Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 85,7 % i ispražnjenost od 47,6%

Jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova ( 73 BBCH skale).

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 54,6 % i ispražnjenost od 27%

Jabuka se nalazi u fenofazi drugo opadanje plodova ( 73 BBCH skale).

Sljivin smotavac

Na području RC Senta, šljive se nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana), kao i jaja pred piljenje u indeksu napada  od 1 %.

 

jaja pred piljenje "crna glava"

 

Očekuje se piljenje larvi. RCSenta dalje prati smotavca i blagovremeno će izdati tretman. 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 35 % i ispražnjenost od 12,7 %

Jabuka se nalazi u fenofazi plodovi veličine do 20 mm ( 72 BBCH skale).

Početak polaganja jaja šljivinog smotavca

Na području RC Senta, šljive se nalaze u fenofazi drugog opadanja plodova (73 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca (Grapholita funebrana) u indeksu napada 0,5 %.

 

jaje na plodu

 

Ovo je rani period polaganja jaja i za sada se ne preporučuje primena insekticida.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 39,1 % i ispražnjenost od 6,5 %

Jabuka se nalazi u fenofazi plodovi veličine do 10 mm ( 71 BBCH skale).

Zdravstveno stanje pšenice

Ozime pšenice se zavisno od rokova setve nalaze u fenofazi od  vlatanja do pojave zastavičara ( 35-45 BBCH skale )

Vizuelnim pregledom useva nisu registrovani simptomi bolesti, kao pepelnica (Erysiphe graminis) i rđa (Puccinia spp.), dok su simptomi sive i smeđe pegavosti listova pšenice (Septoria tritici i Drechslera tritici-repentis) su locirani na donjim listovima i nije došlo do vertikalnog širenja patogena, te dosad nismo izdali signal za fungicidni tretman u usevima pšenice.  

 

smeđa pegavost lista

 

RCSenta dalje prati zdravstveno stanje useva pšenice.

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 14 %.

Jabuka se nalazi u fenofazi kraj cvetanja , plodovi veličine do 10 mm (69-71 BBCH skale).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) utvrđena je dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista I krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 8,1 %.

Jabuka se nalazi u fenofazi kraj cvetanja (69 BBCH skale).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom listova jabuke (sorta Zlatni delises) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Senti 11.04.2017. i mikroskopiranjem pseudotecija, u uzorku listova ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija od 4,6 %. Jabuka se nalazi u fenofazi punog cvetanja (65 BBCH skale).

cvetanje

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima