Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Mere protiv krompirovog moljca
Mere protiv krompirovog moljca

Na terenu RC Senta, usevi krompira se nalaze u fazi od punog cvetanja do 10% bobica u prvoj cvasti dostigle krajnju veličinu (65-71 BBCH). Rani krompir je u toku vađenja. Na našem regionu krompir se gaji uglavnom za rano vađenje, samo na manjem broju parcela se gaji krompir koji se ostavlja za skladištenje u magacine.

 

 

usev krompira

Na feromonskim klopkama za krompirovog moljca (Phthorimaea operculella) dosad je registrovan samo pojedinačan ulov odraslih jedinki.  Region Sente se ne smatra područjem sa visokim rizikom po nastanak šteta od krompirovog moljca te se hemijske mere zaštite ne preporučuju.

 

Zbog značaja koji ova štetočina ima u drugim regionima naše zemlje i radi sprečavanja podizanja brojnosti populacije, preporuka je svim proizvođačima krompira, pogotovo onima koji kasnije vade krompir, da preduzmu sledeće preventivne mere kontrole:  

 

-          Vađenje krtola obaviti u što kraćem roku,

-          Nakon vađenja krtola krompira, ne ostavljati ih na parcelama, već ih što pre uneti u skladišta,

-          U skladištima održavati temperaturu ispod 10°C,

-          Na prozore u skladištima postaviti mreže da se spreči ulazak moljca u skladište

-          Na parcelama stalno održavati kompaktnost zemljišta navodnjavanjem, kako bi se     sprečilo polaganje jaja na krtole.

 

Obzirom da je na našem terenu zastupljena i postrna sadnja krompira, nastavljamo sa praćenjem ove štetočine.

Comments

There are no comments yet for this post.