Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Pregledom listova jabuke (sorta Jonagold) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti 28.03.2017. i mikroskopiranjem pseudotecija, u uzorku listova i ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija od 0,98 %. Jabuka se nalazi u fenofazi listanja, većina listova otoreni, ali još ne u punoj veličini (15 BBCH skale).
Pojava repičinog sjajnika

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u Senti ustanovljeno je da se usevi zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od 9 i više listova do fenofaze pojava cvetnih pupoljaka, koji su još zatvoreni lišćem (19-50 BBCH skale) .

Pregledom biljaka registrovano je pojava repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) na cvetnim pupoljcima u indeksu  napada od 0,25%, kao i na žutim lovnim klopkama. 

Sa rastom uljane repice i temperature, očekuje se masovnija pojava ove vrste. Kritičan broj za primenu insekticida je 0,5-1 imago/biljci, koji još nije postignut.  

imago

 

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo kada su cvetovi u fazi pupoljka, jer sa otvaranjem cveta i pristup do polena  je olaksan.

 

sjajnik na cvetnom pupoljku

 

RC Senta prati aktivnost repičinog sjajnika i kad brojnost dostigne prag štetnosti, izdaće signal za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Pregledom listova jabuke (sorta Jonagold) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti 21.03.2017. i mikroskopiranjem pseudotecija, u uzorku listova utvrđena je dozrelost pseudotecija od 0,98 %. Jabuka se nalazi u fenofazi listanja, prvi listovi su otvoreni (11 BBCH skale).
Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu utvrđeno je da se zasadi nalaze u fenofazi od sredine do kraja bubrenja lisnih pupoljaka; 02-03 BBCH.

U voćnjaku gde se prati ova štetočina (sorta Abata Fetel) , ove nedelje je registrovano da obična kruškina buva i dalje polaže jaja, sveža i starija jaja su nađena u indeksu napada od 38%.  Zbog hladnijeg vremena u proteklom periodu aktivnost kruškine buve je bila smanjena, te su brojnosti  jaja i imaga slične već dve nedelje. Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovno piljenje larvi, kad će se i dati signal za tretman. Registrovan je tek početak piljenja larvi.

 

tek ispiljena larva

Zdravstveno stanje strnih žita

Pregledom parcela ozimih ječmova na terenu RC Senta, utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi bokorenja: treće-četvrto stablo vidljivo (23-24 BBCH).

Protekli period je bio povoljan za širenje mrežaste pegavosti listova ječma, te je od prethodnog pregleda došlo do pojave simptoma na većem broju biljaka.

 

Lokalitet

Patogen

% zaraženih biljaka

Faza

21.2.2017.

Faza

3.3.2017

Faza

15.3.2017

Senta/ Nonius

 

Pyrenophora teres

 

23 BBCH

6,5

 

24 BBCH

29

24 BBCH

32

Rhynchosporium secalis

0

2

2

Senta

Pyrenophora teres

 

22 BBCH

0

 

23 BBCH

8

23 BBCH

27

 

Rhynchosporium secalis

0

9

10

 

Ozime pšenice se zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od 5 listova do različitih faza bokorenja (prisutna  3-4 sekundarna stabla).

Vizuelnim pregledom useva nisu registrovani simptomi pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.), dok su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) prisutni na malom procentu biljaka (0- 4%). U odnosu na prethodno očitavanje došlo je do blagog širenja zaraze.

 

Lokalitet

Faza

15.03.2017

Patogen

% zaraženih biljaka

21.02.2017

15.03.2017

 

Kanjiža

BBCH 24

 

Septoria tritici

2,5

4

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

 

Ostojićevo/ Sofru

BBCH 24

 

Septoria tritici

0

3

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia spp.

0

0

 

Senta/ Zephyr

BBCH 15

 

Septoria tritici

0

0

Erysiphe graminis

0

0

Puccinia

spp.

0

0

BBCH 21

 

Septoria tritici

0

0

Bogaraš/ Graindor

Erysiphe graminis

0

0

 

Puccinia spp.

0

0

usev psenice

Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu utvrđeno je da se zasadi nalaze u fenofazi početka bubrenja lisnih pupoljaka ; 01 BBCH skale)

U voćnjaku gde se prati ova štetočina ( sorta Abata Fetel ) , ove nedelje je registrovan nastavak polaganja jaja kruškine buve u indeksu napada od 32%, dok su imaga nađena u indeksu napada od 4%. Zbog hladnijeg perioda aktivnost kruškine buve je smanjena, brojnost jaja i imaga slična kao prošle nedelje, prosečan broj jaja po grančicama iznosi oko 10 komada, koja su u većini starija, ali ima i dosta sveže položenih. Početak piljenja se očekuje za par dana.

 

jaja na grančici

 

imago koji polaže jaja

 

Zasad ne treba preuzeti hemijske mere. RCSenta dalje prati aktivnost ove štetočine.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Jabuka se nalazi u fenofazi početka bubrenja lisnih pupoljaka (01 BBCH skale). Pregledom listova jabuke (sorta Jonagold) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti 07.03.2017. i mikroskopiranjem pseudotecija, utvrđen je dozrelost pseudotecija od 6,77%.
Zdravstveno stanje ozimih ječmova

Pregledom parcela ozimih ječmova na terenu RC Senta, utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi bokorenja: treće-četvrto stablo vidljivo (23-24 BBCH ).

Na starijim listovima biljaka još su vidljive posledice niskih temperatura koje su biljke pretrpele bez snežnog pokrivača. Protekli period je bio povoljan za pojavu i širenje mrežaste pegavosti listova ječma, te je od prethodnog pregleda došlo do pojave simptoma na većem broju biljaka, kao i  simptoma sočivaste pegavosti listova (Rhynchosporium secalis).

 

Lokalitet

Patogen

% zaraženih biljaka

Faza

21.2.2017.

Faza

3.3.2017

Senta/ Nonius

 

Pyrenophora teres

 

23 BBCH

6,5

 

24 BBCH

29

Rhynchosporium secalis

0

2

Senta

Pyrenophora teres

 

0

 

8

 

Rhynchosporium secalis

22 BBCH

0

23 BBCH

9

Adorjan/

Bingo

Pyrenophora teres

 

/

 

22

 

Rhynchosporium secalis

/

/

23 BBCH

0

Ada/ Paso

Pyrenophora teres

 

/

 

24

 

Rhynchosporium secalis

/

/

23 BBCH

8

 

mrežasta pegavost listova ječma

sočivasta pegavost lista ječma

RC Senta nastavlja da prati zdravstveno stanje ječmova.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis
Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00). Pregledom listova jabuke (sorta Jonagold) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti 28.02.2017. i mikroskopiranjem pseudotecija, utvrđen je početak formiranja askusa, dozrelost pseudotecija iznosi 0,49%.
Aktivnost kruškine buve

Pregledom stabala krušaka u Horgošu utvrđeno je da se zasadi nalaze se u fenofazi mirovanja ; 00- BBCH skale)

U voćnjaku gde se prati ova štetočina ( sorta Abata Fetel ) ,registrovana je dalja aktivnost imaga kruškine buve u indeksu napada od 6,5%.

U toku je početak polaganja jaja, indeks napada iznosi 9% .

 

 sveža jaja                                 sveža jaja pod lupom

Trenutna temperaturna akumulacija iznosi 45 CDD ( stepen dana ).

RCSenta dalje prati aktivnost kruškine buve.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima