Skip to main content

Region Kikinda

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Kikinda > Prilozi > Bakterioze na paprici
Bakterioze na paprici
Na lokalitetu Kikinde, obilaskom useva paprike ( rasađivanje 3.juna ; sorta Palanačka babura ) gde su postavljene feromonske klopke za pamukovu sovicu ( Helicoverpa armigera ) i povrtnu sovicu ( Mamestra oleracea ). Na feromonskim klopkama od momenta postavljanja nije bilo ulova pomenutih štetočina. Paprika se nalazi u fenofazi BBCH 71 ( prvi plodovi dostigli tipičnu veličinu i oblik.
 
Pregledom useva na donjim listovima paprike konstatovani su simptomi bakteriozne pegavosti listova paprike ( Xanthomonas campestris pv.vesicatoria ).
 
Bakteriozna pegavost je obolenje koje se najčešće javlja na paprici, paradajzu i biljkama iz roda  Solanum.
Simptomi bakterioza su pojava pega, nepravilnog oblika sa donje strane listova. Kasnije se pege pretvaraju u nekrotične  mrlje, da bi se nakon nekog vremena spojile i na tim mestima dolazi do kidanja listova. Bakterije preživljavaju u zaraženim ostacima tokom vegetacije koje ostaju na parcelama na samoniklim biljkama iz roda Solanum. Širenju zaraze tokom vegetacije doprinose kiša, vetar, grad.
Biljka domaćin ( paprika, paradajz ) se inficiraju bakterijom kroz stomine otvore i kroz oštećena tkiva ( prilikom mehaničkih povreda ).
Česti periodi sa vlažnim vremenom ( padavine), porast temperature u toku dana su veoma povoljni uslovi za širenje bakterioza.
Najvažnija mera borbe u cilju sprečavanja pojave bakterioza je preventivna borba koja podrazumeva korišćenje i upotrebu zdravog semenskog materijala u proizvodnji. Kritičan period je gajenje useva u plastenicima i priprema za period rasađivanja jer gajenje u plastenicima i staklenicima podrazumeva adekvatno pripremljen prostor za rad ( dezinfekcija kontejnera, alata i drugo ) kao i kontrola temperature i vlažnosti u prostoru. Gajenje otpornijih sorata je takođe važna mera kao i uklanjanje zaraženih biljaka sa parcela.
Od hemijskih mera obavezna je dezinfekcija zemljišta ( ili upotreba preparata na bazi bakra koji se koriste pri dezinfekciji ).
 
  
usev paprike                            pege na listu
 
 
  
 
 
 
 

Comments

There are no comments yet for this post.