Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Preventivne mere u kontroli krompirovog moljca

U poslednjih nekoliko godina, najznačajnija štetočina u proizvodnji krompira je krompirov moljac (Phthorimaea operculella).

Razlog tome su globalne klimatske promene koje su prisutne i na našem području. Promenjeni uslovi u proizvodnji, dugi i topli periodi praćeni sušom, pogoduju razvoju ove štetočine.

Na području RC Pirot, u toku je priprema zemljišta za setvu krompira.

 

Poljoprivredne proizvođače podsećamo da hemijske mere zaštite u suzbijanju krompirovog moljca u toku vegetacije predstavljaju samo korektivne mere, a da postoji i niz agrotehničkih mera koje mogu doprineti suzbijanju ove štetočine ili njegovoj manjoj pojavi (preventivne mere). Dakle, preventivne mere su osnov za uspešnu zaštitu krompira od krompirovog moljca.

U kontroli ove štetočine, preporučuju se sledeće mere:

·      prilikom sadnje koristiti samo zdrave i neoštećene krtole,

·       sadnju obaviti na dubini 10-15 cm,

·       na polju je važna plodosmena sa biljkama koje nisu domaćini krompirovom moljcu,

·       formiranje visokih bankova prilikom sadnje i njihovo održavanje tokom vegetacije,

·       sadnja sorti kraćeg vegetacionog perioda koje su manje ugrožene,

·       preporučuje se navodnjavanje, jer u uslovima suše dolazi do povećanja brojnosti i štetnosti  moljca.