Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Zlatasto žutilo vinove loze

Zlatasto žutilo vinove loze je veoma destruktivno obolenje vinove loze koje prouzrokuje fitoplazma Flavescence doree.

 

Simptomi se najranije pojavjavljaju u drugoj godini po infekciji u vidu pupoljaka koji se slabo ili uopšte ne razvijaju, lastara koji zaostaju u porastu, pega na lišću (jun) koje se šire uz glavni nerv. Listovi su tamno ljubičaste do crvene ili zlatno žute boje, u zavisnosti od sorte. Vremenom dobijaju karakterističan trouglast oblik savijanjem ivica ka naličju. 

 

simptom na listovima

 

Lastari su kraćih internodija, pokriveni pustulama i teško odrvenjavaju. Kod ranih infekcija dolazi do sušenja cvetova, a kod kasnijih do smežuravanja i opadanja bobica.

 

Mere zaštite podrazumevaju: upotrebu zdravih kalemova, kontrolu brojnosti vektora, uklanjanje zaraženih čokota i krčenje zapuštenih vinograda kao potencijalnih izvora infekcije.

 

Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje zlatasto žutilo vinove loze. 

 

larva cikade

 

Ona ima jednu generaciju godišnje. Kao izraziti monofag jaja polaže ispod kore starijih lastara vinove loze. Larve se pojavljuju u toku maja, a prva imaga u toku juna ili jula meseca. Nakon ishrane na fitoplazmatičnim biljkama larve postaju vektori fitoplazme. Larve imaju pet larvenih stupnjeva razvoja,a tek larve trećeg stupnja su sposobne da prenesu fitoplazmu i tu sposobnost zadržavaju do kraja života.

 

RC Senta je dao dve preporuke za suzbijanje cikade Scaphoideus titanus sa ciljem onemogućavanja širenja fitoplazme, 14.6. (vidi preporuku) i 24.6. (vidi preporuku)

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi  plodovi dostigli veličinu do 40 mm  (BBCH 74).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 100% i ispražnjenost istih od 100%, prema tome kraj je primarnih infekcija tog patogena.

Registrovane pege od Cercospora beticola na šećernoj repi

Na terenu RC Senta, usevi šećerne repe se nalaze u fazi sklapanja redova: od 70% biljaka zatvorilo redove, do faze potpunog zatvaranja redova (BBCH 37-39).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na osetljivijim sortama, registrovane  su pege od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola) na 1% biljaka.

velika slika

Fungicidni tretman se za sada ne preporučuje.

RC Senta nastavlja sa redovnim pregledima biljaka.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi  plodovi dostigli veličinu do 40 mm  (BBCH 74).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 93%

 RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Prisustvo larvi cikade Scaphoideus titanus u vinogradima

Na terenu  RC Senta vinova loza se nalazi u fenofazi od cvast potpuno razvijena do faze početak cvetanja, 10% cvetnih kapica opalo (57-61 BBCH). 

 

Tokom vizuelnih pregleda vinove loze utvrđeno je prisustvo larvi prvog razvojnog stupnja cikade Scaphoideus titanus.

Ova vrsta cikada je vektor  fitoplazme Flavescence doree (FD), prouzrokovača  zlatastog žutila vinove loze. 

 velika slika

 

Larve cikade Scaphoideus titanus imaju 5 stupnjeva razvoja, a fitoplazmu mogu da prenesu tek larve trećeg razvojnog stupnja.

 

Za sada se ne preporučuju mere suzbijanja, a RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi drugo opadanje plodova  (BBCH 73).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 100% i ispražnjenost pseudotecija od 74%

 RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Polaganje jajnih legala kukuruznog plamenca

Na terenu RC Senta, usevi kukuruza nalaze se u različitim fazama razvoja listova (BBCH 15-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na  do 3%  pregledanih biljaka.

 

 jajno leglo

 

Od kukuruznog plamenca najugroženiji su usevi semenskog kukuruza i kukuruza šećerca, a prag štetnosti u ovim usevima iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima.

 

RC senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će signalizirati vreme za sprovođenje hemijskih mere zaštite.

Prisustvo odraslih jedinki šiljokrilca u zasadima kajsija

Na lokalitetu Senta u zasadima kajsije polovinom maja registrovano je prisustvo imaga šiljokrilca (Perotis lugubris ), štetočine koja prouzrokuje sušenje i propadanje stabala koštičavih voćaka.

 

 

Šiljokrilac je vrsta insekta karakteristična za područje Mediterana. Ulsed efekta klimatskih promena postaje sve značajnija štetočina i u Srbiji.  Najčešće se javlja na šumskom drveću i na koštičavom voću. Najradije napada šljivu i kajsiju.

 

Imago je metalno- bakarne boje, 18 - 25 mm dužine.

 

Larve su prljavo bele boje, dužine do 40 mm.

Prezimljava kao larva i odrasla jednika. Razvojni ciklus larve traje 1- 2 godine. Odrasle jednike u periodu dopunske ishrane oštećuje koru mladih voćaka, pupoljke, mlade grane i grančice. Ženka polaže jaja u prizemni deo stabla ili na koren. Ispiljene larve prave hodnike u korenu što dovodi do sušenja napadnutih stabala. Simptom koji može ukazati na prisustvo larvi ove štetočine je sušenje pojedinih grana u krošnji. Vremenom se broj suvih grana povećava, te postepeno dolazi do sušenja čitavog stabla.

 

Za sada se registruju niske brojnosti ove štetočine, a u zasadima šljiva i kajsija u kojima se redovno sprovode hemijske mere zaštite nema problema sa ovom štetočinom.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi veličina ploda do 20 mm  (BBCH 72).  

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 88,5% i ispražnjenost pseudotecija od 54%

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost  i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Senta jabuka se nalazi u fenofazi : plodovi dostigli veličinu do 20 mm ; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71-72).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), iz prezimelog lišća jabuke, sorta Zlatni Delišes, utvrđena je dozrelosti pseudotecija od 75% i ispražnjenost pseudotecija od 24%.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija navedenog patogena.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima