Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Usevi ili zasadi
Virus mozaika jabuke

Na području delovanja RC Pirot, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta, berba jabuka se privodi kraju. Vizuelnim pregledom zasada na lokalitetu Prisjansko naselje, na pojedinačnim stablima uočeni su simtomi koji ukazuju na prisustvo virusa mozaika jabuke (Apple mosaic virus-ApMV).

Glavni prirodni domaćin ovog virusa je jabuka, ali se među domaćine ubrajaju i: šljiva, trešnja, breskva, malina, lešnik, hmelj, breza, divlji i pitomi kesten i dr. Virus utiče na smanjenje porasta izdanaka, oplođenje, veličinu ploda, prinos po stablu i sadržaj askorbinske kiseline u plodu.

Sorte jabuke Zlatni Delišes i Jonatan spadaju među najosetljivije na ovaj virus. Na pomenutim sortama štete su izraženije, i zaražene biljke mogu dati prinos manji za 30-50%. Simptomi su prisutni na listu u vidu jasno oivičenih, svetložutih pega, linija, tačaka, duž nerava. Kod osetljivijih sorti simptomi se javljaju na celokupnom lišću, dok je kod manje osetljivih moguće prisustvo simptoma na pojedinim liskama. Neke sorte mogu biti i asimptomatične nakon infekcije virusom. Takođe, ponekad je potrebno da prođu i do dve godine da bi se simptomi razvili. Pege usled izloženosti suncu i sa razvojem bolesti dobijaju tamnu boju, nekrotiraju.  Poznato je da je virus mozaika jabuke labilan virus jer na njegovu koncentraciju negativno utiči visoke temperature. Najveće koncentracije virusa se beleže u hladnijim vremenskim uslovima, u ranijim prolećnim mesecima, martu i aprilu.

Virus se najviše prenosi zaraženim podlogama ili prilikom kalemljenja, kalem-grančicama ili pupoljcima uzetih sa zaraženih stabala.  Prirodni prenosioci ovog virusa nisu poznati.

Najbolji način kontrole virusa mozaika jabuke su preventivne mere:

  • Korišćenje zdravog sandog materijala za podizanje zasada (sertifikovane sadnice)

 

  • Uklanjanje i spaljivanje zaraženih stabala iz voćnjaka

·    Dezinfekcija alata kojim se vrši rezidba.

Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)

Na području delovanja RC Pirot, obilaskom zasada jabuka starijeg tipa uzgoja, registrvano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).

Krvava vaš je naročito štetna na sadnom materijalu iu mladim zasadima, a njena pojava je posebno izražena u jače orezanim voćnjacima.   

Oštećuje nadzemne delove voćaka, ali i korenov vrat i koren. Hrane se biljnim sokovima gde na mestu uboda dolazi do stvaranja tumora, koji kasnije pucaju i nastaju rak rane. Napadnute biljke zaostaju u porastu, imaju smanjenu rodnost dok pri jačem napadu dolazi do sušenja voćaka.

Prezimljavaju mlađi larveni stupnjevi na korenu biljaka, a manji deo u pukotinama pri osnovi debla i na korenovom vratu. U proleće se aktiviraju vaši prezimele na nadzemnim delovima, hrane se i izlučuju voštanu prevlaku. Deo kolonija ostaje u zoni korena da se dalje razmnožava, dok drugi deo migrira vertikalno ka granama gde obično naseljava rane od rezidbe. Kolonije su prekrivene belom, voštanom prevlakom. Vaši su sivo-crne boje a ukoliko se zgnječe ispuštaju crvenu tečnost.

Mere suzbijanja:

-          Birati podloge slabije bujnosti

-          Hemijske mere primeniti kada je postignut prag štetnosti 10% infestiranih stabala ( u mladim voćnjacima ovaj prag je niži). Tokom vegetacije moguća je primena registrovanih insekticida Movento 100 SC (a.m. spirotetramat) 0,15% ili Teppeki (a.m. flonikamid) 0,08-0,14

kg/ha. U fazi mirovanja, preporučuje se hemijski tretman primenom mineralnih ulja.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XIX nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni(T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% za sortu Zlatni Delišes i 100% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 100% za sortu Zlatni Delišes i 100% za sortu Ajadred, što ukazuje da je završen period primarnih infekcija.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

23.04.2021.

56,50%

10%

56,50%

16,00%

29.04.2021.

63,46%

28,84%

65,68%

39,21%

10.04.2021.

76,50%

36,00%

81,25%

44,23%

17.05.2021.

81,23%

39,62%

86,27%

49,01%

24.05.2021.

90,19%

56,86%

93,00%

60,00%

31.05.2021.

100%

82,35%

100%

82,00%

07.06.2021.

100%

96,00%

100%

94,23%

15.06.2021.

100%

100%

100%

100%

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XVIII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi prečnik ploda do 40 mm; plodovi uspravni(T-faza): donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% za sortu Zlatni Delišes i 100% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 94,23% za sortu Zlatni Delišes i 96,00% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

23.04.2021.

56,50%

10%

56,50%

16,00%

29.04.2021.

63,46%

28,84%

65,68%

39,21%

10.04.2021.

76,50%

36,00%

81,25%

44,23%

17.05.2021.

81,23%

39,62%

86,27%

49,01%

24.05.2021.

90,19%

56,86%

93,00%

60,00%

31.05.2021.

100%

82,35%

100%

82,00%

07.06.2021.

100%

96,00%

100%

94,23%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XVII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi veličina ploda do 20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100% za sortu Zlatni Delišes i 100% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 82,00% za sortu Zlatni Delišes i 82,35% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

23.04.2021.

56,50%

10%

56,50%

16,00%

29.04.2021.

63,46%

28,84%

65,68%

39,21%

10.04.2021.

76,50%

36,00%

81,25%

44,23%

17.05.2021.

81,23%

39,62%

86,27%

49,01%

24.05.2021.

90,19%

56,86%

93,00%

60,00%

31.05.2021.

100%

82,35%

100%

82,00%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XVI nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije od 10 do 20 mm. Opadanja plodova posle cvetanja (BBCH 71-72). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 93,00% za sortu Zlatni Delišes i 90,19% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 60,00% za sortu Zlatni Delišes i 56,86% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

23.04.2021.

56,50%

10%

56,50%

16,00%

29.04.2021.

63,46%

28,84%

65,68%

39,21%

10.04.2021.

76,50%

36,00%

81,25%

44,23%

17.05.2021.

81,23%

39,62%

86,27%

49,01%

24.05.2021.

90,19%

56,86%

93,00%

60,00%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke, dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XV nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm. Opadanja plodova posle cvetanja (BBCH 71). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 86,27% za sortu Zlatni Delišes i 81,23% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 49,01% za sortu Zlatni Delišes i 39,62% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

23.04.2021.

56,50%

10%

56,50%

16,00%

29.04.2021.

63,46%

28,84%

65,68%

39,21%

10.04.2021.

76,50%

36,00%

81,25%

44,23%

17.05.2021.

81,23%

39,62%

86,27%

49,01%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke, dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XIV nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm. Opadanja plodova posle cvetanja (BBCH 71). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 81,25% za sortu Zlatni Delišes i 76,50% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 44,32% za sortu Zlatni Delišes i 36,00% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

23.04.2021.

56,50%

10%

56,50%

16,00%

29.04.2021.

63,46%

28,84%

65,68%

39,21%

10.04.2021.

76,50%

36,00%

81,25%

44,23%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke, dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis XIII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od 40%-50% otvorenih cvetova (BBCH 64-65). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 65,68% za sortu Zlatni Delišes i 63,46% za sortu Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 39,21% za sortu Zlatni Delišes i 28,84% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

23.04.2021.

56,50%

10%

56,50%

16,00%

29.04.2021.

63,46%

28,84%

65,68%

39,21%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke, dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis XII nedelja

Na lokalitetu Prisjansko naselje, vizuelnim pregledom zasada, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od prvi cvetovi otvoreni do 20% otvorenih cvetova (BBCH 60-62). 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke za ovu nedelju, registruje se dozrelost pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 56,50% za sortu Zlatni Delišes i  Ajadred, i ispražnjenost pseudotecija od 16,00% za sortu Zlatni Delišes i 10,00% za sortu Ajadred.

datum

(Ajdared)

(Zlatni Delišes)

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

% dozrelosti pseudotecija

% ispražnjenosti pseudotecija

04.02.2021.

0%

2,72%

-

11.02.2021.

0%

3,24%

-

19.02.2021.

0,49%

-

3,77%

-

26.02.2021.

0,5%

-

4,24%

-

04.03.2021.

1,5%

-

6,01%

-

11.03.2021.

4,08%

-

11,81%

-

18.03.2021.

10,50%

-

17,78%

-

25.03.2021.

11,5 %

-

20,19%

-

01.04.2021.

22,95%

-

28,92%

-

08.04.2021.

44,50%

4,00%

49,51%

7,69%

16.04.2021.

48,97%

8,16%

53,00%

12,00%

23.04.2021.

56,50%

10%

56,50%

16,00%

 

RC Pirot nastavlja sa praćenjem fenofaza razvoja jabuke, dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

1 - 10 Next