Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Početak polaganja jaja I generacije kukurznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitoj fazi razvoja lista (BBCH 11-17).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 1% biljaka. U toku je početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca.
 
Picture
 
S obzirom da prag štetnosti za semenski kukuruz i kukuruz šećerac iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, odnosno 10% za merkantilni kukuruz, hemijski tretman se za sada ne preporučuje.
 
RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i pravovremeno signalizirati momenat za hemijskih tretman. .
Prisustvo cikade Scaphoideus titanus na vinovoj lozi
Na području delovanja RC Kikinda zasadi vinove loze se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta nalaze u fenofazi cvast nabubrela do fenofaze cvast potpuno razvijena (BBCH 55-57).
 
 
Vizuelnim pregledom zasada vinograda na lokalitetu Iđoš, sa naličja listova vinove loze, registrovano je prisustvo cikade Scaphoideus titanus za sada u niskoj brojnosti.
 
 
 
Ta cikada ima jednu generaciju godišnje, prezimljava u stadijumu jajeta ispod kore lastara, a početak piljenja larvi odvija se tokom maja meseca.
 
Cikada Scaphoideus titanus je vektor fitoplazme Flavescence doree (FD) koja prouzrokuje veoma destruktivno oboljenje na vinovoj lozi, poznato pod nazivom zlatasto žutilo vinove loze.
 
Infektivne su tek larve trećeg razvojnog stupnja i sposobnost prenošenja fitoplazme FD zadržavaju do kraja života. Fitoplazma FD se ne prenosi na potomstvo cikade.
 
U toku je početak piljenja larvi pomenute štetočine. Hemijske mere zaštite se za sada ne preporučuju s obzirom da su registrovane samo larve prvog razvojnog stupnja.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem cikade Scaphoideus titanus i signaliziraće pravo vreme za tretman.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 17
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi prečnik ploda do 40mm; plodovi uspravni T-faza; donja strana plodova i peteljke formira T (BBCH 74).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledane 53 pseudotecije registrovano je 29 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 100%, dok je procenat ispražnjenosti 54,71%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

17.05.2022.

92,45%

47,16%

24.05.2022.

100%

54,71%

 

 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 16
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledane 53 pseudotecije,  u 1 je do 25% formiranih askospora, u 2 je od 25-50% formiranih askospora, u 9 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 41 od 75-100% formiranih askospora. Registrovano  je 25 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 92,45%, dok je procenat ispražnjenosti 47,16%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

17.05.2022.

92,45%

47,16%

 

 

 

 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 15
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi plodovi veličine do 20cm (BBCH 72).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledanih 50 pseudotecija,  u 1 je do 25% formiranih askospora, u 4 je od 25-50% formiranih askospora, u 11 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 34 od 75-100% formiranih askospora. Registrovano  je 18 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 89%, dok je procenat ispražnjenosti 36%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

11.05.2022.

89%

36%

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 14
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10mm; opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 71).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledanih 55 pseudotecija, u 3 nema formiranih askospora u 7 je do 25% formiranih askospora, u 7 je od 25-50% formiranih askospora, u 14 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 24 od 75-100% formiranih askospora. Registrovano  je 11 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 72,27%, dok je procenat ispražnjenosti 20%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                        (Venturia inaequalis)

 

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

05.05.2022.

72,27%

20%

 

 

 

 

 
Polaganje jaja krompirove zlatice u usevima krompira
Na području delovanja RC Kikinda usevi krompira nalaze se u fenofazi razvoja listova (BBCH 10-13).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva krompira registrovano je prisustvo odraslih jedinki krompirove zlatice na 11%biljaka i položena jaja sa naličja listova na 2% biljaka (Leptinotarsa decemlineata).
 
 
 
Krompirova zlatica je značajna štetočina krompira.
Odrasle jedinke krompirove zlatice prezimljavaju u zemljištu i kada se zemljište zagreje na dubini oko 10 cm na 14,5 ˚C  izlaze sa mesta prezimljavanja. Najveće štete prave larve koje se hrane lišćem. Pri velikoj brojnosti larvi i imaga krompirove zlatice celokupna lisna masa može biti uništena za kratko vreme.
 
RC Kikinda za sada ne preporučuje hemijske mere zaštite sa ciljem suzbijanja krompirove zlatice i i nastavlja da prati zdravstveno stanje u usevima krompira i blagovremeno će obavestiti poljoprivredne proizvođače o vremenu tretmana.
 
Takođe, prilikom pregleda na pojedinačnim biljkama registrovano je prisustvo krilatih formi lisnih vaši (Aphididae) kao i prisustvo vrtnih muva (fam. Bibionidae).
 
 
 
Vrtne muve imaju jednu generaciju godišnje i prezimljavaju kao larve u zemljištu.
Tokom maja meseca dolazi do masovne pojave odraslih jedinki koje se pare i ženke polažu jaja u grupicama u zemlji. Položena jaja su uglavnom u blizini mesta sa dosta humusa i stajnjaka.
 
 
Larve vrtnih muva se hrane humusom i biljnim ostacima u zemljištu, a odrasle jedinke se hrane nektarom cvetova i mogu biti značajni oprašivači.
 
U voćnim zasadima i usevima gde se registruje prisustvo vrtnih muva ne bi trebalo uništavati njihovu populaciju.
Lisne pipe u voćarskim zasadima
Na području delovanja RC Kikinda zasadi voćnih vrsta se nalaze u različitim fazama cvetanja i obrazovanja lisne mase. U ovoj razvojnoj fazi posebna pažnja obraća se na štetočine koje oštećuju upravo cvet i list, te je redovnim monitoringom voćnih zasada potrebno utvrditi prisustvo i visinu populacije pojedinih štetočina i odlučiti o potrebi za sprovođenjem hemijskih tretmana. Vizuelnim pregledom zasada jabuke, šljive i leske registrovano je sporadično prisustvo odraslih jedinki lisnih pipa (Phyllobius spp.).
 
Picture
 
Picture
 
Vrste roda Phyllobius napadaju lišće jabuke, kruške, šljive, breskve, leske i drugih vrsta voća. Pipe prezimljavaju u zemljištu u stadijumu larve. Odrasle jedinke se javljaju na voćkama čim započnu period vegetacije i izgrizaju rubove, najčešće mladog lišća, praveći polukružne izreze. Kod jačeg napada list može biti izgrižen do glavnog lisnog nerva, a registrovan je i golobrst pojedinih stabala usled povećane aktivnosti ovih insekata. Jači napadi su karakteristični za suva i topla proleća, dok do početka leta njihova aktivnost prestaje. Takođe, povremeno napadaju pupoljke i mlade plodove na kojima prave plitke izgrizotine.
Lisne pipe se redovno javljaju u našim proizvodnim uslovima i spadaju u kategoriju štetočina manjeg ekonomskog značaja. Najčešće ne uzrokuju značajnije ekonomske štete, te se mere hemijske zaštite sprovode jedinu u slučaju jakog napada, odnosno izrazito visoke populacije lisnih pipa. U slučaju napada utvrđuje se procenat oštećenih stabala i procenat izgriženosti lišća, dok se brojnost pipa utvrđujem metodom otresanja. RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem lisnih pipa, ali i svih drugih štetočina koje mogu ugroziti prinos gore pomenutih voćnih vrsta i po potrebi signalizirati momenat za sprovođenje hemijskog tretmana.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 13
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi kraj cvetanja; sve latice opale (BBCH 69).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća iz voćnjaka gljive prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovano je prisustvo zrelih askospora u askusima.
 
Od ukupno pregledanih 60 pseudotecija, u 13 nema formiranih askospora, u 11 je do 25% formiranih askospora, u 13 je od 25-50% formiranih askospora, u 8 je od 50-75% formiranih askospora, dok je u 15 od 75-100% formiranih askospora. Registrovano je 5 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 

Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 50,41%, dok je procenat ispražnjenosti 8,33%.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 

Dinamika dozrevanja i pražnjenja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke

                     (Venturia inaequalis)

 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

07.02.2022.

0 %

 

10.02.2022.

0,4 %

 

17.02.2022.

1,92 %

 

24.02.2022.

3,92 %

 

03.03.2022.

4,50%

 

10.03.2022.

5,35%

 

16.03.2022.

8,05%

 

23.03.2022.

10,26%

 

30.03.2022.

17%

 

06.04.2022.

24,05%

 

14.04.2022.

30,93%

 

20.04.2022.

39,21%

 

28.04.2022.

50,41%

8,33%

Prisustvo pipe repičine ljuske u usevu uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice nalaze se u različitim fazama cvetanja; 10% cvetova glavne cvasti otvoreno do faze puno cvetanje 50% cvetova glavne cvasti otvoreno (BBCH 61-65).
 
 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimilis).

 
 

Odrasle jedinke pipe repičine ljuske prezimljava plitko u zemljištu ispod listova, a pri temperaturi od 13 °C i više započinje svoju aktivnost. Imago se hrani pupoljcima, delovima cveta i ljuskama, ali štete od odraslih insekata nisu velike. Najveće štete pričinjavaju ispiljene larve u mahunama koje se hrane semenkama, a ulazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena kao i drugih štetnih insekata.

 

Suzbijanje pipe repičine ljuske preporučuje se tek nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci u rubnom delu parcele prema EPPO standardu PP 2/8 (1). U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pomenute štetočine. Po navedenom standardu za suzbijanje navedene štetočine mogu se koristiti insekticii na bazi aktivnih materija: alfa-cipermetrin, cipermetrin, deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima