Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
Novi Sad
Bačka Topola
Vrbas
Vršac
Zrenjanin
Kikinda
Pančevo
Ruma
Senta
Sremska Mitrovica
Sombor
Subotica
Beograd
Čačak
Jagodina
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Leskovac
Mladenovac
Negotin
Pirot
Požarevac
Smederevo
Šabac
Užice
Valjevo
Vranje
Niš
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Usevi ili zasadi
Zdravstveno stanje ozimih strnih žita
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi pšenice se nalaze u fenofazi od nicanja do 2 lista razvijeno (BBCH 10-13).
 Kao posledica suše, na pojedinim parcelama je prisutno neujednačeno nicanje useva.
 
 
Vizuelnim pregledom useva pšenice nije registrovano prisustvo biljnih bolesti i štetočina.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstenog stanja ozimih useva.
 
Početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca
Na terenu RC Sremska Mitrovica, lokalitet Laćarak, vizuelnim pregledom useva kukuruza registrovan je početak polaganja jaja II generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis). Položena jajna legla se registruju na 1% biljaka.
 
 
Za sada ne preporučuje hemijski tretman, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Praćenje Cecrocospora beticola u usevu šećerne repe
Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi šećerne repe se nalaze u fenofazi potpuno zatvaranje redova (BBCH 39).
Vizuelnim pregledom useva na različitim lokalitetima, beleži se povećanje broja biljaka sa simptomima pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola). Procenat biljaka sa simptomima se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta kreće do 15%.
Vremenski uslovi (obilne padavine i temperature) pogoduju razvoju patogena, međutim nije dostignut epidemijski prag (50% biljaka sa pojedinačnim pegama).
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem razvoja ovog patogena jer se u narednih nekoliko dana očekuje dostizanje epidemijskog praga.
Štetočine u usevu kukuruza na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi kukuruza se u zavisnosti od roka setve  nalaze u fenofazi od 7-9 i više listova razvijeno do fenofaze početak pojave metlice (BBCH 17-51).
 
Vizuelnim pregledom useva kukuruza, lokalitet Veliki Radinci, ustanovljeno je prisustvo cikade Reptalus panzeri - vektor stolbur fitoplazme koja uzrokuje crvenilo kukuruza.
U toku avgusta, ova štetočina polaze jaja na koren kukuruza gde se ispiljene larve hrane. Setvom pšenice nakon kukuruza, štetočina nastavlja neometano da se razvija.
Hemijski tretmani se ne preporučuju.
Osnovna mera borbe je pravilan plodored. Ne preporučuje se setva pšenice nakon kukuruza.
Jedna od mera borbe je i suzbijanje korova u i oko parcela.
  Reptalus panzeri
 
Na istom lokalitetu, u usevima gde nisu sprovedene hemijske mere zaštite, registruju se oštećenja od I generacije kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis).
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa prećenjem ovih štetočina.
Pojava prvih pega Cercospora beticola
Pregledom useva šećerne repa na terenu RC Sremska Mitrovica, registrovani su prvi simptomi pegavosti lišća šećerne repe (Cercospora beticola).
 
 
Prag štetnosti za sada nije dostignut te se proizvođačima ne preporučuju hemijske mere zaštite.
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem razvoja patogena.
Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis)
Usevi kukuruza se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fazi 5-8 razvijenih listova (BBCH 15-18).
 
Vizuelnim pregledom useva kukuruza, lokalitet Kukujevci, registrovano je prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenaca (Ostrinia nubilalis) na 1% biljaka.
 
 Jajno leglo O.nubilalis
 
Za sada se proizvođačima ne preporučuju mere zaštite,a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem ove štetočine.
Pojava žitne pijavice na terenu RC Sremska Mitrovica
Pšenica se na teritoriji delovanja RC Sremska Mitrovica nalazi u fenofazi početak rasta stabljike (BBCH 30).
 
Vizuelnim pregledima useva pšenice, lokalitet Šašinci, ustanovljena je pojava imaga žitne pijavice (Lema melanopus). Indeks napada je 1%.
 
Imago L.melanopus
 
Proizvođačima se za sada ne preporučuje insekticidni tretman.
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem žitne pijavice (Lema melanopus).
Ozimi usevi na terenu RC Sremska Mitrovica

Na terenu RC Sremska Mitrovica, usevi ozimog ječma i pšenice se nalaze u fazi bokorenja.

Vizuelnim pregledom biljaka ječma od 15.03. (sorta Bingo), lokalitet Ležimir, na listovima su registrovani simptomi pepelnice (Erysiphae graminis) na 55 % biljaka, i mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na 41% biljaka.

Na istom lokalitetu izvršen je i vizuelni pregled useva pšenice (sorta NS 40S). Na donjim listovima su registrovani simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 22% biljaka.

E.graminis

P.teres

S.tritici

Za sada se ne preporučuje hemijski tretman, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva ječma i pšenice.

Zdravstveno stanje pšenice na terenu RC Sremska Mitrovica
Usevi pšenice se na terenu RC Sremska Mitrovica nalaze u fenofazi bokorenja (23-25 BBCH).
 
Na lokalitetu Ležimir, vizuelnim pregledom useva (sorta NS 40 S), uočeni su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 34% biljaka i rđe pšenice (Puccinia sp.) na 2% biljaka.
 
 
 
 
Septoria tritici
 
U usevu pšenice sorte Ingenio, registrovani su simptomi sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 18% biljaka.
 
 
RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja pšenice.
 
Stanje ozimih useva na terenu RC Sremska Mitrovica
Na terenu RC Sremska Mitrovica usevi ozimog ječma se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 24-25).
 
 
Simptom P. teres na biljci
 
Vizuelnim pregledom biljaka, sorta Bingo, registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) na 34% biljaka i pepelnice žita (Erysiphae graminis) na 42% biljaka.
 
Simptom E. graminis na biljkama
 
Usevi ozime pšenice se nalaze u fazi bokorenja (BBCH 23).
 
Vizuelnim pregledom biljaka, sorta NS 40 S, registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) na 8% biljaka.
 
 
Za sada se ne preporučuju hemijske mere zaštite, a RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem zdravstvenog stanja ozimih useva.
 
1 - 10 Next