Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo leskine grinje u zasadima leske
Prisustvo leskine grinje u zasadima leske
Na području delovanja RC Kikinda zasadi leske se u zavisnosti od zastupljenog sortimenta nalaze u fenofazi cvetanja do početak bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.
 
 
 
Vizuelnim pregledom zasada leske registrovano je prisustvo pupoljaka koji su napadnuti leskinom grinjom ili grinjom velikih pupoljaka leske (Phytoptus avellanae).
 
 
 
 
 
 
Pregledom pod binokularom unutar samih pupoljaka utvrđeno je prisustvo larvi pomenute štetočine.
 
Ova grinja pripada grupi najopasnijih štetočina leske. Razlikujemo dve forme ove grinje:
  1. galiformnu forma  - koja se hrani isključivo na generativnim organima, pupoljcima usled čega pupoljci postaju veći i deformisani
  2. slobodnoživuća forma - hrani se i vegetativnim i generativnim pupoljcima, resama i mladim grozdovima plodova i kod ove forme ne dolazi do deformacije i promene veličine pupoljaka

Napadnuti pupoljci su uvećani, deformisani i dobijaju crvenkastu boju pa se na stablu lako prepoznaju u odnosu na zdrave kao posledica aktivnosti grinja unutar pupoljka. 

U zavisnosti od intenziteta napada, napadnuti pupoljci se ne razvijaju ili je razvijenost slaba. Muške rese usled napada mogu biti oštećene i krute, dok se ženski pupoljci ne razvijaju u plodove.

Leskina grinja tokom godine razvija veći broj generacija, a prezimljava u zaraženim pupoljcima.

Mere zaštite u cilju suzbijanja leskine grinje mogu se podeliti na mehaničke i hemijske.

Mehaničke mere podrazumevaju uklanjanje inficiranih i nabubrelih pupoljaka tokom zime ili rano u proleće pre nego što se pupoljci otvore i grinje migriraju na nove pupoljke. Uklanjanje mehaničkim putem izvodljivo je na manjim površinama i pri manjem procentu zaraze.

RC Kikinda za sada ne preporučuje primenu hemijskih mera zaštite i na vreme će obavestiti poljoprivredne proizvođače o izvođenju tretmana na ovom portalu tek nakon migracije grinja na zdrave biljne delove.

Comments

There are no comments yet for this post.