Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Volovod
Volovod
Na teritoriji RC Senta (lokalitet Čoka) na usevu duvana primećeno je prisustvo volovoda ( rod Orobanche).
 
 
 
Volovod parazitira oko 50 biljnih vrsta a kod nas najzastupljenije su Orobanche cumana koja parazitira suncokret i Orobanche ramosa koja parazitira duvan.Ova parazitna cvetnica ima atrofiran korenov sistem,nerazgranato stablo bez hlorofila sa cvetovima svetlo plave boje. Parazitira koren gajenih biljaka koje zaostaju u porastu,pri višim temperaturama klonu,daju manji prinos,a kod duvana  često biljke i potpuno propadaju.Volovod cveta u toku juna i jula meseca a plodonosi u avgustu i septembru. Plod je čaura sa 50 000-150 000 semenki.Seme održava klijavost i preko 10 godina i predstavlja osnovni izvor zaraze.
Mere borbe podrazumevaju: upotreb čistog semena,pravilan plodored,mehaničko uništavanje biljaka pre cvetanja,gajenje otpornih sorti,...

Comments

There are no comments yet for this post.