Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Prouzrokovač raka-rana i izumiranja grana kod višnje i trešnje
Prouzrokovač raka-rana i izumiranja grana kod višnje i trešnje

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi višnje se dominantno nalaze u fenofazi starenja i opadanja lista (BBCH 95), najmanje 50% lisne mase je opalo.

U pojedinim zasadima, naročito kod kojih u prethodnom periodu nije izvršena adekvatna zaštita, list je u potpunosti opao što će za posledicu imati slabiju diferencijaciju pupoljaka i rodnost u narednoj vegetaciji.

U pojedinim zasadima se registruju i simptomi bakterioznog oboljenja, raka-rana i izumiranja grana koštičavih voćaka (Pseudomonas syringe pv. morsprunorum).

Simtomi bolesti su – pojava okruglastih  nekrotičnih pega na listovima koje su oivičene oreolom. Tkivo u okviru pega izumire i ispada obrazujući šupljine.  Pojava rak-rana na granama je najkarakterističniji znak kada je u pitanju ova bolest, obolela kora se suši i puca obrazuju se kvrge i zadebljanja  koje su obložene smolom. Ovakve grančice često izumiru, a pri jačem napadu dolazi do sušenja celog stable.

Ciklus razvoja ove bakterije se može podeliti u dve faze, zimsku gde parazit obrazuje rak rane, a s proleća se formiraju pege na lišću, te u jesen usled vlažnog vremena nastaje infekcija mlađih grančica bakterijama oslobođenih iz lišća. Tokom zime bakterije naseljavaju susedne pupoljke i tkiva, koji se u proleće ne otvaraju, ubrzo se suše i propadaju.

Najosetljiviji period za infekciju biljke je od oktobra do marta (patogen prodire peko rana koje nastaju opadanjem lišća zatim rana od rezidbe ili rana nastalih na drugi način), te je stoga primena bakarnih preparata u fazi opadanja lišća veoma važna mera zaštite i sprečava prodiranje patogena u biljku.

Detaljnije informacije o jesenjem tretmanu bakrom proizvođači pogledati u preporuci od 2.11.2023.

 

Comments

There are no comments yet for this post.