovom ishranom stvaraju se lako uočljive “gole” oaze u polju. Tokom zime ove štetočine ne hiberniraju već samo usporavaju svoju aktivnost.

Preporuka proizvođačima je da obiđu svoje useve i da prate prisustvo glodara. Prag štetnosti za poljsku voluharicu iznosi 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru, dok je za poljskog miša prag štetnosti 10 do 50 aktivnih rupa.

Agrotehničke mere vrlo značajno utiču na smanjenje populacije glodara i njima se treba dati prednost. Blagovremena žetva sa što manje osipanja zrna, zaoravanje strništa, uništavanje korova, duboko oranje, su od vrlo velikog značaja.

Ukoliko brojnost glodara ipak pređe prag štetnosti, potrebno je uključiti hemijske mere borbe, koje podrazumevaju primenu registrovanih mamaka u rupe. Rupe sa mamcima potrebno je dobro zatpati zemljom kako bi se izbeglo trovanje divljači i stoke.

Ove štetočine karakteriše brzo prenamnožavanje, naročito u ovako povoljnim vremenskim uslovima, zato je potrebno na vreme redukovati njihovu brojnost.

Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenice i ječma)

Na terenu RC Pirot usevi ozimih strnih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja, u zavisnosti od rokova setve, lokacije, sortimenta koji je posejan. Takođe i nedavni mrazevi koji su bili prisutni su doveli do zaostatka u porastu ozimih useva.

 

Pšenice su u fazi od četiri do pet sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-25). Ozimi ječam se nalazi u fazi od pet do šest sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 25-26).

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2-3% biljaka.

Na ozimom ječmu registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3-5% biljaka, dok je sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis) prisutna na 1-2% biljaka.

 

Rezultati vizuelnih pregleda pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje 1

24-25/pšenica

3,0%

0

0

Izvor-lug

24-25/pšenica

2,0%

0

0

 

Rezultati vizuelnih pregleda ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina hordei)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Procenat biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cyngi)

Barje 1

25-26/ječam

0

0

3,0%

2,0%

0

Izvor-Svinjarica

25-26/ječam

0

0

5,0%

1,0%

0

 

Nije registrovano prisustvo biljnih vaši ni na pšenici, ni na ječmu, ali jesu oštećenja lista od dopunske ishrane imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

 

RC Pirot nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih strnih žita i blagovremeno će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.