Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Vizuelnim pregledom semenskog kukuruza (hibrid: Pioneer P0412) na lokalitetu Banatska Topola registrovana su jajna legla II generacije kukuruznog plamenca - Ostrinia nubilalis. Pregledani usev se nalazi u BBCH fazi 55 (izrasla polovina metlica: polovina metlice počinje da se odvaja). Kako je u toku početak aktivnosti II generacije, jajna legla kukuruznog plamenca su registrovana svega na 1% pregledanih biljaka. 
 
 
Picture
 
U narednom periodu se očekuje intenzivnije polaganje jaja ove štetočine. Zbog niskog procenta registrovanih biljaka sa položenim jajnim leglima, hemijske mere se zasad ne preporučuju, ali se poljoprivrednim proizvođačima preporučuje pregled useva kukuruza u cilju praćenja dinamike polaganja jajnih legala plamenca.
RC Kikinda nastavlja sa monitoringom kukuruznog plamenca, a po postizanju pragova štetnosti oglasiće se sa signalom za hemijski tretman.
 
Metcalfa pruinosa
Na području delovanja RC Kikinda, redovnim obilaskom zasada šljive na granama je registrovano prisustvo cikade Metcalfa pruinosa.
 
  
        velika slika                            velika slika    
 
         
  
 
        velika slika                             velika slika
 
 
Metcalfa pruinosa je polifagna štetočina i ima jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadijumu jajeta.
Štete pričinjava tako što se larve hrane sisajuči sokove iz floema najmlađih biljnih delova i tako iscrpljuju biljku. Obilno luče mednu rosu koja je podloga za razvoj gljive čađavice i nakon toga plodovi gube tržišnu vrednost.
 
U zasadima gde se uoči prisustvo pomenute štetočine preporučuje se mehaničko uklanjanje i uništavanje napadnutih delova.
Pegavost lista šećerne repe ( Cercospora beticola )
Vizuelnim pregledom useva šećerne repe na proizvodnim parcelama i sortnom ogledu šećerne repe, registrovano je povećanje broja biljaka sa pegama prouzrokovača pegavosti listova ( Cercospora beticola ).
 
U toku prošle nedelje, padavine lokalnog karaktera, toplo vreme, doprineli su  daljem stvaranju uslova za infekciju kao i širenje ovog patogena. Na pojedinim sortama u proizvodnim uslovima koje se navodnjavaju došlo je do približavanja epidemijskom pragu (  na 50 % biljaka  bar jedna pega ) kada se preporučuje i tretman kombinacijom kontaknih i sistemičnih fungicida.
 
Rezultati očitavanja sortnog ogleda, lokalitet Kikinda, datum setve 25-26.mart 2017.
 

Redni broj

Sorta šećerne repe

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 20.06.)

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 29.06.)

1.

Tibor

0 %

10 %

2.

Victor

0 %

13 %

3.

Fred

1 %

16 %

4.

Carolus

0 %

13 %

5.

Kundera

0 %

13 %

6.

Tilman

0 %

23 %

7.

Koala

0 %

16 %

8.

Eldorado

1 %

36 %

9.

Toreador

0 %

12 %

10.

Sioux

1 %

26 %

11.

Apache

2 %

13 %

12.

Piranha

1 %

10 %

13.

Taifun

0 %

23 %

14.

Melrose

0 %

35 %

15.

Torero

0 %

10 %

16.

Stratego

0 %

36 %

17.

Heston

0 %

16 %

18.

Vandana

0 %

10 %

19.

Leopolda

0 %

6 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rezultati očitavanja proizvodnih parcela pod šećernom repom na različitim lokalitetima :
 

Lokalitet / sorta šećerne repe

Datum setve

Površina

( ha )

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 20.06.)

% biljaka sa pojedinačnim pegama

( pregled 27/28.06.)

Kikinda ( Fred )

 ( u sistemu navodnjavanja )

17.3.

32

11 %

30 %

Kikinda ( Tibor )

18.3.

