Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na području delovanja RC Kikinde, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi kraj cvetanja do faze plodovi dostigli dimenzije do 10 mm (BBCH 69-71). 
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 53 pregledane pseudotecije u 4 nema formiranih askospora; u 13 je do 25 %; u 13 je od 26-50 ; u 5 je od 51-75  i u 18 je od 75-100  formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti iznosi 59,43 %.
 
Prilikom pregleda pseudotecija registrovane su i 3 ispražnjene pseudotecije, te  procenat ispražnjenosti iznosi 5,66 %.
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi cvetanja; puno cvetanje najmanje 50 % cvetova otvoreno,prve latice opadaju i cvetovi venu (BBCH 65-67).
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti za ovu nedelju i iznosi 20,09%.
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti ovog patogena.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasad jabuke na punktu Kikinda, sorta Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi prvi cvetovi otvoreni do fenofaze puno cvetanje (BBCH 60-65).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća i mikroskopiranjem pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovana je dozrelost pseudotecija za ovu nedelju od 7,35 %.
 
 
RC Kikinda i u narednom periodu nastavlja da prati dozrelost pseudotecija.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Kikinda zasadi jabuke, sorta Zlatni Delišes, se nalaze u fenofazi od zelenih pupoljaka do većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 56-59).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti za ovu nedelju 6,01 %.
 
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena i u narednom periodu.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi većina listova otvorena,ali još uvek ne u punoj veličini do faze prvi listovi potpuno razvijeni (BBCH 15-19).
 
 
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 58 pregledanih pseudotecija u 51 nema formiranih askospora, dok je u 7 pseudotecija registrovano do 25 % formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti iznosi 3,01 %.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti ovog patogena.
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)

Na lokalitetu Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes, se nalaze u fenofazi početak pucanja pupoljka; vidljivi prvi zeleni listići do faze zeleni listići oko 5 mm iznad ljušture pupoljka (BBCH 07-09).

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) utvrđen je procenat dozrelosti za ovu nedelju od 1,33 %.

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.

 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke na punktu Kikinda,sorte Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi bubrenja pupoljaka; pupoljci vidljivo nabubreli, ljuspice pupoljaka izdužene sa svetlo obojenim mrljama (BBCH 01).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), registrovana je dozrelost pseudotecija od 0,87% za ovu nedelju.
 
RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dozrelost pseudotecija.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom  pseudotecija prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) od 51 pregledane psudotecije u 50 nema formiranih askospora, dok je u 1 pseudoteciji registrovan početak formiranja askospora.
 
Procenat dozrelosti pseudotecija za ovu nedelju iznosi 0,49%.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Na lokalitetu Kikinda, jabuke sorte Zlatni Delišes nalaze se u fenofazi lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore (BBCH 00).
 
Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa prezimelog lišća jabuke, registrovano je formiranje askusa prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), ali ne i formiranje askospora u njima.
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 0%.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem dozrelosti pseudotecija ovog patogena.
 
 
Praćenje dozrelosti pseudotecija (Venturia inaequalis)
Pregledom zasada jabuke sorte Zlatni delišes, punkt Kikinda, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fenofazi mirovanja  (BBCH 00).
 
Pregledom  pseudotecija prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) registrovano je da je došlo do samog početka formiranja askusa, ali ne i askospora u njima.
 
RC Kikinda nastavlja da prati dozrevanje pseudotecija u narednom periodu u zasadu jabuke.
 
 
 
 
1 - 10 Next