Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenice i ječma)
Zdravstveno stanje ozimih useva (pšenice i ječma)

Na terenu RC Pirot usevi ozimih strnih žita se nalaze u različitim fazama bokorenja, u zavisnosti od rokova setve, lokacije, sortimenta koji je posejan. Takođe i nedavni mrazevi koji su bili prisutni su doveli do zaostatka u porastu ozimih useva.

 

Pšenice su u fazi od četiri do pet sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 24-25). Ozimi ječam se nalazi u fazi od pet do šest sekundarnih stabala vidljivo (BBCH 25-26).

 

 

Vizuelnim pregledom ozime pšenice utvrđeno je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 2-3% biljaka.

Na ozimom ječmu registrovani su simptomi mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 3-5% biljaka, dok je sočivasta pegavost (Rhynchosporium secalis) prisutna na 1-2% biljaka.

 

Rezultati vizuelnih pregleda pšenice prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici)

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccinia spp.)

Procenat biljaka sa simptomima

pepelnice žita  (Erysiphe graminis)

Barje 1

24-25/pšenica

3,0%

0

0

Izvor-lug

24-25/pšenica

2,0%

0

0

 

Rezultati vizuelnih pregleda ječma prikazani su u tabeli:

Lokalitet

Faza BBCH/usev

Procenat biljaka sa simptomima rđe (Puccina hordei)

Procenat biljaka sa simptomima pepelnice žita(Erysiphe graminis)

Procenat biljaka sa simptomima mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres)

Procenat biljaka sa simptomima sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis)

Procenat biljaka sa simptomima ramulariozne pegavosti lista ječma (Ramularia collo-cyngi)

Barje 1

25-26/ječam

0

0

3,0%

2,0%

0

Izvor-Svinjarica

25-26/ječam

0

0

5,0%

1,0%

0

 

Nije registrovano prisustvo biljnih vaši ni na pšenici, ni na ječmu, ali jesu oštećenja lista od dopunske ishrane imaga žitne pijavice (Lema melanopus).

 

RC Pirot nastavlja sa monitoringom zdravstvenog stanja ozimih strnih žita i blagovremeno će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.