Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Kikinda.
Zdravstveno stanje useva pšenice
Vizuelnim pregledom ozime pšenice na lokalitetu Banatska Topola registrovana je faza 25-26 (peto do šesto stablo vidljivo ) po BBCH skali.
 
Sorta pšenice: Solehio
Predusev: uljana repica
Površina: 34 ha
Datum setve: 25.10.2016
 
Pregledom biljaka pšenice registrovano je prisustvo sive pegavosti lista ( Septoria tritici ) na 18 % biljaka.
Prisustvo pepelnice i rđe nije registrovano.
 

Pregled  29.03.2017.

Lokalitet

Sorta

Datum setve

Fenofaza ( BBCH skala )

Patogen

% zaraženih biljaka

Banatska Topola

Solehio

 

25.10.2016.

BBCH 25-26 ( peto šesto stablo vidljivo )

Erysiphe graminis

0  %

Septoria tritici

18  %

Puccinia spp.

0  %

 

  

pšenica - Solehio                         BBCH 25-26

Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Zasad jabuke sorte Zlatni Delišes na punktu Kikinda nalazi se u fenofazi BBCH 11 (prvi listovi otvoreni, drugi još uvijeni).
 
Pregledom listova, utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis iznosi 6,01 %.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

02.03.2017.

0,49 %

07.03.2017.

0,94 %

15.03.2017.

1,31 %

20.03.2017.

2,01  %

29.03.2017.

6,01  %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     fenofaza zasada jabuke
 
  
velika slika                                      velika slika
 
       pseudotecije sa formiranim askosporama
 
  
velika slika                                   velika slika
 
    
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi BBCH 03-07 ( kraj bubrenja lisnih pupoljaka do početak pucanja pupoljaka, vidljivi prvi zeleni listići ).
 
Pregledom prezimelih listova u laboratoriji utvrđeno je da procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 2,01 %.
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

02.03.2017.

0,49 %

07.03.2017.

0,94 %

15.03.2017.

1,31 %

20.03.2017.

2,01 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
        velika slika                                 velika slika
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Zasad jabuke Zlatni delišes, punkt Kikinda nalazi se u fenofazi BBCH 01-03 ( početak bubrenja lisnih pupoljaka, pupoljci vidljivo nabubreli ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama do kraja  bubrenja lisnih pupoljaka ljuspice pupoljaka svetlo obojene a neki delovi prekriveni gustim dlačicama.)
 
Pregledom listova, utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 1,31 % za ovu nedelju.
U većini pregledanih pseudotecija došlo je do formiranja askusa, dok je početak formiranja askospora registrovan u svega nekoliko pseudotecija.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

02.03.2017.

0,49 %

07.03.2017.

0,94 %

15.03.2017.

1,31 %

 
 
 
 
 
 
 
 
  
        velika slika                             velika slika
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
Zdravstveno stanje useva pšenice
Pregledom useva ozime pšenice, punkt Banatska Topola, utvrđeno je da se pšenica nalazi u fenofazi BBCH 23 (bokorenje, vidljivo drugo i treće sekundarno  stablo po biljci).
 
Sorta pšenice: Solehio
Predusev: uljana repica
Površina: 34 ha
Datum setve: 25.10.2016
 
Na biljkama je registrovano  prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 14% biljaka.
 

Pregled 14.03.2017.

Lokalitet

Sorta

Datum setve

Fenofaza ( BBCH skala )

Patogen

% zaraženih biljaka

Banatska Topola

Solehio

 

25.10.2016.

BBCH 23 ( vidljivo dva do  tri stabla po biljci )  

Erysiphe graminis

0  %

Septoria tritici

14  %

Puccinia spp.

0  %

 
  
14.03.2017.                              BBCH 22-23
 
  
Septoria tritici                             velika slika
 
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija ( Venturia inaequalis )
Zasad jabuke Zlatni delišes, nalazi se u fenofazi BBCH 01 ( početak bubrenja lisnih pupoljaka, pupoljci vidljivo nabubreli ljuspice pupoljaka izdužene, sa svetlo obojenim mrljama.)
 
Pregledom listova, utvrđeno je da procenat dozrelosti pseudotecija iznosi 0,94 %.
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

02.03.2017.

