Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi do veličine ploda od 40mm (74 BBCH skale).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 48%.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

18.04.

50 BBCH

95,5

0

25.04.

69 BBCH

95,5

4

02.05.

71 BBCH

97

6

10.05.

72 BBCH

97,5

20

16.05.

73 BBCH

100

34

23.05

74 BBCH

100

48

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 34%.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

18.04.

50 BBCH

95,5

0

25.04.

69 BBCH

95,5

4

02.05.

71 BBCH

97

6

10.05.

72 BBCH

97,5

20

16.05.

73 BBCH

100

34

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi plodovi veličine 20 mm (72 BBCH).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 97,5% i ispražnjenost pseudotecija od 20%.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

18.04.

50 BBCH

95,5

0

25.04.

69 BBCH

95,5

4

02.05.

71 BBCH

97

6

10.05.

72 BBCH

97,5

20

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi plodovi veličine 10 mm (71 BBCH).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 97% i ispražnjenost pseudotecija od 6%.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

18.04.

50 BBCH

95,5

0

25.04.

69 BBCH

95,5

4

02.05.

71 BBCH

97

6

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi kraja cvetanja ( 69 BBCH ).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 95,5% i ispražnjenost pseudotecija od 4%.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

18.04.

50 BBCH

95,5

0

25.04.

69 BBCH

95,5

4

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi početka cvetanja (BBCH 50).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 95,5%.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

18.04

50 BBCH

95,5

0

Početak leta jabukinog smotavca

Na osmatračkom punktu Kanjiža u feromonskim klopkama postavljenim u zasadu jabuke (Idared,BBCH 55) registrovan je prvi ulov jabukinog smotavca Carpocapsa pomonella.

 

jabukin smotavac

RC Senta dalje prati dinamiku leta i aktivnost jabukinog smotavca.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi većina listova otvoreno, ali još uvek ne u punoj veličini (BBCH 15).

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 71%.

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

11.04.

15 BBCH

71

0

 

askus sa askosporama

Aktivnost krukine buve

Pregledom zasada krušaka u Horgošu utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi kraj bubrenja pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom od 04.04.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 20 %, položena jaja u indeksu napada od 66,5%.

Registrovan je tek početak piljenja larvi u indeksu napada od 1,5%.

 

ispiljena larva 

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta će signalizirati vreme za tretman.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Kanjiža, jabuka (sorta Idared) se nalazi u fazi mišjih ušiju (BBCH 10).

 

 

Nedeljnim pregledom opalog  lišća uzetog  iz voćnjaka i posmatranjem izdvojenih pseudotecija prourokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) pod mikroskopom, utvrđena  je njihova dozrelost  od 35,5%.

askusi sa sporama

 

Dinamika dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija prikazana je u tabeli:

 

Datum

Fenofaza jabuke

Dozrelost pseudotecija (%)

Ispražnjenost pseudotecija ( %)

14.03.

01 BBCH

1,5

0

21.03.

03 BBCH

2,5

0

28.03.

03 BBCH

31

0

04.04.

10 BBCH

35,5

0

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima