Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Usevi ili zasadi
Prvi ulovi moljca paradajza

Na lokalitetu Bogaraš,u plasteniku sa proizvodnjom paradajza, registrovani  su prvi primerci moljca paradajza ( Tuta absoluta ) na feromonskim klopkama.

Paradajz može biti napadnut u svim fazama razvoja i štete mogu iznositi i do 100%.Larva pričinjava štete hraneći se unutar lista paradajza usled čega nastaju karakteristične bele "mine".

Usled oštećenja koje larva pravi na listovima, otvaraju se ulazna vrata za prodor sekundarnih parazita. Larve se ubušuju  u stabljiku i u plod, pa plodovi gube tržišnu vrednost.Štetočina ima veći broj generacija tokom godine. Štete pravi kako u plasteničkoj proizvodnji ,tako i na otvorenom.

Veoma je važno registrovanje prisustva moljca u proizvodnji paradajza kako bi proizvođači pravilno usmerili zaštitu,odnosno preduzeli sve potrebne mere nege zbog brzog razvoja štetočine i pojave rezistentnosti.Pre svega bitan je plodored jer  se u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji pradajz proizvodi  veoma često na istom mestu, zatim izbalansirano đubrenje, navodnjavanje,uništavanje biljnih ostataka, sadnja otpornih sorti kao i pravovremena primena insekticida .

Nezara viridula -stenice na paradajzu

Na lokalitetu Senta na usevu paradajza registrovano je prisustvo larvi i imaga stenice – Nezara viridula.

Ova vrsta može imati i do 4 generacije godišnje. Ženka polaže od 30 do 130 jaja u jednom jajnom leglu. Embrionalni razvoj traje od 5 do 21 dana. Larve prolaze kroz 5 larvenih stadijuma. Svaki larveni stadijum traje do nedelju dana.

Larve se hrane na površini plodova pri čemu prave brojne ubode i umanjuju tržišnu vrednost plodova. Masovno se javljaju u vreme sazrevanja plodova, zbog čega karenca insekticida ograničava mogućnost hemijske zaštite.

Moljac paradajza

Na lokalitetu Bogaraš,u plasteniku sa proizvodnjom paradajza, registrovani  prvi primerci moljca paradajza ( Tuta absoluta ) na feromonskim klopkama. Na teritoriji rada RC Senta  ova štetočina se prati od 2012. godine i do sada nismo registrovali njeno prisustvo.

Tuta absoluta

Moljac paradajza je u Evropi  prvi put registrovana u Španiji 2006.godine . 

Paradajz može biti napadnut u svim fazama razvoja i štete mogu iznositi i do 100%..Larva pričinjava štete hraneći se unutar lista paradajza usled čega nastaju karakteristične bele "mine".

Usled oštećenja koje larva pravi na listovima, otvaraju se ulazna vrata za prodor sekundarnih parazita. Larve se ubušuju  u stabljiku i u plod, pa plodovi gube tržišnu vrednost.Štetočina ima veći broj generacija tokom godine. Štete pravi kako u plasteničkoj proizvodnji ,tako i na otvorenom.

Od 2004.godine moljac paradajza se nalazi na listi EPPO A1 listi karantinskih štetočina.

Veoma je važno registrovanje prisustva moljca u proizvodnji paradajza kako bi proizvođači pravilno usmerili zaštitu,odnosno preduzeli sve potrebne mere nege zbog brzog razvoja štetočine i pojave rezistentnosti.Pre svega bitan je plodored jer  se u intenzivnoj plasteničkoj proizvodnji pradajz proizvodi  veoma često na istom mestu,zatim izbalansirano đubrenje, navodnjavanje,uništavanje biljnih ostataka,sadnja otpornih sorti kao i pravovremena primena insekticida .