Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice
Prisustvo repičinih pipa u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 17-19).
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorynchus pallidactylus) za sada u niskoj brojnosti dok prisustvo velike repičine pipe (Ceutorynchus napi) prilikom pregleda nije utvrđeno.
 
 
Visoke temperature na početku januara meseca uslovile su raniju pojavu repičinih pipa u odnosu na prethodne godine.
 
Odrasle jedinke prezimljavaju na parcelama na kojima je uljana repica bila tokom prethodne godine i sa porastom dnevnih temperatura migriraju na parcele sa novoposejanom uljanom repicom. Po izlasku odraslih jedinki kreće period dopunske ishrane repičinih pipa i nakon toga period polaganja jaja.
 
S obzirom na za sada nisku brojnost repičinih pipa prilikom pregleda hemijske mere zaštite se ne preporučuju, a RC Kikinda nastavlja da prati zdravsteno stanje u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.