0,49 %

07.03.2017.

0,94 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      velika slika                                 velika slika
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
Zdravstveno stanje useva pšenice
Pregledom useva ozime pšenice, punkt Banatska Topola, utvrđeno je da se pšenica nalazi u fenofazi BBCH 21-22 (bokorenje, vidljivo prvo i drugo sekundrano stablo po biljci).
 
Sorta pšenice: Solehio
Predusev: uljana repica
Površina: 34 ha
Datum setve: 25.10.2016
 
Pregledom biljaka pšenice  registrovano je povećanje  broja biljaka sa simptomima sive pegavosti  (Septoria tritici) dok simptomi pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) nisu utvrđeni.
 

Lokalitet

Sorta

Datum setve

Fenofaza ( BBCH skala )

Patogen

% zaraženih biljaka

Banatska Topola

Solehio

 

25.10.2016.

BBCH 21-22 ( početak bokorenja; vidljivo prvo sekundarno stablo i drugo sekundarno stablo)

Erysiphe graminis

0  %

Septoria tritici

10  %

Puccinia spp.

0  %

 

  

              velika slika

 

RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Vizuelnim pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda utvrđeno je da se zasad nalazi u fenofazi mirovanja ( BBCH 00 ) do početka bubrenja pupoljaka.
 
Pregledom prezimelih listova u laboratoriji registrovano je prisustvo pseudotecija na njima kao i početak formiranja askusa. U samo jednoj pseudoteciji zabeležen je sam početak formiranja prvih askospora. Procenat dozrelosti iznosi 0,49 %.
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke ( Venturia inaequalis ).
 
  
  velika slika                                    velika slika
 
                      
                                  velika slika
 
  
    velika slika                                    velika slika
 
 
 
Zdravstveno stanje useva pšenice
Pregledom useva ozime pšenice, punkt Banatska Topola, utvrđeno je da se pšenica nalazi u fenofazi BBCH 13-14 (razvijeno tri do četiri lista po biljci ).
 
Sorta pšenice: Solehio
Predusev: uljana repica
Površina: 34 ha
Datum setve: 25.10.2016
 
Vizuelnim pregledom biljaka pšenice  registrovano je prisustvo simptoma bolesti (Septoria tritici ) dok simptomi pepelnice ( Erysiphe graminis) i rđe ( Puccinia spp.) nisu utvrđeni na pregledanim listovima.
 
Niske temperature u proteklom periodu, prouzrokovale su sušenje vrhova listova na biljkama.
Usev pšenice je slabije kondicije zbog niskih temperatura i nedostatka vlage (snežnog pokrivača) i vetra  u proteklom periodu.
 

Lokalitet

Sorta

Datum setve

Fenofaza ( BBCH skala )

Patogen

% zaraženih biljaka

Banatska Topola

Solehio

 

25.10.2016.

BBCH 13-14 ( formirano 3-4 lista po biljci )

Erysiphe graminis

0  %

Septoria tritici

4  %

Puccinia spp.

0  %

 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.
 
  
velika slika                                 velika slika
 
 
  
velika slika                                velika slika
 
Zdravstveno stanje useva pšenice
Pregledom useva ozime pšenice, punkt Banatska Topola, utvrđeno je da se pšenica nalazi u fenofazi BBCH 13 (razvijeno do tri lista po biljci).
 
Sorta pšenice: Solehio
Predusev: uljana repica
Površina: 34 ha
Datum setve: 25.10.2016
Đubrenje: MAP (12:52 ; 207 kg/ha)
 
Vizuelnim pregledom biljaka pšenice nije registrovano prisustvo simptoma bolesti (Septoria tritici, Erysiphe graminis, Puccinia spp.).
Niske temperature u proteklom periodu, odsustvo snega i vetrovito vreme uticalo je na slabije kondiciono stanje useva.
Na pojedinim vrhovima listova primećeno je sušenje kao posledica niskih temperatura u toku januara meseca (na meteorološkoj stanici u toku januara  zabeleležene su temperature i do -18 °C).
 
RC Kikinda nastavlja u narednom periodu da prati zdravstveno stanje pšenice.
 
  
velika slika                                  velika slika
 
  
velika slika                                 velika slika
 
 
1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima