Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Senta.
Zdravstveno stanje strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se nalaze u fenofazi bokorenja do početka rasta stabljike (23-30 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice, u najrazvijenijim usevima, registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na do 18% biljaka. Kod manje bujnih useva pšenice  nije registrovano prisustvo simptoma ovog patogena.

 

 

Vizuelnim pregledima useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 70% biljaka,  pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 5% biljaka i sočivaste pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis) na do 10% biljaka.

 

 

Na usevima ozime pšenice i ječma se još uvek uočavaju oštećenja od mraza i jakog vetra, koji su tokom februara naneli štete na biljkama.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Aktivnost obične kuškine buve (Cacopsylla pyri)

Na terenu RC Senta zasadi krušaka se nalaze u fenofazi do kraja bubrenja lisnih pupoljaka (03 BBCH).

 

Pregledom stabala krušaka, lokalitet  Horgoš, registrovano je prisustvo jaja u indeksu napada 67 i početak piljenja larvi.

 

jaja kruškine buve      jaja i larva

 

Sa povećanjem temperature, očekuje se povećana aktivnost imaga i masovnije piljenje larvi.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem ove štetočine i na vreme će obavestiti proizvođače o primeni hemijskih mera zaštite.

Početak cvetanja kajsije i uticaj niskih temperatura

Na terenu RC Senta zasadi kajsije ranog sortimenta se nalaze na početku faze cvetanja; pupoljci zatvoreni,vidljive svetlobraon ljuspice (51 BBCH).

 

faza kajsije

Tokom narednih par dana predviđaju se jutarnji mrazevi, koji mogu naneti štetu cvetovima. Cvetovi kajsije mogu podneti temperature do -2°C, ali po prognozi vremena očekuju se niže temperature tokom ranih jutarnjih časova.

Kako bi se ublažile posledice mraza, preporuka je  pred najavljeni mraz ili neposredno posle mraza, primena sledećih biostimulatora:

  • Aleox (a.m.dihidrokvercetin) 0,2-0,25 l/ha ili
  • Epin extra (a.m.epibrasinolid) 0,150 l/ha
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka; pupoljci vidljivo nabubreli; ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01). 

 

 

faza jabuke

 

5. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 16,44%.

 

 

askusi i askospore

 

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

 

 

Oslobađanje askospora u prirodnim uslovima se očekuje sa narednim padavinama.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

4. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 7,6%.

 

 

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni Delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (00 BBCH).

 

3. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 6,25%.

 

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

Na terenu RC Senta usevi ozime pšenice i ječma se, u zavisnosti od vremena setve, nalaze u fazi od početka bokorenja do faze 4 stablo vidljivo (21-24 BBCH).

 

Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma rđe (Puccinia spp.) na do 3% biljaka u vidu pojedinačnih pustula i siva pegavost lista pšenice (Septoria tritici) na do 2% biljaka.

 

 

Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 85% biljaka.

 

 

Visok procenat biljaka sa prisutnim simptomima mrežaste pegavosti lista ječma rezultat je povoljnih uslova za razvoj ovog patogena koji su vladali u predhodnom periodu, pa je preporuka redovan obilazak parcela i praćenje zdravstveno stanje useva ječma.

 

Mraz i jak vetar u proteklim danima ostavili su posledice na usevima u vidu nekroze na vrhovima listova, naročito na usevima ječma.

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja useva ozime pšenice i ječma.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni Delišes, se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  (00 BBCH).

 

2. nedelja pregleda

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora gljive prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 2,5%.

 

 pseudotecije u opalom lišću

 

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.

Aktivnost repičinih pipa

Na terenu RC Senta usevi uljane repice se nalaze u fazi razvoja lista, od 6 do 9 i više listova razvijeno (16-19 BBCH).

 

usev uljane repice

Na lokalitetu Senta, vizuelnim pregledom useva uljane repice i u lovnim klopkama (Merikove posude) registrovano je prisustvo imaga male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus). Najavljene niske temperature vazduha umanjiće njihovu aktivnost.

 

 male repičine pipe u Merikovoj posudi

 

RC Senta nastavlja sa praćenjem repičinih pipa i pravovremeno će signalizirati momenat njihovog suzbijanja.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis

Na lokalitetu Senta, sorta jabuke Zlatni delišes se nalazi u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore  (00 BBCH). 

Pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća iz voćnjaka registrovano je prisustvo zrelih askospora prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 1%.

 

askusi sa askosporama

RC Senta i u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima