Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Pojava predatorske stenice Orius spp.
Na području delovanja RC Kikinda pregledom useva paprike i paradajza na lokalitetima Banatsko Veliko Selo i Kikinda registrovano je prisustvo predatorske stenice iz roda Orius. Ove stenice zauzimaju značajno mesto u integralnoj poljoprivrednoj proizvodnji, jer se njihovom primenom ostvaruje efikasna biološka kontrola brojnih štetnih organizama. Vrste iz roda Orius se najviše primenjuju za suzbijanje tripsa, pogotovo kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankliniella occidentalis). U kontroli tripsa primenjuju se odrasle jedinke, ali i larveni stadijumi stenice, koje se hrane sa svim razvojnim stadijumima tripsa. U odsustvu tripsa, stenice se mogu hraniti biljnim vašima, grinjama, ali i jajima predstavnika reda Lepidoptera.
 
Picture 
 
Picture
Bakterioze na paprici
Na lokalitetu Kikinde, obilaskom useva paprike ( rasađivanje 3.juna ; sorta Palanačka babura ) gde su postavljene feromonske klopke za pamukovu sovicu ( Helicoverpa armigera ) i povrtnu sovicu ( Mamestra oleracea ). Na feromonskim klopkama od momenta postavljanja nije bilo ulova pomenutih štetočina. Paprika se nalazi u fenofazi BBCH 71 ( prvi plodovi dostigli tipičnu veličinu i oblik.
 
Pregledom useva na donjim listovima paprike konstatovani su simptomi bakteriozne pegavosti listova paprike ( Xanthomonas campestris pv.vesicatoria ).
 
Bakteriozna pegavost je obolenje koje se najčešće javlja na paprici, paradajzu i biljkama iz roda  Solanum.
Simptomi bakterioza su pojava pega, nepravilnog oblika sa donje strane listova. Kasnije se pege pretvaraju u nekrotične  mrlje, da bi se nakon nekog vremena spojile i na tim mestima dolazi do kidanja listova. Bakterije preživljavaju u zaraženim ostacima tokom vegetacije koje ostaju na parcelama na samoniklim biljkama iz roda Solanum. Širenju zaraze tokom vegetacije doprinose kiša, vetar, grad.
Biljka domaćin ( paprika, paradajz ) se inficiraju bakterijom kroz stomine otvore i kroz oštećena tkiva ( prilikom mehaničkih povreda ).
Česti periodi sa vlažnim vremenom ( padavine), porast temperature u toku dana su veoma povoljni uslovi za širenje bakterioza.
Najvažnija mera borbe u cilju sprečavanja pojave bakterioza je preventivna borba koja podrazumeva korišćenje i upotrebu zdravog semenskog materijala u proizvodnji. Kritičan period je gajenje useva u plastenicima i priprema za period rasađivanja jer gajenje u plastenicima i staklenicima podrazumeva adekvatno pripremljen prostor za rad ( dezinfekcija kontejnera, alata i drugo ) kao i kontrola temperature i vlažnosti u prostoru. Gajenje otpornijih sorata je takođe važna mera kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcela.
Od hemijskih mera obavezna je dezinfekcija zemljišta ( ili upotreba preparata na bazi bakra koji se koriste pri dezinfekciji ).
 
  
usev paprike                            pege na listu