Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Stanje ozimih useva ječma i pšenice
Stanje ozimih useva ječma i pšenice

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice i ječma se u zavisnosti od vremena setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u fenofazi bokorenja, četiri do pet sekundarnih stabala razvijeno (BBCH 24-26).

Na parcelama su prisutni simptoma izmrzavanja pojedinih listova uzrokovani delovanjem niskih temperature u predhodnom periodu.

izmrzavanje useva pšenice

Vizuelnim pregledom useva ječma ustanovljeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) .

mrežasta pegavost ječma

Na pšenici su u niskom procentu prisutni simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici).

Nismo uočili prisustvo aktivnih rupa od poljskuh glodara kao ni prisustvo insekata.

Comments

There are no comments yet for this post.