Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequails

Jabuka se nalazi u fazi od prvi listovi otvoreni; drugi još uvek zatvoreni do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (11-55 BBCH).

 

 

velika slika

Pregledom listova jabuke sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka 01.04.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 23%. 

 

 

askusi sa askosporama

 

RC Senta nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Repičin sjajnik

Vizuelnim pregledom useva uljane repice u Senti ustanovljeno je da se usevi nalaze u fenofazi pojave cvetnih pupoljaka, koji su još zatvoreni lišćem (50 BBCH skale) .

 

Pregledom biljaka registrovano je pojedinačna pojava repičinog sjajnika (Meligaethes aeneus) na cvetnim pupoljcima na do 5% biljaka.

 

 

Sa rastom uljane repice i temperature, očekuje se masovnija pojava ove vrste.  

Sjajnik se hrani polenom i do šteta dolazi samo kada su cvetovi u fazi pupoljka, jer sa otvaranjem cveta i pristup do polena  je olakšan.

 

RC Senta prati aktivnost repičinog sjajnika i kad brojnost dostigne prag štetnosti, izdaće signal za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fazi od početka pucanja pupoljaka do faze mišljih ušiju (07-10 BBCH).

Pregledom listova jabuke sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka 18.03.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 4%.

RC Senta nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Siva repina pipa

Na lokalitetu  Senta, u feromonskim klopkama koje su postavljene na starim repištima, registrovana su prva imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris).

 

  

Ova štetočina prezimljava kao odrasla jedinka na starim repištima, na dubini od 20-30cm. Imago se pojavljuje u proleće kad je temperatura zemljišta oko 10°C, a temperatura vazduha iznad 15°C .

Setva šećerne repe je u toku.

Preporuka je gušća setva na ivičnim delovima parcela,  jer na nižim temperaturama pipa ne leti, i u početku će se hraniti na ovim lovnim pojasevima, gde se može lakše i suzbijati, tretiranjem samo ivičnih delova. Takođe, preporučuje se i kopanje lovnih kanala oko starih repišta i stavljanje insekticida u njih. Sa porastom temperature, iznad 20°C , repina pipa počinje da leti,  masovno leti iznad 25°C, a onda su ugroženi svi delovi parcele.

Za hemijskim tretmanom još nema potrebe, ali preporuka proizvođačima je da svakodnevno obilaze repišta u toku najtoplijeg dela dana i prate pojavu ove štetočine na novim usevima.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fazi od kraja bubrenja do početka pucanja pupoljaka (03-07 BBCH).

Pregledom listova jabuke sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka 11.03.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 2%.

RC Senta nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Aktuelne mere u plastenicima

Na terenu RC Senta zastupljena je plastenička proizvodnja povrća, kao i proizvodnja rasada povrća za proizvodnju na otvorenom.   

 

 

keleraba

 

paprika

 

tikvice

  

Poljoprivrednim proizvođačima koji se bave ovom vrstom proizvodnje, preporučuje se sprovođenje preventivnih mera kontrole koje su osnova za uspešnu proizvodnju povrća.

 

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzimaju sve raspoložive mere:

-                 Redovno provetravanje zaštićenog prostora

-                Održavanje temperature na optimalnom nivou

-                Korišćenje zasenčenja po potrebi

-                Dopunsko osvetljavanje

-                Uništavanje biljaka sa simptomima poleganja rasada

-                 Uništavanje korovskih biljaka (rezervoari su virusa, lisnih vaši, tripsa...)

-                Postavljanje  mreža na ulazima u zaštićen prostor

-                Dezinfekcija ruku i alata

-                Suzbijanje vektora virusa

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (01 BBCH).

Pregledom listova jabuke (sorta Ajdared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 06.03.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 1%. Od 50 pseudotecija u 2 su uočene zrele askospore.

 

RC Senta nastavlja dalje da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fenofazi devet i više listova razvijeno do početka rasta stabla (19-30 BBCH).

 

Pregledom useva registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceuthorhynchus pallidactylus)  i velike repičine pipe (Ceuthorynchus napi).

Pregledom 100 biljaka na parceli uljane repice u Senti, koja se nalazi u fazi početka rasta stabla, registrovano je prisustvo 22 imaga male repičine pipe i 10 imaga velike repičine pipe. Na ovoj parceli je prisutno 1,6 imaga na 5 biljaka tako da je dostignit prag štetnosti  (1 imago na 5 biljaka).

 

 

Disekcijom tela ženki utvrđeni su tragovi dopunske ishrane  i prisustvo jaja u 4,5% odraslih jedinki, dok na biljkama nisu uočeni tragovi polaganja jaja .

 

 

legalica male repičine pipe

 

mužjak male repičine pipe

 

Sa porastom temperature u narednom periodu (za 5 do 7 dana) očekuje se intenzivnija pojava pipa i početak polaganja jaja kada bi trebalo i sprovesti hemijske mere suzbijanja .

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem štetočina u usevima uljane repice i signaliziraće vreme za tretman.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (00-01 BBCH).

Pregledom listova jabuke (sorta Ajdared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 25.02.2020 i mikroskopiranjem pseudotecija, registrovana je dozrelost od 1%.

 

 

RC Senta nastavlja dalje  da prati dozrevanje pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Jabuka se nalazi u fenofazi mirovanja (BBCH 00).

Pregledom listova jabuke (sorta Ajdared) sakupljenih sa lisne stelje voćnjaka u Kanjiži, 19.02.2020. i mikroskopiranjem pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, registrovana je dozrelost od 0%.

U pregledanim pseudotecijama ima formiranih askusa, ali bez zrelih askospora. 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima