Skip to main content

Region Senta

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Senta > Prilozi > Krompirova zlatica
Krompirova zlatica

Na području delovanja RC Senta, na osmatračkom punktu  Čoka, u usevu krompira prva položena jaja krompirove zlatice su registrovana 04.05., do piljenja prvih larvi je došlo  oko 10.05. Momentalno su na krompiru prisutni jaja, larveni stadijumi do L3 i sporadično odrasli insekti.

jaja na listu krompira

 


larve krompirove zlatice

 

Proizvođačima se preporučuje da pregledaju svoje useve i da urade tretman jednim od sledećih  insekticida :
- Actara 25 WG (a.m. tiametoksan) 70 g/ha ili
- Mospilan 20 SG (a.m. acetamiprid) 0,2 -0,25 kg /ha

U proizvodnji mladog krompira voditi računa o karenci preparata.

Comments

There are no comments yet for this post.