Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Prisustvo pipe repičine ljuske u usevu uljane repice
Prisustvo pipe repičine ljuske u usevu uljane repice
Na području delovanja RC Kikinda usevi uljane repice nalaze se u različitim fazama cvetanja; 10% cvetova glavne cvasti otvoreno do faze puno cvetanje 50% cvetova glavne cvasti otvoreno (BBCH 61-65).
 
 

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki pipe repičine ljuske (Ceutorrhynchus assimilis).

 
 

Odrasle jedinke pipe repičine ljuske prezimljava plitko u zemljištu ispod listova, a pri temperaturi od 13 °C i više započinje svoju aktivnost. Imago se hrani pupoljcima, delovima cveta i ljuskama, ali štete od odraslih insekata nisu velike. Najveće štete pričinjavaju ispiljene larve u mahunama koje se hrane semenkama, a ulazni otvori larvi olakšavaju prodor sekundarnih patogena kao i drugih štetnih insekata.

 

Suzbijanje pipe repičine ljuske preporučuje se tek nakon formiranja prvih mahuna, po postizanju praga štetnosti od 0,5 do 2 imaga po biljci u rubnom delu parcele prema EPPO standardu PP 2/8 (1). U našoj zemlji nema registrovanih insekticida za suzbijanje pomenute štetočine. Po navedenom standardu za suzbijanje navedene štetočine mogu se koristiti insekticii na bazi aktivnih materija: alfa-cipermetrin, cipermetrin, deltametrin i lambda-cihalotrin.

 

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

 

RC Kikinda nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima uljane repice.

Comments

There are no comments yet for this post.