Skip to main content

Region Sremska Mitrovica

Go Search
Home
Terenski rezultati
  

Portal Prognozno-izveštajne službe zaštite bilja > Region Sremska Mitrovica > Prilozi > Pojava zimskog imaga obične kruškine buve
Pojava zimskog imaga obične kruškine buve

Na terenu RC Sremska Mitrovica, zasadi kruške se dominantno nalaze u fazi oko 50% lišća opalo (BBCH 95).

Vizuelnim pregledom zasada uočeno je prisustvo zimske forme imaga obične kruškine buve (Cacopsylla pyri).

Zimski imago na listu kruške

Za običnu kruškinu buvu je karakteristična pojava sezonskog dimorfizma. Za razliku od imaga letnjih formi koji su sitniji i svetliji, imaga zimskih formi su krupnija (preko 3 mm), tamnijih boja i otporniji su na niske zimske temperature. Obična kruškina buva uglavnom prezimljava u krušicima u opalom lišću ili ispod kore debla.

RC Sremska Mitrovica nastavlja sa praćenjem obične kruškine buve.

Comments

There are no comments yet for this post.