Skip to main content

Pirot

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Pirot > Prilozi > Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)
Pepelnica vinove loze (Erysiphe necator)

Pepelnica je jedna od najznačajnijih bolesti vinove loze. Javlja se od ranog proleća pa sve do kraja vegetacionog perioda.

Prvi simptomi se javljaju u vidu sivkaste prevlake na peteljkama i listovima. Listovi mogu biti zaraženi u bilo kojoj fazi razvoja. Zaraženi listovi se suše i otpadaju. Međutim, najveće štete se ispoljavaju na grozdovima, koji u početku zaostaju u porastu a kasnije u fazi zatvaranja grozda puca epidermis bobice.

 

 

 

Pepelnicu prouzrokuje gljiva Erysiphe necator. Ova gljiva može inficirati sve zelene organe; lišće, peteljke, mladare i bobice. Prvi simptomi se javljaju na lišću u vidu pepeljastih pega, sa lica i naličja. Kako bolest napreduje razvija se brašnasta kolonija koju čini micelija sa konidioforama i konidijama.

Optimalne temperature za infekciju i razvoj pepelnice su 25-280C, dok se širenje pepelnice može odvijati u toku dužeg sušnog perioda, tj. nije neophodno prisustvo vlage.

Mere kontorole ove bolesti podrazumevaju:

  • Gajenje otpornijih sorti
  • Uklanjanje listova koji se nalaze uz grozdove sa ciljem boljeg provetravanja
  • Pravovremeno sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Gljiva prezimljava u obliku micelije između ljuspica pupoljaka ili u obliku kleistotecija (plodonosna tela). Obilno đubrenje azotom, izostanak uklanjanja viška zelene mase i ostavljanje velikog broja lastara zbog roda, pogoduju razvoju i širenju pepelnice.

Sa ciljem zaštite od pepelnice vinove loze, kao i od drugih štetnih organizama, RC Pirot je u toku ove vegetacione sezone napisao više preporuka. Preporuke su redovno objavljivanje na Portalu Prognozno izveštajne službe zaštite bilja i mogu se pogledati na link-u

Comments

There are no comments yet for this post.