Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 11
Praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija Venturia inaequalis 11
Na području delovanja RC Kikinda, sorta jabuke Zlatni delišes nalazi se u fenofazi kraj cvetanja; sve latice opale (BBCH 69).
 
 
Pregledom pseudotecija u laboratorijskim uslovima od ukupno pregledanih 60 pseudotecija u 3 nema formiranih askospora; u 10 je do 25% formiranih askospora; u 14 je od 26-50% formiranih askospora; u 10 je od 51-75% formiranih askospora dok je u 23 od 76-100% formiranih askospora.
 
Prilikom pregleda registrovano je 10 ispražnjenih pseudotecija.
 
 
 
 
Procenat dozrelosti za ovu nedelju iznosi 66,66%, dok je procenat ispražnjenosti 16,66%.
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija ovog patogena.
 
Dinamika dozrevanja pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis)
 
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( Zlatni delišes )

 

14.02.2023.

0 %

-

21.02.2023.

2,01 %

-

02.03.2023.

3,81%

-

08.03.2023.

4,24%

-

16.03.2023.

7,87%

-

22.03.2023.

10,52%

-

29.03.2023.

17,50%

-

05.04.2023.

22,59%

-

12.04.2023.

36,25%

-

19.04.2023.

41,17%

-

27.04.2023.

66,66%

16,66%

 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.