Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Zdravstveno stanje useva uljane repice
Zdravstveno stanje useva uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 17-19).
 
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam). Simptomi pomenutog patogena registrovani su na starijim listovima uljane repice na do 20% biljaka, dok su na novim listovima simptomi uočeni na do 10% biljaka. Simptomi su uočljivi na listovima uljane repice u vidu okruglastih sivih pega u okviru kojih se formiraju sitna crna telašća koji predstavljaju piknide sa piknosporama. Piknospore se putem kišnih kapi šire unutar useva uljane repice i tako doprinose širenju bolesti. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima. Vremenske prilike u proteklom periodu bile su povoljne za širenje pomenutog patogena. Najavljene niže temperature u narednom periodu usporiće razvoj i dalje širenje suve truleži u usevima uljane repice.
 
 
 
Hemijske mere zaštite se u ovom periodu ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.