Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Prisustvo simptoma suve truleži u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 14-17).
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam) na do 7% biljaka.
 
 
Pomenuti patogen parazitira sve kupusnjače. Simptomi su prisutni na listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju crna sitna telašca, a to su piknidi sa piknosporama koji se kišnim kapima šire unutar useva i tako doprinose širenju bolesti. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima.
 
Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju jer nije postignut prag štetnosti od 35-40% inficiranih biljaka (EPPO Standard  PP 2/8 (1)).
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima uljane repice.
Prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda u toku je setva uljane repice na većem broju parcela, dok se na manjim površinama koje su posejane u poslednjoj dekadi avgusta meseca usevi nalaze u fenofazi od nicanja do fenofaze razvijeno 2 lista (BBCH 09-12).
 
Padavine koje su zabeležene u proteklih nedelju dana nakon dužeg sušnog perioda omogućile su da se zemljište pripremi za setvu ove kulture.
 
Vizulenim pregledom useva uljane repice posejane u poslednjoj dekadi avgusta meseca registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) za sada u niskom intenzitetu.
 
 
Repičina lisna osa je najznačajnija štetočina koja se javlja u usevu uljane repice tokom jeseni. Ima 2-3 generacije godišnje. Ženka polaže jaja na mlade listove tako što legalicom zareže epidermis sa donje strane lista i polaže jaja u parenhim lista.
 
Štetne su pagusenice pomenute štetočine koje su veoma proždrljive. Hrane se lisnom masom između nerava lista i tako ga skeletiraju.
 
Uljana repica je najosetljivija u početnim fazama razvoja kada pri pri jačem napadu može doći do golobrsta useva. U toku dana mogu konzumirati dvostruko veću količinu hrane u odnosu na svoju težinu i zato su velika opasnost za tek mlade, iznikle biljke.
 
Suvo i toplo vreme u jesenjem periodu pogoduje razvoju repičine lisne ose.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem repičine lisne ose i na vreme će signalizirati pravo vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.
Prisustvo pipe repičine ljuske u usevu uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice nalaze se u različitim fazama cvetanja; 10% cvetova glavne cvasti otvoreno do faze puno cvetanje 50% cvetova glavne cvasti otvoreno (BBCH 61-65).
 
 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimilis).

 
 

Odrasle jedinke pipe repičine ljuske prezimljava plitko u zemljištu ispod listova, a pri temperaturi od 13 °C i više započinje svoju aktivnost. Imago se hrani pupoljcima, delovima cveta i ljuskama, ali štete od odraslih insekata nisu velike. Najveće štete pričinjavaju ispiljene larve u mahunama koje se hrane semenkama, a ulazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena kao i drugih štetnih insekata.

 

Suzbijanje pipe repičine ljuske preporučuje se tek nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci u rubnom delu parcele prema EPPO standardu PP 2/8 (1). U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pomenute štetočine. Po navedenom standardu za suzbijanje navedene štetočine mogu se koristiti insekticii na bazi aktivnih materija: alfa-cipermetrin, cipermetrin, deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.