20

2 %

16 %

Kikinda ( Terranova )

17.3.

24

5 %

11 %

Banatska Topola ( Terranova )

20.3.

28

4 %

20 %

 
Po dostizanju ili približavanju epidemijskom pragu tretman uraditi kombinacijom fungicida :
 
Bravo, Balear, Dakoflo ( a.m. hlorotalonil ) 1,5 l/ha + Rias 300 EC ( a.m. difenokonazol+propikonazol )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dudovac ( Hyphantria cunea )
Obilaskom terena na području delovanja RC Kikinda, registrovana je pojava gusenica dudovca (Hyphantria cunea) u zasadima na raznim voćnim vrstama : jabuka, šljiva, višnja, kajsija.
 
U pitanju su pojedinačna stabla gde zaštita nije adekvatno urađena, pa se na vrhovima grana uočavaju zapredeni listovi unutar kojih se vide gusenice dudovca. Gusenice se hrane lišćem, u nekim slučajevima mogu izazvati i potpuni golobrst.
 
Proizvođačima se preporučuje mehaničko odstranjivanje i uništavanje napadnutih grana.
 
 
 
 
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni Delišes na punktu Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi BBCH 75-77 ( plodovi oko 70 % svoje veličine ).
 
  
 
Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 100 %, a  ispražnjenost  je takođe 100 %.
U pregledanim pseudotecijama ( ukupno 52 ) nije registrovano prisustvo askospora.
 
   ispražnjena pseudotecija
 
  
       velika slika
 
Registrovana dozrelost i ispražnjenost pregledanih pseudotecija pokazuje da je završen period primarnih infekcija Venturia inaequalis.
 
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

03.05.2017.

77,04 %

30,61 %

10.05.2017.

80,66 %

39,62 %

17.05.2017.

82,87 %

42,59 %

24.05.2017.

93,18 %

45,45 %

01.06.2017.

100 %

76,59 %

07.06.2017.

100 %

82,97 %

14.07.2017.

100 %

96,66 %

21.06.2017.

100 %

100 %

 
 
Cercospora beticola ( pegavost lista šećerne repe )
Na području delovanja RC Kikinda, usevi šećerne repe nalaze se u fenofazi zatvaranja redova i razviće korena ( BBCH 33 - 41 ).
 
Pregledom useva šećerne repe ( sortni ogled, lokalitet Kikinda - Kinđa, datum setve 25.mart 2017. ) registrovane su pojedinačne pege na pojedinim sortama ( 5 ) , a rezultati pregleda prikazani su u tabeli.
 

Redni broj

Sorta šećerne repe

% biljaka sa pojedinačnim pegama

 

1.

Tibor

0 %

2.

Victor

0 %

3.

Fred

1 %

4.

Carolus

0 %

5.

Kundera

0 %

6.

Tilman

0 %

7.

Koala

0 %

8.

Eldorado

1 %

9.

Toreador

0 %

10.

Sioux

1 %

11.

Apache

2 %

12.

Piranha

1 %

13.

Taifun

0 %

14.

Melrose

0 %

15.

Torero

0 %

16.

Stratego

0 %

17.

Heston

0 %

18.

Vandana

0 %

19.

Leopolda

0 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregledom proizvodnih parcela pod šećernom repom utvrđeno je povećanje broja pega na pojedinim sortama, a rezultati su dati u tabeli :
 

Lokalitet / sorta šećerne repe

Datum setve

Površina

( ha )

% biljaka sa pojedinačnim pegama

Kikinda ( Fred )

17.3.

32

11 %

Kikinda ( Tibor )

18.3.

20

2 %

Kikinda ( Terranova )

17.3.

24

5 %

Banatska Topola ( Terranova )

20.3.

28

4 %

 
 
  
velika slika                                   
 
Proizvođačima šećerne repe preporučuje se da intenzivno vrše pregled  parcela kako bi utvrdili nivo prisutnih pega na svakoj parceli.
Pegavost lista šećerne repe ( Cercospora beticola )
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelnim pregledom useva šećerne repe na lokalitetima Kikinde i Banatske Topole registrovane su pojedinačne pege prouzrokovača pegavosti lista šećerne repe ( Cercospora beticola ).
 
Laboratorijskim pregledom potvrđeno je prisustvo konidija prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe na oba lokaliteta.
 
Šećerna repa se nalazi u fenofazi BBCH 33 ( 30 % biljaka zatvorilo prostor između sebe ; lokalitet Banatska Topola, sorta Terranova, datum setve 20.mart 2017, dok je usev šećerne repe na lokalitetu Kikinde u fazi BBCH 39 ( potpuno zatvaranje redova 90 % biljaka zatvorilo red; sorta Fred, datum setve 17.mart 2017. Na sorti Fred  prisustvo pega registrovano je na 4 % biljaka, dok je na sorti Terranova na 2 % biljaka.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem useva šećerne repe, tretman fungicidima se za sada ne preporučuje.
 
  
sorta Fred                                pega na listu
 
                                   konidije
 
  
velika slika                                velika slika
 
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Zasad jabuke Zlatni delišes, punkt Kikinda nalazi se u fenofazi BBCH 75 -77 ( plodovi oko 60 % svoje veličine ).
 
           
                    BBCH 75-77
 
Pregledom prezimelih listova u laboratoriji utvrđeno je da procenat dozrelosti  iznosi 100 %, dok je ispražnjenost  pseudotecija 96,66 %.
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

03.05.2017.

77,04 %

30,61 %

10.05.2017.

80,66 %

39,62 %

17.05.2017.

82,87 %

42,59 %

24.05.2017.

93,18 %

45,45 %

01.06.2017.

100 %

76,59 %

07.06.2017.

100 %

82,97 %

14.07.2017.

100 %

96,66 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Zasad jabuke Zlatni delišes, punkt Kikinda nalazi se u fenofazi BBCH 74-75 ( prečnik ploda do 40 mm, plodovi uspravni do faze plod oko polovine krajnje veličine).
      
                BBCH 75
 
Pregledom prezimelih listova u laboratoriji utvrđeno je da procenat dozrelosti  iznosi 100 %, dok je ispražnjenost  pseudotecija 82,97 %.
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti  pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
 
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

03.05.2017.

77,04 %

30,61 %

10.05.2017.

80,66 %

39,62 %

17.05.2017.

82,87 %

42,59 %

24.05.2017.

93,18 %

45,45 %

01.06.2017.

100 %

76,59 %

07.06.2017.

100 %

82,97 %

Zdravstveno stanje pšenice
Na području delovanja RC Kikinda pregledani su usevi merkantilne, semenske pšenice i pšenice na oglednom polju PSS Kikinda.
 
Vizuelnim pregledom uočeni su simptomi sive pegavosti na listu pšenice ( Septoria tritici ), pepelnice ( Erysiphe graminis ) u tragovima na stablu , dok simptomi rđe ( Puccinia spp. ) nisu registrovani na pregledanim usevima.
 
Zbog nedostatka padavina tokom zime, pa veoma male količine padavina i u vegetaciji ( april,maj )registrovano je u zavisnosti od sorte i potpuno susenje donjih listova kao i uvrtanje, sušenje i žućenje lista zastavičara usled deficita vode.
Na pojedinim sortama zastavičar je potpuno suv.
Usevi pšenice nalaze se u fenofazi BBCH 73 ( rana mlečna zrelost ).
Datum setve na oglednom polju 24/25.oktobar 2016
 
 
rezultati vizuelnog pregleda prikazani su u tabeli
              ogledno polje PSS Kikinda
 
 

Lokalitet

Sorta

Septoria tritici

Erysiphe graminis

Puccinia spp.

 

 

% biljaka sa simptomima

% biljaka sa simptomima

% biljaka sa simptomima

1.       Sortni ogled 

Simonida TBZ

0

0

0

2.       Sortni ogled 

Simonida YQ

0

0

0

3.       Sortni ogled 

NS 40 S TBZ

0

0

0

4.       Sortni ogled 

NS 40 S YQ

0

0

0

5.       Sortni ogled 

Zvezdana

0

0

0

6.       Sortni ogled 

NS Ilina

3 ( Z-4 )

0

0

7.       Sortni ogled 

NS Futura

0

0

0

8.       Sortni ogled 

NS Azra

0

0

0

9.       Sortni ogled 

NS Mila

0

0

0

10.     Sortni ogled 

NS obala

0

0

0

11.     Sortni ogled 

NS Kala

5 ( Z-3 )

0

0

12.     Sortni ogled 

NS Petrija

0

0

0

13.     Sortni ogled 

NS Vlajna

0

0

0

14.     Sortni ogled 

NS Doroteja

0

0

0

15.     Sortni ogled 

NS Matuška

0

0

0

16.     Sortni ogled 

NS Efrosinia

0

0

0

17.     Sortni ogled 

NS Javorka

0

0

0

18.     Sortni ogled 

NS Ubavka

0

donji deo stabla 

0

19.     Sortni ogled 

Balaton

0

0

0

20.     Sortni ogled 

Balitus

0

0

0

21.     Sortni ogled

Amicus

0

0

0

22.     Sortni ogled 

Sirtaki YQ

0

0

0

23.     Sortni ogled 

Basmati TBZ

0

0

0

24.     Sortni ogled 

Basmati YQ

0

0

0

25.     Sortni ogled 

Zephyr YQ

5 ( Z -3)

0

0

26.     Sortni ogled 

Zephyr TBZ

0

0

0

27.     Sortni ogled 

Farinelli YQ

0

0

0

28.     Sortni ogled 

Solehio

0

0

0

29.     Sortni ogled

Modern

0

0

0

30.     Sortni ogled 

Sosthane

0

0

0

31.     Sortni ogled 

Sothys 

0

0

0

32.     Sortni ogled 

Sobred

0

0

0

33.     Sortni ogled 

Solveig

0

0

0

34.     Sortni ogled 

Ortegus

0

0

0

35.     Sortni ogled 

Faustus

0

0

0

36.     Sortni ogled 

Salasar

0

0

0

37.     Sortni ogled 

Hy Star

0

0

0

38.     Sortni ogled 

Hy Win

0

0

0

39.     Sortni ogled 

Hy Fi

0

0

0

40.     Sortni ogled 

Nikol TBZ

0

0

0

41.     Sortni ogled 

Nikol YQ

0

0

0

42.     Sortni ogled 

Avenue

0

0

0

43.     Sortni ogled 

Apache

0

0

0

44.     Sortni ogled

Andino

0

0

0

45.     Sortni ogled 

Anapurna

0

0

0

46.     Sortni ogled 

Ingenio

0

0

0

47.     Sortni ogled

Moisson

0

0

0

48.     Sortni ogled 

Illico

0

0

0

49.     Sortni ogled

Nogal TBZ

0

0

0

50.     Sortni ogled 

Nogal YQ

0

0

0

 
  
velika slika                          velika slika
 
  
velika slika                             velika slika
 
Na nekoliko lokaliteta pregledani su usevi merkantilne pšenice, rezultati pregleda dati su u tabeli :
 

Lokalitet

Sorta

Fenofaza

 ( BBCH skala )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici )

% zaraženih biljaka sa simptomima pepelnice

( Erysiphe graminis )

Banatska Topola

 

Solehio

 

BBCH 73 – rana mlečna zrelost

 

0 %

 

0 %

Kikinda

 

Ingenio

BBCH 73/75 – rana do srednja mlečna zrelost

3 %

0 %

 

Mokrin

 

NS 40 S

BBCH  73 – rana mlečna zrelost

0 %

0 %

Banatsko Veliko Selo

Balaton

BBCH 73 – rana mlečna zrelost

10 %

0 %

 
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima