Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Dozrelost pseudotecija Venturia Inaequalis - XIV nedelja

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja; od faze prečnik ploda do 40 mm do faze plod oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, sorte Zlatni delišes, registrovano je:

Procenat dozrelosti pseudotecija je 100%

Procenat ispražnjenosti pseudotecija iznosi 100% - KRAJ PRIMARNIH INFEKCIJA!

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - XIII nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se nalaze u fazi prečnik ploda oko 40 mm (BBCH 74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća sorte Zlatni delišes, registrovano je:

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 86% .

RC Pirot nastavlja sa praćenjem pseudotecija ovog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia Inaequalis - XII nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda; od faze drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda oko 40 mm (BBCH 73-74).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 56% .

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - XI nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda: od faze veličina ploda do 20 mm do faze drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Procenat dozrelosti pseudotecija за ovu za ovu nedelju iznosi 81,73%, dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 26,92%

Praćenje dozrelosti pseudotecija Veturia inaequalis - X nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, nalaze u različitim fenofazama razvoja ploda; od faze plodovi dostigli 10 mm do plodovi dostigli veličinu 20 mm (BBCH 71-72).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 69,23%, dok je procenat ispražnjenosti pseudotecija 9,61%.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia Inaequalis - IX nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze cvetovi venu, većina latica opada, do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 67-71).

 

Od 52 pregledane pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sorte Zlatni delišes, iz opalog lišća, u 7 pseudotecija nema formiranih askospora, u 6 je do 25% formiranih askospora, u 12 je od 26 % do 50 %formiranih askospora, u 10 je od 51 % do 75 % formiranih askospora i u 15 je od 76 % do 100% formiranih askospora. Procenat dozrelosti pseudotecij za ovu nedelju iznosi 57,69.

 

Procenat ispražnjenosti pseudotecija je 3,84.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - VIII nedelja

Na području delovanja RC Pirot, zasadi jabuka se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama cvetanja, od faze prvi cvetovi otvoreni do faze punog cvetanja: najmanje 40% cvetova otvoreno, prve latice opadaju (BBCH 60-64).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Od 51 pregledane pseudotecije u 3 pseudotecija nema formiranih askospora, u 26 je do 25% formiranih askospora, u 6 je 26-50% formiranih askospora, u 7 je 51-75% formiranih askospora i u 9 je 76-100% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 46,56.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VII nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fenofazama razvoja, od faze vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvoreni do većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 55-59).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća jabuke, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Od 50 pregledane pseudotecije u 21 pseudoteciji nema formiranih askospora, u 15 je do 25% formiranih askospora, u 9 je 26-50% formiranih askospora, u 4 je od 51-75% formiranih askospora i u 2 je od 76-100% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 26,5%.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis - VI nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja pupoljaka, od faze “mišjih ušiju” do faze crvenih pupoljaka (BBCH 10-57).

 

(fenofaza razvoja)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća, sorte Zlatni Delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora.

Od pregledane 52 pseudotecije, u 28 pseudotecija nema formiranih askospora, u 15 je do 25% formiranih askospora, u 6 je 26-50% formiranih askospora i u 3 je od 51-75% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 17,3.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia Inaequalis - V nedelja

Na području delovanja RC Pirot, jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u različitim fazama razvoja, od  faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture do pojave prvih zelenih listića.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia Inaequalis), sa opalog lišća, sorte Zlatni delišes, registrovano je prisustvo zrelih askospora. Od 53 pregledanih pseudotecija, u 35 pseudotecija nema formiranih askospora, dok je u 13 do 25% i u 5 je 26-50% formiranih askospora, te je procenat dozrelosti za ovu nedelju 10,84.

RC Pirot nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.

1 - 10 Next