Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo simptoma suve truleži u usevima uljane repice
Prisustvo simptoma suve truleži u usevima uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice se u zavisnosti od lokaliteta i rokova setve nalaze u fazi razvoja listova (BBCH 14-17).
 
 
Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo suve truleži (Phoma lingam) na do 7% biljaka.
 
 
Pomenuti patogen parazitira sve kupusnjače. Simptomi su prisutni na listovima u vidu sivih okruglih pega u okviru kojih se formiraju crna sitna telašca, a to su piknidi sa piknosporama koji se kišnim kapima šire unutar useva i tako doprinose širenju bolesti. Parazit se prenosi semenom i biljnim ostacima.
 
Hemijske mere se u ovom periodu ne preporučuju jer nije postignut prag štetnosti od 35-40% inficiranih biljaka (EPPO Standard  PP 2/8 (1)).
 
RC Kikinda nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.