Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Pregledom listova jabuke (sorta Idared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 14.02.2018. i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 0%. Od pregledanih pseudotecija, samo su u jednoj registrovani formirani askusi ali bez zrelih askospora. 

pseudotecija bez formiranih askusa

početak formiranja askusa

RC Senta dalje prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Stanje useva ozimog ječma

Na teritoriji RC Senta usevi ozimog ječma nalaze se u fazi bokorenja ( vidljivo 3-7 sekundarnih stabala ; 23-27 BBCH).

Vizuelnim pregledom biljaka registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) do 35% biljaka i prisustvo simptoma pepelnice žita ( Erysiphae graminis ) do 95% biljaka.

 

 simptomi mrežaste pegavosti ječma i pepelnice

 

Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimog ječma.

Zdravstveno stanje uljane repice

Usevi uljane repice na terenu RC Senta se nalaze u fenofazi 9 i više listova.

Vizuelnim pregledom registovani su simptomi suve truleži (Phoma lingam) na starijim listovima. U zavisnosti od parcele simptomi su prisutni na 10 do 30% biljaka . Prisustvo štetočina nije registrovano.

 

 

Hemijske mere se ne preporučuju.

RC Senta nastavlja sa vizuelnim pregledima useva uljane repice.

Aktivnost kruškine buve

Pregledom zasada krušaka u Horgošu utvrđeno je da se kruške nalaze u fenofazi mirovanja (00- BBCH skale).

Pregledom od 08.01.2018.godine, registrovano je prisustvo  imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri) u indeksu napada od 24,5%. Vremenske prilike tokom ove zime, uticale su na konstantno prisustvo ove štetočine u zasadima.

Polaganje jaja još nije počelo.

 

imaga kruškine buve

RC Senta dalje prati aktivnost ove štetočine.

Stanje useva ozime pšenice i ječma

Na terenu RC Senta, pregledom useva ozime pšenice i ječma utvrđeno je da se usevi pšenice nalaze u fenofazi od razvijena 3  lista do  početka bokorenja (13 do 21 BBCH skale), a ječam u fenofazi od 3 lista do faze bokorenja ( od 13 do 23 BBCH skale )

 

Pregledom useva pšenice nije utvrđeno prisustvo simptoma bolesti na listovima, sem na jednoj parceli gde su simptomi rđe ( Puccinia spp.) utvrđeni na 0,1% biljaka u vidu pojedinačnih pustula.   

 

 

simptom rđe

  

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma  mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) do 16% biljaka  i simptomi pepelnice ( Erysiphae graminis ) na 0-80% biljaka , zavisno od parcele.

 

       

 ječam sa simptomima bolesti

 

RC Senta u narednom periodu nastavlja da prati zdravstveno stanje useva.

Dinamika polaganja jajnih legala kukuruznog plamenca

Praćenjem polaganja jajnih legala II generacije kukuruznog plamenca(Ostrinia nubilalis), registrovano je intenziviranje polaganja jajnih legala u prethodnim danima.  Na hibridu kukuruza Kerbanis ( lokalitet Senta ) ,procenat  biljaka sa jajnim leglima je prikazan u tabeli :

 

Datum

očitavanja

% biljaka sa janim leglima

 

14.07.

0%

20.07.

1%

27.07.

1%

31.07.

6%

Ukupno:

8%

 

        

sveže jajno leglo  

Na semenskom kukuruzu, lokalitet Sterijino ( hibrid P9241 ), očitavanjem 31.07.2017. ,registrovana su jajna legla na 3% biljaka.

Hemijske mere se preporučuju kad se postigne prag štetnosti, a to je kod semenskog kukuruza i kukuruza šećerca 5% biljaka sa jajnim leglima i 10% biljaka merkantilnog kukuruza sa jajnim leglima.

 

Stanje useva šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Senta ) i u usevima na terenu,  registruje se povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodne pregled.

 

Nestabilno, toplo vreme sa padavinama i jutarnjim rosama, stvorilo povoljne uslove za infekciju i širenje ovog patogena.Za par dana se očekuje dostizanje epidemijskog  praga ( 50% biljaka sa bar jednom pegom) ,kada je vreme za  prvi tretman.

 

sorta

% biljaka sa pegom

14.06.2017.

19.06.2017

27.06.2017

Azulata

0

0

12

Albus

1

1

11

Aureus

3

5

22

Kundera

0

0

9

Tibor

0

2

11

Victor

3

4

9

Eduarda

0

1

3

Grandiosa

0

1

2

Vandana

0

0

2

Sixtus

0

0

9

Taifun

0

1

8

Heston

6

6

36

Sioux

0

0

5

Koala

0

3

11

Eldorado

0

4

3

 

Pregled očitavanja proizvodnih parcela:

 

Sorta

Lokalitet

% biljaka sa pojedinačnim pegama

20.06.

23.06.

26.06

Tibor

Zimonić

0

0

10

Original

Bogaras

2

4

15

Girafe

Mol

10

12

26

Terranova

Čoka

0

3

6

Falco

Senta

2

4

8

 

Preporučena kombinacija fungicida:

Dakoflo, Bravo, Balear ( hlorotalonil) 1,5 l/ha ili Odeon (hlorotalonil) 1,3 kg/ha+

Rias 300EC, Cebit 300EC(difenokonazol+propikonazol) 0,3 l/ha

Ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Senta zasadi jabuke se nalaze u fenofazi: plod prečnika od 40 mm, pa do polovine krajnje veličine (74-75 BBCH skale). Ovonedeljnim pregledom prezimelog lišća jabuke sa lokaliteta Senta, utvrđena je potpuna ispražnjenost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke( Venturia inaequalis ) ,tj. završen je period primarnih infekcija . U zasadima u kojima se registruje prisustvo simptoma, nastaviti sa zaštitom jabuke u kišnim periodima u cilju sprečavanja širenja sekundarnih zaraza konidijama ovog patogena na plodove.
Stanje useva šećerne repe

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe u sortnom ogledu ( lokalitet Senta ) i u useva na terenu,  registruje se blago povećanje broja biljaka sa pegama od prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), u odnosu na prethodni pregled.

 

Usevi u navodnjavanju su pod velikim rizikom za infekciju i širenje patogena, te kod njih se preporučuje stalni nadzor ,jer  će se brže postići epidemijskog  praga ( 50% biljaka sa bar jednom pegom) ,kada je vreme za  prvi tretman.

 

sorta

% biljaka sa pegom

14.06.2017.

19.06.2017

Azulata

0

0

Albus

1

1

Aureus

3

5

Kundera

0

0

Tibor

0

2

Victor

3

4

Eduarda

0

1

Grandiosa

0

1

Vandana

0

0

Sixtus

0

0

Taifun

0

1

Heston

6

6

Sioux

0

0

Koala

0

3

Eldorado

0

4

 

Pregledom proizvodnih useva šećerne repe na terenu RC Senta (sorte Falco, Neutrino - Senta, Terranova - Čoka), pege su registrovane na 2-6% biljaka.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Pregledom prezimelih listova jabuke (sorta Zlatni delišes, lokalitet Senta) ove nedelje je utvrđena dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 100 % i ispražnjenost od 92,6 %

Jabuka se nalazi u fenofazi plodovi veličine do 40 mm ( 74 BBCH skale).

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima