Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni Delišes na punktu Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi BBCH 73-74 ( prečnik ploda 40 mm, plodovi uspravni T faza).
 
Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 93,18%, dok je ispražnjenost 45,45 %.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

03.05.2017.

77,04 %

30,61 %

10.05.2017.

80,66 %

39,62 %

17.05.2017.

82,87 %

42,59 %

24.05.2017.

93,18 %

45,45 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
         plodovi 40 mm                          pseudotecija
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa     praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
Pregled krompira
Na području delovanja RC Kikinde, vizuelnim pregledom useva krompira ( razne sorte ) na površini od 4 ha, sadnja 24.aprila registrovano je prisustvo imaga krompirove zlatice kao i položena jajna legla sa naličja lista ( Leptinotarsa decemlineta ).
 
Indeks napada za odrasle iznosi 4,28 %, a za jajna legla 2,85 %.
 
U narednom periodu se očekuje početak piljenja larvi, ali za sada se mere zaštite ne preporučuju.
 
  
     velika slika                              imago
 
                         
                                jaja sa naličja lista
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni Delišes na punktu Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi BBCH 73 ( drugo opadanje plodova ).
 
Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 82,87%, dok je ispražnjenost 42,59 %.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

03.05.2017.

77,04 %

30,61 %

10.05.2017.

80,66 %

39,62 %

17.05.2017.

82,87 %

42,59 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa     praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
 
   
                BBCH 73

 

Šljivin smotavac ( Grapholita funebrana )
Na području delovanja RC Kikinde, zasadi šljive nalaze se u fazi BBCH 73 ( drugo opadanje plodova ).
 
Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo sveže položenih jaja šljivinog smotavca ( index napada 1,31 % ).
 
Za sada se primena insekticida ne preporučuje, a RC Kikinda u narednih nekoliko dana prati stanje u zasadima šljiva i proizvođači će biti obavešteni pravom momentu za primenu insekticida.
 
               
                                BBCH 73
 
  
       velika slika                                  velika slika
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequlis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni Delišes na punktu Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi BBCH 72 (veličina plodova do 20 mm).
 
Pregledom prezimelih listova jabuke utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) za ovu nedelju iznosi 80,66%, dok je ispražnjenost 39,62 %.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

03.05.2017.

77,04 %

30,61 %

10.05.2017.

80,66 %

39,62 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
               kategorija K4                 
          
Šljivin smotavac ( Grapholita funebrana - početak polaganja jaja )
Na području delovanja RC Kikinde, zasadi šljive nalaze se u fazi BBCH 73 ( drugo opadanje plodova ).
 
Vizuelnim pregledom plodova šljive, registrovano je prisustvo položenih jaja ( index napada 0,66 % ) šljivinog smotavca ( Grapholita funebrana ).
 
Na feromonskim klopkama u zasadu od 2.maja beleze se povećani ulovi štetočine, ovo je rani period polaganja jaja šljivinog smotavca i za sada se primena insekticida ne preporučuje.
 
RC Kikinda prati u narednom periodu polaganje jaja šljivinog smotavca i proizvođači će biti obavešteni o pravovremenom izvođenju tretmana u zasadima šljiva.
 
  
BBCH 73                                  šljivin smotavac
 
  
jaje na plodu                         položena jaja na plodovima
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Zasad jabuke Zlatni delišes, punkt Kikinda nalazi se u fenofazi BBCH 71 ( razvoj plodova, plodovi veličine 10 mm ).
 
Pregledom prezimelih listova u laboratoriji utvrđeno je da procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 77,04 % dok je ispražnjenost 30,61 %.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

03.05.2017.

77,04 %

30,61 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
 
  
fenofaza jabuke                      ispražnjena pseudotecija
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Zasad jabuke Zlatni delišes, punkt Kikinda nalazi se u fenofazi BBCH 69-71 ( kraj cvetanja sve latice opale do početak razvoja plodova ).
 
Pregledom prezimelih listova u laboratoriji utvrđeno je da procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 44,23 % dok je ispražnjenost 9,61 %.
 
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

02.03.2017.

0,49 %

-

07.03.2017.

0,94 %

-

15.03.2017.

1,31 %

-

20.03.2017.

2,01  %

-

29.03.2017.

6,01 %

-

05.04.2017.

6,25 %

-

13.04.2017.

16,30 %

-

19.04.2017.

32,65 %

-

26.04.2017.

44,23 %

9,61 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
 
  
zasad jabuke                       fenofaza razvoja
 
  
velika slika                                velika slika
 
                  
                   
Zdravstveno stanje useva pšenice
Na području delovanja RC Kikinde, na nekoliko lokaliteta izvršen je pregled zdravstvenog stanja useva pšenice. Rezultati pregleda prikazani su u tabeli :
 

Lokalitet

Sorta

Datum setve

Fenofaza

 ( BBCH skala )

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici ) na listu prvog kolenca

% zaraženih biljaka sa simptomima sive pegavosti

( Septoria tritici ) na listu drugog kolenca

Punkt Banatska Topola

  pregled 18.04.

Solehio

 

25.10.2016.

BBCH 32 - drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog

 

12 %

 

0 %

Punkt Kikinda

  pregled 24.04.

Ingenio

12.10.2016.

BBCH 33 - treće kolence najmanje 2 cm iznad drugog

8 %

0 %

Punkt Mokrin

  pregled 25.04.

NS 40 S

10.10.2016.

BBCH 32 - drugo kolence najmanje 2 cm iznad prvog

16 %

0 %

 
Pregledom useva ozime pšenice prisustvo rđe Puccinia spp. nije registrovano, dok su simptomi pepelnice Erysiphe graminis registrovani samo na sorti NS 40 S i to na prizemnom delu stabla na 4 % biljaka.
 
Ekonomski prag štetnosti za sivu pegavost lista pšenice ( Septoria tritici na 10 % biljaka na listu drugog kolenca prisutni simptomi bolesti nisu dostignuti.
 
Proizvođačima pšenice se preporučuje pregled useva na prisustvo bolesti jer je tokom prošle nedelje bilo padavina koje će omogućiti dalje širenje patogena.
 
  
pepelnica na stablu                       Erysiphe graminis
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni Delišes na punktu Kikinda, utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi BBCH 67-69 (cvetovi venu, većina latica opada završetak cvetanja).
 
 
Pregledom listova, utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis  za ovu nedelju iznosi 32,65 %.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

02.03.2017.

0,49 %

07.03.2017.

0,94 %

15.03.2017.

1,31 %

20.03.2017.

2,01  %

29.03.2017.

6,01 %

05.04.2017.

6,25 %

13.04.2017.

16,30 %

19.04.2017.

32,65 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            fenofaza razvoja jabuke ( Zlatni delišes )
  
velika slika                              velika slika
 
          pseudotecije sa askusima i askosporama    
     velika slika                       velika slika
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis).
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima