Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Usevi ili zasadi
Početak polaganja jaja I generacije kukurznog plamenca
Na području delovanja RC Kikinda usevi kukuruza se u zavisnosti od datuma setve nalaze u različitoj fazi razvoja lista (BBCH 11-17).
 
Picture
 
Vizuelnim pregledom useva semenskog kukuruza na lokalitetu Kikinda registrovano je prisustvo položenih jaja kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na do 1% biljaka. U toku je početak polaganja jaja I generacije kukuruznog plamenca.
 
Picture
 
S obzirom da prag štetnosti za semenski kukuruz i kukuruz šećerac iznosi 5% biljaka sa položenim jajnim leglima, odnosno 10% za merkantilni kukuruz, hemijski tretman se za sada ne preporučuje.
 
RC Kikinda će nastaviti sa praćenjem dinamike polaganja jaja kukuruznog plamenca i pravovremeno signalizirati momenat za hemijskih tretman. .
Breskvin moljac ( Anarsia lineatella )
Na području delovanja RC Kikinda, u zasadu breskve na feromonskim klopkama koje su postavljene u zasadu, registrovan je prvi ulov breskvinog moljca - (Anarsia lineatella ) na 143,43 DDC.
Prezimljava kao larva učaurena u kokon koji se nalazi u rakljama grana. Slično kao i breskvin smotavac larva se uvlači u letoraste gde pričinjava štete, pa može da ošteti nekoliko letorasta.
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
 
  
   velika slika                                velika slika
 
Trips u zasadu breskve
Na punktu Kikinda, u zasadu breskve i nektarine pregledom je registrovano de se zasad nalazi u fenofazi BBCH 59 ( početak cvetanja; prvi cvetovi otvoreni ).
 
Pregledom otvorenih cvetova breskve nije registrovano prisustvo Tripsa spp. na cvetovima, ali je otresanjem prisutnih korova u zasadu mrtva kopriva ( Lamium purpureum ) iz familije Lamiaceae utvrđeno njihovo prisustvo na mrtvoj koprivi.
Tripsi su veoma sitni organizmi, veličine oko 1 mm, a poslednjih godina zabeležene su veće štete u zasadima bresaka i nektarina.
RC Kikinda nastavlja monitoring u zasadima bresaka I nektarina.
 
  
 
                         
                               
Breskvin smotavac - Cydia molesta
Na teritoriji delovanja RC Kikinda (lokalitet Kikinda), na feromonskoj klopci registrovan je prvi ulov imaga breskvinog smotavca. Prvi ulov imaga u 2016. godini je registrovan pri znatno nižoj sumi toplotnih jedinica u odnosu na prethodnih nekoliko godina. Trenutna akumulacija toplotnih jedinica iznosi 25,88 CDD.
 
 
Godina
Datum početka leta
Temperaturne akumulacije
(CDD od 1. januara) 
2012.
30.03.
73,78

2013.

16.04.

68,92
2014.
30.03.
79,72
2015.
11.04.
48,7
2016.
03.03.
25,88
 
Picture
 
 
Venturia inaequalis ( praćenje dozrelosti i ispražnjenosti pseudotecija )
Pregledom u voćnjaku, ustanovljeno je da se jabuka sorte zlatni delišes na lokalitetu Kikinde nalazi u fenofazi BBCH 72 - veličina plodova 20 mm do BBCH 73 ili drugo opadanje plodova.
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenog prezimelog lišća iz voćnjaka sorte jabuke zlatni delišes, utvrđeno je sledeće stanje posmatranih pseudotecija pod mikroskopom odnosno njihova dozrelost i ispražnjenost je  :
 
Kategoriji K0 (0) gde je vidljivo samo formiranje askusa bez prisustva askospora ; K1 kategoriji ( 0 ) pseudotecija  - do 25 % dozrelih askospora ; kategoriji K2 ukupno ( 0 ) pseudotecija - od 26 do 50 % formiranih askospora i kategorija K3 ( 0 ) pseudotecija - 51 do 75 % formiranih askospora
i kategorije K4  ( 48 ) - od 76 do 100 % formiranih askospora. Sve pseudotecije pripadaju kategoriji K4.
 
Procenat dozrelosti za ovonedeljni pregled iznosi 100 %, dok je ispražnjenost 38,46 %.
 
Tabelarni prikaz dozrelosti pseudotecija na lokalitetu Kikinda

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

% ispražnjenosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

06.02.2015.

