Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) u usevima uljane repice
Prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda u toku je setva uljane repice na većem broju parcela, dok se na manjim površinama koje su posejane u poslednjoj dekadi avgusta meseca usevi nalaze u fenofazi od nicanja do fenofaze razvijeno 2 lista (BBCH 09-12).
 
Padavine koje su zabeležene u proteklih nedelju dana nakon dužeg sušnog perioda omogućile su da se zemljište pripremi za setvu ove kulture.
 
Vizulenim pregledom useva uljane repice posejane u poslednjoj dekadi avgusta meseca registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičine lisne ose (Athalia rosae) za sada u niskom intenzitetu.
 
 
Repičina lisna osa je najznačajnija štetočina koja se javlja u usevu uljane repice tokom jeseni. Ima 2-3 generacije godišnje. Ženka polaže jaja na mlade listove tako što legalicom zareže epidermis sa donje strane lista i polaže jaja u parenhim lista.
 
Štetne su pagusenice pomenute štetočine koje su veoma proždrljive. Hrane se lisnom masom između nerava lista i tako ga skeletiraju.
 
Uljana repica je najosetljivija u početnim fazama razvoja kada pri pri jačem napadu može doći do golobrsta useva. U toku dana mogu konzumirati dvostruko veću količinu hrane u odnosu na svoju težinu i zato su velika opasnost za tek mlade, iznikle biljke.
 
Suvo i toplo vreme u jesenjem periodu pogoduje razvoju repičine lisne ose.
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem repičine lisne ose i na vreme će signalizirati pravo vreme za sprovođenje hemijskih mera zaštite.

Comments

There are no comments yet for this post.