Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Pojava pipe repičine ljuske u usevu uljane repice
Pojava pipe repičine ljuske u usevu uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice nalaze se u fenofazi punog cvetanja (BBCH 65).
 
 
 
Pregledom useva uljane repice na cvetovima je registrovano prisustvo imaga pipe repičine ljuske (Ceutorhynchus assimilis).
 
 
 
Prisustvo imaga pipe repičine ljuske utvrđeno je uglavnom po ivičnim delovima parcele.
Štetočina prezimljava u stadijumu imaga u zemlji i nakon izlaska iz zemlje sa mesta prezimljavanja prvo naseljava prelazne domaćine iz familije krstašica (rotkva, stočna repica i drugo).Nakon toga prelazi na useve uljane repice.
 
Ženke polažu jaja tek kada se počnu razvijati mahune u koje polažu jaja svojom legalicom. Kada se ispile larve hrane se semenkama unutar mahuna. Odrasle larve napuštaju mahunu i spuštaju se u zemlju gde se preobražavaju u lutku i imago. Otvori koje buše imaga kao i izlazni otvori larvi predstavljaju ulazne otvore za prodor sekundarnih patogena.
 
U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pipe repičine ljuske. Prema EPPO standardu (PP 2/8 (1)), hemijske mere zaštite se preporučuju samo nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti koji iznosi od 0,5 do 2 imaga po biljci, u rubnom delu parcele.
 
Usevi uljane repice su u fazi punog cvetanja pa je prilikom pregleda registrovana i visoka aktivnost oprašivača u usevu.
 
 
 
Primena insekticida u fazi cvetanja zabranjena je zakonom!
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.