Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, jabuke sorte Zlatni delišes se nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 1,44%.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dozrelost pseudotecija na ovom lokalitetu.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi u fenofazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni  pupoljci zatvoreni pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
 
Laboratorijskim pregledom opalog lišća jabuke, registrovan je početak formiranja askospora u askusima prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 0,98.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes se nalazei u fenofazi lisni pupoljci zadebljali, cvetni pupoljci zatvoreni pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je prisustvo askusa prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), ali nema formiranih askospora u njima.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija navedenog patogena.
 
Krvava vaš u zasadima jabuke (Eriosoma lanigerum)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka se nalaze u fenofazi razvoja plodova, plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 77).
 
Vizuelnim pregledom zasada jabuke na pojedinačnim stablima na korenovom vratu  registrovano je prisustvo kolonija krvave vaši (Eriosoma lanigerum).
 
 
 
Štete koju ova vaš nanosi nastaju zbog stvaranja rak rana na korenu, stablu i granama.
Prezimi u pukotinama kore na stablu i granama kao i na podzemnim organima jabuke oko korenovog vrata i na žilama.
 
Poljoprivrednim proizvođačima koji u svojim zasadima registruju prisustvo ove štetočine preporučuje se primena insekticida Movento 100 SC (a.m.spirotetramat) u koncentraciji 0,15%.
Karenca preparata iznosi 21 dan.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi prečnik ploda do 40 mm; T-faza; plodovi uspravni (BBCH 74).
 
 
 
Ovonedelnjim pregledom sakupljenih prezimelih listova jabuke, pregledano je 52 pseudotecije prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).
Sve pregledane pseudotecije su bile ispražnjene tako da procenat ispražnjenosti iznosi 100%.
 
Registrovana ispražnjenost pseudotecija ukazuju da je završen period primarnih infekcija patogena Venturia inaequalis.
 

S obzirom da je registrovan kraj perioda primarnih infekcija, nastavak primene fungicida za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke se preporučuje samo u zasadima gde su prisutni simptomi ovog patogena.

Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi prečnik ploda do 40 mm; T-faza; plodovi uspravni (BBCH 74).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)  procenat dozrelosti je 100%.
 
Od ukupno pregledano 59 pseudotecija, ispražnjeno je 54 te procenat ispražnjenosti za ovu nedelju iznosi 91,52%.
 
 
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati ispražnjenost pseudotecija na ovom lokalitetu.
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinde, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi drugo opadanje plodova (BBCH 73).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti 100 %.
 
Od ukupno pregledane 54 pseudotecija, 48 pseudotecija je potpuno ispražnjeno i procenat ispražnjenosti za ovu nedelju iznosi 88,88 %.
 
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka sorte Zlatni Delišes se nalaze u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 72).
 
 
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 50 pregledanih pseudotecija u 17 je od 76-100% formiranih askospora, ostale pseudotecije su ispražnjene.
Procenat dozrelosti iznosi 100% za ovu nedelju.
 
Procenat ispražnjenosti iznosi 66%.
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, zasadi jabuka sorte Zlatni delišes nalaze se u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 72).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 57 pregledanih pseudotecija  u 4 je od 26-50% formiranih askospora; u 15 je od 51-75% i u 38 je od 75-100% formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti iznosi 89,91 za ovu nedelju.
 
Prilikom pregleda  utvrđeno je da je  30 pseudotecija ispražnjeno, te procenat ispražnjenosti iznosi 52,63.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 71). 
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 54 pregledane pseudotecije u 1 nema formiranih askospora; u 7 je do 25%; u 20 je od 26-50%; u 11 je od 51-75% i u 15 je od 75-100% formiranih askospora.
 
 
Procenat dozrelosti iznosi 64,81%.
 
Prilikom pregleda  utvrđeno je da je 7 pseudotecija ispražnjeno, te procenat ispražnjenosti iznosi 12,96%.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dozrelost i ispražnjenost pseudotecija na ovom lokalitetu.
1 - 10 Next