Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 15
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda; drugo opadanje plodova do fenofaze prečnik ploda do 40mm (BBCH 73-74).
 
 
 
 
 
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  u laboratorijskim uslovima utvrđeno je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Prilikom pregleda registrovano je 39 ispražnjene pseudotecije.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 70,90%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

10.05.2023.

89,09%

36,30%

16.05.2023.

97,26%

51,56%

25.05.2023.

100%

70,90%

 

 

 

 

 

 

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 14
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda; plodovi dostigli dimenzije 20mm (BBCH 72).
 
 
Pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  u laboratorijskim uslovima pregledano je ukupno 64 pseudotecije od kojih je u 7 formiranih od 51-75% askospora dok je u 57 formiranih od 76-100% askospora.
 
Prilikom pregleda registrovano je 33 ispražnjene pseudotecije.
 
 
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 97,26%, dok je procenat ispražnjenosti 51,56%.
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

10.05.2023.

89,09%

36,30%

16.05.2023.

97,26%

51,56%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 13
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda: plodovi dostigli dimenzije 10-20 mm (BBCH 71-72).
 
 
Pregledom pseudotecija u laboratorijskim uslovima od ukupno pregledane 55 pseudotecije, u 6 je od 26-50% formiranih askospora; u 12 je od 51-75% formiranih askospora i u 37 je od 76-100% formiranih askospora.
 
Prilikom pregleda registrovano je 20 ispražnjenih pseudotecija.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 89,09, dok je procenat ispražnjenost 36,30.
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

10.05.2023.

89,09%

36,30%

 
Prisustvo braon mramoraste stenice u zasadu leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se nalaze u fenofazi razvoja listova.
 
 
Pregledom zasada leske na listovima je registrovano prisustvo odraslih jedniki braon mramoraste stenice (Halyomorpha halys). U pitanju su pojedinačni primerci ove štetočine, dok prisustvo položenih jaja i larvi nije utvrđeno prilikom pregleda.
 
 
Braon mramorasta stenica pripada grupi polifagnih štetočina. Imaga i larve ove stenice prave štete sisanjem sokova iz omotača, ljuske i jezgra ploda.Oštećena jezgra bivaju smežurana, plutasta i nepravilnog oblika sa jasno vidljivim ubodnim mestima oko kojih se šire nekrotične površine, što značajno smanjuje kvalitet i tržišnu vrednost ploda leske.
 
Stenica se odlikuje izrazitom pokretljivošću i sakrivanju na nepristupačnim mestima što sve otežava njeno suzbijanje.
 
Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan monitoring zasada u narednom periodu jer čak i niska brojnost stenica ukazuje na oprez pogotovo ako se uzme u obzir njihov visok reproduktivni potencijal i sposobnost migraranja sa jedne površine na drugu.
 
RC Kikinda će i u narednom periodu nastaviti sa praćenjem štetnih stenica u zasadima leske i na vreme će signalizirati momenat za pravovremenu primenu hemijskih mera.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 12
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi razvoja ploda; plodovi dostigli dimenzije do 10mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
 
Pregledom pseudotecija u laboratorijskim uslovima, od ukupno pregledane 62 pseudotecije u 1 nema formiranih askospora; u 9 je do 25% formiranih askospora; u 10 je od 26-50% formiranih askospora; u 14 je od 51-75% formiranih askospora dok je u 28 od 76-100% formiranih askospora.
 
 
 
Prilikom pregleda registrovano je 13 ispražnjenih pseudotecija.
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 73,79%, dok je procenat ispražnjenosti 20,96%.
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

04.05.2023.

73,79%

20,96%

 
Šljivina lisna muva (Putoniella pruni)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi šljive u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta se nalaze u fazi kraj cvetanja sve latice opale do opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-72).
 
Vizuelnim pregledom zasada šljive uočeno je prisustvo simptoma u vidu izraslina na naličju lista. Unutar njih se nalazi po nekoliko larvi žuto-narandžaste boje. Radi se o deformitetima koje izaziva šljivina lisna muva (Putoniella pruni). Potpuno razvijene larve ove štetočine padaju na tlo i prezimljavaju u zemlji.
 
 
Ova vrsta ne spada u ekonomski značajne štetočine šljive, ima jednu generaciju godišnje, a osim šljive napada i druge vrste iz roda Prunus. Suzbijanjem drugih ekonomski značajnih štetočina šljiva (šljivine ose, biljne vaši) deluje se i na suzbijanje šljivine lisne muve.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 11
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi kraj cvetanja; sve latice opale (BBCH 69).
 
 
Pregledom pseudotecija u laboratorijskim uslovima od ukupno pregledanih 60 pseudotecija u 3 nema formiranih askospora; u 10 je do 25% formiranih askospora; u 14 je od 26-50% formiranih askospora; u 10 je od 51-75% formiranih askospora dok je u 23 od 76-100% formiranih askospora.
 
Prilikom pregleda registrovano je 10 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 66,66%, dok je procenat ispražnjenosti 16,66%.
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

 
 
 
Pojava lisnih pipa u zasadima jabučastog voća
Na području delovanja RC Kikinda zasadi jabučastog voća nalaze se u različim fazama cvetanja.
 
Vizuelnim pregledom zasada jabuke registrovano je prisustvo odraslih jedinki lisnih pipa na listovima i cvetovima jabuke (Phyllobius spp.).
 
 
 
 
Lisne pipe prezimljavaju u zemljištu u stadijumu larve, a odrasle jednike se javljaju sa početkom kretanja vegetacije  i tada izgizaju mlade novoformirane listove praveći polukružne izreze. Karakteristično je da su jači napadi vezani za topla i suva proleća, bez padavina a tokom leta se njihova aktivnost smanjuje. Pri jačem napadu u povoljnim uslovima mogu izazvati i golobrst.
 
Redovno se javljaju skoro svake godine u našim proizvodnim uslovima, ali pripadaju kategoriji manje značajnih štetočina.
Hemijske mere zaštite se preporučuju jedino u slučaju jačeg napada odnosno kada se registruje visoka populacija u zasadima voća.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje hemijske mere suzbijanja i nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja i pojavom štetočina  u zasadima jabučastog voća.
Pojava pipe repičine ljuske u usevu uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice nalaze se u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).
 
 
 
Pregledom useva uljane repice na cvetovima je registrovano prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).
 
 
 
Prisustvo imaga pipe repičine ljuske utvrđeno je uglavnom po ivičnim delovima parcele.
Štetočina prezimljava u stadijumu imaga u zemlji i nakon izlaska iz zemlje sa mesta prezimljavanja prvo naseljava prelazne domaćine iz familije krstašica (rotkva, stočna repica i drugo).Nakon toga prelazi na useve uljane repice.
 
Ženke polažu jaja tek kada se počnu razvijati mahune u koje polažu jaja svojom legalicom. Kada se ispile larve hrane se semenkama unutar mahuna. Odrasle larve napuštaju mahunu i spuštaju se u zemlju gde se preobražavaju u lutku i imago. Otvori koje buše imaga kao i izlazni otvori larvi predstavljaju ulazne otvore za prodor sekundarnih patogena.
 
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.
 
Usevi uljane repice su u fazi punog cvetanja pa je prilikom pregleda registrovana i visoka aktivnost oprašivača u usevu.
 
 
 
Primena insekticida u fazi cvetanja zabranjena je zakonom!
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis 10
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi cvetanja; otvoreno 30% cvetova  (BBCH 63).
 
 
Pregledom pseudotecija u laboratorijskim uslovima od ukupno pregledane 51 pseudotecije, u 10 nema formiranih askospora; u 16 je do 25% formiranih askospora; u 10 je od 26-50% formiranih askospora; u 12 je od 51-75% formiranih askospora dok je u 3 od 76-100% formiranih askospora.
 
 
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 41,17%.
 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena i u narednom periodu.

 
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

21.02.2023.

2,01 %

02.03.2023.

3,81%

08.03.2023.

4,24%

16.03.2023.

7,87%

22.03.2023.

10,52%

29.03.2023.

17,50%

05.04.2023.

22,59%

12.04.2023.

36,25%

19.04.2023.

41,17%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima