Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica
Sajt za objavljivanje priloga sa područja Regionalnog centra Sremska Mitrovica.
Prisustvo kukuruznog plamenca u usevima kukuruza

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi kukuruza se nalaze u različitim fenofazama, od 6 do 9 listova razvijeno (BBCH 16-19).

 

Vizuelnim pregledom registrovana su sveže položena jajna legla prve generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).

 

Jajno leglo

 

Proizvođačima se preporučuje obilazak i  pregled useva na prisustvo jajnih legala ove štetočine. Primena registrovanih insekticida preporučuje se po postizanju praga štetnosti koji za kukuruznog plamenca iznosi:

- 5% biljaka sa jajnim leglima u semenskom i kukuruzu šećercu

- 10% biljaka sa jajnim leglima u merkantilnom kukuruzu.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 13
 

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se  nalaze u fenofazi: drugo opadanje plodova (73 BBCH).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), sa pezimelog lišća jabuke, registrovana je dozrelost pseudotecija od 84% i ispražnjenost od 24%.

 
Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 12

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se dominantno nalaze u fenofazi: plodovi dostigli veličinu do 20 mm ( BBCH 72).

Laboratorijskim pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), sa pezimelog lišća jabuke, registrovana je dozrelost pseudotecija od 80,5% i ispražnjenost od 12%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 11
 

Na terenu RCSremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalaze u fazi od plodovi dostigli dimenzije do 10mm, opadanje plodova posle cvetanja do faze veličina ploda do 20mm (BBCH 71-72).

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 78% i ispražnjenost od 6%.

Prisustvo simptoma oštećenja od kruškina ose srčikarice u zasadima krušaka

Na terenu RC Sremska Mitrovica, na lokalitetima  Erdevik, Divoš i Ležimir u zasadima kruške koji se nalaze u blizini šume, prisutna su oštećenja od kruškine ose srčkarice (Janus compressus).

 

velika slika                               imago ose

Ženke kruškine ose srčikarice prave spiralne ubode legalicom prilikom polaganja jaja u vrhove mladih izbojaka kruške. Ubrzo nakon polaganja jaja, vrhovi gube turgor i savijaju se nadole. Simptomi oštećenja od polaganja jaja ove štetočine veoma su slični simptomima bakteriozne plamenjače jabučastog voća. Razlika u ovim simptomima je ta, što se na mladarima na koje kruškina osa srčikarica položi jaja, ispod mesta savijanja uočavaju spiralno raspoređene tačke.

U cilju sprečavanja završetka razvojnog ciklusa i smanjenja populacije te štetočine u narednj vegetaciji izbojke sa simptomima oštećenja treba odstraniti sa biljke.

Prisustvo simptoma pokrivena gari u usevima ječma

Vizuelnim pregledom useva ječma, na pojedinim parcelama, ustanovljeno je prisustvo simptoma pokrivene gari ječma (Ustilago hordei).

velika slika

Navedeni patogen se prenosi semenom, ispod čijih plevica se nalazi začetak micelije teleutospora . U povoljnim uslovima micelija klija najčešće u periodu od klijanja semena do nicanja. Zarazu mogu izvršiti i teleutospore koje se održavaju u zemljištu. U toku rasta biljke, micelija se razvija i u fenofazi cvetanja prodire u sve delove cveta i pred klasanje pretvara se u crnu prašnjavu masu koja obavija čitav klas. Zaraženi klasovi se pojavljuju iz rukavca klasa istovremeno sa klasovima zdravih biljaka.  Zrno se pretvara u crnu masu teleutospora. Biljke su manjeg porasta od zdravih biljaka.

Seme sa zaraženih biljka se ne sme koristi dalje u setvi, kao i za ishranu životinja zbog mogućeg prisustva toksina. Veoma je važno za setvu koristiti seme tretirano fungicidima.

Dozrelost pseudotecija Venturia inequalis 10
Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se dominantno nalaze u fenofazi (BBCH 71) plodovi dostigli veličinu do 10 mm, opadanje plodova posle cvetanja.

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke(Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 71.50 %  ispražnjenost od 4 %.

Polaganje jaja krompirove zlatice

Na terenu RC SremskaMitrovica, usevi krompira se nalaze u zavisnosti od vremena setve u fenofazama četvrti list na glavnoj stabljici razvijen do šesti list na glavnoj stabljici razvijen (BBCH 14-16).

Vizuelnim pregledom useva uočen je imago krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) koji je nakon perioda dopunske ishrane i parenja počeo da polaže jaja. Jaja polaže na naličje listova krompira ali i na druge gajene i biljke spontane flore iz familije Solanaceae.

 

Za sada se tretman insekticidom ne preporučuje, treba sačekati početak piljenja o čemu ćemo obavestiti na ovom Portalu..

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 9

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se nalze u fenofazi precvetavanja.

Pregledom pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis) ustanovljena je dozrelost od 69.05%.

Dozrelost pseudotecija Venturia inaequalis 8

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi jabuke se u zavisnosti od sorte nalaze u fenofazama:

Zlatni Delišes (BBCH62) početak cvetanja, oko 20% cvetova je otvoreno;

Ajdared (BBCH 65) najmanje 50% cvetova otvoreno, prve latice opadaju,

Greni Smit, Jonagold (BBCH63) oko 30% cvetova je otvoreno.

Mikroskopskim pregledom pošlogodišnjeg lišća na prisustvo pseudotecija patogena prouzrokovača čađave pegavost lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inequalis), ustanovljena je dozrelost od 23,9%.

1 - 10 Next

 ‭(Hidden)‬ Upravljanje prilozima