Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Mere protiv krompirovog moljca

Na terenu RC Senta, usevi krompira se nalaze u fazi od punog cvetanja do 10% bobica u prvoj cvasti dostigle krajnju veličinu (65-71 BBCH). Rani krompir je u toku vađenja. Na našem regionu krompir se gaji uglavnom za rano vađenje, samo na manjem broju parcela se gaji krompir koji se ostavlja za skladištenje u magacine.

 

 

usev krompira

Na feromonskim klopkama za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) dosad je registrovan samo pojedinačan ulov odraslih jedinki.  Region Sente se ne smatra područjem sa visokim rizikom po nastanak šteta od krompirovog moljca te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

 

Zbog značaja koji ova štetočina ima u drugim regionima naše zemlje i radi sprečavanja podizanja brojnosti populacije, preporuka je svim proizvođačima krompira, pogotovo onima koji kasnije vade krompir, da preduzmu sledeće preventivne mere kontrole:  

 

-          Vađenje krtola obaviti u što kraćem roku,

-          Nakon vađenja krtola krompira, ne ostavljati ih na parcelama, već ih što pre uneti u skladišta,

-          U skladištima održavati temperaturu ispod 10°C,

-          Na prozore u skladištima postaviti mreže da se spreči ulazak moljca u skladište

-          Na parcelama stalno održavati kompaktnost zemljišta navodnjavanjem, kako bi se     sprečilo polaganje jaja na krtole.

 

Obzirom da je na našem terenu zastupljena i postrna sadnja krompira, nastavljamo sa praćenjem ove štetočine.

Krompirova zlatica  Leptinotarsa decemlineata
Pregledom useva krompira na teritoriji RC Senta registruje se prisustvo imaga i jajnih legala krompirove zlatice Leptinotarsa decemlineata. Indeks napada za imaga iznosi 3,75%,dok su jajna legla prisutna u indeksu od 0,75%. Krompir se trenutno nalazi u fenološkoj fazi: razvijeno pet do devet listova na glavnoj stabljici (BBCH 15-19).
 
 
 
Mere zaštite potrebno je izvesti kada se uoči u proseku  15 larvi po biljci (EPPO/PP2) ili 20% oštećenja na lisnoj masi. Ukoliko se dopusti prenamnoženje larvi one mogu dovesti do potpunog "skeletiranja" listova.
Insekticidni tretman se pri za sad niskoj brojnosti ne preporučuje.
Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Senta, na osmatračkom punktu  Čoka, u usevu krompira prva položena jaja krompirove zlatice su registrovana 04.05., do piljenja prvih larvi je došlo  oko 10.05. Momentalno su na krompiru prisutni jaja, larveni stadijumi do L3 i sporadično odrasli insekti.

jaja na listu krompira

 


larve krompirove zlatice

 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i da urade tretman jednim od sledećih  insekticida :
- Actara 25 WG (a.m. tiametoksan) 70 g/ha ili
- Mospilan 20 SG (a.m. acetamiprid) 0,2 -0,25 kg /ha

U proizvodnji mladog krompira voditi računa o karenci preparata.