Skip to main content

Region Beograd

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Beograd
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XII nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja, od drugo opadanje plodova do prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).   

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća, dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je za Ajdared od 93,13 %, a za Zlatni Delišes 100 %. Ispražnjenost pseudotecija je 32 % za Ajdared, a za Zlatni delišes je 43,13 %.  Pregledano je po 50 pseudotecija.

RC  Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.
Prisustvo jajnog legala kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u usevu kukuruza

Na području našeg rada usevi kukuruza su u fazi razvoja listova  (BBCH 17-19).

Vizuelnim pregledom useva kukuruza na lokalitetu Poljane (Obrenovac) uočeno je jano leglo kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). U toku je početak polaganje jaja prve generacije pomenute štetočine u usevu kukuruza.

RC Beograd će nastaviti sa praćenjem kukuruznog plamenca i blagovremeno će najaviti momenat  hemijske zaštite useva kukuruza.

slika1

velika slika

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-XI nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja od veličina ploda 20 mm do drugo opadanje plodova (BBCH 72-73).        

Nakon laboratorijskog pregleda pseudotecija sa prezimelog lišća dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za Ajdared iznosi 86%, a za Zlatni Delišes 90%. Ispražnjenost pseudotecija je 20% kod Ajdareda i 24% kod Zlatnog Delišesa.  Pregledano je 50 pseudotecija.

 

RC  Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke.
 
slika1
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis-X nedelja praćenja

Na području našeg rada, proizvodni zasadi jabuke su u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta u različitim fazama razvoja, od plodovi dostigli dimenziju 10 mm do veličina ploda 20 mm (BBCH 71-72).     

Nakon laboratorijskog pregleda prezimelog lišća dozrelost pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) je za Ajdared  75 %, a za Zlatni Delišes 79 %. Ispražnjenost pseudotecija je 8 % za Ajdared i za Zlatni delišes.  Pregledano je 50 pseudotecija.

RC  Beograd  nastavlja sa  praćenjem dozrelosti i isprežnjenosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke.
 
 
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis - IX nedelja praćenja

 Na  teritoriji RC Beograd i Mladenovac, proizvodni zasadi jabuke su u fazi od kraj cvetanja do plodovi dostigli dimenzije 20 mm (BBCH 69-72).       

Laboratorijskim pregledom opalog lišća i pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) zabeležili smo, da je dozrelost pseudotecija za Zlatni Delišes 62,5% i za Ajdared je 57,50%.

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.

velika slika

 

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VIII nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke su u zavisnosti od sortiementa i lokaliteta u različitim fazama razvoja od punog cvetanja najmanje 50% cvetova otvoreno  do cvetovi venu većina latica opala (BBCH 65-67).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), sa opalog lišća iz voćnjaka, registrovana je dozrelost pseudotecija za Zlatni Delišes od 46,53% i za Ajdared od 42,16%.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.
Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VII nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazi od prvi cvetovi otvoreni do početak cvetanja: oko 10% cvetova otvoreno  (BBCH 60-61).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća iz voćnjaka, registrovana je dozrelost pseudotecija za Zlatni Delišes od 40,07% i za Ajdared od 39,47%.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.
Prisustvo štetnih insekata u ozimim usevima

Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac usevi ozime pšenice i ozimog ječma u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve se nalaze u različitim fenofazama vlatanja, od početka rasta stabljike do prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledom ozimih useva pšenice i ječma uočena su oštećenja od imaga žitne pijavice (Lema melanopus), kao i prisustvo jaja.

Larva je najštetniji stadijum razvoja žitne pijavice i prag štetnosti iznosi 0,5-1 larva po biljci.

Žitna pijavica prezimljava kao odrasli insekat i kada dnevena temperatura uzastopno nekoliko dana budu iznad 100C prezimela imaga postaju aktivna. Počinju da se dopunski hrane izgrizajući lisku na veoma specifičan način u vidu tankih uzdužnih proreza. Trenutno se ova štetočina dopunski hrani i počinje da polaže jaja.

Osim toga, u usevima ozimog ječma registrovana je sporadična pojava lisnih vaši (Aphididae), koje pričinjavaju štete usevu, kako zbog svoje ishrane, tako i zbog vektorske uloge u prenošenju biljnih virusa.

Takođe, uočena je spradična pojava cikada u usevu ozime pšenice.

 

slika1.                       slika2

velika slika               velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-VI nedelja praćenja

 

 Na području delovanja RC Beograd i Mladenovac, zasadi jabuke se u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta nalaze u fenofazi od većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama do prvi cvetovi otvoreni (BBCH59-60).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća zabeležili smo:

·         kod sorte Zlatni Delišes od 50 pregledanih pseudotecija  u 18 nema formiranih askospora, kod 2 je do 25%, kod 22 je od 26% do 50%, kod 4 je od 51%-75%, i kod 4 je od 76-100 %  askusa sa formiranim askoasporama. Dozrelost pseudotecija je 37%.

·         kod sorte Ajdared od 50  pregledanih pseudotecija  u 18 nema formiranih askospora, kod 4 je do 25%, kod 20 je od 26% do 50%, kod 5 je od 51-75% i kod 3 je od 76-100% askusa sa formiranim askosporama. Dozrelost pseudotecija je 35,50 %.

RC Beograd-Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.

slika1

velika slika

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis-V nedelja praćenja

Na području delovanja RC Beograda i Mladenovca zasadi jabuke se nalaze u fenofazi od početak bubrenja pupoljaka do početak pucanja pupoljaka (BBCH 01-07)

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) sa opalog lišća registrovano je:

·         kod sorte Zlatni Delišes od 68 pregledanih pseudotecija  u 46 nema formiranih askospora, kod 7 je do 25%, kod 8 je od 26% do 50%, kod 6 je od 51%-75%, a kod 1 je od 76-100 % askusa sa formiranim askoasporama. Dozrelost pseudotecija je 16,54%.

·         kod sorte Ajdared od 74 pregledane pseudotecije  u 52 nema formiranih askospora, kod 13 je do 25%, kod 5 je od 26% do 50%, a kod 4 je od 51-75% askusa sa formiranim askoasporama. Dozrelost pseudotecija je 11, 82 %.

 

RC Beograd i Mladenovac nastavlja sa  praćenjem dozrelosti pseudotecija pomenutog patogena.
 
slika1
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima