Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Pojava larvi cikade Scaphoideus titanus

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi vinove loze nalaze se u različitim fenofazama razvoja, u zavisnosti od sorte, lokaliteta i ekspozicije zasada, od cvetovi potpuno razvijeni, cvetovi odvojeni do rano cvetanje: 30 % cveta opalo.

Vizuelnim pregledom zasada na listovima pri površini zemlje uočene su larve prvog stupnja razvoja cikade Scaphoideus titanus, vektora fitoplazme zlatastog žutila vinove loze.

Za sada se ne preporučuje tretman insekticidom u cilju suzbijanja ove štetočine, s obzirom da su tek larve od trećeg stupnja razvoja sposobne da prenesu fitoplazmu.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis- kraj primarnih infekcija

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od  ekspozicije terena i sorte, nalaze u fazi od  drugo opadanje plodova do faze prečnik ploda do 40 mm (BBCH 73-74).   

  

Pseudotecija 

 

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljeno je da je i dozrelost i ispražnjenost pseudotecija od 100 %, što znači  da je završen period primarnih infekcija tog patogena.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od  ekspozicije terena i sorte, nalaze u fazama od kraj cvetanja, sve latice su opale do plodovi su dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 71-72).  

                                   Pseudotecija

Laboratorijskim pregledom pseudotecija sa opalog lišća jabuke, prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 89,06 % i ispražnjenost pseudotecija od 45,83 %.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte i ekspozicije terena nalaze u fazama od kraj cvetanja, sve latice su opale do plodovi su dostigli dimenzije do 20 mm (BBCH 71-72).  

  

Fenofaza jabuke

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis),  iz prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 77,94 % i ispražnjenost pseudotecija od 35,29 %.

Kruškina osa srčkarica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na pojedinim lokalitetima  u zasadima kruške prisutna su oštećenja od kruškine ose srčikarice (Janus compressus).

Simptom oštećenja kruškine ose srčikarice

Osa polaže jaja na mlade letoraste i pri tome pravi kružne (spiralne) ubode legalicom. Iznad mesta uboda, gubi se turgor i vrhovi grana su sveli, što u prvi mah veoma podseća na bakterioznu plamenjaču jabučastog voća, međutim spiralni ubodi nas upućuju na prisustvo kruškine ose srčkarice.

U cilju sprečavanja piljenja larvi i širenja štetočine, preporučuje se skidanje i uništavanje oštećenih vrhova kruške.

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte i ekspozicije terena nalaze fazama od kraj cvetanja, sve latice su opale do plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja (BBCH 69-71).

fenofaza Ajdared

Laboratorijskim pregledom pseudotecija prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis),  iz prezimelog lišća jabuke, ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 71,59 % i ispražnjenost pseudotecija od 31,81 %.

Pregled pseudotecija

Na terenu RC SremskaMitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte i ekspozicije nalaze u fenofazama: (BBCH 69) kraj cvetanja, sve latice su opale do (BBCH 71) plodovi su dostigli dimenzije do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija iz prezimelog lišća patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 69,60% i ispražnjenost od 5,88%.

 

Polaganje jaja krompirove zlatice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi krompira se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazama klijanja i nicanje, stabla probijaju površinu zemlje do četvrti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 9- 14).

Vizuelnim pregledom useva uočen je imago krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) koji je u periodu dopunske ishrane, parenja i polaganja jaja. Imago prezimi u zemljištu, na parcelama gde se nalazio krompir.

Velika slika

Za sada se ne preporučuje primena hemijskih mera zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem štetnih organizama u usevima krompira i signaliziraće pravo vreme za tretman.

Pregled pseudotecija V.inaequalis

Na terenu RC Sremska Mitrovica zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u različitim fenofazama cvetanja.

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost pseudotecija od 62.50%  i ispražnjenost od 3.22%.

pseudotecija

Stanje u zasadima krušaka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazama:

Najranije sorte (Junska lepotica) su u fenofazi  cvetovi venu, većina latica opada (BBCH 67);

Srednje cvetajuće  sorte (Kiferov sejanac, Santa Marija, Karmen, Turandot) su u fenofazi puno cvetanje, najmanje 50% cvetova je otvoreno, prve latice opadaju (BBCH65);

Sorte poput Viljamovka i Pakams Triumf su u fenofazi oko 30 % cvetova je otvoreno (BBCH63).

Vizuelnim pregledom zasada kruške, ustanovljeno je prisustvo rutave bube (Tropinota hirta) koja se hrani delovima cveta. Za njenu kontrolu se preporučuje postavljanje lovnih klopki bele i plave boje za masovno izlovljavanje u koje se pored vode doda i neki mirisni atraktant poput negro bombona ili voćnog sirupa.

U zasadima gde nisu adekvatno sprovedene mere zaštite, konstatovano je intenzivno prisustvo larvi  obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

velika slika

Tretman insekticidom se u fenofazi cvetanja se ne preporučuje, zbog štetnog uticaja na pčele i druge oprašivače.

Sa suzbijanjem obične kruškine buve treba sačekati da prođe cvetanje.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima