Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Duvan Thrips tabaci

Duvanov trips Thrips tabaci  kao polifagna i kosmopolitski raširena vrsta predstavlja jednu od najznačajniju štetočinu u usevu duvana.Ova štetočina ima 3-5 generacija godišnje,prezimljava u stadijumu imaga na biljnim ostacima,korovima,...Imago se javlja u rano proleće pri prosečnoj temperaturi od 10-12 C ˚ prvo na korovskoj flori odakle migrira na povrtarske useve i rasad duvana.Primarne štete pričinjava ishranom larvi i imaga biljnim sokovima,koja dovodi do mehaničkog oštećenja listova i smanjenja prinosa i kvaliteta duvana.Sekundarno i značajnije predstavlja jednog od najčešćih vektora virusa poput Virusa bronzavosti paradajza Tomato spotted wilt virus (TSWV) i Tobacco streak virusa(TSV).

Virus se u telo potencijalnih vektora unosi u stadijumu larve,koja na zaraženoj biljci treba da se hrani najmanje 10 minuta,inkubacioni period traje 10 dana,a najveća infektivnost je u prvih dvadesetak dana po unošenju virusa. Dalje širenje virusa vrši imago koji tu sposobnost može zadržati do kraja života.

 

simptomi mozaika

 

duvanov trips

 

Thrips tabaci na listu duvana

 

Povećanju brojnosti ove štetočine doprinosi:gajenje duvana u monokulturi, zakorovljenost samih useva i površina u njihovoj blizini,kao i gajenje povrtarskih kultura u blizini parcela duvana.

Agrotehničke mere u cilju redukcije brojnosti ove štetočine su:plodored,ranije rasađivanje duvana,prostorna izolacija u odnosu na prošlogodišnje parcele na kojima je uzgajan duvan kao i parcele na kojima se gaji povrće,navodnjavanje,uništavanje korova kao i biljnih ostataka nakon završne berbe duvana,duboki oranje,...

Specifičnost biologije ove štetočine kao i same proizvodnje useva duvana zahteva njen konstantan monitoring već pri samoj proizvodnji rasada,kao i u uslovima otvorenog polja,a u cilju utvrđivanja pravo vremenog momenta  primene insekticida i redukcije broja tretmana.Primena insekticida trebalo bi da bude pozicionirana prvenstveno na proizvodnju rasada usled malog broja adekvatnih registrovanih preparata i njihovog ograničenog delovanja po pitanju kontrole prenosa virusa u uslovima otvorenog polja.

Pregledom parcela duvana na teritoriji Čoke registruje se visoka brojnost tripsa. Usled još uvek rane faze u razvoju useva, kao i suvog i toplog vremena koje pogoduje prenamnoženju i masovnijem širenju tripsa potrebno je sprovesti mere zaštite vidi preporuku.
Volovod
Na teritoriji RC Senta (lokalitet Čoka) na usevu duvana primećeno je prisustvo volovoda ( rod Orobanche).
 
 
 
Volovod parazitira oko 50 biljnih vrsta a kod nas najzastupljenije su Orobanche cumana koja parazitira suncokret i Orobanche ramosa koja parazitira duvan.Ova parazitna cvetnica ima atrofiran korenov sistem,nerazgranato stablo bez hlorofila sa cvetovima svetlo plave boje. Parazitira koren gajenih biljaka koje zaostaju u porastu,pri višim temperaturama klonu,daju manji prinos,a kod duvana  često biljke i potpuno propadaju.Volovod cveta u toku juna i jula meseca a plodonosi u avgustu i septembru. Plod je čaura sa 50 000-150 000 semenki.Seme održava klijavost i preko 10 godina i predstavlja osnovni izvor zaraze.
Mere borbe podrazumevaju: upotreb čistog semena,pravilan plodored,mehaničko uništavanje biljaka pre cvetanja,gajenje otpornih sorti,...