0 %

-

12.02.2015.

0 %

-

18.02.2015.

0 %

-

25.02.2015.

0 %

-

04.03.2015.

2,5 %

-

10.03.2015.

9,16 %

-

18.03.2015.

22,03 %

-

25.03.2015.

27,08 %

-

01.04.2015.

32,54 %

-

08.04.2015.

38,67 %

1,56 %

15.04.2015.

54,23 %

6,77 %

21.04.2015.

56,96 %

16,39 %

29.04.2015.

61,78 %

17,14 %

06.05.2015.

70,49 %

24,59 %

14.05.2015.

98,43 %

32,39 %

21.05.2015.

100 %

38,46 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem  ispražnjenosti pseudotecija na ovom lokalitetu.
 
  
21.maj 2015                           zlatni delišes
Breskvin moljac - Anarsia lineatella
U zasadu breskve, na lokalitetu Kikinde sa raznim sortama postavljene su feromonske klopke za breskvinog moljca Anarsia lineatella 23.04.2015.
Početak leta na ovom lokalitetu beležimo 14.maja na 195,2 DDC. Za sada su ulovi na klopkama pojedinačne jedinke breskvinog moljca.
 
tabelarni  prikaz po godinama

godina

datum prvog ulova

akumulisani stepen dani od 1.januara

2011

13.05.

163,3 DDC

2012

03.05.

181,45 DDC

2013

05.05.

190 DDC

2014

11.05.

159,81 DDC

2015

14.05.

195,2 DDC

 

Breskvin moljac je štetočina koja prezimi kao larva, učaurena u svilasti kokon smeštena na granama. U proleće se uvlači u letoraste i tako ih oštećuje i pri tom ošteti nekoliko letorasta. Biljke domaćini su koštičave voćne vrste. 

RC Kikinda u narednom periodu nastavlja da prati dinamiku leta breskvinog moljca.

  

velika slika                                 velika slika

Prvi ulov breskvinog smotavca
RC Kikinda prati prvu pojavu i dinamiku leta breskvinog smotavca ( Cydia molesta ) na lokalitetu Kikinde i Novog Kneževca u zasadima bresaka. Feromonske klopke na oba lokaliteta postavljene su u zasadima 23.03. ( lokalitet Kikinda ) i 27.03. u zasadu breskve u ( Novom Kneževcu).
Prvi ulov na feromonskim klopkama u Novom Kneževcu zabeleženi su 10.04.2015.godine na 38,9 DDC od 1.januara. U Kikindi prvi ulov je utvrđen 11.04.2015. na 48,7 DDC od 1.januara.
Na lokalitetu Kikinde breskve se trenutno nalaze u fazi punog cvetanja.
 
Tabelarni prikaz početka leta breskvinog smotavca po godinama
 

Godina

Datum

Temperaturne akumulacije

 

( DDC od 01.januara)

2012

30.03.

73,78 DDC

2013

16.04.

68,92 DDC

2014

30.03.

79,72 DDC

2015

11.04.

48,7 DDC

 
    
zasad breskve                                ( 11.04.2015.)
 
    
breskvin smotavac                   11.04.2015. Cydia molesta
 
RC Kikinda nastavlja sa daljim praćenjem dinamike leta breskvinog smotavca.
Venturia inaequalis ( praćenje dozrelosti pseudotecija )
Jabuka sorte zlatni delišes na lokalitetu Kikinde nalazi se u fenofazi BBCH 07-09 ( vidljivi prvi zeleni listići, zeleni listići 5 mm iznad ljušture pupoljaka ).
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenog prezimelog lišća iz voćnjaka sorte jabuke zlatni delišes, najviše pseudotecija pripada kategoriji K0 (20) gde je vidljivo samo formiranje askusa bez prisustva askospora ; K1 kategoriji ( 14 ) pseudotecija  - do 25 % dozrelih askospora ; kategoriji K2 ukupno ( 6 ) pseudotecija - od 26 do 50 % formiranih askospora i kategorija K3 ( 9 ) pseudotecija - 51 do 75 % formiranih askospora
i kategorije K4  ( 4 ) - od 76 do 100 % formiranih askospora.
 
Procenat dozrelosti za ovonedeljni pregled iznosi 32,54 %.
 
Tabelarni prikaz dozrelosti pseudotecija na lokalitetu Kikinda
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

06.02.2015.

0 %

12.02.2015.

0 %

18.02.2015.

0 %

25.02.2015.

0 %

04.03.2015.

2,5 %

10.03.2015.

9,16 %

18.03.2015.

22,03 %

25.03.2015.

27,08 %

01.04.2015.

32,54 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija na ovom lokalitetu.
 
  
velika slika                                    velika slika
Venturia inaequalis ( praćenje dozrelosti pseudotecija )
Jabuka sorte zlatni delišes na lokalitetu Kikinde nalazi se u fenofazi mirovanja ( BBCH 00-01) - lisni pupoljci i zadebljali cvetni pupoljci zatvoreni i pokriveni ljuspicama kore.
 
Ovonedeljnim pregledom sakupljenog prezimelog lišća iz voćnjaka sorte jabuke zlatni delišes, najviše pseudotecija pripada kategoriji K0 (26) gde je vidljivo samo formiranje askusa bez prisustva askospora ; K1 kategoriji ( 18) pseudotecija  - do 25 % dozrelih askospora ; kategoriji K2 ukupno (11) pseudotecija - od 26 do 50 % formiranih askospora i kategorija K3 ( 4 ) pseudotecija - 51 do 75 % formiranih askospora.
Pri pregledu nisu utvrđene psudotecije kategorije K4.
 
Procenat dozrelosti za ovonedeljni pregled iznosi 22,03 %.
 
Tabelarni prikaz dozrelosti pseudotecija na lokalitetu Kikinda
 

datum

% dozrelosti pseudotecija

( zlatni delišes )

 

06.02.2015.

0 %

12.02.2015.

0 %

18.02.2015.

0 %

25.02.2015.

0 %

04.03.2015.

2,5 %

10.03.2015.

9,16 %

18.03.2015.

22,03 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preporuka za poljoprivredne proizvođače je primena preparata na bazi bakra, ukoliko tretman još uvek nije urađen u zasadima jabuka i nije došlo do kretanja vegetacije ( Preporuka od 17.03.).
 
RC Kikinda nastavlja i u narednom periodu sa praćenjem dozrelosti pseudotecija na ovom lokalitetu..
  
voćnjak ( 18.mart )                   zlatni delišes
 
                       
                               prezimelo lišće
 
  
Monitoring merkantilnog kukuruza
U toku prošle godine ( 2013. ) vršeni su pregledi merkantilnog kukuruza ( klip kukuruza ) pred berbu na prisustvo insekata i bolesti. Monitoring kukuruza i pregledi nastavljaju se i u 2014. godini.
Na području delovanja RC Kikinda, vizuelni pregledi merkantilnog kukuruza ( pregled klipova kukuruza ) na više lokaliteta otpočeo je 08.09.2014.godine.
Na više lokacija, pregledani su hibridi različitih FAO grupa i to po određenoj metodologiji ; na našem području su više zastupljeni hibridi FAO grupa 500 i 600 .
Prilikom pregleda ustanovljeno je sledeće :
  • procenat zdravih klipova iznosi od 56 - 74 %
  • procenat klipova oštećenih od insekata iznosi od 10 - 27 %
  • procenat gde je utvrđeno prisustvo oštećenja od insekata i simptomi Fusarium spp. iznosi od 2-15 %
  • klipovi na kojima su utvrđeni samo simptomi Fusarium spp. iznosi od 2-28 %

Prilikom pregleda na vrlo malom broju klipova ustanovljeno je prisustvo patogena Penicillium spp.

U odnosu na 2013.godinu procenat oštećenja od kukuruznog plamenca ( Ostrinia nubilalis  ) je znatno manji, kao i prisustvo ostalih gljivičnih obolenja koja za sada nismo konstatovali ( gljive iz roda Aspergillus spp. ; Cladosporium spp.). 

Monitoring merkantilnog kukuruza se nastavlja u toku ove nedelje.

  

kukuruz (septembar)                 usev kukuruza

 

  

zdrav klip                      zdrav klip kukuruza

Na slikama su prikazani simptomi Fusarium spp. na klipu

  

velika slika                                  velika slika

                          

                                 velika slika

Na prikazanim slikama vide se kombinovana oštećenja od Fusarium spp. i insekata ( prvenstveno kukuruznog plamenca )

  

velika slika                                  velika slika

Oštećenja od kukuruznog plamenca

( Ostrinia nubilalis )

  

velika slika                                   velika slika

                     

                               velika slika

  

velika slika                                velika slika

1 - 10 Next