Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinde, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti 100 %.
 
Od ukupno pregledane 54 pseudotecija, 48 pseudotecija je potpuno ispražnjeno i procenat ispražnjenosti za ovu nedelju iznosi 88,88 %.
 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 72).
 
 
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 50 pregledanih pseudotecija u 17 je od 76-100% formiranih askospora, ostale pseudotecije su ispražnjene.
Procenat dozrelosti iznosi 100% za ovu nedelju.
 
Procenat ispražnjenosti iznosi 66%.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka sorte Zlatni delišes nalaze se u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 72).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 57 pregledanih pseudotecija  u 4 je od 26-50% formiranih askospora; u 15 je od 51-75% i u 38 je od 75-100% formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti iznosi 89,91 za ovu nedelju.
 
Prilikom pregleda  utvrđeno je da je  30 pseudotecija ispražnjeno, te procenat ispražnjenosti iznosi 52,63.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71). 
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 54 pregledane pseudotecije u 1 nema formiranih askospora; u 7 je do 25%; u 20 je od 26-50%; u 11 je od 51-75% i u 15 je od 75-100% formiranih askospora.
 
 
Procenat dozrelosti iznosi 64,81%.
 
Prilikom pregleda  utvrđeno je da je 7 pseudotecija ispražnjeno, te procenat ispražnjenosti iznosi 12,96%.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija na ovom lokalitetu.
Krompirova zlatica
Na području delovanja RC Kikinda, usevi krompira se nalaze u fenofazi razvoja listova (BBCH 16-19).
 
Pregledom biljaka, registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata).
 
 
 
U toku je početak polaganje jaja pomenute štetočine,  a zaštita krompira  usmerena je na suzbijanje larvi tako da se mere zaštite za sada ne preporučuju.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem i signaliziraće pravo vreme za suzbijanje ove štetočine.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinda, usevi pšenice nalaze se u različitim fenofaza razvoja od prvo kolence najmanje 1 cm iznad kolenca bokorenja do faze drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog kolenca (BBCH 31-32).
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice registrovano je prisustvo simptoma pepelnice žita (Erysiphe graminis) na do 10 % biljaka, na prizemnom delu stabla.
Prisustvo simptoma sive pegavosti lista (Septoria tritici) i rđe (Puccinia spp.) nije registrovano.
 
 
 
 
Na nekoliko lokaliteta registrovano je prisustvo imaga, jaja i larvi žitne pijavice (Lema melanopus). Proizvođačima se preporučuje pregled useva i ukoliko se registruje od 0,5 do 1 larva po biljci pomenute štetočine primena nekog od registrovanih insekticida :
  • Fastac 10 EC (a.m. alfa-cipermetrin) 0,1-0,12 l/ha ili
  • Decis 2,5 EC; Futocis EC 2,5; Konfuzija  (a.m. deltametrin ) 0,2-0,3 l/ha

velika slika

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinde, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi kraj cvetanja do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 69-71). 
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 53 pregledane pseudotecije u 4 nema formiranih askospora; u 13 je do 25 %; u 13 je od 26-50 ; u 5 je od 51-75  i u 18 je od 75-100  formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti iznosi 59,43 %.
 
Prilikom pregleda pseudotecija registrovane su i 3 ispražnjene pseudotecije, te  procenat ispražnjenosti iznosi 5,66 %.
 
 
 
Moljac paradajza (Tuta absoluta)
Na području delovanja RC Kikinda usevi paradajza u zatvorenom prostoru se nalaze u fenofazi razvijeno devet i više listova na glavnom stablu  (BBCH 19).
 
Na postavljenim feromonskim klopkama u plastenicima registrovan je  prvi ulov moljca paradajza (Tuta absoluta).
 
 
Štete pričinjavaju larve koje se nakon piljenja ubušuju u plodove paradajza, stabljike i listove gde se hrane i prave karakteristične mine. Moljac paradajza može da ima godišnje 10-12 generacija, u zavsinosti od uslova. Štetočina napada biljke paradajza u svim fazama razvoja.
 
Osim postavljanja feromonskih klopki u plastenike radi registrovanja prisustva i praćenja nivoa populacije, preporučuju se sledeće mere kontrole:
 
 
  1. Plodored, adekvatno đubrenje, navodnjavanje
  2. Plodosmena paradajza sa biljkama na kojima se moljac ne razvija, a u plastenicima razmak između dva ciklusa proizvodnje 6-7 nedelja
  3. Postavljanje vodenih klopki za masovno izlovljavanje imaga
  4. Postavljanje mreže protiv insekata na ulaz plastenika
  5. Uništavanje zaraženih biljnih delova (uništavanje listova i plodova sa minama)
  6. Suzbijanje i uništavanje korovskih biljaka kako unutar plastenika tako i oko plastenika
  7. Biološka kontrola parazitoidima - upotreba predatorske stenice Macrolophus pygmaeus; odrasle jedinke i larve stenice hrane se jajima i larvama moljca paradajza tako što isisavaju njihov sadržaj i uništavaju ih.

Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja dalje praćenje moljca paradajza.

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi cvetanja; puno cvetanje najmanje 50 % cvetova otvoreno,prve latice opadaju i cvetovi venu (BBCH 65-67).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti za ovu nedelju i iznosi 20,09%.
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti ovog patogena.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasad jabuke na punktu Kikinda, sorta Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje (BBCH 60-65).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća i mikroskopiranjem pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju od 7,35 %.
 
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati dozrelost pseudotecija.
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima