Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na teritoriji RC Senta zasadi jabuke se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama cvetanja (BBCH 60-65).
 
Nedeljnim pregledom pseudotecija gljive Venturia inaequalis-prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, izdvojenih iz prezimelog lišća jabuke (Zlatni delišes BBCH 61, lokalitet Senta) ustanovljena je dozrelost od 52,88% i ispražnjenost od 5,45%.
 
RC Senta nastavlja sa nedeljnom dinamikom praćenja dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis.
Pamukova sovica (Helicoverpa armigera)

Pamukova sovica je štetočina toplijih predela sveta, a kao migratorna vrsta u našu zemlju doleće sa područja Mediterana. U našim proizvodnim uslovima, tokom godine razvija 2-3 generacije. Leptiri se sreću od sredine maja pa sve do sredine septembra.

 

Štete pričinjavaju larve koje se hrane na oko 250 raznih gajenih i spontanih vrsta biljaka, a najveće štete nanose hraneći se na generativnim delovima biljaka. Najpre se ishranjuju lišćem, a kasnije se ubušuju u plodove, usput prljajući plod izmetom i čineći ga neupotrebljivim. U našim uslovima, najveće štete nastaju u usevima paprike, paradajza, soje, boranije, kukuruza, duvana i drugih biljnih vrsta.

 

Dinamika leta i brojnost odraslih jedinki pamukove sovice na teritoriji rada RC Senta se prati feromonskim klopkama i svetlosnim lovnim lampama, na više lokaliteta. Svi značajni biološki događaji pamukove sovice (početak polaganja jaja, intenzivno polaganje jaja, početak piljenja larvi i dr.) se prate vizuelnim pregledima, a sve u cilju utvrđivanja momenta za pravovremenu primenu hemijskih mera zaštite i adekvatnog izbora insekticida. 

 

Vizuelnim pregledom useva tokom ove proizvodne sezone, prva jaja pamukove sovice su registrovana početkom jula i to na usevu soje. Od tada do danas u usevima se registruje različit nivo prisutnosti ove štetočine u zavisnosti od biljne vrste, primenjenih mera zaštite i atraktivnosti samog useva (navodnjavani i zakorovljeni usevi su favorizovani od strane ove štetočine jer larve za svoj optimalan razvoj zahtevaju veoma visoku relativnu vlagu).

Velika slika

larva na kukuruzu

 

gljiva Fusarium sp. i oštećenje od gusenica

 

RC Senta je tokom ove proizvodne sezone dao sledeće preporuke sa ciljem zaštite useva od pamukove sovice: link 1, link 2, link 3.

U proteklih nedelju dana, na svetlosnoj lovnoj lampi postavljenoj na lokalitetu Bogaraš, registruju se izuzetno visoke brojnosti odraslih jedinki pamukove sovice.

 

Trenutno su najugroženiji usevi iz postrnih rokova setve (kukuruzi šećerci iz kasnijih rokova setve, boranija, soja) kao i kupusi namenjeni za jesenju proizvodnju te se ovim proizvođačima upućuje poseban oprez. Ukoliko se registruje prisustvo jaja pamukove sovice, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida, na početku piljenja larvi, uz obavezno poštovanje karence.

Prisustvo povrtne (zelene) stenice na regionu RC Senta

Na terenu RC Senta, registrovano je prisustvo jajna legla, larvi i imaga povrtne  stenice (Nezara viridula ) na usevima paradajza, soje i vinove loze, kao i na raznom povrću i voću, plastenicima i baštama.

larva na plodu paradajza

larva na vinovoj lozi

Suvo i toplo vreme, koje trenutno vlada u proizvodnji, pogoduje razvoju povrtne stenice. Ova štetočina je izuzetno polifagna i hrani se velikim brojem različitih vrsta gajenih i kulturnih biljaka (korovi, cveće, pre svega povrtarskim i voćarskim usevima).

Imaga povrtne stenice su u obliku štita, zelene boje. Mužjaci su nešto manji oko 12 mm, a ženke su 13 mm dužine. Ženke polažu jaja tri do četiri nedelje posle izletanja u grupama od 30 do 130. Jaja polaže na naličju listova, na gornjem delu useva. Larve imaju 5 stadijuma razvoja, a pile se otvaranjem poklopca na jajima kao i većina stenica.

Povrtna stenica ima usni aparat za bodenje i sisanje. Na mestu ishrane ubacuje tečnost proteinskog porekla iz pljuvačnih žlezda, koji menja ukus plodova. Stenice se hrane svim delovima biljaka ali primarno plodovima i time smanjuje njihovu tržišnu vrednost. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege.

Najveću efikasnost prilikom suzbijanja pokazali su insekticidi iz grupe piretroida. Prilikom njihove primene posebnu pažnju treba obratiti na karencu insekticida i visoke temperature u predstojećem vremenskom periodu.

Lisni vaši na suncokretu

Na terenu RC Senta, usevi suncokreta se u zavisnosti od roka setve i hibrida nalaze u fenofazi od 8 listova razvijeno do cvast upravo vidljiva izmedju mladih listova (18-51 BBCH).

Vizuelnim pregledom useva suncokreta na nekoliko lokaliteta, registrovano je prisustvo crne repine vaši (Aphis fabae) i šljivine vaši kovrdžalice (Brachycaudus helichrysi).

velika slika              velika slika

 

Hemijske mere se sprovode samo ako je na ivičnim delovima parcele od strane vaši napadnuto 20-30% biljaka, te se proizvođačima preporučuju pregledi useva suncokreta i utvrđivanje prisustva vaši.

Početak cvetanja kajsije i uticaj niskih temperatura

Na terenu RC Senta zasadi kajsije ranog sortimenta se nalaze na početku faze cvetanja; pupoljci zatvoreni,vidljive svetlobraon ljuspice (51 BBCH).

 

faza kajsije

Tokom narednih par dana predviđaju se jutarnji mrazevi, koji mogu naneti štetu cvetovima. Cvetovi kajsije mogu podneti temperature do -2°C, ali po prognozi vremena očekuju se niže temperature tokom ranih jutarnjih časova.

Kako bi se ublažile posledice mraza, preporuka je  pred najavljeni mraz ili neposredno posle mraza, primena sledećih biostimulatora:

  • Aleox (a.m.dihidrokvercetin) 250-400 ml/ha ili
  • Epin extra (a.m.epibrasinolid) 0,150 l/ha
Braon mramorasta stenica

Na terenu RC Senta u usevima soje, paprike, kukuruza,paradajza, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka odraslih jedinki i larvi braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys).

 

Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama od 28 komada na naličje lista. Larve prolaze kroz pet razvojnih stupnjeva. Noge, glava i grudi su im crni, a boja tela varira u zavisnosti od uzrasta larve, od crvene do smeđe sa bakarno-crvenim pegama.

 

 

 imago na soji

larva

 

Ova invazivna vrsta stenice je izrazito polifagna, dosad je registrovana na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

 

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

U našoj zemlji za sada, nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.
Aktuelne mere u plastenicima

Na terenu RC Senta zastupljena je plastenička proizvodnja povrća, kao i proizvodnja rasada povrća za proizvodnju na otvorenom.   

 

 

keleraba

 

paprika

 

tikvice

  

Poljoprivrednim proizvođačima koji se bave ovom vrstom proizvodnje, preporučuje se sprovođenje preventivnih mera kontrole koje su osnova za uspešnu proizvodnju povrća.

 

U cilju kontrole najznačajnijih štetnih organizama u proizvodnji rasada i dobijanja zdravog sadnog materijala, preporuka je da se preduzimaju sve raspoložive mere:

-                 Redovno provetravanje zaštićenog prostora

-                Održavanje temperature na optimalnom nivou

-                Korišćenje zasenčenja po potrebi

-                Dopunsko osvetljavanje

-                Uništavanje biljaka sa simptomima poleganja rasada

-                 Uništavanje korovskih biljaka (rezervoari su virusa, lisnih vaši, tripsa...)

-                Postavljanje  mreža na ulazima u zaštićen prostor

-                Dezinfekcija ruku i alata

-                Suzbijanje vektora virusa

Povrtna stenica ( Nezara viridula )

Na terenu RC Senta, registrovano je prisustvo larvi i imaga povrtne  stenice (Nezara viridula) na usevima paprike, paradajza, kukuruza na otvorenom, kao i na raznom povrću u plastenicima i baštama. Na pregledanim usevima indeks napada odraslih jedinki i larvi kretal se do 4,75.

 

 

 larve na zrelom plodu paradajsa

 

imago i larva na plodu paradajsa

 

štete od ishrane na nezrelom plodu

 

larve stenice na paprici

 

Povrtna stenica je polifagna štetočina. Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje se hrane sisajući sokove iz biljnog tkiva. Na mestima ishrane dolazi do promene boje na pokožici, plodovi dobijaju gorak ukus, i gube tržišnu vrednost.

 

Odrasle jedinke su zelene boje, a larve su tamne uz prisustvo belih tačkica po telu. 

 

Tokom jeseni, odrasle jedinke nalaze skloništa da prezime, pa ih često možemo sresti i u urbanim sredinama, kućama i stanovima. U kontaktu sa ljudima, u cilju odbrane, ispuštaju nelagodan miris koji nije opasan za čoveka i ne ugrožava zdravlje ljudi.

 

Na terenu RC Senta brojnost stenica na pomenutim usevima se povećala sredinom septembra, kad se već zbog berbe hemijska zaštita ne preporučuje.

Braon mramorasta stenica
Na terenu RC Senta u usevima soje, paprike, kukuruza i u zasadima jabuke, kao i u svetlosnim lovnim lampama registrovano je prisustvo pojedinačnih primeraka braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). Za sada, ova stenica se uočava u baštama i u blizini naseljenih mesta. 

 

jaja i larve na listu jabuke

 

imago na paprici

 

Ova stenica je poreklom iz Istočne Azije. U našoj zemlji prvi put je uočena 2015. godine.  Odrasle jedinke su smeđe boje, 12-17 mm dužine, a mogu se prepoznati po bledožutim prstenovima na 4. i 5. članku antena. Jaja su buretasta i polaže ih u grupicama po 20-30 komada.

 

Ova invazivna vrsta stenice je izraziti polifag, dosad je registrovana na preko 120 biljnih vrsta, a najveće štete u svetu registrovane su na paradajzu, paprici, jabukama, kruškama, breskvama, krastavcima, kukuruzu, pasulju, soji.

Štete pričinjavaju odrasle jedinke i larve sisanjem biljnih sokova iz svih nadzemnih delova biljaka. Simptomi ishrane na plodovima su sitni, okrugli ubodi koji kasnije prerastaju u nekrotične pege. Napadnuti plodovi gube tržišnu vrednost, a u slučaju jačeg napada može doći do opadanja plodova i potpunog gubitka prinosa. Takođe, mesta uboda pedstavljaju ulazne otvore za patogene prouzrokovače različitih vrsta truleži.

U jesen migriraju u naselja radi prezimljavanja.

U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje ove štetočine. Na manjim površinama moguće je mehaničko skupljanje i uništavanje larvi i odraslih jedinki.

Pojava plamenjače soje

Na terenu RC Senta usevi soje se nalaze u fazi otvoreni cvetovi na trećini cvasti biljke (63 BBCH).

 

Na pojedinim parcelama soje, vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo simptoma plamenjače soje (Peronospora manshurica) na 5% biljaka.

Simptomi plamenjače se ispoljavaju na licu lista u vidu  svetlozelenih, žućkastih nepravilnih pega. U okviru pega, na naličju zaraženog lišća, obrazuje se sivkasta navlaka od konidiofora i konidija gljive.

 

 

Izgled zaraženog lista soje sa naličja

 

Mere zaštite soje od navedenog patogena su: Agrotehničke mere:

-         Plodored

-         Proizvodnja zdravog semenskog materijala

-         Otpornije sorte

-         Zaoravanje biljnih ostataka posle žetve

Hemijske mere zaštite se na našem području obično ne sprovode jer ovaj patogen za sada ne predstavlja limitirajući faktor u proizvodnji soje.

1 - 10 Next