Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi: vidljivi prvi zeleni listići do vidljivi cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni ; 7-55 BBCH ).

 

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 21.03.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 2,5%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Aktivnost kruškine buve

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš,  registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 22 i početak piljenja larvi.

 

larva kruškine buve

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.
 
RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi od kraja bubrenja pupoljaka do faze : vidljivi prvi zeleni listići (BBCH 03-07 )

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 13.02.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 1,5%.

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH skale).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 06.02.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 0,5%.

 

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozimog ječma se, u zavisnosti od vremena setve, sortimenta, lokaliteta i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fenofazi od 4 lista razvijeno do faze bokorenja, četvrto stablo vidljivo (14-24 BBCH).

   

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do  53%  biljaka  i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 91 % biljaka.

 

 

 mrežasta pegavost lista ječma

 

pepelnica na listu

 

Usevi pšenice se nalaze u fazi 3-5 listova razvijeno (13-15 BBCH). Vizuelnim pregledom useva nisu registrovani simptomi bolesti.

 

RC Senta nastavlja sa redovnim praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma i pšenice.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH skale).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 27.02.2019 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 0%.

Od pregledanih pseudotecija, u 95% su već formirani askusi, ali bez zrelih askospora. 

 

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 20.02.2019. i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 0%.

Od pregledanih pseudotecija, u 20 % ima formiranih askusa, ali bez zrelih askospora. 

 

 početak formiranja askusa

RC Senta dalje prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Pojava repičinih pipa

Uljana repica se na terenu RC Senta nalazi u različitim fenofazama zavisno od vremena setve (od faze 9 i više listova do početka rasta stabla; 19-30 BBCH skale).

 

faza BBCH 19

 

Vizuelnim pregledom useva registrovana su pojedinačna imaga male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) i velike repičine pipe (Ceuthorrynchus napi) u indeksu napada do 2,5, a nađene su imaga i na lepljivim žutim klopkama kao i u Merikovoj posudi.

 

mala repičina pipa

 

velika repičina pipa

 

Larve repičine pipe bušeći hodnike u stablu uljane repice dovode do usporavanja razvoja biljaka iznad napadnutog mesta, što kasnije dovodi do deformacije cvetnog stabla i njegovog povijanja, kao i do pucanja tkiva.

 

RC Senta i dalje prati razvoj i širenje štetnih organizama na uljanoj repici i blagovremeno će izdati signal o potrebi hemijske zaštite useva.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka na lokalitetu Horgoš, utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH).

 

Pregledom od 07.02.2019.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 8,5.

 

imago kruškine buve

 

Nije registrovano prisustvo jaja ove štetočine.

 

RCSenta nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Zdravstveno stanje ozimog ječma

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozimog ječma utvrđeno je da se usevi nalaze u fenofazi od 2 lista do faze bokorenja (12-23 BBCH). Ima parcela gde su biljke još u fazi nicanja zbog kasne setve.

   

Vizuelnim pregledom useva ječma zavisno od parcela, registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma  (Pyrenophora teres) na do  30%  biljaka  i simptoma pepelnice žita (Erysiphae graminis) na do 40 % biljaka.

 

 

simptomi mrežaste pegavosti na ječmu

 

simptomi pepelnice na ječmu

       

RC Senta u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima